Ana içeriğe atla
FILM 436 Belgesel: Bağlam ve Uygulama- II
Bu ders, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine, ana kuramlarına, etik meseleler ve temsilin sorunsalları gibi ilgili konulara baktığımız VA 435 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dönemde de iki koldan ilerleyeceğiz. Son dönemde yapılan belgesel filmler aracılığıyla günümüz belgesel dünyasında cereyan eden tartışmaları ve güncel meseleleri ve aynı zamanda da belgeselcilerin karşılaştığı pratik zorlukları inceleyeceğiz. Dönem boyunca çalışmalarını sunmak ve tartışmak üzere çeşitli belgeselcileri konuk edeceğiz. Uygulama kısmında ise, öğrenciler gerçeğin temsili denemelerini, kısa bir belgesel film yaparak ve bu çalışmalarını bir atölye ortamında paylaşarak devam ettireceklerdir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : FILM 436L

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun