DİNLE

Ders Kataloğu

FILM 524 Antropoloji ve Film 3 SU Kredi
Kültürel, siyasi ve tarihsel gerçeklikler farklı film türler (örneğin etnografik, belgesel, sinema) nasıl temsil edilirler? Bu derste, dünya hakkındaki görüşlerimizin oluşmasında görsel temsilin yeri incelenecek ve filmlerle birlikte kuramsal, etnografik ve tarihsel okumalar tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 535 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3 SU Kredi
1800 yılların ortalarından bu yana insanlar durağan görüntüleri (fotoğraf), 1890'lardan bu yana da hareketli görüntüleri ve sonra da sesleri (film) kullanarak gerçeği algıladıkları ve/veya tercih ettikleri şekillerde temsil etmektedirler. Belgesel sinema tarihi, gerçeği temsil etmek amacıyla yapılan ve malzemesini tarihsel dünyadan alan bir seri denemeden oluşmaktadır. Başından beri bu denemelerle birlikte, temsildeki etik, estetik ve politik meseleler tartışılmaya devam etmektedir. Kapsamı belgesel kuramı ve eleştirisi, etik meseleler ve temsilin sorunsalları olan bu dersler, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine eleştirisel bir bakış

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Bahar 2011-2012 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Bahar 2010-2011 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I 3
Güz 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I (VA535) 3

Onkosul: __
Yankosul: FILM 535L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 535L Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar (VA535L) 0

Onkosul: __
Yankosul: FILM 535
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 536 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3 SU Kredi
Bu ders, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine, ana kuramlarına, etik meseleler ve temsilin sorunsalları gibi ilgili konulara baktığımız FILM 535 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dönemde de iki koldan ilerleyeceğiz. Son dönemde yapılan belgesel filmler aracılığıyla günümüz belgesel dünyasında cereyan eden tartışmaları ve güncel meseleleri ve aynı zamanda belgeselcilerin karşılaştığı pratik zorlukları inceleyeceğiz. Dönem boyunca çalışmalarını sunmak ve tartışmak üzere çeşitli belgeselcileri konuk edeceğiz. Uygulama kısmında ise, öğrenciler gerçeğin temsili denemelerini, kısa bir belgesel film yaparak ve bu çalışmalarını bir atölye ortamında paylaşarak devam ettireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II 3
Bahar 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II (VA536) 3

Onkosul: FILM 535 - Yüksek Lisans - En Az D
veya FILM 535 - Doktora - En AzD
Yankosul: FILM 536L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 536L Belgesel:Bağlam ve Uygulama - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Belgesel:Bağlam ve Uygulama - Laboratuvar (VA536L) 0

Onkosul: __
Yankosul: FILM 536
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :