Jump to Navigation
Dinle

We cordially invite you to

Faculty of Arts and Social Sciences, Master of Arts Thesis Defense of  Zulkarnain Mohammed (Conflict Analysis and Resolution).

 

 

Thesis Jury:

  • Prof. Bülent Aras (Thesis advisor)
  • Asst. Prof. Kerim Can Kavaklı
  • Asst. Prof. Necibe Nevra Esentürk (Yalova University, International Relations)

 

Date & Time : June 01, 2017 & 11:00

Place: Sabancı University, Karaköy Minerva Han

 

Abstract

As part of projecting their values and objectives externally, states employ a wide range of tools and instruments. Additionally, as the contour of world politics changes, states design their foreign policy strategically to respond to and consequently take advantage of the opportunities emanating from these changes. Current Turkish foreign policy can be identified within this spectrum. In recent decades, Turkey has taken a soft power dimension as the defining base of its foreign relations. In furthering this, a number of tools and instruments have been adopted including state-sponsored educational scholarship schemes targeted at international students. This study emerges to examine the current Turkish foreign policy couched in the dimension of soft power. This is done through the lens of the Turkish Government Scholarship Scheme (Turkiye Burslari) directed at international students. The study identified that the scholarship scheme has largely helped Ankara in the diffusion of its norms and propelled its objectives of becoming a regional super power and an important player in the global arena. Also, it is emerged that there is the need for certain reforms to be undertaken in to address the challenges identified by respondents so as to enhance the global competitiveness of Turkiye Burslari.

 

Keywords: Soft power, Higher education, Foreign policy, Turkish government, Scholarship, Nation branding

 

 

Özet

Devletler dış değerlerini ve hedeflerini projelendirmenin bir parçası olarak çok çeşitli araçlar kullanmaktadır. Buna ek olarak, dünya siyasetinin şekli değiştikçe, devletler, bu değişiklerden kaynaklanan fırsatlara tepki göstermek/ mukabele etmek ve bu değişikliklerin avantajlarından yararlanmak için dış politikalarını stratejik olarak  tasarlarlar. Güncel Türk dış politikası bu spektrumda tanımlanabilir. Son on yılda, Türkiye, dış ilişkilerinin belirleyici temelinde yumuşak bir gücü benimseme boyutuna girmiştir. Bunu ilerletirken, uluslararası öğrencilere yönelik devlet destekli eğitim bursu planları da dahil olmak üzere çeşitli araçlar benimsemiştir. Bu çalışma, yumuşak güç boyutunda yer alan mevcut Türk dış politikasını incelemek üzere ortaya çıkmıştır. Bu da, uluslararası öğrencileri hedefleyen Türk Hükümeti Burs Şeması (Turkiye Burslari) çerçevesinde yapılmıştır. Bu çalışma, söz konusu burs planının Ankara'nın normlarının yaygınlaştırılmasında büyük ölçüde yardımcı olduğunu, ve bölgesel süper güç ve aynı zamanda küresel alanda önemli bir oyuncu olma hedeflerini ilerlettiğini belirlemiştir. Ayrıca, katılımcılar tarafından, zorlukların aşılmasını ve Türkiye Bursları’ nın rekabetçiliğini arttırılmasını sağlayacak bazı reform ihtiyaçları olduğu da ortaya çıkarılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak güç, Yüksek öğretim, Dış politika, Türk hükümeti, Burs, Ulus markalaştırması