Ana içeriğe atla
SOC 350 Bilim, Din ve Toplum
Bu ders, din ve bilim arasındaki ilişkiyi tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Tarihte dini otoriteler ve bilim insanları arasındaki çatışmalardan örnekler; farklı dinlerin bilimsel faaliyete yaklaşımları; pozitivizm, doğalcılık, ve materyalizmin seküler hareketler üzerindeki etkileri; ve akıllı tasarım, kök hücresi araştırmaları, ve genetik üreme teknolojileri hakkındaki güncel tartışmalar gibi konular incelenmektedir. Ders, dinin akademik kurumlardaki ve bilim insanlarının hayatındaki konumuyla ilgili bir tartışmayla son bulmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun