Ana içeriğe atla
HIST 323 Tarih ve Devrim
Devrim nedir ? Devrimler zorunlu ve kaçınılmaz, dolayısıyla evrensel midir ? Devrimlerin bilançosu yüzde yüz olumlu mu, yüzde yüz olumsuz mu sayılmalı ? İnatçı bir devrimyanlısı geleneğin ardından, bugün devrimler niçin o kadar sorgulanıyor ? "Tarihin sonu", "devrimlerin sonu" mu demek ? HIST 323'de bu ve benzeri sorunlar, düşünsel alana uzun süre yön veregelmiş devrimyanlısı ve devrimkarşıtı söylemlerin dışında bir bakışaçısıyla ele alınmakta. Konunun yeni ve eleştirel bir historiyografisinin inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ders, İngiliz, Fransız, Rus ve Çin devrimleri ile Kemalist devrime ilişkin verilerden; aynı zamanda Burke ve Tocqueville'den başlayıp, Marx'tan geçerek Brinton, Skocpol, Furet ve Hobsbawm'a uzanan yorumlardan hareketle, devrimlerin modernite ile ilişkisi; devrimlerin zaman ve mekân içindeki dağılımı; "normal" ve "anormal" politika örüntüleri; meşruiyet krizleri; öncü-kitle diyalektiği; devrimci eylem aşamaları; şiddet boşalımları ve cezalandırma gösterileri; devrimlerin radikalleşmesi ve askerîleşmesi; Avrupa devrimleri ve Avrupa dışı devrimler; devrimlerin zihinsel mevzilenişleri ve mirası gibi konuları sorunsallaştırıyor. Dersin, bazı özel koşul ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, aynı anda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 623
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun