Ana içeriğe atla
CULT 223 Tüketim, Yemek ve Kültür
Bu dersin temel amacı, yeme-içme pratikleri ile kültürel süreçler arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkileri incelemektir. Bu derste özellikle, farklı toplumsal ve tarihsel koşullar içerisinde ortaya çıkan gıda tüketim örüntülerinin nasıl şekillendiği, yeme-içme pratiklerinin farklı toplumsal ve kültürel anlamlar kazanarak, zamansal, mekansal ve hiyerarşik olarak ne tür dönüşümler/değişimler geçirdiği üzerinde durulacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, ders iki ana eksen üzerinde kurulmuştur: (i) kuresel ve tarihsel değişmelere parallel olarak yeme-içme ve pişirme pratiklerinin yayılması ve dönüşmesi ve (ii) gıda tüketim örüntüleriyle toplumsal hiyerarşiler arasındaki ilişkiler. Bu derste ele alınacak belli başlı konular arasında şunlar sayılabilir: dışarda yeme-içmenin toplumsal ve kültürel önemi, yemek pratikleriyle toplumsal cinsiyet ilişkileri arasındaki etkileşim, "ulusal" ve "etnik" mutfakların tarihsel gelişimi ve dönüşümü, şeker, kahve ve kola gibi çeşitli yiyecek ve içecek maddelerinin kültürel ve toplumsal tarihi, yemekle ilgili ritüellerin ve kuralların tarihsel gelişimi, yemek pratikleri ve globalleşme.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun