DİNLE

Aslı İkizoğlu Erensü AB H2020 Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı19-04-2021

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Aslı İkizoğlu Erensü, “AB H2020 Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowships (MSCA-IF) 2020” çağrı programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aslı İkizoğlu Erensü “Aidiyetin Dilini Öğrenmek: Mülteci Eğitiminde İçerilmeye Engeller” başlıklı projesi ile ilgili şunları söyledi: “Kamusal eğitim çocuklara bir toplumun geleceğinde yer açar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de bu nedenle ilk sığınma ülkelerindeki mülteci çocukların ulusal eğitim sistemlerine dahil edilmelerini teşvik ediyor. Ancak mülteci çocukların gündelik okul deneyimleri eğitimin toplumsal içerilmeye açılan sihirli bir kapı olmaktan ziyade sürekli bir mücadele alanı olduğunu gösteriyor. Bu proje de en genel ifadeyle kamusal eğitimde toplumsal içerilmeyi engelleyen süreçleri inceleyen literatüre katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin mülteci çocuklara yönelik eğitim politikaları Suriye’den gelen akışlarla beraber BMMYK stratejisiyle uyumlu bir şekilde dönüştü. 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre okul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık % 63’ü ulusal eğitim çatısı altına alındı. Bu sırada saptanan en önemli eksikliklerden biri öğrencilere verilen dil desteğinin yetersizliğiydi. Buna karşılık 2019-2020 eğitim öğretim yılında ‘uyum sınıfları’ adı verilen bir uygulama başlatıldı. Buna göre; Türkçe dil becerilerini geliştirme ihtiyacı duyan mülteci öğrenciler kendi akademik seviyelerindeki sınıflara katılmadan önce sadece Türkçe öğrenecekleri özel sınıflara alınacak.

Ben de MSCA-IF kapsamında uyum sınıflarının mülteci çocukların ve onların bakım-verenlerinin sosyalizasyonlarını nasıl etkilediğini araştıracağım. Araştırmanın ilk yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden seçilecek birer uyum sınıfında gözlemlerde bulunup öğretmenler ve öğrencilerle mülakatlar yapacağım. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Toplumsla Duyarlılık Projeleri ile bu sınıflarda bir Sohbet Kulübü yürüterek üniversite ve mülteci toplulukları arasında bir ortaklık kurma umudundayım. Araştırmanın ikinci yılında ise mülteci öğrencilerin bakım-verenleriyle bir katılımcı eylem araştırması planlıyorum. Bunda da amaç hem bakım-verenlerin eğitimden beklentilerini ve sorunlarla başa çıkma yollarını anlamak hem de kamusal eğitime meşru paydaşlar olarak katılmalarına aracılık etmek.”