Ana içeriğe atla
HART 411 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite
Bu ders 19. Yüzyılın ortasında Avrupa'da avangardın gelişinden bu yana - ve öncesinde - sanatta modern olarak sayılmış eserleri incelemeyi amaçlar. Moderniteye dair düşünceler, sanatçıların amaçları ve eserleri arasındaki değişen ilişkiler gözden geçirilecektir. Modern sanatın doğuşunda romantizm, realizm, empresyonizm, post-empresyonizm gibi akımların önemi değerlendirilecektir. Delacroix, Ingres, Turner, Constable, Courbet, Manet, Monet, Cezanne, Gaugain, Seurat, Van Gogh gibi bazı temel sanatçıları incelenecek, modernist sanatın sosyal, siyasal vb. amaçları çerçevesinde moderniteye dair kavramlar ve sanatta modernizm ele alınacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun