Ana içeriğe atla
HIST 245 Deniz, Gemiler, İnsanlar
Denizcilik ve gemi yapım tarihi, ekolojiler, teknolojiler, özlem ve özendiriciler, bilgi, üretim ve hayat tarzları arasındaki etkileşimlerden büyüleyici kesitler sunar. Kıyı şeritlerine yerleşen insan toplulukları, zaman içinde hem ellerindeki malzemeden yola çıkarak, hem de yanıbaşlarındaki deniz veya okyanusların arzettiği somut problemlerle başetmeye çalışarak, farklı gemi tipleri yarattılar. Karmaşık bir aygıt olarak böyle her gemi tipi, çeşitli ekonomik sektörleri kapsamına alan çok yönlü teknoloji talepleri doğurdu; aynı zamanda insanın yeryüzünde varoluşunun keşifler, rotalar, ticaret ve göçler gibi yoğun örüntülerinin bir parçası, taşıyıcısı haline geldi. Toplumsal tarih ile bilim ve teknoloji tarihinin kesişme noktasında yeralan Bu ders, bu ve benzeri temaları, beş ana gemi tipi aracılığıyla irdelemeyi amaçlıyor : bir Akdeniz kadırgası; bir 18. yüzyıl kalyonu; Çin'den çay taşıyan hızlı bir "clipper"; bir drednot; bir transatlantik -- lüks yolcu taşımacılığı çağının yaldızlı kalıntısı.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun