DİNLE

Ders Kataloğu

CULT 500 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3 SU Kredi
Bu ders, şarkiyatçılık/garbiyatçılık, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin kültürel inşası, medya ve popüler kültür, özel ve kamusal alanların değişken tanım ve sınırları gibi tek tek konulara olduğu kadar, kültür kavramının değişik tanımları ve kullanımları çevresindeki tartışmalara da odaklanarak, öğrencileri Kültürel Çalışmalar alanında lisansüstü eğitimi için gerekli kuramsal çerçevelerle tanıştırır. Kültür siyaseti ve kültür eleştirisi alanlarındaki başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların gözden geçirilmesini ve bu yaklaşımların çeşitli uygulamalarının belirli toplumsal, siyasi ve tarihsel bağlamlarda tartışılmasını içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2021-2022 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2020-2021 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2019-2020 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2018-2019 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2017-2018 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2016-2017 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2015-2016 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2014-2015 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2013-2014 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2012-2013 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2011-2012 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2010-2011 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2009-2010 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2008-2009 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2007-2008 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2006-2007 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 501 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları üzerine kapsamlı bir yorum ve çözümleme çalışması yürüterek kültür kuramları konusundaki bilgilerini genişletip derinleştirmelerini, kültüre ilişkin kavram ve olgular üzerine eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Derste tartışılan konular arasında, söz konusu kuramların toplumsal ve siyasal bağlamları, çağdaş araştırma ve eğitim eğitim hedeflerini nasıl biçimlendirdikleri, olanaklı kıldıkları tartışmalar, ne ölçüde başka kültürel bağlamlara taşınabilir oldukları gibi sorular olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2020-2021 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2019-2020 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2018-2019 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2017-2018 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2016-2017 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2015-2016 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2014-2015 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2013-2014 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2011-2012 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2009-2010 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2007-2008 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2006-2007 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3

Onkosul: CULT 500 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CULT 500 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 502 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3 SU Kredi
Bu ders, kültürel çözümlemelerin epistemolojik temellerine, araştırma teknikleri, analizi ve tasarımına odaklanarak, öğrencileri uygulamalı olarak verilecek olan yöntem dersine hazırlayacaktır. Derste, toplum ve insan bilimlerinde kullanılan yöntemlerin tarihi gözden geçirilerek, bilginin inşası süreci incelenecek, bu konularda son dönemlerde ortaya konulan eleştiriler ve kültürel çözümlemelerde kullanılan yeni yaklaşım ve yöntemler ele alınacak, araştırma etiği, araştırmacının konumu gibi konular tartışılacaktır. Dersin, değişik uzmanlık alanlarından öğretim üyeleri tarafından modüler biçimde verilmesi planlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2021-2022 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2020-2021 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2019-2020 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2018-2019 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2017-2018 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2016-2017 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2015-2016 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2014-2015 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2013-2014 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2012-2013 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2011-2012 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2010-2011 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2009-2010 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2008-2009 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2007-2008 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3
Güz 2006-2007 Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler kendi geliştirdikleri bir araştırma projesini tamamlayacaklar, bu süreç içinde, gözlem, yüz yüze görüşme, sözlü tarih, yazılı ve görsel metinleri ve belgeleri inceleme gibi çeşitli kültürel çözümleme yöntemlerini öğreneceklerdir. Proje yürütmenin tüm aşamaları, proje önerisi yazımından veri toplama, çözümleme ve son metni yazma aşamalarına kadar izlenecek ve tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2020-2021 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2019-2020 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2018-2019 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2017-2018 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2016-2017 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2015-2016 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2014-2015 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2013-2014 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2011-2012 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2009-2010 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2007-2008 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2006-2007 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3

Onkosul: CULT 502 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CULT 502 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 505 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Dönem Projesi 0
Bahar 2016-2017 Dönem Projesi 0
Bahar 2014-2015 Dönem Projesi 0
Bahar 2013-2014 Dönem Projesi 0
Bahar 2012-2013 Dönem Projesi 0
Bahar 2011-2012 Dönem Projesi 0
Güz 2011-2012 Dönem Projesi 0
Bahar 2007-2008 Dönem Projesi 0
Bahar 2006-2007 Dönem Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 520 Teknoloji ve Kültür 3 SU Kredi
Teknolojilerin tarafsız ve özerk oldukları yolundaki alışılmış varsayımları sorgulamayı amaçlayan bu ders, teknolojilerin toplumsal ve kültürel yaşam içine gömülü olma biçimlerini araştıracaktır. Kültürle teknolojinin etkileşiminin zaman ve mekan kavrayışlarını nasıl biçimlendirdiği üzerinde özellikle durulacaktır. Dersin ilk bölümünde bazı 'eski' teknoloji örnekleri (örneğin telefon ya da radyo) irdelenerek yeni oldukları zamanlarda gerçekleştirdikleri toplumsal işlevler anlaşılmaya çalışılacaktır. Daha sonraki bölümlerde de benzer süreçler 'yeni' teknolojilere (örneğin cep telefonları ya da kişisel bilgisayarlar) ilişkin olarak ele alınacaktır. Dönem boyunca, eski/yeni teknolojilerle modernitenin ve postmodernitenin önemli boyutları olarak zaman ve mekan arasındaki bağlantılar üzerine teorik okumalar tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Teknoloji ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 521 Dijital Beşeri BilimlerI 3 SU Kredi
Dijital Beşeri Bilimler 1960'lardan beri sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bilgisayar teknolojileri ve beşeri bilimler için özel olarak hazırlanan programların yardımıyla yapılan pek çok araştırma yöntemine ön ayak olmuş yeni bir paradigmadir. Dijital Beşeri Bilimler, otomatik metin analizi ve madenciliği, arşiv ve kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, veritabanı yönetimi, görselleştirme, ve sosyal ağlar gibi araştırmaları içermektedir. Ders, bu konulardan örnekleri inceleyip, her konuda beşeri bilimcilerin kullanabileceği programları tanıtacaktır. Öğrenciler, kendi projeleri için hangi teknoloji/programlara ihtiyaç duyuluyorlarsa ona göre projelerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği, verilerini nasıl toplamaları, temizlemeleri ve analiz etmeleri gerektiği konularında eğitim alacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 522 Gençlik Kültürleri 3 SU Kredi
Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste vDerste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2016-2017 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2015-2016 Gençlik Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 525 Medya Dünyaları 3 SU Kredi
Bu derste, dünya ölçeğinde şekillenen ve yaygınlaşan medya piyasalarının beraberinde getirdiği kültürel/siyasal dönüşümleri ele alacağız. Cevaplarını arayacağımız çeşitli sorulardan bazıları şunlar: 'Global' medya çağında, ulusal ve yerel kültürler nasıl değişiyor? Hegemonik medya metinleri (reklamlar, televizyon dizileri, web-siteleri vb. ) farklı sosyal ve kültürel ortamlarda yaşayan insanların günlük yaşamları ile nasıl kesişiyor? Ne tür yeni anlam haritaları, sahiplenme ve direniş mekanları oluştuyor? Ders içinde bu ve benzeri soruları üç ana başlık altında inceleyeceğiz: a) uluslarası medya piyasalarında yeni merkez/çevre ilişkileri b) medya üretimi ve kültür üretimi c) hegemonya, kültür ve siyaset.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Medya Dünyaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 532 Modernizm/Postmodernizm 3 SU Kredi
Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2018-2019 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2016-2017 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2014-2015 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2012-2013 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2010-2011 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2007-2008 Modernizm/Postmodernizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 535 Şiddet Temsilleri 3 SU Kredi
Şiddet, son yıllarda çok ilgi gören bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. Yaratıcı çalışmalar şiddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya çalışırken, şiddetin doğru tasvir ve temsil edilmesinin iyileşme süreçlerinde ve ileride oluşabilecek şiddetin önlenmesinde önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak bu tür çabalar şiddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden üretmiş oluyorlar? Belki daha da önemlisi, bu çalışmaların aynı zamanda şiddete bir çözüm önerdiklerini düşünebilir miyiz? Bu ders, kuramsal çalışmaların yanı sıra şiddetin metinsel ve görsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yanıt arayacaktır. Bu ders, öğrencilerin sınıf içi sunum ve tartışmalara aktif olarak katılmalarını gerektiren bir araştırma semineridir. Yüksek lisans öğrencilerinin, dersin normal yükümlülüklerine ek olarak dönem sonu makalesi olarak orijinal bir araştırma sunmaları beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak CULT 535, yüksek lisans dersi olarak alınabilir. Lisans dersi olarak, bu dersle ilgili bilgiler için CULT 435'e bakınız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Şiddet Temsilleri 3
Bahar 2005-2006 Şiddet Temsilleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 537 Post-Koloniyal Teori ve Sorunları 3 SU Kredi
Post-koloniyal teori sömürgecilik dalgalarının ve tiplerinin arka planlarını ve günümüzdeki etkilerini irdeler. Bu derste öğrenciler bu akademik akımın varsayımları, merkezi soru ve sorunları ile tanıştırılacaklar. Ayrıca postkoloniyalizmin feminist ve yapısalcılık sonrası teori ile ilgileri de araştırılacak. Ders, öğrencilerin bu farklı empirik ve teorik bakış açılarına kendi düşünce ve tecrübeleri ışığı altında yaklaşabilmelerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 551 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2013-2014 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2012-2013 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2011-2012 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2010-2011 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 552 Mit, Sanat ve Siyaset 3 SU Kredi
18. yüzyıl sonları 'mit' ve 'mitoloji' kavramlarına yeni bir anlam yüklenmiştir. Mitin bu bağlamda ''icat edilişi,'' karşılaştırmalı mitoloji diye yeni bir alan açmış, Romantik ''yeni mitoloji' arayışlarına zemin hazırlamış, 19. ve 20. yüzyıl sanat kuramları ve felsefelerinin vazgeçilmez referanslarından biri olmuş, son olarak, Nazi siyasetine de rehberlik etmiştir. Bu ders çeşitli metinlerde mite ilişkin sorulara farklı perspektiflerden yola çıkarak modern mit kavramını incelemektedir. Ayrıca, mitin filolojik kurgulanılışının ''etnografik'' ulusların ve milliyetçiliklerin kendilerini icat edişlerine nasıl rehberlik ettiği de irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Mit, Sanat ve Siyaset 3
Bahar 2009-2010 Mit, Sanat ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 553 Göç Mekanları 3 SU Kredi
Bu ders göç hareketlerinin ve onları denetleme çabalarının nasıl mekanlar ve ölçekler ürettiğini inceler ve göçmen bağlantılarının ortaya çıkardığı mekansallıkları açıklayan kuramsal çerçevelerin (ulusötesilik ve yerelötesilik gibi) üzerinden geçer. İşlenen konular arasında göçmenlerin günlük hayatlarında nasıl yer ve ev kurdukları; yerelleşme deneyimlerinin şehirler arasında nasıl değiştiği; kamp hayatının şehir hayatıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları; devletlerin göç akışlarını engellemek için nasıl mekansal stratejilere başvurdukları (örneğin toprakların egemenlikten çıkarılması, sınırı geçenlerin geri itilmesi, sıcak noktaların yaratılması); göç rotalarının nasıl oluştukları (örneğin kaçakçılık ağları üzerinden), nasıl yönetildikleri ve yeniden başka bir rotaya çevrilmek üzere nasıl kapatıldıkları; ve hangi ahlaki coğrafyaların kimi hareketliliklere toplumsal meşruiyet atfederek göç süreçleriyle eşleştiği bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Göç Mekanları 3
Güz 2021-2022 Göç Mekanları 3
Güz 2020-2021 Göç Mekanları 3
Bahar 2019-2020 Göç Mekanları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 554 Göç Kültürleri 3 SU Kredi
Bu ders göç sonucu ortaya çıkan kültür biçimlerini incelemeyi hedefler. Kimlik, vatandaşlık ve toplum sorularını araştırmak üzere, rap müzik, internet blogları, kuklacılık ve çift dilli tiyatroların yanı sıra, daha geleneksel edebiyat ve şiirde, göçmenlerin ve göçmen soyundan gelenlerin kültürel işleri nasıl kullandıklarına bakılır. Bu ders Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika'daki göçmenlerin çalışmalarını kapsayabilir. Aynı zamanda göçmenlerin bu değişik yerler arasında yaptığı uluslar ötesi (transnasyonel) bağlantılar üzerinde duracak. Öğrenciler, dönem boyunca geliştirilen kuramsal kaynakları kullanarak, herhangi bir medyada yer alan yeni kültürel üretimlerini keşfetmeye ve analiz etmeye teşvik edilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Göç Kültürleri 3
Bahar 2013-2014 Göç Kültürleri 3
Bahar 2012-2013 Göç Kültürleri 3
Bahar 2010-2011 Göç Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 555 Kent Mekanları ve Kültürleri 3 SU Kredi
Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan -Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a- büyük kentler arasındaki farkları, benzerliklikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışacaklardır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Kent Mekanları ve Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 560 Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu 3 SU Kredi
Hukuk reformu genelde varolan "başarılı" modellerin yeni toplumsal ortamlara uyarlanmasından ibaret olarak görülmektedir. Dersimiz modeller ve reçeteler üzerinden düşünülen bu kalıplaşmış anlayışın teorik sorgulaması ile başlar. Derste hukuk reformu olgusunu bir çok aktörün farklı kültürel anlamlar üreterek birbirleriyle iktidar çatışmalarina girdikleri bir toplumsal ortam olarak düşüneceğiz. Tartışmalarımız Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki farklı hukuk reformu teklif ve projelerini inceleyen calışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Reform ortamında rol oynayan toplumsal aktörleri, bu aktörlerin çıkar ve ilgi alanlarını, bunları ifade etmek için kullandıkları kültürel söylemleri ve de bunların kesişmelerinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu şekilde hukuk reformu olgusuna kültürel ve siyasi süreçleri içine alan dinamik bir yaklaşım geliştirmeye çalışacağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 561 Sözlü Tarih 3 SU Kredi
Bu ders sözlü tarih çalışmalarına giriş dersidir. Sözlü tarih, anıların sözlü tarihçi tarafından görüşülen kişiyle bir diyalog sonucu kaydedilmesini içerir. Sözlü tarih çalışmaları, yazılı belgelere dayalı tarihin kaydetmediği olay ve yaşantıların araştırılmasını olduğu kadar, olay ve yaşanmışlıkları bugünün gözüyle anlamlandırılma sürecini incelemeyi de kapsar. Bu derste öğrenciler, sözlü tarih tekniklerini öğrenirken seçilmiş sözlü tarih araştırmaları okuyacak ve kendi sözlü tarih projelerini gerçekleştireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sözlü Tarih 3
Güz 2018-2019 Sözlü Tarih 3
Güz 2016-2017 Sözlü Tarih 3
Güz 2015-2016 Sözlü Tarih 3
Güz 2014-2015 Sözlü Tarih 3
Güz 2013-2014 Sözlü Tarih 3
Güz 2011-2012 Sözlü Tarih 3
Güz 2010-2011 Sözlü Tarih 3
Güz 2009-2010 Sözlü Tarih 3
Bahar 2008-2009 Sözlü Tarih 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 562 Bellek Çalışmaları 3 SU Kredi
Bellek konusu son yıllarda sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Modernite geleceğe odaklanmışken, postmodern dönemde geçmişe yönelik ilgi nasıl açıklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktır. Ders, belleğin nasıl çalıştığı konusuna değindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarında bellek üzerine yapılan tartışmaları irdeleyecektir. Derste üzerinde durulacak temalar arasında bellek ve mekan ilişkisi, kimlik, travma, anlatı, kutlama, medya ve beden bulunmaktadır. Bellek konusunda yapılan çalışmalardan örnekler sunulacak derste, Türkiye'deki bellek çalışmaları üzerinde de durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2018-2019 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2016-2017 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2015-2016 Bellek Çalışmaları 3
Güz 2014-2015 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2013-2014 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2011-2012 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2010-2011 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2009-2010 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2007-2008 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2006-2007 Bellek Çalışmaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 563 Postsosyalizm 3 SU Kredi
Bu derste Doğu Avrupa'da değişik bağlamlardaki komünizm tecrübelerinin nasıl yaşandığı, nasıl hatırlandığı, ve "geçiş" dönemi, Avrupa entegrasyonu gibi güncel süreçleri nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ele alınacak temalar arasında şunlar olacak: kolektivizasyon ve özelleştirme; milliyetçilik, enternasyonalism ve azınlıklar; kadınlar ve calışma hayatı; kalkınma modelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Postsosyalizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 568 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3 SU Kredi
Bu ders siyasi ve tıbbi otoritelerin ve toplumdaki diğer kişilerin küreselleşmenin ve küresel karşılaşmaların sağlık eşitsizlikleri üzerindeki etkisini nasıl tartıştıklarını ve küresel ve yerel sağlık politikalarının bu eşitsizlikler etrafında nasıl şekillendiğini inceleyen yeni teorik perspektifleri ve etnografik çalışmaları içerir. Küresel sağlık kurumlarının sağlık eşitsizliklerine nasıl yaklaştıkları, sağlık politikalarının belirlenme ve uygulanma sürecinde devletlerin öncelikleri ve küresel dayatmalar arasındaki gerilimler, biyomedikal tıp ve alternatif tıp sistemleri arasındaki rekabet, küresel tıp teknolojilerinin yerel düzlemde yeniden yorumlanması ve küresel salgınların yerel etkileri bu dersin konuları arasında yer almaktadır. Bu ders aynı zamanda beden, cinsiyet, yaşam, hastalık, doğum, ölüm ve ilaç endüstrisi gibi konular üzerindeki küresel ve yerel etik tartışmaları da farklı bakış açılarını kapsamaktadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3
Bahar 2020-2021 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 584 Politik Ekoloji ve Toplum 3 SU Kredi
Dersin genel amacı doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlara ve çevre sorunlarına dair nüanslı bir bakış açısı geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde :1) çevre sorunları ve siyaseti daha genel sosyal, politik ve ekonomik dinamikler bağlamında ele alınacaktır; 2) yaygın olan insan-merkezci düşünce biçimine karşı geliştirilen alternatif varoluş ve bilgilenme kuram ve pratikleri araştırılacaktır; ve 3) küresel ve yerel çevre sorunları, siyasetleri ve hareketlerinin politik ekolojik boyutu tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Politik Ekoloji ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 590 Tez Ön Hazırlık Semineri 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2021-2022 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2020-2021 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2020-2021 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2019-2020 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2019-2020 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2018-2019 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2018-2019 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2017-2018 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2017-2018 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2016-2017 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2016-2017 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2015-2016 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2014-2015 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2014-2015 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2013-2014 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2013-2014 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2012-2013 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2012-2013 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2011-2012 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2011-2012 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2010-2011 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2010-2011 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2009-2010 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2009-2010 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2008-2009 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2008-2009 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Güz 2007-2008 Tez Ön Hazırlık Semineri 0
Bahar 2006-2007 Tez Ön Hazırlık Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 591 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Güz 2013-2014 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 592 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3
Yaz 2008-2009 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 593 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2012-2013 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2011-2012 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2006-2007 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2005-2006 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2004-2005 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 598 Serbest Araştırma 3 SU Kredi
Bu ders lisansüstü öğrencilerin ders kataloğundaki derslerin kapsamı dışındaki konular üzerine araştırma yapmalarını kolaylaştırır. Diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi, bu dersin sonunda da bir akademik makalenin veya onun muadilinin yazılması zorunludur. Öğrenciler bu derse dersi verecek öğretim üyesinin yazılı onayını aldıktan sonra kayıt olabilirler. İlgili öğretim üyesi onay vermeden önce öğrencinin bir okuma listesi hazırlaması ve dönem sonunda hazırlaması gereken ödevin türünü ve uzunluğunu belirlemesi gerekir (örneğin, 20 sayfalık bir akademik makale veya 10 dakikalı bir video).

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Serbest Araştırma 3
Güz 2019-2020 Serbest Araştırma 3
Bahar 2018-2019 Serbest Araştırma 3
Güz 2018-2019 Serbest Araştırma 3
Güz 2017-2018 Serbest Araştırma 3
Bahar 2016-2017 Serbest Araştırma 3
Güz 2016-2017 Serbest Araştırma 3
Bahar 2015-2016 Serbest Araştırma 3
Bahar 2014-2015 Serbest Araştırma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi meslektaşlar arsında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 35 ECTS (35 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :