DİNLE

Nihan Alp'e TÜBİTAK 3051 Kariyer Geliştirme Desteği05-11-2020

Öğretim Üyemiz Nihan Alp'in "Lokal-global Hareket Algısının Sinirsel Temsillerinin EEG Sinyallerinde İntermodülasyon Frekansları ile Objektif bir Şekilde Ayrıştırılarak İzlenmesi " konulu projesi, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Söz konusu projenin konusu, günlük hayatımızda sık kullandığımız bir yeti olan lokal-global algı süreci sinirbilim literatüründeki temel sorulardan biridir. Örneğin, okuma becerisi birçok harfi (lokal) doğru sıralamada birleştirerek bir kelimeyi (global) oluşturup algılayabilmektir. Dorsal simultanagnosia ve disleksi hastalarının okuma güçlüğünün lokal-global algı mekanizmalarındaki işlevsellik eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca otizm spektrum bozukluklarında da lokal-global algının görsel işleme sürecinin tipik olmadığı bilinmektedir. Lokal-global algının görsel işleme süreci hareketin algılanmasında da büyük önem taşır. Hareketi görme yeteneği, yer yön bulma ve kamuflajın kırılması gibi görsel olarak yönlendirilen temel davranışları desteklemesi açısından çok önemlidir. Görsel sistemin bu iki (lokal-global ve hareket algısı) temel özelliğinin birleşimi sonucunda çekirdek bir algısal olay olan lokal-global hareket algısı oluşur ki bu sayede, örneğin, karşıdan karsıya geçerken arabaların yönünü ve hızını anlayabiliriz. 

Bu projenin amacı; görsel sistemin en temel yapı taşlarından biri olan lokal-global hareket algısının sinirsel temsillerinin (lokal ve global hareket algısının beyin sinyallerinde zamansal takibi) birbirinden objektif (matematiksel olarak hesaplamalı, net ve tutarlı, tanımlanmış ve ölçülebilir) bir şekilde ayrıştırılarak izlenmesidir.