Ana içeriğe atla
CULT 222 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam
Bu ders kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan popüler kültür kavramının gelişim sürecini inceleyecek. "Yüksek" ve "alt" kültür kavramlarını sorgularken, değişik kültürel ürünleri popüler kültür alanındaki güncel tartışmaları örneklemek için kullanacak.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite :
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun