Ana içeriğe atla
HIST 415 Bilimsel Devrim
17. ve 18. yüzyılların Bilimsel Devrimi sadece gök cisimlerinin hareketlerini açıklamakla kalmadı. Aynı zamanda bilimsel yöntemi icat etti. Dolayısıyla yeni bir bilme tarzı ve ilkesine hayat verdi. Dahası, o güne kadar belirgin ve tanımlanabilir bir uğraş bile olmayan bilimi, günümüz toplumlarındaki bağımsız ve merkezî konumuna kavuşturdu. Çağdaş bilimin temel unsurlarını meydana getiren maddî, sosyal, siyasal ve kültürel koşullar ancak 17. yüzyıl ortalarından itibaren şekillendi. HIST 415 bu ve benzeri boyutları irdelerken özellikle bilimsel fikirlerin bu fikirleri doğuran bağlam ile etkileşimi üzerinde yoğunlaşacak. Bilim tarihçilerinin geçmişin bilimini anlamak için kullandığı kaynak ve yöntemler yelpazesini öğrenciye açacak ve onları bilimin tarihsel metinlerini, koşullarını ve kişiliklerini çözümlemeye yönlendirecek. Bilim tarihi konusunda disiplinler ve fakülteler arası bir ''okuryazarlığı'' geliştirmek de dersin amaçları arasında yer alıyor.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun