Jump to Navigation
Dinle
Özgür Kıbrıs
Öğretim Üyesi
ozgursabanciunivedu
Dekan Yardımcısı
İnci Ceydeli
SSBF İdari İşler Yöneticisi
incisabanciunivedu
- -Yeni program açılımları, stratejik planlamalar, program revizyonları ve raporlamaları
- Finansal Planlama, Bütçe Takibi ve Satınalma Süreçleri
- Akademik/İdari Sözleşme ve İşe Alım Süreçlerinin Takibi
- Stratejik Planlama ve Raporlama Çalışmaları
- SSBF Dekanlık Ofisinin Operasyonel Yönetimi - İdari Çalışan Performans Süreçleri
- Fakülte Web Sistem Kurma Çalışmaları ve Raporlamalar
- Fakülte Tanıtım Faaliyetleri ve Basılı Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması
- Fakülte Sosyal Medya çalışmalarının takip ve koordinasyonu
- Dekanlık Ofisi tarafından yürütülen tüm işlerin - Yönetmelik, Yönerge ve Prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak

Ayşe Ötenoğlu
Akademik İşler Sorumlusu
aotenoglusabanciunivedu
- Fakülte İçi Akademik Faaliyetlerin Yürütülmesi
- Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Akademik İşlemleri
-Yeni Program Açılımları ve Program Revizyonlarının Takibi ve Uygulanması
- Yönetmelik, Yönerge ve Prosedürlerin Takibi
- Akademik Raporlamalar ve Fakülte Kurulları
Sumru Küçüka
SSBF İdari İşler Sorumlusu
sumrusabanciunivedu
- Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Süreçleri
- Lisansüstü Öğrenci Alım Sürecinin Takibi
- Lisansüstü Tez Sürecinin Takibi
- Web ve Sistem Kurma Çalışmaları
- Asistan Değerlendirme Sürecinin Takibi
- SSBF Activity Record ve YÖK Raporunun Hazırlanması
- Sosyal Medya Yönetimi
Tuğcan Başara
İdari İşler Sorumlusu
tugcansabanciunivedu
- - Lisansüstü Başvuru, Kabul ve Bursların Uygulama Esaslarının Takibi
- Web, Sistem Kurma ve Raporlama Faaliyetleri
- Öğretim Üyesi/Öğrenci Web Sitesi Kurulum ve Sistem Kullanım Desteği
- Program Değerlendirme Anketi Uygulaması
- SSBF Newsletter, Broşür, Poster vb. Basılı Materyallerin Hazırlanması
- Mezun Bilgilerinin Takibi ve Raporlaması
Viket Galimidi
SSBF Akademik ve İdari İşler Sorumlusu
viketsabanciunivedu
- Satınalma, Masraf Beyan ve Avans Ödeme Süreçlerinin Takibi
- SSBF Lisans Öğrencilerinin Akademik İşlemleri
- SSBF Öğrencilerinin Disiplin Süreçlerinin Takibi
- Kısa ve Uzun Süreli Gelen Misafir Öğretim Üyelerinin Lojistik İşlemleri
- Fakülte İçi Seminer, Konferans vb. Faaliyetlerin Organizasyonuna Destek

Aydın Yörük
Laboratuvar Sorumlusu
aydinyoruksabanciunivedu
- Bilgisayar Laboratuarlarının, Ses/Fotoğraf/Video Stüdyolarının Kurulumu ve Bakımı
- Teknik Satınalma İşlemleri
- Ekipman Ödünç Alıp/Verme İşlemleri
- Demirbaş Takip ve Envanter Sistemi
- SSBF Dekanlık Ofisi ve Öğretim Üyelerine Teknik Destek
Barış Dervent
Laboratuvar Sorumlusu
barisderventsabanciunivedu
- Bilgisayar Laboratuarlarının, Ses/Fotoğraf/Video Stüdyolarının Kurulumu ve Bakımı
- Teknik Satınalma İşlemleri
- Ekipman Ödünç Alıp/Verme İşlemleri
- Demirbaş Takip ve Envanter Sistemi
- SSBF Dekanlık Ofisi ve Öğretim Üyelerine Teknik Destek