Jump to Navigation
Dinle

Central European University ile ortak girişim

CEU-SU Ortak Akademik Girişimi her iki kurumun da akademik kapasitesini güçlendirmek, kayda değer akademik sonuçlara erişmek, karşılıklı fayda getirecek akademik bir işbirliği oluşturmak amacını taşımaktadır. Girişim çerçevesinde her iki üniversite nezdinde de stratejik önem arz eden akademik alanlarda seçilecek ortak araştırma ve eğitim projelerine maddi destek sağlanacaktır. Uygun projeler şöyle sayılabilir:

       I.   İşbirliği içinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri (örn. öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak ders, seminer ve yaz okulu programları geliştirilmesi ve uygulanması);

       II.   İşbirliği içinde gerçekleştirilecek, özgün bilgi elde etmeye yönelik araştırma projeleri;

       III.  Ortak fikirler, araştırmalar ve eğitim planları gibi sonuçlar geliştirmeyi hedefleyen keşif çalıştayları ve toplantıları gibi ortak etüt ve planlama faaliyetleri.

Projeler 2011-2012 akademik yılı içinde başlayacak (en erken Ağustos 2011’de başlamak üzere) ve en fazla 24 ay sürecektir.