DİNLE

Central European University ile ortak girişim

CEU-SU Ortak Akademik Girişimi her iki kurumun da akademik kapasitesini güçlendirmek, kayda değer akademik sonuçlara erişmek, karşılıklı fayda getirecek akademik bir işbirliği oluşturmak amacını taşımaktadır. Girişim çerçevesinde her iki üniversite nezdinde de stratejik önem arz eden akademik alanlarda seçilecek ortak araştırma ve eğitim projelerine maddi destek sağlanacaktır. Uygun projeler şöyle sayılabilir:

  1. İşbirliği içinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri (örn. öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak ders, seminer ve yaz okulu programları geliştirilmesi ve uygulanması);
  2. İşbirliği içinde gerçekleştirilecek, özgün bilgi elde etmeye yönelik araştırma projeleri;
  3. Ortak fikirler, araştırmalar ve eğitim planları gibi sonuçlar geliştirmeyi hedefleyen keşif çalıştayları ve toplantıları gibi ortak etüt ve planlama faaliyetleri.

Projeler 2011-2012 akademik yılı içinde başlayacak (en erken Ağustos 2011’de başlamak üzere) ve en fazla 24 ay sürecektir.

Tekrar Canlandırmak – 3 Siyasa Alanında Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerini anlamak - Ahmet Evin, Meltem Müftüler Baç, Péter Balázs
Avrasya ve Ortadogu’daki Çatışmalar- Yeni bir Çatıṣma Veritabanına Doğru (1990-2010) - Ayşe Betül Çelik, Erin Jenne, Matteo Fumagalli
Toplumsal Cinsiyet Eksenli Savaş ve Politik Şiddet Belleği - Ayşe Gül Altınay, Andrea Petö
CEU- Sabancı Economi Seminer Serileri - Özgür Kıbrıs, Julius Horvath
 Avrupa-Akdeniz bütünleşmesinin dinamiklerini yeniden düşünmek: parlamentoların, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetler arası diyaloğunun rolü - Meltem Müftüler-Baç, Emre Hatipoğlu, Uwe Puetter
Uluslararası İlişkilerde Yükselen Bölgesel Güçler: Enerji, Kültür ve Çatışma arasında Türk Dış Politikası- Meltem Müftüler-Baç, Matteo Fumagalli