Ana içeriğe atla
HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi
Ders, farklı temsil kuramları bağlamında fotoğrafın ve hareketli görüntünün ortaya çıkış sürecini, gelişmesini ve koşullarını ele alacak, bu konuda yerleşik yaklaşımları gözden geçirecektir. Fotoğrafın ve filmin doğuşunu hazırlayan süreçler ve ortaya çıktıklarında onların yeni olmasını sağlayan izlenimler dersin ele alacağı konular arasındadır. Bu sürecin çağdaş dünyada ve kültürde tuttuğu yer, iki alanın farklılığı ve ortak kesişme noktalar görüntü üretiminde kullandığı benzer yaklaşımlar derste irdelenecek, bu çalışmalarda farklı değerlendirmelerden yararlanılacak, görsel malzeme yoğun bir biçimde kullanılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun