DİNLE

Ders Kataloğu

CONF 500 Uluslararası Çatışma ve Barış 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası çatışma ve barış alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcıların sunduğu değişik tanımlar, bakış açıları, aktörler ve araçları inceleyerek barış çalışmaları ve uyuşmazlık çözümü alanlarına genel bir bakış sunar. Ders uluslararası çatışma ve barışın nedenleri ve koşullarını inceleyen teorik ve ampirik literatürünün bir incelemesidir. Çatışma ve barışa farklı hatta bazen birbiriyle çatışan farklı bakış açılarını, bunların tarihsel gelişimini, ana varsayımlarını, yöntemlerini ve bunların mevcut durumdaki çatışmalara uygulanmasını inceler. Bu derste ayrıca barışın elde edilmesi için kullanılan ''zorlayıcı güç'', ''şiddetsiz mücadele'', ''dünya düzeni yoluyla barış'', ''kişisel ve toplumsal dönüşüm? kavramları incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Güz 2020-2021 Uluslararası Çatışma ve Barış 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 501 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası uyuşmazlık analizi ve çözümü alanına genel bir bakış niteliğindedir. Başlıca önemli bilimsel sosyal uyuşmazlık teorilerini inceler, farklı disiplin düşüncelerini yeni yaklaşımlarla bir araya getirerek bu sentezi özellikle kökleri derinlerde yatan uyuşmazlıkların nedenlerine uygular. Uluslararası sistemdeki uyuşmazlıkların sebep ve etkileri üzerinde durur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2018-2019 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2017-2018 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2016-2017 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2015-2016 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2014-2015 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2013-2014 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2012-2013 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2011-2012 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2010-2011 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2009-2010 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2008-2009 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2007-2008 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2006-2007 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2005-2006 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 3
Güz 2004-2005 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş (CONF601) 3
Güz 2003-2004 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş (CONF601) 3
Güz 2002-2003 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş (CONF601) 3
Güz 2000-2001 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş (CONF601) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 502 Savaş ve Barış Değişkenleri 3 SU Kredi
Bu seminer uluslararası uyuşmazlık teorilerini inceleyecektir. Okumalar, uluslararası uyuşmazlık vakalarına ve savaşa yol açan nedenler üzerine geliştirilmiş ana teorik yaklaşımları ve yakın zamanda yapılmış önemli ampirik çalışmaları kapsayacaktır. Seminer, bu tür vakalarının süresini, şiddetini ve bitiş şekillerini belirleyen etmenlere de değinecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Savaş ve Barış Değişkenleri 3
Bahar 2013-2014 Savaş ve Barış Değişkenleri 3
Bahar 2012-2013 Savaş ve Barış Değişkenleri 3
Bahar 2011-2012 Savaş ve Barış Değişkenleri 3
Bahar 2010-2011 Savaş ve Barış Değişkenleri 3
Bahar 2002-2003 Devletler Arası Savaş ve Barışa Yeni Yaklaşımlar (CONF602) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 504 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlık çözümü yaklaşımlarının kullanımı hakkındadır. Bir ülkenin dış politikasının geliştirilmesi ve uygulanması çerçevesinde politika belirleme ve diplomatik uygulamaların uyuşmazlık çözümü teorileri tarafından nasıl etkilenebileceği sorunu üzerinde durulur. Öğrenciler güvenlik merkezli dış politika yaklaşımları ile yenilikçi dış politika anlayışlarını karşılaştırırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü 3
Güz 2005-2006 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü 3
Güz 2004-2005 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü (CONF604) 3
Bahar 2001-2002 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü (CONF604) 3
Bahar 2000-2001 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü (CONF604) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 508 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 3 SU Kredi
Çok partili müzakereler karmaşık etkileşimlerdir. Bu ders Avrupa Birliği çerçevesinde çok partili müzakerelerin sosyal yapısını inceleyerek çok partili müzakerelerin değişik açılarını açıklayabilecek nitelikte kuramsal çerçeveler öngörmektedir. Ampirik düzeyde ders AB'deki müzakereleri 3 ayrı seviyede ele almaktadır. İlk olarak, bu ders üye devletler ve AB kurumları arasındaki müzakereleri ve kurumsallaşmış müzakere tekniklerini incelemektedir. İkinci olarak, ders AB kurumlarının-Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu- kendi aralarındaki müzakereleri ve son olarak da 1997 sonrası gelişen genişleme sürecinde aday ülkeler ile üye devletleri arasındaki müzakereleri çözümlemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 3
Bahar 2003-2004 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık (CONF608) 3
Bahar 2002-2003 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık (CONF608) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 510 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlıkların ve barış süreçlerinin farklı aşamalarında, örneğin uyuşmazlıkların şiddete dönüşmesini önleme, barış yapma, ve barışı sürdürme/olgunlaştırma gibi, çeşitli üçüncü taraf aktörlerinin oynadığı rolleri inceleyecektir. Dersin hedefleri, öğrencilere bir kavram olarak üçüncü taraf müdahalesini tanıtmak, bu müdahaleleri gerçekleştiren aktörlerin bakış açılarını ve kullandıkları strateji ve taktikleri anlamak, ve de bu müdahalelerin etkililiğini tartışmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2013-2014 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2012-2013 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2011-2012 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2010-2011 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2008-2009 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2007-2008 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2006-2007 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2005-2006 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü 3
Bahar 2004-2005 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü (CONF610) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 511 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3 SU Kredi
Bu ders dünyada süregelen anlaşmazlıkların kültürel kökenlerini öğrenciye tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Derste kültürel farklılıklar ve anlaşmazlıklar arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla yapılmış kuramsal ve pratik seviyedeki sistemik girişimleri keşfedeceğiz. Dersin amacı uluslararası anşlaşmazlık çözümlemesi yöntemlerini değişik çatışma alanlarına ait olan kültürlerle birleştirmektir. Bu derste ayrıca gelişmekte olan bu literatürü, çalışma ve pratik alanınını ele alacağız. Bunun dışında gelişmekte olan literatür ve çalışmaların güncel küresel-politik ve insani sorunları hangi etkinlikte karşılayabildiğini kritik edeceğiz. Ders dahilinde etnik kimlikler, dil, ırk ve cinsiyet gibi yerel ve uluslararası seviyedeki anlaşmazlıkların gelişiminde ve çözümlenmesinde etkin olan kültürel nedenlere özel bir ilgi gösterilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2018-2019 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2017-2018 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2016-2017 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2015-2016 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2014-2015 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2013-2014 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2012-2013 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2011-2012 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2010-2011 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2009-2010 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2008-2009 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2007-2008 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2006-2007 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2005-2006 Kültür ve Anlaşmazlıklar 3
Güz 2004-2005 Kültür ve Anlaşmazlıklar (CONF611) 3
Güz 2003-2004 Kültür ve Anlaşmazlıklar (CONF611) 3
Güz 2002-2003 Kültür ve Anlaşmazlıklar (CONF611) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 512 Araştırma Metodları 3 SU Kredi
Bu ders araştırma tasarımı ve analizine yöneliktir ve öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Öğrenciler veri toplama, analiz etme ve yorumlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler arasında sınıfta ve sahada yapılan deneyler, simülasyonlar, saha araştırması ve örneklem yaklaşımları, arşiv araştırması ve etnografik dosyalama çalışması sayılabilir. Olasılık teorisi ve istatistiksel analize girişi de içeren niteliksel ve niceliksel teknikler de ele alınır. Öğrenciler aynı zamanda SPSS ve çeşitli niceliksel bilgisayar programları ile çalışma yaparlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Araştırma Metodları 3
Güz 2018-2019 Araştırma Metodları 3
Güz 2017-2018 Araştırma Metodları 3
Güz 2016-2017 Araştırma Metodları 3
Güz 2015-2016 Araştırma Metodları 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Metodları 3
Bahar 2013-2014 Araştırma Metodları 3
Bahar 2012-2013 Araştırma Metodları 3
Bahar 2011-2012 Araştırma Metodları 3
Bahar 2010-2011 Araştırma Metodları 3
Bahar 2009-2010 Araştırma Metodları 3
Bahar 2008-2009 Araştırma Metodları 3
Bahar 2007-2008 Araştırma Metodları 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Metodları 3
Bahar 2005-2006 Araştırma Metodları 3
Bahar 2004-2005 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2003-2004 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2002-2003 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2001-2002 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2000-2001 Araştırma Metodları (CONF612) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 523 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlık çözümü konusundaki önemli anahtar temalar üzerinde durur. Alanın deneyimli akademisyenleri tarafından milliyetçilik ve kimlik çatışmaları, dil-kültür ve kurumlar, uyuşmazlıkların küresel bağlamı, barış süreçlerinin temel dinamikleri gibi temel konularda iki haftalık yoğun seminerler verilir. Öğrencilerin sunulan her tematik modül üzerine kavramsal bir ödev hazırlamaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3
Bahar 2012-2013 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3
Bahar 2011-2012 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3
Bahar 2006-2007 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3
Güz 2005-2006 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler I 3
Güz 2004-2005 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler I (CONF623) 3
Güz 2003-2004 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler I (CONF623) 3
Güz 2002-2003 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler I (CONF623) 3
Güz 2000-2001 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler I (CONF623) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 524 İleri Uyuşmazlık Çözümü ve Temel Konular 3 SU Kredi
Bu ders Seminer I'in devamı niteliğindedir. Deneyimli akademisyenler savaş, şiddet ve uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların sona erdirilmesi, barışın korunması, barışın tesisi, müzakere, arabuluculuk ve diğer üçüncü şahıs karar alma biçimleri gibi temaları ele alırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 İleri Uyuşmazlık Çözümü ve Temel Konular 3
Bahar 2005-2006 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler II 3
Bahar 2004-2005 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler II (CONF624) 3
Bahar 2003-2004 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler II (CONF624) 3
Bahar 2002-2003 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler II (CONF624) 3
Bahar 2000-2001 Uyuşmazlık Analizinde Konular,Kavramlar ve Teoriler II (CONF624) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 531 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlık çözümünün teori ve pratiğini biraraya getirmeyi sağlayacak bir çerçeve ve deneyim sunar. Derste müdahale ve değişim pratikleri ve teorilerinin çeşitli türleri gözden geçirilir, uyuşmazlıkların müdahalele öncesindeki süreçleri analiz edilir ve tartışılır, müdahalelerin etkisi üzerinde durulur. Öğrenciler 3. şahısların müdahale yöntemlerini çeşitli uluslararası uyuşmazlık durumlarında, örneğin uzlaşma sağlamak amacıyla taraflar arasında güven tesis etme olgusu çerçevesinde uygulamalı olarak tartışır ve çalışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2019-2020 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2018-2019 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2017-2018 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2016-2017 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2015-2016 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2014-2015 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2013-2014 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2012-2013 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2011-2012 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2010-2011 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2009-2010 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2008-2009 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2007-2008 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2006-2007 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2005-2006 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2004-2005 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF631) 3
Güz 2003-2004 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF631) 3
Güz 2002-2003 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF631) 3
Güz 2000-2001 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF631) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 532 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, örgütsel davranış ve insan çatışmasının kesiştiği bir alanı incelemektedir. Örgütler, dayanışma, etkili bir uyuşmazlık analizi ve yönetim becerileri gerektiren toplumun temel birimleridir. Bu ders, öğrencilerin, kişiler arası, grup içi ve örgütsel çerçevedeki sistematik çatışma konularının psikolojik ve davranışsal dinamikleri hakkında kavramsal anlayışlar geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler aynı zamanda, örgütsel sistem içindeki etkili tanımlama ve müdahale, uyuşmazlığın stratejik bir biçimde önlenme ve yönetme hakkında pratik beceriler de kazanacaklardır. Ders içerisinde, küçük grup çalışmaları ve örgütsel vakalarla ilgili alan çalışmaları gibi çeşitli didaktik teknikler kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 534 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3 SU Kredi
Medyada her gün gördüğümüz olaylar, karakterler, görüntüler ve hikayeler değerlerimizi ve algılarımızı şekillendirmektedir. Bunun yanında, medyanın kültürel çeşitlilik/çatışma, savaş ve uyuşmazlıkları ele alış biçimi, toplumlar ve uyuşmazlık ve barışın nasıl biçimlendiği üzerinde uzun süreli ve güçlü etkilere sahiptir. Bu ders, uyuşmazlıkların medyada nasıl tasvir edildiğini ve bu tasvirlerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyecek; bu tasvirlerin (varsa) toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekecektir ve bu yolla öğrencilere medyanın toplumu ve toplumsal normları şekillendirmedeki rolü üzerine eleştirel bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Dersin içeriği kültürel yoğunluğa yol açan klişelerin medya tarafından nasıl yaratıldığı, kriz ve savaş zamanlarını nasıl yansıttığı ve medyanın gerçeği tasvirlerinin barış sürecini ve çatışma sonrası safhayı nasıl etkilediği gibi konulardan oluşmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2016-2017 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2015-2016 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2014-2015 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2013-2014 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2012-2013 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2011-2012 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2010-2011 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2008-2009 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2007-2008 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2005-2006 Uyuşmazlık Çözümünde Medyanın Rolü 3
Bahar 2003-2004 Uyuşmazlık Çözümünde Medyanın Rolü (CONF634) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 536 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 3 SU Kredi
Uluslararası kuruluşların uluslararası ilişkilerde önem kazanmasından bu yana bu konuda geniş bir literatür oluşmuştur. Son dönemlerde ise bazı akademisyenler ayrıca yerel sivil toplum örgütlerinin uyuşmazlık önlemede ve barışçıl, güvenilir bir siyasi ortam yaratmadaki rollerini incelemişlerdir. Bu derede çeşitli kuruluşların a) uyuşmazlıkların çıkısındaki b) uyuşmazlıkların önlemesindeki c) uyuşmazlık aracılığında ve d) barış ortamının üretilmesindeki rollerini inceleyeceğiz. İlk olarak genel bir analizle kuruluşların rolleri irdelenecek, daha sonra da kuruluşların uyuşmazlık ortamlarındaki rolleri değerlendirilecektir. Bu ders kapsamında çalışılacak kuruluşlar, yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 3
Güz 2009-2010 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 3
Bahar 2006-2007 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar 3
Bahar 2004-2005 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumların Rolü (CONF636) 3
Güz 2004-2005 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumların Rolü (CONF636) 3
Bahar 2002-2003 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumların Rolü (CONF636) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 541 Teori, Araştırma ve Uygulama 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi niteliğindedir. Dersin amacı uyuşmazlık çözümü alanına dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak, bunu yaparken de en yeni akademik katkıları ele almaktır. Öğrencilerden belirli uyuşmazlıklar çerçevesinde teori, araştırma ve uygulama arasındaki bağları ortaya koyan ödevler hazırlamaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2012-2013 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2011-2012 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2010-2011 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2009-2010 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2008-2009 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2007-2008 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2006-2007 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2005-2006 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2004-2005 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3
Güz 2003-2004 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3
Güz 2001-2002 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3

Onkosul: (CONF 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 501 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 531 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 531 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 542 Toplu Şiddet, İyileşme ve Dönüşüm 3 SU Kredi
Kitlesel, toplu şiddetten etkilenen ülkelerde, iyileşme sürecini oluşturmak ve desteklemek, uzlaşmayı sağlamak ve dönüşümü gerçekleştirmek global toplumun karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorun olarak yer almaktadır. Bu ders, soykırım gibi toplu şiddet vakalarının etkilerini incelemekle beraber; etnik, devletlerarası/devlet içi uyuşmazlıklara ve bunların iyileşme süreçlerine de değinecektir. Dersin özellikle üzerinde duracağı noktalar; travma ve iyileşme kavramlarının anlaşılması, uzlaşma ve iyileşmeyi sağlayan mekanizmaların irdelenmesi ve savaşın yarattığı travmanın çeşitli seviyelerdeki dönüşümünün incelenmesi şeklinde olacaktır. Öğrenciler bu ders aracılığıyla, son yıllardaki travma çalışmaları, sosyal ve siyasal psikoloji ve konularla ilgili uluslararası gelişim ve gelişmelere dair kuramsal çerçevelerle tanışacaklardır. Ders içerisinde, şiddetin etkisini ve iyileşme sürecinin sosyal, toplumsal ve bireysel boyutlarını anlayabilmek amacıyla, toplu şiddetle ilgili olarak hem tarihsel hem de yeni vakalara yer verilecektir. Öğrenciler, çatışma sonrası ülkelerde gerçekleştirilen iyileşme, uzlaşma ve dönüşüm süreçlerinin etkinliği ve sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 544 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3 SU Kredi
Çatışma sonrası safhayı anlamak, çatışmanın kökenlerini ve tırmanmasını anlamak kadar önemlidir. Çatışma yatışmaya başladığında ve bir anlaşmaya varılabildiğinde ne olur? Çatışmalar nasıl ve ne şekilde uzlaşma ile sonuçlanabilir? Çatışmanın dönüştürülmesi, barışın yerleştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılandırma gibi çabalar kalıcı barışı ve istikrarı teşvik edecek kurumlar oluşturulmasından, savaş suçu ve insan hakları ihlallerine karışanların sorumlu olmalarını sağlayacak mekanizmaların tasarlanması ve uygulanmasına ve çatışma sonrası toplumlarda uzlaşmanın teşvik edilmesine dek pek çok boyutu içermektedir. Bu ders, barışın yerleştirilmesi çabalarını şekillendiren karmaşık hukuki, politik ve ahlaki düşünceleri inceleyecektir. Savaş, politik baskı ve etnik çatışmalar nedeniyle bölünmüş toplumların yeniden yapılandırılma sürecinde kullanılmak üzere son yarım yüzyıldır geliştirilen çeşitli yöntemler ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2009-2010 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Bahar 2008-2009 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2007-2008 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2006-2007 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Bahar 2003-2004 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler (CONF644) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 552 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders çeşitli oyun ve simülasyon metotları kullanarak müzakere, koalisyon oluşturma, temsil, kolaylaştırıcılık toplantı yönetimi, arabuluculuk, iletişim, karar alma ve uzlaşma yöntemleri gibi konularda öğrencinin kişisel bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle grup dinamikleri ve karar alma süreçleri üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, grubun etkin bir üyesi olma yöntemleri ile grup süreçlerini yönetme ve yönlendirmeyi öğreneceklerdir. Böylelikle, öğrenciler grup süreçlerinin ve girift uyuşmazlık durumlarının hem içinde kalarak hem de bu süreçleri dışarıdan inceleyerek yönlendirmeyi öğreneceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2006-2007 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2005-2006 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2004-2005 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF652) 3

Onkosul: CONF 531 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 531 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 561 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü 3 SU Kredi
Bu ders, uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlık çözümü metodlarında insan hakları ve demokrasi temalarına yer verir.Dersin konuları içinde uluslararası insan hakları hareketlerinin felsefi ve siyasi temelleri, insan haklarının korunması ve ilerletilmesinde Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlarının rolü barış ve adaletin sağlanması için çeşitli uluslararası müdahaleler, demokrasi kavramı ve beraberinde getirdiği tartışmalar ve anlaşmazlıklar ve de demokrasinin uyuşmazlık çözümündeki rolü yer alır. Ayrıca dersin kapsamında uluslararası adalet divanı, uyuşmazlık sonrası kurulan ve savaş suçlularını yargılayan mahkemeleri, insanlık suçu ve soykırımı gibi suçlarla ilgilenen uluslararası organları ve terörizmin insan hakları boyutlarını inceleyeceğiz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 580 Günümüz Türk Toplumunda Uyuşmazlıklar 3 SU Kredi
Bu ders günümüz Türk toplumunun siyasi tahayyülünün sınırlarını çizen uyuşmazlıkları uyuşmazlık analizi ve çözümlemesi alanının bakış açılarıyla tartışmaya açıyor. Bu uyuşmazlık konularının en önemlilerinden olan Kürt, Kıbrıs ve Ermeni sorunları, İslam ve Türk Laisizmi, Modernleşme/Avrupalılaşma ve sivil-asker ilişkilerinde yaşanan sorunların bireysel seviyeden uluslararası seviyeye kadar olan etkileri genel olarak sunuluyor. Öğrencilerden daha sonra her uyuşmazlık konusu için kendi müdahale modellerini geliştirmeleri isteniyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Günümüz Türk Toplumunda Uyuşmazlıklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 585 1 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012   1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 590 Staj 0 SU Kredi
Öğrencilerin gözlem ve deneyimlerine dayanarak teorik ve pratik bilgilerini birleştirerek kullanabilecekleri bir kurumda çalışmaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Staj 0
Bahar 2015-2016 Staj 0
Güz 2015-2016 Staj 0
Yaz 2014-2015 Staj 0
Güz 2014-2015 Staj 0
Yaz 2013-2014 Staj 0
Güz 2013-2014 Staj 0
Bahar 2012-2013 Staj 0
Güz 2012-2013 Staj 0
Yaz 2011-2012 Staj 0
Güz 2011-2012 Staj 0
Yaz 2010-2011 Staj 0
Güz 2010-2011 Staj 0
Yaz 2009-2010 Staj 0
Güz 2009-2010 Staj 0
Yaz 2008-2009 Staj 0
Yaz 2007-2008 Staj 0
Bahar 2007-2008 Staj 0
Yaz 2006-2007 Staj 0
Güz 2006-2007 Staj 0
Yaz 2005-2006 Staj 0
Güz 2005-2006 Staj 0
Yaz 2004-2005 Staj (CONF690) 0
Bahar 2004-2005 Staj (CONF690) 0
Yaz 2003-2004 Staj (CONF690) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 593 Yönlendirilmiş Okuma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2019-2020 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2018-2019 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2018-2019 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2017-2018 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2017-2018 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2016-2017 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2016-2017 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2015-2016 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2015-2016 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2014-2015 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2014-2015 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2013-2014 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2012-2013 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2012-2013 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2011-2012 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2011-2012 Yönlendirilmiş Okuma 0
Bahar 2010-2011 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2010-2011 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2009-2010 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2008-2009 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2007-2008 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2006-2007 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2005-2006 Yönlendirilmiş Okuma 0
Güz 2004-2005 Yönlendirilmiş Okuma (CONF693) 0
Bahar 2003-2004 Yönlendirilmiş Okuma (CONF693) 0
Güz 2003-2004 Yönlendirilmiş Okuma (CONF693) 0
Güz 2001-2002 Yönlendirilmiş Okuma (CONF693) 0

Onkosul: (CONF 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 501 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 531 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 531 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 597 Dönem projesi 0 SU Kredi
Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Dönem projesi 0
Bahar 2015-2016 Dönem projesi 0
Güz 2015-2016 Dönem projesi 0
Güz 2014-2015 Dönem projesi 0
Güz 2013-2014 Dönem projesi 0
Bahar 2012-2013 Dönem projesi 0
Güz 2012-2013 Dönem projesi 0
Güz 2011-2012 Dönem projesi 0
Güz 2010-2011 Dönem projesi 0
Güz 2009-2010 Dönem projesi 0
Bahar 2008-2009 Dönem projesi 0
Güz 2008-2009 Dönem projesi 0
Bahar 2007-2008 Dönem projesi 0
Güz 2007-2008 Dönem projesi 0
Güz 2006-2007 Dönem projesi 0
Güz 2005-2006 Dönem projesi 0
Güz 2004-2005 Dönem projesi (CONF697) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 15 ECTS (15 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi (CONF699) 0

Onkosul: (CONF 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 501 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 531 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 531 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :