Ana içeriğe atla
HIST 433 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Öğrenciyi gerek Avrupa Ortaçağının ana çizgileri ve bazı temel sorunlarıyla, gerekse bir dizi ünlü Ortaçağ tarihçisinin eserleri ve fikirleriyle tanıştırmayı amaçlayan bu giriş dersinde ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinde, Ortaçağın Avrupa-merkezli bir dönemleme içine oturtulması. İlkçağ ve ortaçağ uygarlıkları arasında karşılaştırmalar. Bir köylü toplumu (ya da vergisel toplum) örneği olarak Ortaçağ Avrupası. Krallık ve lordluk (ya da toprak beyliği); sınıfların oluşumu ve devletin oluşumu. Manor örgütlenmesine ve serfliğe geçiş patikaları. Fiyef dağıtımı : belirleyicileri ve örüntüleri. Eski sosyal sınıfların, yeni sınıflar içinde harmanlanması. Özel lordluğun yükselişini hızlandıran etmenler. Ortaçağ toplumunun tanımlanmasında Kilisenin ve devletin rolü. "Feodalizm" tartışmaları; Avrupa feodalizmi ile Osmanlı timar sistemi arasında karşılaştırmalar. Yüksek ve Geç Ortaçağ tarihinin süreç ve problemleri. Ticaret ve kentler. Rant biçimlerinin dönüşümü. "Feodal" monarşilerden "ulusal" monarşilere : devlet iktidarının yeniden yükselmesi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun