Ana içeriğe atla
HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri
Bu ders Batı sanatı tarihindeki çığır açıcı gelişmeleri konu alır. Her ders, bulunduğu dönem için tayin edici özellikleri olan bir eser üzerine yoğunlaşır, sözkonusu eseri diğer örneklerle karşılaştırır ve sanatsal oluşumu belirleyen tarihi, düşünsel ve estetik arka planı inceler. Dersler ve tartışma grupları çerçevesinde öğrenciler insan yaratıcılığının giriftlikleri ve bir eserin oluşumunda rol oynayan karmaşık etkenler konusunda fikir yürütme şansına sahip olurlar. Bu derste sunulan derinlemesine ve eleştirel yaklaşım sayesinde öğrencilerin edinilmiş değer yargılarını sorgulamaları, sanatı anlama ve değerlendirme kriterlerini geliştirmeleri ve sanat ve beşeri bilimler konusundaki yönelimlerini belirginleştirmeleri öngörülür. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : -
Corequisite : HUM 202D

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun