Ana içeriğe atla
FILM 345 Uluslararası Sinemalar
Uluslararası Sinemalar, farklı ulusal, uluslararası ve ulusaşırı ortamların çevrelediği bir dizi filme giriş niteliği taşıyor. Ders, bu filmleri anlamlandırmak için tarihsel çerçeve, kuramsal tartışma ve estetik analizi odağına alan bir yaklaşım benimsiyor. Uluslarası Sinemalar öncelikle anlatı, anlatım ve üsluptaki hakim yaklaşımlar konusunda kurucu bir nitelik taşıyan klasik Hollywood ve Avrupa sinemasını ele alacak. Daha sonra, Tayvan'dan İran'a farklı sinemalar, Üçüncü Sinema ve Çin Beşinci Kuşak gibi akımlar ve filmlerinde ulusaşırı bir ses benimseyen Wong Kar Wai ve Fatih Akın gibi yönetmenler tartışılacak.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun