Ana içeriğe atla
HIST 461 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839)
Klasik Osmanlı siyasal düşüncesine giriş. Belirli bir sosyo-politik buhran algılamasının giderek derinleşmesine, Kınalızade ve Gelibolulu Mustafa Âli'nin eserlerinden örnekler. Kadızadeli hareketlerinde ya da Koçibey'in risalelerinde görüldüğü gibi, 17. yüzyılda geçmişe dönme denemeleri. 18. yüzyılda, kısmî Batılılaşmaya ilk meyledişler : Lâle Devri; İbrahim Müteferrika ve Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin düşünceleri. Nizâm-ı Cedid ve kurumsal modernleşmenin başlangıçları (1792-1807). Reformlara tepkiler; bu bağlamda Hâlet Efendi örneği. II. Mahmud'un (1808-1839) merkeziyetçi politika ve reformları ile, bunlara karşı başgösteren yerel mukavemet.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun