Jump to Navigation
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içindeyiz

Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi vakıf üniversitesi Sabancı Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversite sıralamaları arasında yer alan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 500’de yer aldı.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması için tıklayınız. 

Yeni Yan Dal Onur Programı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal cinsiyet, gerek toplum bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında yapılan çözümlemelerde anahtar bir kategori olarak, gerekse ulusal ve uluslararası kamusal tartışmalarda merkezi bir kavram olarak önemini sürdürmektedir. Bu programın amacı, öğrencileri toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının başlıca konularıyla tanıştırmak ve antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih, edebiyat, medya çalışmaları, siyaset, felsefe, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi disiplinlere özgü çözümleme yöntemlerini kullanarak gündelik hayatta, bilimde, siyasette, ekonomide, kültürde ve toplumsal yaşamda cinsiyetin görünümlerini incelemelerini mümkün kılacak eleştirel becerileri edinmelerini sağlamaktır.

Programa başvurular Güz 2014-2015 dönemi başı itibariyle alınacaktır.

Eren İnci'ye TÜBA'dan Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü

Öğretim Üyelerimizden Eren İnci, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, 2014 yılı Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Link: http://www.tuba.gov.tr/mainpage/turkiye-bilimler-akademesi/mid/1/

Kendisine, fakültemize ve Sabancı Üniversitesi'ne yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

SSBF Dekanlık Ofisi

Ayşe Parla Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde

SSBF Öğretim Üyesi Ayşe Parla, Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde Uluslararası Ziyaretçi Araştırmacı Ödülü'ne layık bulundu.

Ayşe Parla 2014 Yaz döneminde araştırmalarını altı hafta boyunca Vancouver'da University of British Columbia Peter Wall İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde sürdürecek.

Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

SSBF'den yeni bir tezsiz yüksek lisans programı: Uluslararası İlişkiler

SSBF'den yeni bir tezsiz yüksek lisans programı: Uluslararası İlişkiler.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencilere uluslararası ilişkiler disiplininin teorik bilgi altyapısını kazandırmayı ve bu disiplinin uygulamalı alanları ile ilgili becerilerle donatmayı hedeflemektedir. Uluslararası ilişkilerde metodolojiler, yaklaşımlar ve politika uygulamaları odaklı program teori ve pratiği barıştıracak bir eğitim hedeflemektedir.
Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

• Türkiye’de ve dünyada uluslararası politikaların nasıl tasarlandığı ve hayata geçirildiğinin incelenmesi.
• Uluslararası siyasi yapı ve kurumların tarihsel gelişimini ve güncel işleyişininin araştırılması.
• Uluslararası, bölgesel ve hükümetler arası örgütlerin yapı, rol ve işlevlerinin incelenmesi.
• Dış politika yapım sürecini, bürokratik yapısını, aktör-yapı ilişkisini ve iç politik ortam ve aktörlerle etkileşimini anlama, politika yapım süreçlerindeki sorunları saptama yönünde çalışmalar yapılması
• Uluslararası İlişkiler teorilerinin kökeni, gelişimi ve yeni tartışmaların incelenmesi

Program 2014-2015 akademik yılında öğrenci almaya başlayacak. Websitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi'nde Psikoloji Lisans Programı Açılıyor

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji lisans programı başlıyor. Güçlü bir akademik kadro tarafından verilecek derslerin yer aldığı Psikoloji programı, ilk öğrencilerini 2014-2015 akademik yılında kabul edecek.

Sabancı Üniversitesi’nde bir süredir hazırlanmakta olan Psikoloji Lisans Programı, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılıyor.

No front page content has been created yet.