DİNLE

Ders Kataloğu

ES 500 Tez Hazırlık Semineri 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2018-2019 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2017-2018 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2016-2017 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2015-2016 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2014-2015 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2013-2014 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2012-2013 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2011-2012 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2010-2011 Tez Hazırlık Semineri 0
Bahar 2009-2010 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2009-2010 Tez Hazırlık Semineri 0
Bahar 2008-2009 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2008-2009 Tez Hazırlık Semineri 0
Bahar 2007-2008 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2007-2008 Tez Hazırlık Semineri 0
Bahar 2006-2007 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2006-2007 Tez Hazırlık Semineri 0
Bahar 2005-2006 Tez Hazırlık Semineri 0
Güz 2005-2006 Tez Hazırlık Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 501 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3 SU Kredi
Bu ders AB Sistemine hali hazırda mevcut olan ulusal sistemlere ek bir anayasal sistem olarak bakmaktadır. Tartışma bir yanıyla bu yeni sistemin ulusal sistemlerin yerini mi alacağı, yoksa başarısız mı olacağı üzerine odaklanacaktır. Derste ekonomik birlikten siyasal birliğe ilerleyişin hukuki temeli değerlendirilecek; yurttaş, AB ve ulusal hukuki sistemler arasındaki ilişkinin ge-lişimi gösterilecektir. Bu amaçla, yeni hukuki yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için seçilen bazı anlaşmalar ve Avrupa Adalet Divanı'ndan davalar incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2014-2015 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2013-2014 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2012-2013 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2011-2012 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2010-2011 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2009-2010 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2008-2009 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2007-2008 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2006-2007 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2005-2006 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3
Güz 2004-2005 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 502 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3 SU Kredi
Bu ders Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan incelemektedir, Tarihi bir gelişim sürecine dayalı olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye-AB ilişkileri Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Gümrük Birliği temelinde incelenecektir. Türkiye'nin AB üyeliği ve genişleme sürecindeki yeri de detaylı olarak işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2018-2019 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2017-2018 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2016-2017 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2015-2016 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2014-2015 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2013-2014 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2012-2013 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2011-2012 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2010-2011 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2009-2010 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2008-2009 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2007-2008 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2006-2007 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2005-2006 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3
Bahar 2004-2005 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 505 Avrupa Dış Politikası 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencileri Avrupa Birliği'nin dış politikasındaki temel kavramları tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin Avrupa Birliği'nin uluslararası bir aktör olarak performansını değerlendirebilecekleri kuramsal ve analitik bir temel sunmayı amaçlar. Ders, Avrupa Dış Politikası'ndaki temel aktörleri, araçları, kurumları, amaçları ve konuları kapsamaktadır. Dünya siyasetindeki güncel sorunlara AB'nin verdiği cevaplar da tartışılacak konular arasındadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2020-2021 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2019-2020 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2018-2019 Avrupa Dış Politikası 3
Yaz 2012-2013 Avrupa Dış Politikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 506 AB'de Siyaset Oluşturma 3 SU Kredi
Bu ders AB siyaset yapma sürecine etkide bulunan kurumların, aktörlerin, düzeylerin, faktörlerin ve kısıtlamaların anlaşılması amacını gütmektedir. Bu süreç aynı zamanda hem çeşitli düzeyler (ulus-üstü, ulusal, yerel, bölgesel) hem de aktörlerin (kurumsal ve bireysel) çoğulluğu nedeniyle karmaşık hale gelmektedir. Derste yakında çıkarılacak olan Anayasanın bu süreci nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 507 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliğinin ekonomik ve politik gelişmesini ve bu iki temel politikalar arasındaki kesişme noktalarını verebilmektir. İlk bölümde, 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda Avrupa'nın bütünleşme süreci tarihsel ve sosyal-ekonomik açıdan irdelenecektir. İkinci bölümde ise, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan kurumların oluşumuna katkıda bulunan hükümet politikaları ve pazarların dinamik gücü tartışılacaktır. Son bölümde ise, bugün Avrupa Birliği ekonomilerinin ve politikalarının karşı karşıya bulunduğu sorunlar; küreselleşme ve sürekli değişen uluslar arası ortamdaki yeni ittifaklar ve kurumlar arası politik ve ekonomik ilişkiler ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2018-2019 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2017-2018 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2016-2017 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2015-2016 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2014-2015 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2013-2014 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2011-2012 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2010-2011 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2008-2009 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2007-2008 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2006-2007 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2005-2006 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3
Güz 2004-2005 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 508 Avrupa Ä°dari Hukuku ve Eurokrasi 3 SU Kredi
AB, aynı zamanda, sistemin nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen büyük bir yasalar, yasal belgeler ve direktifler toplamıdır. Bu ders Acquis Communitarie'in çeşitli bileşenlerini ele alarak bunları yasama ve yürütme ile bağlantılandıracaktır. Şu anda oluşmakta olan idari kültürü ve bu kültürün AB üzerindeki etkisini anlayabilmek için AB'nin idari ortamında yetişen yeni bir bürokrat tipi, yani Eurokrat incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 510 AB'de Çok-Düzeyli Yönetişim 3 SU Kredi
AB'nin yerel, bölgesel, ulusal ve ulus-üstü düzeylerdeki çeşitli kurumları, bugüne kadar sürekli artan bir sıklık ile, çeşitli politikalar tasarladılar ve mekanizmalar oluşturdular. Bir yandan sınırlı bölgeler için ortak Politikalar üreten Birlik, diğer yandan değişik ulus-altı düzeylerde farklı aktörleri bir araya getiren düzenleme ve yaklaşımları teşvik etti. Social Fund ile Regional and Cohision Fund gibi önemli politika uygulama kurumları, yönetişim ruhuna uygun şekilde, yeni bir toplumsal işbölümünü, çeşitli katılımcılar arasında yeni tür bir işbirliğini, yeni katılım ve güvenilirlik biçimlerini tasarlamakta ve teşvik etmektedirler. Tüm bu gelişmeler nedeniyle, AB'nin nasıl çalıştığını anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, yönetişim kavramını ve bu kavramın AB içindeki uygulamalarını sistemli şekilde ele alan bir ders yararlı olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 512 Avrupa Ekonomileri 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı öğrencilere 2. Dünya Savaşı sonra Avrupa'nın ekonomik gelişmesini ve buna bağlı politika sorunlarını kapsamlı bir biçimde sunabilmektir. Birinci bölüm, savaş sonrası dönemde Batı Avrupa ve eski Sovyetler Birliğindeki ekonomik gelişmeler incelenecektir. İkinci bölüm ise, savaş sonrası İngiltere, Almanya;Fransa ve Doğu Bloğu ülkelerinin ekonomik kalkınmaları ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, tüm ekonomik gelişme ve kurumlar tarihsel ve analitik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ekonomik sorunların ve politika konuları incelenmesi şu sıralamaya göre: (i) Avrupa ülkeleri arasındaki dengesiz gelişmelerin ve başarı veya başarısızlıkların nedenleri; savaş sonrası ekonomik gelişmeden çıkarabileceğimiz dersler (ii) küreselleşme, ticaret, sanayi ve sermaye hareketlerinin küreselleşme süreci içersindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. Son bölümde ise, Avrupa Birliği ekonomisinin geleceği dönük beklentileri üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 514 Avrupa Birliğinin Ekonomi Politikaları 3 SU Kredi
Adı geçen ders İkinci Dünya Savaşı sonrası 1957 Roma Antlaşmasından başlayarak bugüne kadar Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesi üzerinde yoğunlaşacaktır. Avrupa ekonomik bütünleşmesi teorik ve uygulamaya dönük yönüyle ele alınacaktır. Sırasıyla, Gümrük Birliği, Tek Avrupa Pazarı, Avrupa Para Birliği, AB kurumları ( Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası), AB'de ekonomide karar alma süreci, Ortak Tarım Politikaları, Sosyal ve Bölgesel Politikalar. AB'nin uluslar arası ekonomik ilişkilerdeki yeri, zorlu ABD-AB ilişkileri, ve AB üyeliğinin Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ulusal makro ekonomi politikaları üzerindeki etkileri incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 516 Uluslararası Ekonomi Kuruluşları 3 SU Kredi
Bu ders uluslar arası ekonomik kuruluşlar üzerinde yoğunlaşmaktadır: Uluslar arası Para Fonunun (IMF) ve Dünya Bankasının dünya ekonomisindeki yeri ve önemi; bizim bu kurumlara yeni dünya ekonomi düzeninde ihtiyacımız var mı? OECD'nin yeni yüzyılda karşılaşacağı güçlükler ve fırsatlar; Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yeni bir aktör olarak uluslar arası arenadaki rolü; uluslar arası kuruluşlarda karar alma mekanizmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 518 Avrupa İş Dünyası 3 SU Kredi
Bu dersin kapsamı, AB içersinde faaliyet gösteren firmaların yönetimsel sorunlarının ayrıştırılması,analizi ve sorunlarının çözümünü içermektedir. Bu çerçevede iki konu ön plana çıkmaktadır: Birincisi, Alman, Fransız ve İngiliz firmalarını mukayeseli analizi; ikincisi ise, Çok Uluslu Şirketler (MNCs) ve Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI) ve AB'den diğer ülkelere ve diğer ülkelerden AB'ye teknoloji transferidir. Küreselleşme sürecinde AB firmaları, fikri sanayi ve patent hakları, firma birleşmelerinin sonuçları gibi konular işlenecektir. Ayrıca küreselleşme sürecinin uluslar arası iş dünyasında mevcut oyun kurallarını değiştirip değiştirmediği tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 519 Kamuoyu ve Avrupa Birliği Genişleme Süreci 3 SU Kredi
Avrupa Birliği her ne kadar özünde bir elit projesi olarak görülse de genişleme süreciyle gitgide artan bir şekilde kamuoyu tercihlerine de dayanan bir kurumsal yapı kazanmıştır. Bu dersin bir amacı öğrencileri kamuoyu tercihleri ve uluslar arası oluşumları çözümlemede kullanılan iki düzeyli oyunlar kuramıyla tanıştırmaktır. Bu kuramsal çerçeve içerisinde AB genişleme sürecinde kamuoyu tercihlerini şekillendiren dinamikler irdelenecek, referandumlar tartışılacaktır. Bu tartışmaların izlenebilmesi için gerekli kamuoyu araştırmaları çözümleme teknikleri kısaca sunulacak ve Eurobarometre çalışmaları hakkında temel bilgiler verilecektir. AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde kamuoyu ve Türkiye iç politikası arasındaki etkileşim tartışılacak ve AB üyelik sürecinin Türkiye iç politikası üzerindeki geçici ve kalıcı etkileri ayrıştırılmaya çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 522 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 3 SU Kredi
Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ekonomilerinde 1989'da "demir perdenin" yıkılmasından sonraki gelişmeler. Merkezi ve hiyerarşik bir ekonomik yapıdan pazar ekonomisine geçiş sürecinde, çok sayıda büyük ölçekli kamu iktisadi kuruluşunun özelleştirilmesini de içeren kapsamlı reformlar yapılmakta, yeni yasal düzenlemeler ve finans kurumları geliştirilmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları bu "yeni kurumları ve yasaları ile bir pazar ekonomisi yaratma" süreci incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 523 Avro-Akdeniz bölgesinde Temel Konular 3 SU Kredi
Bu ders, Avro-Akdeniz bölgesindeki temel konuları incelemektedir. Ders, bölgedeki siyasi, iktisadi ve sosyal dinamikleri derinlemesine analiz ederek öğrencilerin Avro-Akdeniz bölgesindeki temel konuları kavramlarını sağlayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Avro-Akdeniz bölgesinde Temel Konular 3
Bahar 2013-2014 Avro-Akdeniz bölgesinde Temel Konular 3
Bahar 2012-2013 Avro-Akdeniz bölgesinde Temel Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 524 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, AB'nin karşılaştığı güncel ekonomik, politik ve hukuksal sorunları tartışmaktır. Alanlarında uzman olan yerli ve yabanci uzman akademisyenlerin sunacağı tebliğler ve bu tebliğler etrafinda oluşturulacak tartışmalar yardımıyla AB'nin karşı karşıya bulunduğu değişik sorunlar ele alınacaktır. Bu ders, AB'nin güncel ekonomik, politik ve hukuksal sorunları tartışmaktır. Alanlarında uzman olan yerli ve yabanci uzman akademisyenlerin sunacağı tebliğler ve bu tebliğler etrafinda oluşturulacak tartışmalar yardımıyla AB'nin karşı karşıya bulunduğu değişik sorunlar ele alınacaktır. Bu ders, AB'nin gündemindeki sorunların tartışılmasının yanısıra, çözüm önerilerini de detaylı bir şekilde irdelemeyi amaçlamaktadır. Buna ilavaten AB'nin küreselleşme sürecindeki yeri siyasi ve ekonomik boyutları ile ele alınacak ve AB'nin geleceği de dersin ana konularından birisini oluşturacaktır. Tartışma konuların bazıları, AB ile ilişkili bütünleşme teorileri, Genişleme, Avrupa Para Birliği; AB Dış ve Güvenlik politikaları; Adalet ve İçişleri ile "Avrupalılaşma Süreci"dir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar 3
Bahar 2005-2006 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar 3
Bahar 2004-2005 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 554 Göç ve Entegrasyon 3 SU Kredi
Büyük ölçüde artan ve giderek çeşitlenen küresel göç, teritoryal, kültürel ve kavramsal her türlü sınıra meydan okumakta. Bu ders hem gönderici hem alıcı ülkelerde göçün değişen çehresini, ikilemlerini ve fırsatlarını irdelerken, göç olayının özellikle siyasi boyutları üzerinde yoğunlaşıyor. Bir öğretim üyesinden diğerine değişebilecek zaman ve mekân boyutları içinde, insanların neden yer değiştirdiği; (ABD, Kanada veya Batı Avrupa gibi) gelişmiş alıcı ülkelerde sınır denetiminin siyasî çerçevesi ve politikaları; yerel veya (Avrupa'nın birleşmesi gibi) devletlerarası süreçlerin, göç politikalarının bünyesini nasıl değiştirdiği konularına açıklık getiriliyor. Göçmenlerin geldikleri toplumla bütünleşmesi ve çeşitlilik sorunları irdeleniyor; göçün alıcı ülkelere yararı ve aynı zamanda yarattığı sorunlar üzerinde duruluyor. İşlenen bazı özel konular arasında, dışa göç ile kalkınma arasındaki ilişki; yurtdışından gönderilen dövizler sorunu; beyin göçü; gönderici devlet politikalarının kimlik oluşumu ve devlet kuruluşu üzerindeki etkileri; nihayet, hem içe göç hem dışa göç sorunlarıyla yüzyüze bulunan bir devlet örneği olarak Türkiye’nin analizi de yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Göç ve Entegrasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 592 Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler 3 SU Kredi
İthal ikamesi ve ihracaata yönelik değişik kalkınma stratejileri; Türkiye ekonomisinin değişik ve güncel sorunları (1923 den günümüze)

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 597 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Dönem Projesi 0
Bahar 2016-2017 Dönem Projesi 0
Yaz 2015-2016 Dönem Projesi 0
Bahar 2015-2016 Dönem Projesi 0
Bahar 2014-2015 Dönem Projesi 0
Güz 2014-2015 Dönem Projesi 0
Bahar 2013-2014 Dönem Projesi 0
Bahar 2012-2013 Dönem Projesi 0
Güz 2012-2013 Dönem Projesi 0
Bahar 2011-2012 Dönem Projesi 0
Bahar 2010-2011 Dönem Projesi 0
Bahar 2009-2010 Dönem Projesi 0
Güz 2009-2010 Dönem Projesi 0
Bahar 2008-2009 Dönem Projesi 0
Bahar 2007-2008 Dönem Projesi 0
Bahar 2006-2007 Dönem Projesi 0
Güz 2006-2007 Dönem Projesi 0
Bahar 2005-2006 Dönem Projesi 0
Güz 2005-2006 Dönem Projesi 0
Bahar 2004-2005 Dönem Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ES 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arsında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 35 ECTS (35 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :