DİNLE

Mustafa Oğuz Afacan'a TÜBİTAK 1001 Desteği10-11-2020

Öğretim Üyemiz Mustafa Oğuz Afacan’ın "Nakilleri İçeren Optimal Tahsis Mekanizma Tasarımı" konulu projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Söz konusu projenin konusu, günümüzde birçok gerçek hayat obje tahsis (öğrenci yerleştirme, yurt tahsisleri ve lojman dağılımı gibi) problemlerinde ilk tahsisler belli olduktan sonra bazı bireyler kendilerine tahsis edilen objelerden çeşitli nedenlerle vazgeçerler. Bu durumda arta kalan objelerde kendilerini tercih eden bireyler arasında tekrar dağıtılır. Öğrenci yerleştirmelerinde bu ikinci aşama tahsisler nakil aşaması olarak bilinir. Bu projede literatürde ilk kez nakilleri de içeren obje tahsis kuramsal modeli öne sürülecektir. Daha sonra bu modelde halihazırda birçok ülkede kullanılan nakil sistemlerinin verimli olmaktan uzak olduğu gözlemlenecektir. Bu verimlilik kaybından ötürü projede nakilleri de içeren bir tahsis mekanizması öne sürülecektir. Daha sonra ise projede mekanizmasının verimli tahsisler ürettiği matematiksel olarak ispat edilecektir. Proje mekanizmasının obje tahsis problemlerinde kullanılması bu piyasalarda verimliliği artırmak suretiyle ekonomiye katkıları olacaktır.