Jump to Navigation
Dinle

Kasa Galeri'de Bulut Bankaları

news & visuals \ detail

Mark Amerika’nın Kasa Galeri’deki yeni sergisi Bulut Bankaları, galerinin Museum of Contemporary Cuts (MoCC) ile işbirliği içerisinde hazırladığı sanat ve ekonomi temalı sergi programının bir parçası. Bulut Bankaları, sanat ve ekonomi temasının estetik analizinin bir devamı olarak MoCC’taki Precipitations sergisiyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Kasa Galeri’deki Bulut Bankaları sergisi, sanatçıların, siyaset ve ekonomi teorisyenlerinin, metafizik filozofların ve iş adamlarının dünya görüşlerini kurgulamak için dili bir araç olarak nasıl kullandıklarını keşfediyor. Amerika’nın kavramsal internet sanatı eserlerindeki gibi, başlık bir sözcük oyunu içeriyor: başlık hem hava durumuna (uzaktan görünen bulut katmanlarına) hem de bulut bilişimi ile çökemeyecek kadar büyük bankacılık sistemlerinin son zamanlardaki yükselişine gönderme yapıyor.

Amerika, Immanuel Kant, John Ruskin, P. T. Barnum, Andy Warhol, Raoul Vaneigem, Karl Marx, John Stuart Mill gibi yazarların ve 1960’ların kavramsal sanatçılarının metinlerini alarak, yazarların dil kullanımını ve sürekli olarak kullandıkları temaları açığa vuran deneysel bulutlar yaratıyor. Amerika, estetik ve politik etki yaratması için bulutları birleştiriyor, değiştiriyor. Örneğin, sergideki eserlerden John Stuart Mill’in Siyasi Ekonominin Temelleri kitabı ile kavramsal sanat dokümanları üzerine olan işlerini birleştirip Kavramsal Sanatın Mill’i bulutunu oluşturuyor.

Güncel sanata postyapısalcı ve postmodern yaklaşımıyla, Amerika sosyopolitik meseleleri çok katmanlı bir açıdan ele alıyor. Sanatçı, gittikçe çürüyen ekonomik bir bağlam içerisinde gerçekleşen sosyopolitik karmaşaları açıklayamayan eski tanımları ve hiyerarşileri sürdürme çabasını bir dizi ve imge ve metni birleştirerek irdeliyor. Amerika’nın metinleri yanyana getiriş biçimi, sergi ziyaretçisini kelimelerin birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden şekillenen bir görselliği yeniden yorumlamaya teşvik ediyor. Böylece, sergilenen eserler sadece “bakılan” işler olmaktan çıkıp tarihsel miras, ideolojik tartışmalar ve çelişen gerçeklikler ışığında kavramsal bir yeniden yorumama aracı haline geliyor.

Nasıl ki bulutlar güneş ışığını engelleyip dağıtıyorsa, bankalar da günümüzün finansal gerçekliklerini öyle gölgeleyip karmaşıklaştırıyor. Amerika’nın eserlerindeki kelimelerin gölgelenmiş görselliği, izleyenin dünyanın gölgelenmiş görselliğini algılamasını sağlıyor. Bulut Bankaları, insanların tarihleri, ideolojileri ve günümüz gerçekliklerini anlayıp, bağdaştırıp, yeni bir bağlama oturtmadaki başarısızlığını temsil ediyor.

Mark Amerika’nın işleri sadece kavramsal bir kolaj değil; insanlığın başarısızlığına, (seyircinin görüş alanı etrafındaki “bulut bankaları” tarafından gölgelenip engellendiği için) görmenin imkansızlığına yazılmış bir ilahi. Bu dünya, deşifre edilemez karmaşaların, çelişkilerin, belirsizliklerin dünyasıdır, net görüş alanını kısıtlayarak istismar eden, temelleri bozuk ilişkilerin dünyasıdır.

Baş CuratorLanfranco Aceti. Küratör: Özden Şahin.

Sergi tarihleri: 27 Eylül – 31 Ekim, 2013.

Adres: Kasa Galeri Bankalar Cad. No: 2, Karaköy, Istanbul.

Ziyaret saatleri: 10:00 – 17:00 (Pazar hariç).

Sanatçı ve Eserleri Hakkında

Mark Amerika’nın işleri Whitney Biennial of American Art, Denver Art Museum, Institute of Contemporary Arts in London ve Walker Art Center gibi çeşitli uluslararası kurumlarda sergilenmiştir. 2009-2010 yıllarında, Atina’daki The National Museum of Contemporary Art, Amerika’nın kapsamlı bir retrospektif sergisine UNREALTIME başlığı altında ev sahipliği yapmıştır. Sanatçının remixthebook (University of Minnesota Press, 2011 — remixthebook.com), sanatçı yazılarını içeren META/DATA: A Digital Poetics (The MIT Press, 2007) gibi kitapları yayınlanmıştır. Amerika’nın en son eseri Museum of Glitch Aesthetics [glitchmuseum.com], Abandon Normal Devices festivali tarafından 2012 Londra Olimpiyatları ile işbirliği içerisinde sipariş edilmiştir. Amerika, University of Colorado at Boulder’de sanat ve sanat tarihi alanında öğretim görevlisi ve La Trobe University Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde araştırmacıdır. Sanatçı hakkında daha ayrıntılı bilgiye, websitesi (markamerika.com) ve twitter hesabından (@markamerika) erişilebilir.

Kasa Galeri'yi takip edin:

Websitesi: http://kasagaleri.sabanciuniv.edu

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kasa-Galeri/77695156678

Twitter: http://www.twitter.com/kasagaleri