DİNLE

Ayşe Betül Çelik

Ayşe Betül Çelik Öğretim Üyesi

Kişisel Web

http://myweb.sabanciuniv.edu/bcelik/

Eğitim

Ph.D., Siyaset Bilimi, Mayis 2002 SUNY-Binghamton
M.A., Siyaset Bilimi, 1999 SUNY-Binghamton
B.A., Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler, 1995 Boğaziçi Universitesi

Araştırma Alanları

Etnik kimlik ve etnik uyuşmazlık, kültür ve uyusmazlik cozumu, sivil toplum ve barış inşaası, zorunlu goc, toplumsal mutabakat, toplumsal cinsiyet ve barış

Üyelikler

ISA, IPRA, IASFM

Yayınlar

Makaleler

Kitaplar

 • Dilek, Kurban and Deniz, Yükseker and Çelik, Ayşe Betül and Turgay, Ünalan and Aker, A.Tamer, Coming to terms with forced migration: post-displacement restitution of citizenship rights in Turkey, Istanbul: TESEV, August 2007
 • Zorunlu göçle yüzleşmek: Türkiyede yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası, (Prepared by: Çelik, Ayşe Betül and Kurban, Dilek and Ünalan, Turgay and Yükseker, Deniz and Aker, A.Tamer), Istanbul, Turkey: TESEV Yayınları, January 2006

Kitap Bölümleri

 • Çelik, Ayşe Betül, "Travmaların aşılmasında toplumsal mutabakat", Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali, Başterzi, Ayşe Devrim and Aker, A. Tamer (eds.), Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği, November 2015, 337-346
 • Çelik, Ayşe Betül and Balta, Evren and Korkut, Levent and Çelikkanat, Murat and Mutluer, Nil, "Barış süreci: müzakereler ve hukuk", Barış Açısını Savunmak: Çözüm Sürecinde Ne Oldu?, Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan (eds.), Istanbul: Metis Yayınları, October 2015, 41-58
 • Çelik, Ayşe Betül and Balta, Evren and Korkut, Levent and Çelikkan, Murat and Mutluer, Nil, "Barış sürecine giden yol", Barış Açısını Savunmak: Çözüm Sürecinde Ne Oldu?, Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan (eds.), Istanbul: Metis Yayınları, October 2015, 27-40
 • Çelik, Ayşe Betül and Mutluer, Nil, "Toplumsal barış ve Barış Süreci'nin toplumsallaşması", Barış Açısını Savunmak: Çözüm Sürecinde Ne Oldu?, Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan (eds.), Istanbul: Metis Yayınları, October 2015, 59-75
 • Çelik, Ayşe Betül, "Resolving internal displacement in Turkey: the need for reconciliation", Forced Migration, Reconciliation and Justice, Bradley, Megan (ed.), Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, September 2015, 195-222
 • Çelik, Ayşe Betül, "The Kurdish issue and levels of ontological security", Conflict Resolution and Ontological Security: Peace Anxieties, Rumelili, Bahar (ed.), London and New York: Routledge 2015, 52-70
 • Çelik, Ayşe Betül, "Kürt meselesi'ni dönüştürmede toplumsal mutabakat ihtiyacı: neden, nasıl, kimle?", Çatışma Çözümleri ve Barış, Aktaş, Murat (ed.), İstanbul: İletişim, August 2014
 • Çelik, Ayşe Betül, "Return of the internally displaced Kurds and reconstruction of the post-conflict zones: an actors analysis", Migration Around Turkey: Old Phenomena, New Research, İçduygu, Ahmet and Yükseker, Deniz and Aksel, Damla B. (eds.), İstanbul: Isis Press 2013
 • Çelik, Ayşe Betül, "Ethnopolitical conflict in Turkey: from the denial of Kurds to peaceful co-existence?", Handbook of Ethnocultural Conflict, Landis, Dan and Albert, Rosita (eds.), Germany: Springer, December 2011
 • Daniel, Druckman and Çuhadar Gürkaynak, Esra and Beriker, Nimet and Çelik, Ayşe Betül, "Representative decision making: constituency constraints on collective action", Psychological and Political Strategies for Peace Negotiation: A Cognitive Approach, Aquilar, Francesco and Galluccio, Mauro (eds.), New York: Springer 2011, 157-173
 • Çelik, Ayşe Betül, "Turkey: Kurdish question and the coercive state", Civil Society and Peacebuilding: A Critical Assesment, Paffenholz, Thania (ed.), Boulder: Lynne Reiner, January 2010, 153-179
 • Çelik, Ayşe Betül, "Etnik çatışmaların çözümünde siyaset bilimi ve uyuşmazlık çözümü yaklaşımları", Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve UygulamaBeriker, Nimet (ed.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, December 2009, 163-188
 • Çelik, Ayşe Betül and Kantowitz, Riva, "Trauma and forgiveness: comparing experiences from Turkey and Guatemala", Forgiveness: Probing the Boundaries, Bloch-Schulman, Stephen and White, David (eds.), Oxford: Inter-Disciplinary Press 2009, 179-190
 • Çelik, Ayşe Betül, "Kürt sorununda "Avrupa" boyutu ve Sivil Toplum Kuruluşları", Sivil Toplum Örgütleri ve Dış Politika : Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler, Doğan, Erhan and Mazlum, Semra Cerit (eds.), İstanbul: Bağlam Yayınları, December 2006
 • Çelik, Ayşe Betül, "Uyuşmazlık çözümünde geri dönüş, yeniden yapılanma ve iyi örnekler", Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası, Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer (eds.), İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), June 2006, 43-50
 • Çelik, Ayşe Betül, "Batman ili alan araştırması değerlendirmesi: ülke içinde yerinden edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller", Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası, Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer (eds.), İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), June 2006, 173-191
 • Çelik, Ayşe Betül, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yerinden edilme sorununa yaklaşımları", Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası, Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer (eds.), İstanbul: TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), June 2006, 93-99
 • Aytar, Volkan and Çelik, Ayşe Betül, "Gender: feminism and women's studies", Overcoming the Two Cultures: Science Versus Humanities in the Modern World-System, Lee, Richard E. and Wallerstein, Immanuel (eds.), Boulder, Colorado: Paradigm Publishers 2004, 144-159
 • Çelik, Ayşe Betül, "Alevis, Kurds, Hemsehris: resurgence of Alevi Kurdish identity in the 1990s", Turkey's Alevi enigma: a comprehensive overview, White, Paul J. and Jongerden, Joost (eds.), Leiden: Brill, May 2003

Konferans Bildirileri

 • Çelik, Ayşe Betül, "Kürt meselesinde algılar ve barış sürecinin önündeki sosyo-psikolojik engeller", Boztekin, Nihal (ed.), Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç, İstanbul: Heinrich Böll Stiftung ve Disa, May 2013, 45-54

SU Öncesi Yayınları

 •  “Kurds and Nationalism”, New Perspectives on Turkey, Spring 1998, Vol. 18: 147-154.