DİNLE

Ders Kataloğu

GEN 600 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyet kavramının tanım ve anlamları üzerine felsefi, psikolojik, bilimsel, tarihsel ve kültürel kuram ve perspektifler; kavramın ortaya çıkış ve gelişiminin tarihi. Toplumsal cinsiyetin farklı iktidar sistemleriyle, cinsiyet kimliği ve cinsellik deneyimleriyle, ırk, sınıf, etnik kimlik gibi toplumsal farklılıklarla ilişkilendirilmesi; öznellik, cinsellik, insan hakları, kültür/sanat pratikleri, şiddet gibi olguların feminist ve queer kuramlar ışığında tartışılması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 601 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3 SU Kredi
Temel niteliksel araştırma yöntemleri ve yazma stratejilerine Kadın Çalışmaları, Feminist incelemeler ve Queer kuram perspektifi katmak; Cinsiyet Çalışmaları alanında öne çıkan konuların nasıl incelenebileceğini ve seçilen yöntemlerin politik anlamlarını ve olası etkilerini tartışmak; mevcut metot yaklaşımlarını eleştirel bir gözle yeniden ele almak; Feminist veya Queer bir araştırma sorusunun ve yönteminin hangi faktörlerce belirlendiği üzerine düşünmek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 620 Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyetle bilgi arasındaki ilişkinin toplumsal, kültürel ve bilimsel bağlamlarda irdelenmesi; toplumsal cinsiyetin bilgi üretimi ve içeriği üzerindeki etkileri, doğurduğu taraflılık ve adeletsizlikler; bilgide nesnellik sorunu.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 690 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
Bu ders esas olarak, düzenli bir şekide dinleme, okuma ve yazma pratiğidir. Öğrenciler, sadece gelecekte yönelecekleri tez çalışma alanıyla ilgili bilgi değil aynı zamanda kısa ve özlü deneme yazıları yazma alışkanlığını da kazanacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2018-2019 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 699 Doktora Tez Dersi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik tez izleme komitesinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşları arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Doktora Tez Dersi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tez Dersi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 141 ECTS (141 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 700 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3 SU Kredi
İleri düzey doktora öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanacak bir seminer çerçevesinde toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında belirli konular üzerine yoğun okuma ve araştırma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :