DİNLE

Merve Ateş Eren'in (Siyaset Bilimi Doktora) Konferans Katılımı11-09-2019

Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Merve Ateş Eren 4-7 Eylül 2019’da, Wroclaw Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olan Siyasi Araştırmalar Avrupa Konsorsiyumu (ECPR) Genel Konferansı’nda “Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’deki Belediyelerde Hesap Verebilirlik ve Hukukun Üstünlüğü” başlıklı çalışmasını sunmuştur.

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’deki Belediyelerde Hesap Verebilirlik ve Hukukun Üstünlüğü

Özet: Bu çalışma Türkiye’deki belediyeleri karma rejimin bir uzantısı olarak ele alan ve devam etmekte olan bir araştırmanın bazı ön bulgularını sunmaktadır. Araştırmanın amacı öncelikle belediyelerin demokratik performansını incelemek ve daha sonra hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik açısından belediyelerin performansları arasındaki farklılıkları açıklamaktır. Bunun için Sayıştay’ın 2019 yerel seçimleri bağlamında kamunun dikkatini önemli ölçüde çekmiş olan belediye denetim raporları temel veri kaynağı olarak ele alınmıştır. Özellikle muhalefet partileri bu raporların yerel kaynakların klientalist bir ilişkiler ağı ile yönetilmesinden kaynaklı bir dizi mali ve yönetimsel usulsüzlük ortaya çıkarmış olduğunu iddia etmektedirler. Çalışmanın ön sonuçlarına göre belediye yönetimlerinde usulsüzlükler özellikle 2014 yılından itibaren artmaya başlamıştır. Sıklıkla görülen usulsüzlükler ise belediyelerin gelir tahsiline yönelik işlemleri, otoparkların ve taşınmazların işletilmesi ile kiralanması, ihale süreçleri ve gecekondu fon hesaplarının kullanımında ortaya çıkmaktadır.