DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 0 SU Kredi
Çok-amaçlı, kredisiz ders araştırma yöntemlerinde ve araştırma sonuçların analizinde yeterli hâkimiyet kazanmak, gerekli araştırma dillerinde yetkinleşmek gibi hedefler doğrultusunda, esnek biçimde değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve yayın etiği standartları ve kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Ön-Semineri: 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Ön-Semineri 0
Bahar 2021-2022 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2020-2021 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2020-2021 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2018-2019 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2017-2018 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2017-2018 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2015-2016 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2015-2016 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2014-2015 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2014-2015 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2013-2014 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2013-2014 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2011-2012 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2011-2012 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2010-2011 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2010-2011 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2009-2010 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2009-2010 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2008-2009 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2007-2008 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2007-2008 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2006-2007 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2006-2007 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2005-2006 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2005-2006 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2004-2005 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Güz 2004-2005 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0
Bahar 2003-2004 Doktora Ön Semineri (HIST600) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 501 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3 SU Kredi
Bütün Tarih Yüksek Lisans öğrencileri için zorunlu olan iki derslik bir dizinin ilk halkası. Bir genel tarih dersi : ilk insan topluluklarının ortaya çıkışından, yaklaşık İS 1500 dolaylarına kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 101 (İnsan ve Toplum I) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 501'i alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 101'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 501, SPS 101'in hazırlık atölyesini, SPS 101 ise HIST 501'in öğretim pratiğini oluşturur. Gerek SPS 101 ve gerekse HIST 501, düz ve kesintisiz bir çizgi olarak değil, kesikli bir basamak fonksiyonu biçiminde tırmanan bir tarihsel gelişme modeline dayandırılmıştır : birkaç büyük maddi-teknik eşik boyunca sıralanan kurumsal-kültürel "çözüm" öbekleri, başlıca yapıtaşları açısından incelenirken, bu tür "çözüm"lerin birinden diğerine geçişin kesintisiz kronolojik anlatımı, dersin kapsamı dışında kalır. Birinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Modernitenin pre-moderniteleri kucaklayış ve sarmalayış biçimleri; çağdaş avcı ve toplayıcıların tarihöncesi avcı ve toplayıcılarla karşılaştırılması; göçebe otlatıcılık, atlı okçular, bozkır imparatorlukları; köylü üretiminin ekonomik yapısı; tarihte hareket ve fütuhatın rolü; "karanlık çağlar" ve devlete sıçrayış; İlkçağın erken denizci-ticari uygarlıkları; vergisel devletler ve toplumlar; fiyef dağıtımının işlevi ve varyantları; kentesel mekanlar ve kültürler; "Avrupa mucizesi"nin arifesinde dünyanın durumu; Yeniçağın / erken modernitenin şafağı olarak İtalyan Rönesansı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2021-2022 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2020-2021 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2019-2020 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2018-2019 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2017-2018 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2016-2017 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2015-2016 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2014-2015 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2013-2014 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2012-2013 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2011-2012 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2010-2011 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2009-2010 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2008-2009 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2007-2008 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2006-2007 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2005-2006 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2004-2005 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 3
Güz 2003-2004 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2002-2003 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2001-2002 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Güz 2000-2001 Avrupa ve Batı Tarihi I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3 SU Kredi
Bir genel tarih dersi : yaklaşık İS 1500 dolaylarından günümüze kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 102 (İnsan ve Toplum II) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 502'yi alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 102'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 502, SPS 102'nin hazırlık atölyesini, SPS 102 ise HIST 502'nin öğretim pratiğini oluşturur. İkinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Protestan Reformasyonu ve dinin görelileşmesi açısından sonuçları; Avrupalıların dünyayı keşfi ve modern dünya sisteminin doğuşu; "tüccar imparatorlukları"nın yükselişi ve ekonomi politiği; "askerî devrim" ve modern devletin oluşumu; bilim, bilimcilik ve Aydınlanma; egemenlik ve meşruiyet biçimleri : çağdaş siyasal yaşamın ve siyaset biliminin doğuşu; ön-sanayileşme; milletlerin zenginliği; modernite ve devrimler; Fransız Devrimi ve "devrimcilik" mirası; Sanayi Devrimi ve 19. yüzyılın "sosyal sorun"u; Avrupa'da, doğu ve güneydoğu Avrupa'da, Avrupa dışında milliyetçilik türleri; 1875-1914 arasının Yeni Emperyalizmi, yol açtığı emperyalizm kuramları ve tartışmaları; emperyalizm, savaş ve devrim; zihinsel sertleşmeler : sosyalizm ve komünizm, faşizm ve nasyonal sosyalizm; 1945 sonrası dünya düzeni; komünizmin çöküşü ve komünizm sonrası toplumların sorunları; 20. yüzyılın bitiminde, kapitalist modernitenin yeni sorunları ve çatışmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2020-2021 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2019-2020 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2018-2019 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2017-2018 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2016-2017 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2015-2016 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2014-2015 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2013-2014 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2012-2013 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2011-2012 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2010-2011 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2009-2010 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2008-2009 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2007-2008 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2006-2007 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2005-2006 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2004-2005 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2003-2004 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 3
Bahar 2002-2003 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Bahar 2001-2002 Avrupa ve Batı Tarihi I: 3
Bahar 2000-2001 Avrupa ve Batı Tarihi I 3

Onkosul: HIST 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 501 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 503 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3 SU Kredi
"Oluşum"veya "formasyon" nesnel bir kategori, "inşa" (her ne kadar karmaşık ve dolayımlı bir biçimde objektif süreçlerle ilişkilendirilebilse de) daha çok bir öznel algılama sorunudur. Bu ders çerçevesinde, Avrupa'nın her iki boyutunu -- hem gerçek bir tarih olarak Avrupa'yı, hem de bir öz-bilinç, bir dizi ötekileştirme operasyonunun diyalektik ürünü olan bir kimlik niteliğiyle Avrupa'yı irdelemek üzere yola çıkıyor. Bu realite ve idealite'nin nasıl yekdiğerini etkileyip şekillendire geldiği, dersin önemli sorunsalları arasında. İlk dört veya beş haftada, bir dizi nüfus, dil ve din hareketinin, kıtanın insanî topoğrafyasına nasıl yansıdığı üzerinde durulacak. Dersin ana gövdesi ise Avrupa ile Avrupalılığın birbirine dolanmış biçimde ortaya çıkışı ve derinleşmesi sürecine eğilecek. Bu açıdan işin başlangıcı, Erken Modernitenin (veya Yeniçağın) şafağında Avrupa'nın yeryüzünün diğer bölgeleri üzerinde yükselmeye başlarken aynı zamanda Avrupa olarak vücut bulmasına dayanıyor. Bunu izleyen birikim ve dönüşümler arasında ise, Fransız ve sanayi devrimleri; milliyetçilik, ırkçılık, Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; 1875-1914 arasının yeni emperyalizmi, 20. yüzyılda patlak veren iki dünya savaşı, totalitarizm ve sömürgelerin bağımsızlaşması tecrübeleri; nihayet, iki kutuplu Soğuk Savaş ortamından (küreselleşme, tek bir süper-devletin öne çıkması, aynı zamanda dünya ölçüsünde keskinleşen zengin-yoksul çelişmelerinin mevcut sosyal refah politikalarını zorlaması ile belirlenen) yeni bir tarihsel çağın eşiğine, AB'nin değişen rolü ve konumu, önemli yer tutuyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2012-2013 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2011-2012 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2010-2011 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2009-2010 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2008-2009 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2007-2008 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2006-2007 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Bahar 2005-2006 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3
Güz 2004-2005 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 506 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri, 20. yüzyıl tarihinin temel faktografisinin ötesinde, içerdiği insanlık hallerinin sonsuz çeşitliliği ile, geride bıraktığımız bu yüzyılın büyük trajedilerini konu alan (örneğin, siper savaşlarının dehşeti; devrimlerin vaat ettikleri ve başarısızlıkları; Faşizm, Nazizm ve Stalinizmin yükselişi; totaliter rejimler ve amp sistemleri; işgaller ve direniş hareketleri; katliam ve soykırımlar; nükleer silâhların gölgesinde hayat; Komünizmin çöküşünü okuma ve anlamlandırma biçimleri; Üçüncü Dünyanın doğuşu, dejenerasyonu ve çöküşü gibi temalar etrafında toplanmış) sanat, edebiyat ve sinema eserleri aracılığıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 511 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3 SU Kredi
HIST 511-512, bütün Tarih Doktora öğrencilerinin alması zorunlu olan iki sömestirlik Historiyografi dizisidir. Yüksek Lisans öğrencileri tarafından da alınabilir; ancak her durumda, HIST 501-502'den ya da başka ve benzeri bir genel dünya, hiç olmazsa Avrupa tarihi dersinden sonra alınması gerekir. Bu ihtiyacın ardında, ''Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler'' dersinin Historiyografi'ye yaklaşımının birkaç anlamda tarihsel olması yatar. HIST 511-512'de Tarih metodolojisi soyut değil somut olarak, 20. yüzyılda yaşamış ve çalışmış bir dizi ünlü tarihçinin üretiminde maddeleşmiş biçimiyle irdelenmekte; bu gibi her tarihçi elbette kendi ortamıyla ve paradigmatik tercihiyle ilişkilendirilmekte; ama aynı zamanda bu tür her katkının, konu aldığı tarihsel dönem çalışmaları ve literatürü bağlamına yerleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu yöntem, belirli sayıda eserin, yazarlarının ne zaman yaşadığına göre değil, konularının, yani inceledikleri tarihsel dönemlerin kronolojik sırasına göre ele alınmasını beraberinde getirir. Ayrıca, dersin amaçlarından biri de (araştırma makalelerinden farklı olarak) sentetik kitapların kaleme alınmasındaki bütünsel organizasyon ve istikrarlı üslup/yaklaşım sorunlarının incelenmesi olduğundan, her iki sömestirde, öncü tarihçilerin kitaplarının kapaktan kapağa okunması esas alınmaktadır. Bu çerçevede HIST 511, Historiyografi'ye giriş niteliğindeki bazı genel metinlerin ve tarihçilerin kendi mesleklerine ilişkin anlatımlarının hemen ardından, önce İlkçağ, sonra Ortaçağ uzmanı büyük tarihçilerin çığır açıcı, kalıcı ya da tipik eserlerinin masaya yatırılmasına geçer. Bunlardan bazıları, Osmanlı tarihçiliğine tutabilecekleri ışık açısından da değerlendirilir. Gerek Avrupalı ve gerekse Türk bilim adamları arasında, serfliğin, feodalizmin veya feodal üretim tarzının niteliği konusunda, daha yakın zamanda ise ''feodal devrim'' kavramı etrafında başgöstermiş tartışmalar, yeri geldikçe özel dosyalar biçiminde incelenir. İki temel soru tekrar tekrar gündeme getirilir : Herodotos ve Tukidides'ten başlayıp 19. yüzyıldan geçerek günümüze uzanan süreçte, tarihçilerin pratiğinde değişen ve değişmeyen yanlar nasıl tanımlanabilir ?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2019-2020 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2017-2018 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2015-2016 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2013-2014 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2012-2013 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2010-2011 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2008-2009 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3
Güz 2007-2008 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I : 3
Güz 2004-2005 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I: 3
Güz 2003-2004 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I: 3
Güz 2001-2002 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I: 3
Güz 1999-2000 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3 SU Kredi
Doktora öğrencileri için zorunlu HIST 511-512 (Historiyografi) dizisinin ikinci sömestiri, 20. yüzyıl tarihçilerinin büyük eserlerinin "kapaktan kapağa" okunması yaklaşımını, önce Yeniçağ ve sonra Yakınçağ literatürüne taşır. Tarihçiler bir kere daha tek tek, birey olarak ele alınır; ekol ve akımlar ise, ayırdedici yaklaşımlarını içselleştirmiş tarihçiler aracılığıyla örneklenir. İkinci sömestirde ele alınacak tarihçiler, Febvre, Braudel, Le Roy Ladurie, Christopher Hill, Keith Thomas, E. P. Thompson, Charles Tilly, Simon Schama ve Carlo Ginzburg'dan, Hobsbawm, Blackbourn, Landes, Eugen Weber, Peter Gay ya da François Furet'ye uzanabilir. "Feodalizmden kapitalizme geçiş" sempozyumu ve Brenner atrafında dönen uzantısı, ya da "askeri devrim ve modern devletin doğuşu" gibi önemli tartışmalar, özel dosya veya ekler biçiminde ele alınır. Dersin son çeyreği, günümüzde alabildiğine çeşitlenen perspektif ve yaklaşımların -- örneğin mikro- tarihin; kültürel tarihin; mentalite tarihçiliğinin; kronolojik öykülendirmenin yeniden canlanmasının; devletin tekrar bir ilgi odağı haline gelmesinin; "tarihsel gerçek" ve "mitos", ya da tarih ile edebiyat arasındaki ilişki sorunsalında alınan modernist ve post-modernist tavırların -- gözden geçirilmesine ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2020-2021 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2019-2020 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2017-2018 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2015-2016 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2013-2014 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2012-2013 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2010-2011 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2008-2009 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2007-2008 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3
Bahar 2004-2005 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II: 3
Bahar 2001-2002 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II: 3
Bahar 1999-2000 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 513 Tarihsel Düşünce Okumaları 3 SU Kredi
HIST 511-512'de fazla girilmeyen, örneğin (a) İlkçağ Yunan ve Roma tarihçileri; (b) Ortaçağ Avrupa ve Osmanlı kronikçi ya da vakanüvisleri; (c) Rönesans ve Aydınlanma tarihçileri; (d) 18.-19. yüzyıllarda eski eser koleksiyonculuğundan başlayıp dilbilimden geçerek gerçek tarihçiliğe açılan sürecin ayrıntıları; (e) 19. yüzyıl başlarında yeni "bilimsel tarih" çiliğin sistematizasyonu; ve (f) 19. yüzyıl boyunca Tarih disiplininin evrimine daha yakından bakış gibi konularda, daha yoğun ve derin okumalar. Özellikle Historiyografi üzerinde yoğunlaşmak isteyen Tarih öğrencileriyle, siyasi düşünceler tarihine ya da entellektüel tarihe ilgi duyan Sosyal Bilimler öğrencilerine tavsiye olunur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 514 Tarih Felsefesi Okumaları 3 SU Kredi
19. yüzyılda Tarih, Felsefe ve Tarih Felsefesi arasında meydana gelen ayrışmaların saptanması üzerinde yoğunlaşan bir girişin ardından, belli başlı tarih felsefecileri ve felsefeleri, örneğin Vico, Herder, Hegel, Marx ve diğerleri üzerine kapsamlı, derinlemesine okumalar. Marksist tarihçiliğin Marx sonrası çeşitlenişi, türev ve varyantları. 20. yüzyıl sonlarında Fukuyama ve Huntington etrafında gelişen tartışmalar; Paul Kennedy türü, geleceğe dönük makro-tarihçilik; modernist ve post-modernist epistemolojik yaklaşımlar. Özellikle Historiyografi üzerinde yoğunlaşmak isteyen Tarih öğrencileriyle, siyasi düşünceler tarihine ya da entellektüel tarihe ilgi duyan Sosyal Bilimler öğrencilerine tavsiye olunur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 515 Bilim Tarihinden Bölümler I 3 SU Kredi
Derse, İlkçağdan bugüne uzanan kısa bir bilim tarihi analizi ile başlanacaktır. Daha sonra asıl amaç, Rönesans dönemini takiben orta ve batı Avrupada ortaya çıkan yeni bilimi daha iyi anlamaktır. Bu yeni bilimsel oluşuma yol açan kültürel ve sosyal faktörler nelerdi? Sonuçlar insanların yaşam tarzını ve siyasi görüşlerini nasıl etkiledi? Bilimsel yöntemin Osmanlı dünyasına ulaşması neden yüz yıllar aldı? Bu ve benzeri sorular öğrencilerle birlikte tartışılacak, birçok konu öğrenciler kavrayışımıza yeni bulgularıyla katkıda bulunacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilim Tarihinden Bölümler I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 516 Tarihsel Marksizm II : Komünizm ve Sonrası 3 SU Kredi
Rusya'da Bolşevik Devrimiyle başlayıp II. Dünya Savaşı sonrasında gerek Doğu Avrupa'yı, gerekse Çin'i kapsamına sonrasında gerek Doğu Avrupa'yı, gerekse Çin'i kapsamına alan Komünizm, 1980'lerin başlarına kadar, 20. yüzyıl siyaseti, uluslararası ilişkileri, toplum hayatı, kültürü ve sanatının hemen her alanına nüfuz etti, damgasını vurdu. Ne ki, çöküşünün üzerinden daha yirmi yıl geçmeden, bir zamanlar "insanlığın geleceği" gözüyle bakılan bu teori ve pratikler demeti, unutulmaya yüz tutmuş bulunuyor. HIST 516, 21. yüzyıl başlarından geriye bakıp, Marksizmin iktidardaki çehresi ve tarihsel mirasını yeniden düşünmek için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Üzerinde durulacak konular ve sorunlar arasında, bu iktidarın başlıca aracı olan parti ve diktatörlüğünü ebedileştirmek, kalıcı bir "düşman" kültürü yaratmak, tasfiyelerini meşrulaştırmak için başvurduğu teoriler ile birlikte, sürekli bir "politik anormallik" atmosferi içinde yaşamanın, halk açısından temel hizmetlerden yararlanmayı ama temel, anayasal haklardan yoksun bırakılıp iktidarsızlaştırılmayı içeren yeni bir toplum sözleşmesine dayalı günlük süreçleri de önemli bir yer tutmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Tarihsel Marksizm II : Komünizm ve Sonrası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 517 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 3 SU Kredi
Batının yükselişi ve kendi kendini küreselleştirmesi, “dünyanın geri kalanı”nın sadece coğrafi, siyasî ve askerî açıdan değil, aynı zamanda Doğu Araştırmaları denen yeni bir bilim âleminin açılması anlamında da keşfedilmesiyle elele gitti. Yüzyıllar boyunca Avrupalı bilim insanları Avrupa-dışı toplumlara ve kültürlere adım adım nüfuz ettiler; dillerinden, edebiyatlarından ve inanç sistemlerinden başlayıp, gerçek anlamıyla tarihlerine, tarihsel gelişme süreçlerine doğru yol aldılar. Orta Doğu, İslâmiyet veya Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çalışan bütün araştırmacıların bugün dahi vazgeçilmez referans malzemelerini ve zanaat araç-gerecini meydana getiren büyük lugatleri, ansiklopedileri, çevirileri, antolojileri ve yorumları; özetle, muazzam bir yayın zenginliğini ürettiler. Aynı zamanda, belirli bir Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm vizyonunu, nazarını, ideolojisini inşa ettiler. Bu dersin amacı geleceğin tarihçilerini her iki boyutun karşılıklı etkileşim içindeki gelişimiyle tanıştırmak; özellikle de bütün meslek hayatları boyunca yaslanacakları olağanüstü bir bilgi birikiminin kapısından içeri adım atmalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 3
Bahar 2018-2019 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 3
Güz 2016-2017 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 519 19.-20. Yüzyıllarda Fransa'da Toplumsal ve Siyasal Fikirler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri, 19. ve 20. yüzyıllarda Fransa'da uçveren siyasal ve sosyal hareketlerle tanıştırmayı amaçlar. Böyle bir bilgi arkaplanı, gerek 19. ve gerekse 20. yüzyıldaki görüntüleriyle Türk modernleşmesinin, niçin esas olarak Fransa kökenli düşünce akımlarından etkilendiğini kavramak bakımından büyük önem taşır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2000-2001 19.-20.yy Fransa''da Toplumsal ve Siyasal Fikirler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 521 İktidar Törenleri 3 SU Kredi
Bu ders, hükümdarlar ile tebaaları arasındaki ilişkilerin geniş anlamda ''kültürel'' olgu ve biçimlenişler olarak incelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Siyasal iktidar ilişkileri leitmotiv'i, ritler, törenler ve festivaller boyunca izlenmekte; Ortaçağdan başlayıp Yeniçağa ve Yakınçağa uzanan süreçte tartışmalar (1) tahta çıkma veya taç giyme törenleri, hanedan evlilikleri ve doğumları gibi saray seremonileri; (2) Londra, Paris, Venedik, Prag veya Moskova gibi başkentlerin mimari dokusunun şekillenmesinde siyasal resmigeçitlerin ve resmigeçitler siyasasının rolü; (3) İngiltere'de Hannover hanedanının, Fransız devriminin, Büyük Ayaklanma sonrasında Hindistan'daki İngiliz sömürge yönetiminin, İtalyan faşizminin, Nazi Almanya'sının ve Sovyetler Birliği'nin iktidar kutsamaları ve ''kişiye tapma'' kültleri; nihayet (4) sivil festivaller ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşırken, her bölümde Osmanlı eksenli örnek ve karşılaştırmalar da analizin bir başka boyutunu oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İktidar Törenleri 3
Bahar 2017-2018 İktidar Törenleri 3
Bahar 2015-2016 İktidar Törenleri 3
Güz 2013-2014 İktidar Törenleri 3
Güz 2005-2006 İktidar Törenleri: 3
Güz 1999-2000 İktidar Törenleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3 SU Kredi
Bu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye toplumunda kadınların tarihini çeşitli dönem ve boyutlarıyla kucaklamayı amaçlayan genel bir lisansüstü dersidir. Esas olarak şu tür tarihsel "uğrak"lara ve konulara bir giriş yapmayı amaçlar : İslâm hukukuna göre kadınların yeri ve konumu; kırsal toplumda kadınlar; taşra kentleri ve kadınlar; 14.-18. yüzyıllarda hanedan ve saray kadınları; 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi sürecinde kadınlar ve bu sürece ilişkin toplumsal cinsiyet sorunları; gebelik ve kürtaj konularında artan devlet müdahalesi; eğitim ve öğretimin kadınlara açılması; kadınların kamusal alana çıkışı; Osmanlı reform döneminde evlilik, aile hayatı ve boşanma; Yeni Osmanlıların ve Genç Türklerin "kadınların kurtuluşu"na ilişkin görüşleri; Osmanlı Türk edebiyatında erkek ve kadın cinselliği; kadın ve feminist hareketlerin(in) gelişme, yutulma ve yeniden canlanma süreçleri / aşamaları; Cumhuriyet döneminin toplumsal cinsiyet sorunları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2019-2020 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2017-2018 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2013-2014 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2012-2013 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2011-2012 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Güz 2009-2010 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2004-2005 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3
Bahar 2003-2004 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 525 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3 SU Kredi
Bu ders, devlet iktidarı, mülkiyet ve hukuk anlayışlarındaki dönüşüm üzerinde yoğunlaşır. Bu değişimlerin tarihsel arkaplanı, merkezi krallıkların yükselişi ve 16. yüzyıldaki ticari gelişme kadar gerilere uzanmaktadır. Modernite tarihçelerinin ortak zemininin bu şekilde oluşmasına karşılık, tek tek toplumların yönetiliş tarzı, ekonomik faaliyetin örgütlenme biçimleri, mülkiyet hakları ya da kaynak dağılımının nasıl gerçekleştiği bakımından asıl büyük ve dramatik kopuş, ancak 18. ve 19. yüzyıllarda meydana geldi. Daha sonra bu yeni biçimler modernite ile eşanlamlı kılındı ve rekabet, emperyalizm ve uluslararası ekonomik genişleme süreçlerinde evrensellik kazandı. HIST 525'te, Fizyokratlar, Montesqieu, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham ve Alexis de Tocquevılle politik iktisatçılar ve siyasal düşünürler arasındaki tartışmalarla birlikte, bu kavramlaştırma denemelerine hayat veren tarihsel bağlam da ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2000-2001 19. yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 527 Avrupa Vatandaşlık Tarihi 3 SU Kredi
Bugün vatandaşlık, birey-öznenin modern (ulusal) siyasi topluluklardaki hâkim varoluş şeklini oluşturuyor. Modernite koşullarında vatandaşlığın nasıl güçlü bir kimlik inşası, aidiyet ve dışlama mekanizması rolü oynadığını kavramamıza yarayacak önemli perspektiflerden biri de Tarih'ten geliyor. Bu dersin esas amacı, vatandaşlığın felsefi, kurumsal ve sosyolojik temelleri ile, İtalyan Rönesansı'nın başlarında yeniden formüle edilmelerinden itibaren bu ilkelerin zaman içinde nasıl değişime uğradığına ilişkin eleştirel bir kavrayışın kaynaklarını sunmaktır. Dersin bir diğer hedefi ise, Avrupa tarihine vatandaşlık inşası açısından yaklaşmak olarak tarif edilebilir. Bu tarihe vatandaşlık perspektifinden bakmak, liberalizmden refah devletinin yükselişine kadar uzanan toplumsal hareketlere ilişkin, alışılmış Sosyal Tarih yorumlarından hayli farklı yönsemeleri de beraberinde getirebilir. Derste, Cumhuriyetçi diye bilinen geleneğin önemli şahsiyetlerinde seçme okumalar ile, Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan vatandaşlığın içerilmesi ve hakların(ın) tanımlanması süreçlerinin çözümlenmesine çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Avrupa Vatandaşlık Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 531 Erken Dönem İslâm Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders İslâmiyetin doğuşundan Bağdat'ta Abbasi egemenliğinin sona erişine kadarki dönemde, İslâm uygarlığının ağırlık merkezini oluşturan alanlar üzerinde yoğunlaşır. Fütuhat, devletleşme ve sonra ademi merkezileşme gibi belli başlı siyasi süreç ve aşamaların kronolojik anlatımının ardından, toplum ve düşünce hayatının çeşitli yönleri daha yakından incelenecektir. İslâm tarihinde birlik ve çeşitlilik; dini ilimlerin, hukukun, siyasal düşünce ve felsefenin gelişimi; toplumsal hiyerarşilerin teorisi ve pratiği; ekonomik hayat ve düşünce ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin, gerekli yükümlülük düzenlemeleriyle birlikte, lisans düzeyinde alınması olanağı için, bkz HIST 331.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2019-2020 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2017-2018 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Güz 2016-2017 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Yaz 2008-2009 Erken Dönem İslâm Tarihi 3
Bahar 2005-2006 Erken Dönem İslam Tarihi: 3
Güz 2002-2003 Erken Dönem İslam Tarihi: 3
Güz 1999-2000 Erken Dönem İslam Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 532 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3 SU Kredi
İslâm tarihinin 10. yüzyılın ortalarından itibaren süregelen öyküsü: Abbasi halifeliğinin derinleşen krizi; (Karahanlılar ve Volga Bulgarları gibi) Arap olmayan halklar arasında İslamiyete kitlesel geçişler; Selçuklu savaş başbuğluğunun Gaznelilere karşı zaferi ve 980’den itibaren bu yeni Türk askerî soyluluğunun önce Doğu İran’a, sonra Mezopotamya’ya, nihayet Anadolu’ya hakim olması. Büyük dış şokların ilki: Haçlı Seferleri. Büyük Selçukluların dağılmasıyla birlikte, Anadolu, Filistin, Suriye, Irak, Kirman ve İran’da birbirinden bağımsız bir dizi Selçuklu devletçiğinin zuhur etmesi. Bu arada, halifeliğin kendisinin de (Bağdat’taki Abbasiler, Mısır’daki Fatımiler ve Endülüs Emevileri arasında) üçe ayrılması. İkinci büyük dış şok: Moğol istilâsı. Nihayet, Mısır’da Memluk Sultanlığının, kuzeybatı Anadolu ve rumeli’de Osmanlıların, İran’da Safevilerin yükselişi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3
Bahar 2016-2017 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 533 Ekonomi Tarihi 3 SU Kredi
Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 534 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3 SU Kredi
Bu genel Rusya tarihi dersi, Moskova devletinin doğuşundan Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönemi kapsar. İlk başta Rusya coğrafyasının anahatları ile nüfusunun kültürel özellikleri üzerinde durulacak; burada, Rus topraklarının Avrasya boyutuna dikkat çekilecektir. Asıl tarihsel anlatım 1450-1598 arası Moskof prensliğiyle başlayacak; ''Kargaşalık Dönemi''ni Romanov hanedanının yükselişinin izlemesiyle devam edecek; bundan sonra Büyük Petro' nun modernleşme hamleleri ve bu reformların siyasal ve sosyal sonuçları üzerinde durulacaktır (1682-1740). Büyük Katerina'nın sürdürdüğü ''aydınlanma reformculuğu'' politikaları (1762-1796) incelenirken, gerek Polonya ve gerekse Osmanlı imparatoluğuna yönelik Rus yayılmacılığı üzerinde olduğu kadar, Pugaçev İsyanı (1773-1775) gibi popüler reaksiyonlar üzerinde de durulacaktır. 1801-1855 arasına gelince, Napolyon savaşları (1805-1815) ve etkileri, otokratik muhafazakârlık, Kırım Savaşı (1853-1856) gibi önemli olay ve süreçler tek tek irdelenecek; 19. yüzyılın ikinci yarısında ise dikkatler serflerin azad edilmesi (1860), diğer idarî reformlar, Orta Asya ve uzak doğu'da yayılma ile elele giden ekonomik kalkınma, nihayet devrimci bir muhalefetin doğuşu üzerinde yoğunlaşacaktır. Çalkantılı 1890-1914 dönemi hızlı sanayileşme, genel yoksulluk, popüler hoşnutsuzluk, Rus-Japon harbinde yenilgi ve ardından 1905 devriminin patlak vermesi açısından değerlendirilecek; dersin son haftaları Birinci Dünya savaşından 1917 Şubat ve Ekim devrimlerine giden yola ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3
Güz 2014-2015 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 535 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3 SU Kredi
Ders, Erken Modern Dönem İslam dünyasındaki barut imparatorlukları denilen Osmanlı, Babürlü Hindistan ve Safevi İran İmparatorluklarına odaklanacaktır. Evrensel bir tarihi cereyanın parçası olarak İslam dünyasında bugüne kadar hâkim olan bölgesel, dini, siyasi ve kültürel sınırlar adı geçen dönemde oluşmuştur. Ders üç üniteden ibarettir: giriş dersinden sonra, bu üç devletin siyasi tarihi tartışılacak ve devletler dini, idare, ordu, iktisat, ticaret, azınlıklar ve kültür gibi açılardan kıyaslanacaktır. Bu temalar gözden geçirilirken İslam dünyasına ait inhitat teorileri tartışılacaktır. Karşılaştırmalı yaklaşımın yanı sıra Osmanlı, Safevi ve Babürlü İmparatorluklarının tarihi birbirine bağlı fenomenler olarak da ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3
Bahar 2018-2019 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 536 Orta ve İç Asya Tarihi 3 SU Kredi
Dersin konusu eski Sovyet Orta Asya cumhuriyetleri olan Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan, Moğolistan ve Kuzey-batı Çin, bir de uygun olduğu zaman Doğu Avrupa bozkır bölgesinin tarihidir. Bu geniş sahada hem muhtelif imparatorluklar hem de bölgesel cereyanlar ile dinamiklerin çerçevesinde tartışılacak konulardan birisi Orta ve İç Asya’nın özel bir tarihi-coğrafi saha olup olmamasıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Orta ve İç Asya Tarihi 3
Güz 2018-2019 Orta ve İç Asya Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 538 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 539 Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyanlar 3 SU Kredi
Bu dersin konusu, büyük çoğunluğunu Rum adı verilen Ortodoks Yunanlıların oluşturduğu Anadolu ve Balkan Hıristiyanlarının Osmanlı yönetimindeki durumu ve tarihidir. Girişte, gayrimüslimlerin historiyografisinin (zımmî ya da millet gibi) bazı temel kavramları ile tarihçilerin Osmanlı yönetimindeki Hıristiyan varlığına değişik yaklaşımları gözden geçirilecek; ardından, Ortodoks Hıristiyan inanışı ve Yunan diliyle çok içiçe bir devlet olan Bizans’ın yokolmasının, Osmanlı İmparatorluğu’na özümsenen Ortodoks nüfus ve kurumları için ne anlama geldiği sorgulanacaktır. Osmanlı toplumsal, ekonomik ve idarî yapıları Hıristiyanları nasıl etkiliyor ve onlar, bu emperyal çerçevenin üretimi ve yeniden-üretimine nasıl katılıyorlardı ? Derste işlenecek diğer bazı konular arasında, cemaat hayatı ve kurumları, Osmanlı yönetimi ve imparatorluk ağlarında Hıristiyanların yeri, Fenerliler, Yunan burjuvazisinin yükselişi, Yunan ulus- devletinin doğuşu, eğitim ve Hıristiyanların Osmanlı kentsel mekânı ile mimarisine katkısı da yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyanlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 541 Aydınlanma Dünyası 3 SU Kredi
18. yüzyıl düşünce tarihiyle ilgili bu üst düzey seminer dersinde, Aydınlanma’nın çeşitli yönleri ve daha geniş bir alandaki resepsiyonuna ilişkin sorunlar, Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya Adaları ölçeğinde ele alınacak; felsefe, din, etik, hukuk, ekonomi, siyaset ve toplum konularında bu dönemde ortaya çıkıp tarih sahnesinde etkili olan fikirler gözden geçirilecektir. Öğrencilerin, Avrupa’daki Aydınlanma hareketinin kilit şahsiyetleri hakkında bilgilenmesi; Aydınlanma’nın edebiyat, bilim, felsefe, siyaset teorisi ve ahlâk teorisi alanlarına katkısı hakkında bütünsel bir kavrayış edinmesi; nihayet, Aydınlanma’nın çağdaş, eleştirel historiyografisine hakim olması, dersin başlıca amaçları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 547 Çağdaş Balkan Siyasal Düşünce Tarihi (19. ve 20. Yüzyıllar) 3 SU Kredi
Gerek HIST 549 ile birlikte ve gerekse kendi başına alınabilecek olan HIST 547, bazı bakımlardan klasik bir düşünce tarihi dersinden ayrılır. Siyasal fikirlerin kendi başlarına birer teorik-entellektüel kurgu olarak incelenmesinden çok, bağlamlarını ve dolayısıyla somut yerel eklemlenmeleri ile değişik sosyal ağırlıklarını öne çıkarır. Bu vurgu farkı, Balkanlar çapında genel iki tesbitten : (a) Balkan toplumlarının Yakınçağ dönüşümlerinde politik alanın aşırı önem kazanmış olmasından ve (b) yerel ulusal elitlerin kalkınma politikalarını hayata geçirmelerine belirli ideolojik sistemlerin çerçeve oluşturmuş ve hizmet etmiş olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla bu derste herhangi bir "Balkan" siyasal gelişmesinin "Avrupalı" model veya önceline sadık kalıp kalmadığından çok, sözkonusu gelişme veya düşünceye ne gibi işlev ve umutların bağlandığına, sonuçta (yeni) siyasal eylem ve sosyo-ekonomik ilişki normlarını empoze etmede ne kadar etkili olduğuna, nihayet bütün bu açılardan Balkanlar ölçüsünde hangi nüansların nereden kaynaklandığına bakılacaktır. 19. ve 20. yüzyılların belli başlı politik- ideolojik biçimleniş ve öz-biçimlenişlerinin hepsinin, karşılıklı ilişki ve etkileşimleri içinde ele alınmasına yön veren örtük amaç, Balkanların -- "gelenek", "modernite", "özgürlük", "halk", demokrasi", "ulus", parlamentarizm" ve "politik katılım" gibi terimleri kapsayan -- modern siyaset vokabülerinin tarihsel olarak biçimlenmiş semantiğine ışık tutmaktır. Öğrencilerin yükümlülükleri, kısa sözlü sunuşlar ve yazılı biçimleriyle birlikte, bir veya iki sınavı da kapsar. Bu kurun bir ders olarak değil, öğretim üyesinin onayıyla ve bir Tarih semineri için gerekli birincil kaynak incelemesine dayalı uzun bir araştırma çalışmasının yazılıp bitirilmesi koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 647.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Çağdaş Balkan Siyasal Düşünce Tarihi(19-20yy) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 550 Osmanlı Kurumlar Tarihi 3 SU Kredi
Osmanlı toplumsal ve siyasal kurumları (örneğin hanedan ve saltanat verasetinin değişimi, saray ve saray camiası, din ve sair ideolojik çerçeveler, hukuk ve mahkemeler, toprak tasarrufu ve gelir toplama/paylaşma düzenlemeleri, vakıflar, hassa ordusu ve askerî aygıtın diğer unsurları) üzerine, arşiv belgeleri ile tarihî (menkul) kaynaklardan yola çıkan ayrıntılı incelemeler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 553 Tanzimat Öncesi Dönemde Bulgar Topraklarında Osmanlı Hakimiyetinin Çeşitli Yön ve Meseleleri 3 SU Kredi
Bulgar topraklarındaki Osmanlı egemenliğinin özgün çehresi ve belirli meseleleri üzerinde yoğunlaşan bu ders, Osmanlı tarihi ve kaynakları konusunda önceden edinilmiş belirli bir bilgi temeline oturmak zorundadır. Ele alınacak başlıca temalar şöyle sıralanabilir : Osmanlı yönetiminin ilk dönemleri (15. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar); Osmanlı yargı sistemi ve kadı mahkemelerinin işleyişi; toprak hukuku ve ilişkileri : timarlar, vakıflar, çiftlikler; Osmanlı kültürel anıtları; kentler ve kent toplumu; Kırcalı/dağlı isyanları arkaplanı üzerinde, Vidinli Osman Pazvandoğlu'nun serüveni; Balkan halklarının Ulusal Uyanışları; 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında uluslararası durum. Bununla birlikte dersin asıl çekirdeğini, (Ortodoks Hıristiyanlar ve Yahudiler gibi) çeşitli etnik-dini grupların tesmi statüsü ve gerçek durumu : kendi kurumları; Osmanlı makamlarına ilişkin tutumları; Müslümanlaşma sorunları; yeni aziz ve azizeleri; kiliselerin yapım ve onarımı ve benzeri sorunlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin değerlendirilmesi ya (a) sömestir boyunca aktif katılımı, kısa sunuşları ve ilgili ikincil literatüre dayalı bir dönem sonu ödevini, ya da (b) daha uzun, yaklaşık 30 sayfa dolayında bir dönem sonu ödevinin, yalnız ikincil literatüre değil, belirli bir birincil kaynak çalışmasına dayandırılmış olmasını içerir. İkinci durumda ve öğretim üyesinin onayıyla bu kurun, 500-kodlu bir ders olarak değil, 600-kodlu bir araştırma semineri olarak alınabilmesi ve Tarih lisansüstü programlarına özgü araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilmesi için, bkz HIST 653.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Tanzimat Öncesi Dönemde Bulgar Topraklarında Osmanlı Hakimiyetinin Çeşitli Yön ve Meseleleri 3

Onkosul: HIST 561 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 561 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 555 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası 3 SU Kredi
Bu dersin birincil amacı, Osmanlı politik organizması ve toplumunun ortaya çıkışını, uç toplumları evrensel bağlamı içinde, karşılaştırmalı olarak incelemektir. Tarihsel bir kavram olarak sınır ya da uç boylarının gözden geçirilmesinin ardından ders, Türki kavimler ve İslam toplumları tarihi açısından özel önem taşıyan belirli uç türleri ve durumlarının, örneğin İç Asya ile Çin, Avrasya ile Bizans, İran ile Turan, Arap diyarları ile Bizans, Endülüs ile İspanya'nın Hıristiyan kesimi arasındaki sınır boy ve bölgelerinin ele alınması üzerinde yoğunlaşır. Bunu ardından 14. yüzyılda Batı Anadolu ve Balkanların özel durum ve bağlamı, sınır savaşları ve ticareti, merkezi politik iktidar ile uçbeyleri arasındaki ilişkiler, sınırötesi politik uzlaşma biçimleri gibi, uç toplumlarına özgü konu ve kavramlar açısından değerlendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası: 3
Güz 2000-2001 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası 3
Güz 1999-2000 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 556 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu 3 SU Kredi
Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerini, fetih yöntemlerini ve Balkanlara dönük yayılma örüntülerini, rakip savaşçılık ve önderlik iddialarını, rekabet, işbirliği ve özümseme süreçlerini, daha geç dönemlerin kronikçilerince bu tarihçenin yeniden kurgulanış tarzlarını içeren bir girişin ardından, ders esas olarak şu konular üzerinde yoğunlaşacaktır : politik, toplumsal ve kültürel etkileşimler; kırda ve kentte kâh eklemlenme, kâh budama süreçleri; "Osmanlı düzeni"nin, Osmanlı öncesi sosyal formasyonların ve toprak toprak tasarruf sistemlerinin bir alaşımı olarak vücut buluşu; kimin ne verdiği, ne aldığı; neyin Osmanlıya, neyin Balkanlara özgü olduğu; alternatif ifade biçimleri olarak "Osmanlı egemenliğindeki Balkanlar"dan, "Balkan mekânında Osmanlı imparatorluğu"ndan, "Osmanlı döneminde Balkan diyarları"ndan söz etmenin sorunları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören "Kaynak ve Yöntem" dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 15.-16. yüzyıl Osmanlı tarihi açısından HIST 561'in konular sıralaması, bir hanedan devletinin siyasi yapısı ve örgütlenmesini; kentliler, köylüler ve göçebelerden oluşan toplumsal grupları; bu gruplar ile siyasal iktidar arasındaki ilişkileri içerir. Daha geniş bir bağlam olarak Osmanlıların Avrupa ve Batı Asya'da edindiği topraklar, ideoloji ve siyasal düşünce açısından sonuç ve bağlamlarıyla birlikte incelenecek; her bir konu, günümüz tarihçiliğinde ele alınış biçimleriyle birlikte, hangi kaynak ve yöntemlerin analitik tarihe, hangilerinin ise daha anlatımcı bir yaklaşıma yatkın olduğu da gözönünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2015-2016 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2010-2011 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2008-2009 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2007-2008 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2005-2006 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2004-2005 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2003-2004 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2002-2003 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2001-2002 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2000-2001 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 1999-2000 1450-1600 Dönemi OsmanlıTarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 562 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 3 SU Kredi
Günümüz Türkiye'sinde halen varlığını sürdüren düşünsel ve toplumsal sorunların kökenlerini 19.yüzyıl Osmanlı devrinde bulmak mümkündür. Söz konusu yüzyılda eski ve yeni, reform ve reform karşıtlığı karşı karşıya gelmişti. Esasen bu devrede Osmanlı İmparatorluğu bir dizi savaş ve dağılma sürecinin getirdiği krizlerle sarsılmaktaydı. Reformcu bürokratların dağılma sürecini durdurmak için aldıkları dayatmacı önlemlere aydınlar şiddetle karşı çıkıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin geleceğine ilişkin tartışmalar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminin ilk dört yılında (1908- 1912), yani siyasal özgürlüğün nispeten geniş olduğu bir devrede, dikkate değer bir düşünsel zenginliğe kavuşmuştur. Alenen yapılan bu tartışmalar İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin askeri diktatörlüğü döneminde (1913-1918) kesintiye uğramıştır. Genel olarak bu "uzun ondokuzuncu yüzyıl" Türk modernleşmesinin kurumsal temellerinin atıldığı bir devredir. Bu dersin amacı son Osmanlı yüz yılındaki reform akımları ve düşüncelerinin tanıtılması ve tahlil edilmesidir. Bu amaçla Tanzimat çağı devlet adamları, 1860 ve 70'lerin muhalif aydınları, Abdülhamid devri muhafazakar düşüncesi ve son onyılların Jön Türk reformcu fikriyatı (1889-1918) değerlendirilecektir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 563 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
Son yirmi - yirmi beş yılda, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası açılımlar içeren bir dizi metodolojik sıçrama, Osmanlı tarihinin önce şanlı bir "klasik çağ", sonra uzun ve kesintisiz bir "gerileme", nihayet 19. yüzyılda Batılılaşmaya dönük reformların başgöstermesi biçimindeki standart kurgusunun adamakıllı sorgulanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu geleneksel paradigmanın duraganlığının karşısına, bugün, 1300- 1800 arasının sosyo-ekonomik dönüşüm ve devamlılıklarının dinamik, gerçek anlamıyla tarihsel bir analizini dikebiliyoruz. HIST 363'te, toprak mülkiyeti; kentsel üretim, ticaret ve kredi ilişkilerinin örgütlenme tarzı; modern dünya sisteminin yükselişiyle çıkagelen tehditler; aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri; etnik ve dinsel çeşitlilik; entellektüel yaşam; popüler kültür ve halk katmanlarına özgü muhalefet biçimleri; sosyal ve politik kontrol mekanizmaları; devlet ile toplum arasındaki ilişkiler gibi konular, bu bağlamda işleniyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3
Güz 2009-2010 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 564 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet 3 SU Kredi
Bu derste bazı seçilmiş ayaklanmalar ve toplumsal hareketlilik ve muhalefet dönemler incelenecektir. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu için ne denli geçerli olduğu sorgulanacaktır. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin dili, ve köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve özne soruları yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 565 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3 SU Kredi
Ders Osmanlı şiirinde aşk, gündelik hayat ve meclis, eğlence , kurgusal şenlikler gibi belirli konuları araştırmayı amaçlar. Divan şiirinde belirgin unsurlar olarak karşımıza çıkan temalar bağlamında İslam toplumlarında aşk anlayışı, aşık-maşuk, sufizm ve mistik aşk, cinsellik ve dünyevi ilişkiler; kahve, şarap, afyon kullanımını içeren gündelik zevkler yanı sıra Osmanlı şiirinin toplumsal işlevi ve (aruz vezni, şiirsel sözdizimi, anlatım teknikleri, kelime dağarcığı gibi) teknik özellikleri araştırılacaktır. Bu dersin konusunu mesnevi, gazel, kaside ya da mersiye gibi farklı edebi türlerdeki şiirler oluşturmaktadır. Dönem sonunda, öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda 1400-1800 yılları arasında yaşamış önemli şairlerin kaleme aldığı Osmanlı manzum metin örneklerini nasıl okuyup analiz edebileceklerini öğrenmeleri beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 570 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 3 SU Kredi
Ünlü Fransız tarihçi Maurice Aymard, Konstantinopolis / İstanbul'u 1970'lerde bir vesileyle ''Herşeyi özümleme kapasitesine sahip bir kent'' diye betimlemişti. HIST 370, öğrenciyi, Yunanistan'daki Megara polis'inin mütevazi bir kolonisi olarak başlayıp, Büyük Konstantinos'un İS 4. yüzyılın başlarında yaptığı kritik bir tercih sayesinde ''Yeni Roma'' olarak büyüyüp serpilmekten geçerek, Bizans imparatorluğunun kaderiyle parlayan ve nihayet 1453'de sönen bu çok-katmanlı tarihin ilk 2000 yılı ile tanıştırmaktır. Bu ve benzeri aşamaları kapsayan bir tarihsel girişin, öndegelen Bizans sit'leri ve anıtlarına düzenlenecek inceleme gezileri sırasında, mahallinde verilecek ayrıntılı konferanslarla bütünlenmesi; ayrıca, haftada en az iki saat olarak tasarlanan bu konferansların, gerek çevirisi ve basımı yapılmış birincil kaynaklar, gerekse kapsamlı ikinci literatür okumaları üzerinde yoğunlaşacak ek seminer saatleriyle pekiştirilmesi öngörülmüştür. ''Bir Kentin Tarihi I'' dersini, gerekli yükümlülük uyarlamalarıyla birlikte, bir lisansüstü dersi olarak alma olanağı için, bkz HIST 370.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 571 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3 SU Kredi
Konstantinopolis'in fetih öncesinde bulunduğu şartları ve Fatih Sultan Mehmed'in şehri fethettiği 1453 yılını irdeleyerek başlayacak olan HIST 571 dersi, ister HIST 570'in bir devamı olarak veya isterse bağımsız olarak alınmış olsun, öğrencileri İstanbul'un yeniden imârı ve iskânından yola çıkarak gelişen yeni bir imparatorluğun payitahtı olarak 16.yüzyıldaki parlaklığını, 17. ve 18.yüzyıllardaki bir dizi dönüşümünü ve buradan modernitenin başlangıcı olarak Tanzimat'a getirecektir. Sayılan bu dönüşümleri tarihsel bilgiyle temellendirilecek sınıf dersleri başlıca Osmanlı mekânları ve anıtlarına inceleme gezileri düzenlenerek mahallinde derslerle bütünleştirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2019-2020 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2017-2018 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2014-2015 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2010-2011 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2009-2010 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 572 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören "Kaynak ve Yöntem" dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 17. ve 18. yüzyıllar için HIST 572'nin çıkış noktasında, Osmanlı imparatorluğunu Yeniçağın duragan, marjinal ve pasif bir seyircisi gibi resmeden ve 1970'lerden bu yana esaslı surette eleştirilmiş olan "gerileme" paradigmasının gözden geçirilmesi yatar. Son otuz yılda merkezi Osmanlı arşivlerinde yapılmış araştırmalardan hareketle dersin ilk bölümü, kilit analiz birimi olarak devleti alıp, 1600-1800 arasında (1) Osmanlı diyarlarının değişen ekonomi politiğine, (2) toprak tasarrufundaki değişime, (3) İstanbul'un iaşe ve ikmal sorunlarına, (4) yönetici seçkinler zümresinin reformcu ve tutucu kanatları arasındaki mücadelelere, (5) klişeleşmiş biçimiyle "kadınlar saltanatı"na ve daha genel olarak Osmanlı hanedanının yeni meşruiyet yöntemleri arayışına eğilecek; dersin ikinci bölümünde ise (6) taşra eyaletlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısı ile (7) Selanik, İzmir ve Halep gibi uluslararası liman kentlerinin yükselişi üzerinde durulacaktır. (8) "Lâle Devri", (9) "Doğu despotizmi" ve (10) "dünya sistemine eklemlenme" metaforlarının historiyografik eleştirisi, sömestirin son haftalarının konuları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2008-2009 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2005-2006 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2003-2004 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2001-2002 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2000-2001 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 1999-2000 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 4

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 575 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 3 SU Kredi
“Posty-kolonyalizm” deyimi, geçmişteki sömürge yönetimi ile bugüne olan etkilerini çeşitli açılardan araştırmaya yönelik disiplinler arası perspektif, teori ve yöntemleri kucaklayan, oldukça gevşek tanımlanmış bir alanı karakterize eder. Kolonyal söylem ve gösterimleri dekonstrüksiyondan geçirmek amacıyla yola çıkan Post-kolonyal Çalışmalar, yakın zamanda insan ve toplum bilimlerini derinden etkilemiş; dolayısıyla bu alana âşinalık, Orta Doğu’ya ilişkin araştırma literatürüne hakimiyet açısından da tayin edici hale gelmiş bulunuyor. Öte yandan, son kırk yılın akademik gelişmeleri, bu alanda çalışacaklar için sağlam bir Post-oryantalist yaklaşımı da aynı derecede önemli kılmakta. Bu derste öğrenciler, Edward Said’in çığır açıcı eserinin yanı sıra post-kolonyal literatürün başka boyutlarına da eğilecek; bu arada, İngiliz egemenliğiyle hesaplaşmaya çalışan Güney Asya araştırmacılarının geliştirdiği Maduniyet Araştırmaları ile de tanışacaklardır. Sömestirin son üçte biri, bu ve benzeri teorik edinimlerin Orta Doğu, Osmanlı ve Türkiye çalışmalarına nasıl uygulanabileceğine ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 576 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk siyaset ve edebiyatının etkileşimine odaklanır. Belirli bir siyasi pozisyonu öneren metinler tartışılarak siyasi akımların edebiyat üzerindeki etkisi ve edebiyatın bu akımlara katkısı ele alınır. Derste öğrencilere edebiyat, siyaset ve tarihe yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve ele alınan eserlerde idealize edilen siyasal ve toplumsal düzenlerin kavranması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3
Bahar 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3
Bahar 2018-2019 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 581 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak HIST 581, öğrencileri ''uzun''Osmanlı 19. yüzyılının, yani III. Selim'in reformlarından ve Napolyon'un Mısır'a çıkmasından Jön Türk devrimine ve İkinci Meşrutiyet'in kurulmasına kadar uzanan dönemin temel kronolojisi, temaları, sorunsalları ve kaynakları ile tanıştıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders geç dönem Osmanlı sosyal, politik ve kültürel yaşantısının içerdiği sayısız dönüşümü, hem Avrupa ve Balkan bağlamlarına oturtmayı, hem de diğer Batı dışı ülkelerin büyük ölçüde kolonyal dünyasında beliren değişik modernleşme gündemleriyle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, Osmanlıların devleti kurtarma ve ayrıcalıklı bir imparatorluk kimliğini yeniden tanımlama çabalarını, gerek 19. yüzyıl Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya ve İran'ı, gerekse sömürge konumundaki Kuzey Afrika ve Hindistan'ı konu alan son çalışmaların sunduğu komparatif çerçeveler içinde tartışmak mümkün olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2020-2021 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2011-2012 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2008-2009 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2007-2008 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2004-2005 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2002-2003 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3 SU Kredi
Önce sömürgesizleşme ve ardından Soğuk Savaşın sonu, yeni uluslararası nüfus hareketlerini beraberinde getirdi. Kitlesel göç ve mülteci dalgalarının arttırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, Avrupa'nın en istikrarlı ve hoşgörülü demokrasilerini bile saran yeni etnik ve dinî ötekileştirme sorunlarını besler oldu. Öte yandan Türkiye'nin AB süreci, çok-etnili Osmanlı imparatorluğundan Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ulus-devletlerine geçiş süreçlerinden devralınmış bir dizi azınlık sorununu yeniden gündeme getiriyor. Bu sorunlar nelerdir ? Hangi grupları kapsıyor ? Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde, çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki ilişkiye, dil, din ve kültür hakları nasıl uygulanabilir ? Etnik, dinî veya kültürel çeşitlilik, nasıl ve ne ölçüde, ortak bir değer haline getirilebilir ? HIST 585, bu gibi tarihsel ve güncel konuların irdelenmesini amaçlamakta. Bu derse, uygun bazı düzenlemelerle, lisans düzeyinde kaydolma olanağı için, bkz SPS 485.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2017-2018 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Yaz 2016-2017 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2015-2016 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2014-2015 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2008-2009 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2007-2008 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2006-2007 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 586 Ermeni Tarihi ve Edebiyatının Konu ve Sorunları 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin Ermeni tarihi, kültürü ve edebiyatı ile tanışması için bir ilk çerçeve sunuyor. Dersin özel ağırlık noktası, gerek misafir öğretim üyelerinin ve gerekse öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak bir sömestirden diğerine değişiklik gösterebilir. Bu bağlamda, genel bir özeti içerebileceği gibi, seçilmiş bazı konu veya sorunların çok daha derinlemesine analizinde de yoğunlaşabilir. Hem temalar hem de yaklaşımlar disiplinler-arası nitelikte olabilir; tarih ve edebiyatın yanı sıra antropoloji, sosyoloji veya görsel çalışmalardan da yararlanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 587 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3 SU Kredi
Milliyetçilik çalışmaları ile Faşizm ve Nazizm tarihinin örtüşme noktasında yer alan bu ders, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının ön-faşizm oluşumunu önce Avrupa’daki çıkış noktası bağlamında, (ırkçılık, anti-semitizm, Sosyal Darwinizm, radikal modernizm, devlet ve otorite fetişizmi, nihilizm, mistisizm, ölüm tutkusu ve lider ilkesi gibi) çeşitli damarlarıyla; ardından, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçülük ve İttihatçılık akımlarının bağrındaki uzantılarıyla birlikte, ikincil literatürün yanı sıra (İkinci Meşrutiyet döneminin en önemli dergileri gibi) bazı birincil kaynaklara da girerek incelemeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3
Yaz 2011-2012 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 588 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3 SU Kredi
Osmanlı imparatorluğunun uzun süren gerileme ve dağılma süreci, bir dizi düşman milliyetçiliğin yükselişiyle elele gitti. Bu milliyetçilikler kendilerine politik, ideolojik ve ekonomik yer açmak, mekân edinmek uğruna hem Bâbıâlî'ye, hem de birbirlerine karşı mücadele ediyordu. Bir ilk ulus-devlet embriyonuna ulaşılmasının ardından, söz konusu rekabet genellikle irredentist boyutlara uzanmaktaydı. HIST 488'de, 20. yüzyıl başlarında büyük insanî trajedilere dönüşen ve bıraktıkları acı miras bugüne dek süregelen bu tür projeler ele alınacaktır; millet ve milliyetçilik teorilerine ilişkin kısa bir girişin ardından, şu konular daha yakından incelenecektir : (1) ''Büyük Sırbistan'' fikri; (2) Hırvatistan'da ''İlliryacılık'' (Illyrismus) kavramı ve buna bağlı olarak ''Yugoslavya'' nosyonunun uç vermesi; (3) Yunan megali idea'sının gelişmesinde devlet politikalarının rolü; (4) diğer milliyetçi akımlara bir ilk tepki olarak Osmanlılık; (5) Bulgaristan'da din, ethnos ve ulus; (6) Makedonya ulusunun inşa''sı sorunsalı; (7) Arnavutluk ''ulusallığı''nın ve ''büyük Arnavutluk'' fikrinin ortaya çıkışı; (8) Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve anahatları. Ders, günümüzün milliyetçilik ve ''azınlık'' sorunlarına ilişkin bir ufuk turuyla son bulacaktır. Bu dersi, gerekli yükümlülük uyarlamalarıyla birlikte, bir lisansüstü dersi olarak alma olanağı için, bkz HIST 488.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Bahar 2008-2009 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Bahar 2007-2008 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Güz 2006-2007 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3 SU Kredi
Çağdaş Türkiye?nin oluşumuna, ulusun inşasının ideolojik boyutlarını öne çıkaran yoğun bir toplu bakış. Çeşitli arkaplanlar : Osmanlı tarihinin anahatları; ''uzun'' 19. yüzyıl; Yeni Emperyalizm; Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; ırkçılık ve Sosyal Darwincilik. Buradan hareketle, Osmanlı-Türk seçkinlerinin Batı ile karmaşık aşk-ve-nefret ilişkilerinin evrimi. Nihayet, büyük 1908-22 krizinin sarsıntıları içinde, artık bir Osmanlı ve/ya Müslüman kimliğinden farklı olarak, belirgin bir Türk kimliğinin şekillenmesi ve temellendirilmesi. Önemli ölçüde edebiyattan da yararlanarak, Türk milliyetçiliğinin gerek erken dönem ve gerekse Kemalist varyantlarına ilişkin kökencilik ve otoktonluk efsaneleri ile ''altın çağ'' anlatımlarının çözümlenmesi. Bu dersin lisans düzeyinde alınabilmesi için, bkz HIST 489.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2020-2021 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2019-2020 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2018-2019 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2017-2018 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2016-2017 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2015-2016 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2014-2015 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2013-2014 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2012-2013 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2011-2012 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2010-2011 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2009-2010 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak Cumhuriyetin ilk yirmi beş yılı açısından HIST 591'de, ''tek parti'' dönemi ve siyasal sistemine, birincil kaynaklardan yola çıkan ve bu kaynakları somut tarihsel, siyasal bağlamlarına oturtan karşılaştırmalı bir yaklaşım söz konusudur. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde şekillenen siyasal durumdan ve İstiklâl Savaşı yıllarında beliren saflaşma ve kutuplaşmalardan başlayarak, bu yaşamsal önemdeki, travmatik ve belirleyici kuruluş ''moment''inin etkisi, 1923'ten Cumhuriyetin ilk döneminin sonuna kadar izlenecektir. Ders, özel olarak dönemin siyasal örgütleri üzerinde yoğunlaşmanın yanısıra, bütün diğer (siyasal, kültürel, ekonomik ya da dış politikaya ilişkin) gelişme ve yönelimlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini de içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2005-2006 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2004-2005 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2002-2003 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 1999-2000 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 592 Geç Dönem (1938-1950) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 20. yüzyılın ortaları açısından HIST 592'de, İnönü yılları -- bir yönüyle tek parti rejiminin son aşamasını ifade eden, diğer yandan savaş sonrasında sözkonusu siyasal rejimin değişmesine açılan, bu son derece önemli fakat görece ihmal edilmiş dönem -- zengin birincil kaynaklarıyla birlikte çok yakından, ayrıntılı olarak incelenecektir. Ele alınacak konu ve temalardan bazıları şunlardır : politik bir örgüt olarak Cumhuriyet Halk Fırkası/Partisi; tek parti sisteminin değişen çehresi; çeşitli yönleriyle siyasal, ekonomik ve kültürel hayat. İnönü döneminde Türk dış politikası. Gerek zamanın diğer tek-parti rejimleriyle (senkronik), gerekse Türkiye'deki tek parti yönetiminin ilk ve son dönemleri arasında (diyakronik) karşılaştırmalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Geç Dönem (1938'den günümüze) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2004-2005 Geç Dönem (1938'den günümüze) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 593 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3 SU Kredi
Karadeniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi havzalarını hem birbirinden ayıran, hem de birleştiren Kafkasya ve hinterlandı, antik çağlardan beri stratejik öneme sahip ve o sebeple de rekabet odağı kalmış bir cografî mekân oluşturur. Bu bölge yeniçağ başlarında önce birbirine rakip iki müslüman imparatorluk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasında paylaşılamazken, 18. yüzyıl sonuna doğru Rusya'nın yükselişiyle birlikte hristiyanlık hakimiyeti altına girmiştir. Bir sonraki yüzyıl ise bütün müslüman Ortadoğu'nun Batı'nın ekonomik nüfuzu altına kaydığı ve buna paralel olarak da hem bölge içi, hem de uluslararası düzeyde yeni çekişme ve kamplaşmaların ortaya çıktığı bir dönem oldu. Rusya'nın güneye doğru yayılması sonucu şiddetlenen ve Osmanlı mirasının nasıl paylaşılacağı bağlamında ifadesini bulan "Şark Meselesi"nin evrimi, Gürcüler ve Ermeniler gibi hristiyan milletleri muhtariyet ve hatta bağımsızlık talep etme yönünde cesaretlendirmiştir. Müslüman gruplar ise kendilerini aşağılanmış hissediyor ve geleneksel yaşam tarzlarının yozlaşmasından korkuyorlardı. 18. yüzyıl sonlarından itibaren gösterdikleri tepki, önce Kuzey Kafkasya'da Rus sömürgeciliğine karşı dağlı kabilelerin direnişiyle başlayıp, İmam Şamil (1834-1859) önderliğinde doruğuna erişen, Çerkes ve başka grupların Anadolu'ya zorunlu göçüne paralel olarak da kızışarak, uzun vadede hem komşu halkları, hem de imparatorluk merkezlerini hedef alan bir dizi etnik ve dinî şiddet eylemi şeklini alacaktır. Bilindiği gibi, bu gelişmeler 20. yüzyılın getirdiği iki dünya savaşı sırasında kitlesel sürgün ve soykırımı türünden olaylara dönüşecek ve etnik çatışma, ulusçu bölücülük ve emperyalist rekabet Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni bir enerjiyle patlayacaktır. Dersin amacı, "şiddet bölgeleri" konseptinden hareketle, Kafkasya'nın bu karmaşık tarihine damgasını vuran felâketleri çok nedenli bir çerçeve içinde inceleyip tartışmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3
Güz 2007-2008 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 595 MA Dönem Projesi 0 SU Kredi
"Tezsiz Yüksek Lisans" programındaki öğrencilerin, Tarih Program Kurulunun onayından geçmiş olması gereken bir konuda, bir öğretim üyesinin danışmanlığı altında, zorunlu araştırma projelerini gerçekleştirecekleri kurumsal çerçeve.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 MA Dönem Projesi 0
Güz 2016-2017 MA Dönem Projesi 0
Güz 2015-2016 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2014-2015 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2013-2014 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2012-2013 MA Dönem Projesi 0
Güz 2012-2013 MA Dönem Projesi 0
Güz 2009-2010 MA Dönem Projesi 0
Güz 2007-2008 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2006-2007 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2005-2006 MA Dönem Projesi 0
Güz 2005-2006 MA Dönem Projesi 0
Bahar 2003-2004 MA Dönem Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 596 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 3 SU Kredi
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reform hareketlerine, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yaygın olan bilimsel spekülasyonlarla temasları prizmasından; aynı zamanda, sonradan 1850'lere kadarki Tanzimat reformlarına uzanışları içinde, toplu bakış. Kurumsal gelişmelerin tarihi, fikir tarihiyle yanyana ve içiçe ele alınacaktır. Bu kurun, öğretim üyesinin onayıyla ve Tarih lisansüstü programına özgü araştırma semineri koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla, 600 kodlu bir araştırma semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 696.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 597 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 3 SU Kredi
Hem ileri düzeydeki lisans, hem lisansüstü öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanmış, örnekolay incelemeleri şeklinde ilerleyen bir alan taraması. Çürüyen ve dağılan bir imparatorluk bağlamında, belirli bir etnik ve dinsel çeşitlilik matrisinden, gerek çağdaş ulusların ve ulus- devletlerin, gerekse "gecikmiş" ve "doyumsuz", dolayısıyla hırslı milliyetçiliklerin zorlu, acılı yükselişi. Zamanın Büyük Devletleri, yeni milliyetçilikleri ve Bâbıâli. Modernizasyon ve ulusların inşası. Osmanlı millet'lerinin modern uluslara dönüştürülmesi. İddia ve ihtiraslar ile sınırları. Rakip bütünleşmecilikler. Dile, tarihe, sembolik coğrafyalara dayandırılmış talepler. Öngörülebilir trajediler : savaş ve devrim; kıyımlar; zorunlu göçler. Devletlerin bakışı ve insanların yaşadıkları. Paylaşılamayan mekânlarda aklıselim ve istikrar arayışları. Ulusal belleklerin ve unutuşların kurgulanışı. Bu dersin, uygun biçimde yeniden düzenlenmiş yükümlülüklerle birlikte, lisans düzeyinde alınabilmesi konusunda, bkz HIST 497.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 3
Bahar 2003-2004 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 598 Kıbrıs Sorunu Tarihçesi 3 SU Kredi
Ders, 19502li yılların başında uluslararası topluluğun gündemine giren, (BM'de ilk kez 1954 yılında görüşüldü) günümüze kadar çözülememiş Kıbrıs Sorununun tarihçesi üzerinedir. Çeşitli aşamalardan geçerek günümüze kadar gelen bu sorun, Kıbrıs'ta yaşayan iki ana etnik toplum kadar, Türk-Yunan ve Türk-AB ilişkilerini de etkilemiştir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi: 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi: 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi: 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi: 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi: 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi: 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi (HIST698) 0
Bahar 1999-2000 Yüksek Lisans Tezi (HIST698) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 35 ECTS (35 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 600 Doktora Ön Semineri 0 SU Kredi
Çok-amaçlı, kredisiz ders araştırma yöntemlerinde ve araştırma sonuçların analizinde yeterli hakimiyet kazanmak, gerekli araştırma dillerinde yetkinleşmek gibi hedefler doğrultusunda, esnek biçimde değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve yayın etiği standartları ve kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Doktora Ön Semineri 0
Bahar 2021-2022 Doktora Ön Semineri 0
Bahar 2020-2021 Doktora Ön Semineri 0
Güz 2020-2021 Doktora Ön Semineri 0
Güz 2018-2019 Doktora Ön Semineri 0
Bahar 2017-2018 Doktora Ön Semineri 0
Güz 2017-2018 Doktora Ön Semineri 0
Bahar 2015-2016 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2015-2016 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2014-2015 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2014-2015 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2013-2014 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2013-2014 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2011-2012 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2011-2012 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2010-2011 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2010-2011 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2009-2010 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2009-2010 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2008-2009 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2007-2008 Doktora Ön-Semineri 0
Güz 2007-2008 Doktora Ön-Semineri 0
Bahar 2006-2007 Doktora Ön-Semineri: 0
Güz 2006-2007 Doktora Ön-Semineri: 0
Bahar 2005-2006 Doktora Ön-Semineri: 0
Güz 2005-2006 Doktora Ön-Semineri: 0
Bahar 2004-2005 Doktora Ön-Semineri: 0
Güz 2004-2005 Doktora Ön-Semineri: 0
Bahar 2003-2004 Doktora Ön-Semineri: 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 601 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3 SU Kredi
Farklı dönemlere ilişkin, değişik tür ve üslûplarda kaleme alınmış elyazması Osmanlı kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Genişçe bir bürokratik ve entellektüel metinler yelpazesinin, gerek tarihsel bağlamları, gerekse stilistik ve lingüistik özellikleri üzerinde durularak incelenmesi. Hedefler : (orta ve ileri düzeylerde) ek Osmanlı paleografyası eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önkoşul : TLL 501-502 ve benzerleri. Önemli not : bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2005-2006 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Bahar 2004-2005 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Yaz 2002-2003 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Bahar 2001-2002 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3

Onkosul: (TLL 501 - Yüksek Lisans - En Az D
ve TLL 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 501 - Doktora - En AzD
ve TLL 502 - Doktora - En AzD)
veya (TLL 510 - Yüksek Lisans - En AzD
ve TLL 520 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 510 - Doktora - En AzD
ve TLL 520 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3 SU Kredi
Osmanlı diyarlarının, Osmanlı Türkçesi dışında kalan (Arapça ve Farsça, ya da Yunanca, Bulgarca ve Sırpça- Hırvatça gibi) belli başlı dilleriyle, değişik tür ve üslûplarda yazılmış tarihî kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Hedefler : ek dil eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3
Güz 2019-2020 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3 SU Kredi
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 16. ve 17. yüzyılların (Kemal Paşazade, Celalzade, Mustafa Ali, Naima gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması, seminerin başlıca yükümlülüğüdür. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 -kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2020-2021 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2017-2018 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2014-2015 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2012-2013 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2011-2012 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2010-2011 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Güz 2002-2003 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 613 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3 SU Kredi
Osmanlı hukuku ve uygulamasına giriş bilgilerini, ileri düzeyde paleografya eğitimi ile birleştiren bu seminerde, her iki yılda bir hukukun (muhakeme usulü, hukukun yorumlanması -- fıkıh -- ya da sultanın kanunkoyuculuğu gibi) farklı yönleri üzerinde durulmakta ve seçilen konuya/konulara ilişkin birincil kaynaklar ele alınmaktadır. (Örneğin herhangi bir sömestirde esas tema olarak ifta kurumu ve uygulaması seçildiğinde, İslam ve Osmanlı hukuk alanının konuyla ilgili tartışmalarının gözden geçirilmesinin ardından, 16.-18. yüzyılların fetva derlemeleri aracılığıyla belirli temaların izlenmesi ve sözkonusu koleksiyonların bu açıdan taranması, bütün sınıf tarafından, topluca gerçekleştirilecek; alternatif yıllarda benimsenen başka temalar için de aynı yaklaşım geçerli olacaktır.) 30 sayfa dolayında, önemli ölçüde birincil kaynak kullanımına dayalı bir araştırma çalışması, seminerin başlıca yükümlülüğüdür. Bu koşulla, bir ileri paleografya atölyesi niteliğini taşıdığı gibi, Tarih lisansüstü programlarına özgü araştırma semineri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Güz 2020-2021 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Güz 2016-2017 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Bahar 2010-2011 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Bahar 2009-2010 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Güz 2007-2008 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3
Bahar 2000-2001 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 623 Tarih ve Devrim 3 SU Kredi
Devrim nedir ? Devrimler zorunlu ve kaçınılmaz, dolayısıyla evrensel midir ? Devrimlerin bilançosu yüzde yüz olumlu mu, olumsuz mu sayılmalı ? İnatçı bir devrimyanlısı geleneğin ardından, bugün devrimler niçin o kadar sorgulanıyor ? "Tarihin sonu", "devrimlerin sonu" mu demek ? HIST 623'de bu ve benzeri sorunlar, düşünsel alana uzun süre yön veregelmiş devrimyanlısı ve devrimkarşıtı söylemlerin dışında bir bakışaçısıyla ele alınmakta. Konunun yeni ve eleştirel bir historiyografisinin inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ders, İngiliz, Fransız, Rus ve Çin devrimleriyle Kemalist devrime ilişkin verilerden; aynı zamanda Burke ve Tocqueville'den başlayıp, Marx'tan geçerek Brinton, Skocpol, Furet ve Hobsbawm'a uzanan yorumlardan hareketle, devrimlerin modernite ile ilişkisi; devrimlerin zaman ve mekan içindeki dağılımı; "normal" ve "anormal" politika örüntüleri; meşruiyet krizleri; öncü-kitle diyalektiği devrimci eylem aşamaları; şiddet boşalımları ve cezalandırma gösterileri; devrimlerin radikalleşmesi ve askerileşmesi; Avrupa devrimleri ve Avrupa dışı devrimler; devrimlerin zihinsel mevzilenişleri ve mirası gibi konuları sorunsallaştırıyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından bir lisans dersi (= HIST 323) olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 1999-2000 Tarih ve Devrim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 625 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3 SU Kredi
Osmanlı kültür tarihi geleneksel olarak parçalı bir şekilde ele alınmış; konusunun ayrı ayrı alanlara dağıtılması, birbirinden hayli kopuk mimari, minyatür, diğer süsleme sanatları, müzik ve edebiyat "tarih"lerinde somutlanmıştır. Bir diğer sorun, kültür tarihinin saray ile ilişkisinin çok dar ve yüzeysel biçimde yorumlanması : devletin ve hanedanın siyasi-askeri başarı veya başarısızlıklarının bir "yansıma"sına indirgenmesi ve dolayısıyla kendi üretiminin maddi ve kültürel koşullarından, ya da daha genel olarak, saray-merkezli elit toplum katmanlarına özgü bütün bir habitus'tan soyutlanmasıdır. Bu historiyografik arkaplan ile tartışma içinde HIST 625, yürürlükteki belli başlı yorum tarzlarının (örneğin belgeci, formalist, retrospektif-ideolojik, ya da estetik-koleksiyoncu yaklaşımların olsun; resepsiyon teorisine, sanatın sosyal temellerine ya da kimlik sorunlarına yönelen daha güncel metodolojilerin olsun) süregelen eleştirisi aracılığıyla, bir "total tarih" uygulamasının olası patikalarını araştıracak; "Osmanlılaşma", "sosyal, politik ve kültürel akışkanlık", "meşru değişim", "Osmanlı resmi toplumunun farklı sınıfları arasındaki duvarlar", "grup ayrıcalık ve kimliklerinin aşınması", ya da "kültürel deneysellikler" gibi kavram ve/ya sorunları irdelerken, öğrencileri (gerek değişim, gerekse devamlılık içindeki) iktidar ve meşruiyet profilllerinin kültür ve sanat aracılığıyla nasıl hem ifade, hem inşa edildiğini araştırmaya sevkedecektir. Önemli ölçüde birinci kaynaklardan yola çıkan, dolgun (yaklaşık 30 sayfa dolayındaki) bir araştırma çalışmasının tamamlanması koşuluyla, Tarih lisansüstü programlarının seminer yükümlülüğüne saydırılabilecek olan bu ders, (buna uygun okumalar ve diğer koşullarla) ileri lisans düzeyinde bir konferans dersi olarak da alınabilir. Bunun için bkz HIST 425. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Bahar 2019-2020 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 631 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları I : Tarihöncesine ve İlkçağ Tarihine İlişkin Sorunlar 3 SU Kredi
Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin ilk basamağı. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 631, tarih öğretiminde mevcut Tarihöncesi ve İlkçağ anlatımlarının eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları I: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 632 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları II : Avrupa ve Anadolu Ortaçağ Tarihine İlişkin Sorunlar 3 SU Kredi
Avrupa ve Anadolu Ortaçağına İlişkin Sorunlar Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisini Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak, HIST 631'in devamı niteliğindeki HIST 632, tarih öğretiminde mevcut Arupa ve Anadolu Ortaçağı anlatımlarının eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not: Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları II: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 633 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları III : 1300-1600 Arası Osmanlı Tarihine İlişkin Sorunlar 3 SU Kredi
Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin üçüncü halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 633, tarih öğretiminde mevcut Osmanlı ''klasik dönemi'' anlatımlarının eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları III: Osmanlı Tarihinde Meseleler, 1300-1600: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 634 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları IV: 1600 -1918 Arası Osmanlı Tarihine İlişkin Sorunlar 3 SU Kredi
Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin dördüncü halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 634, tarih öğretiminde mevcut Osmanlı "gerilemesi", gecikmiş modernleşmesi, ıslahatı, acılı cançekişmesi ve çöküşü anlatımlarının eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not: Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları IV: 1600-1918 Arası Osmanlı Tarihine İlişkin Sorunlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 635 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları V : 19. Sorunlar 3 SU Kredi
Yüzyıl Dünya ve Osmanlı-Türkiye Tarihine İlişkin Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin beşinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 635, Geç Osmanlı tarihinin 19. yüzyıl "ıslahat dönemi" hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları V : 19. 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 636 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VI : 20. Sorunlar 3 SU Kredi
Yüzyıl Dünya ve Osmanlı-Türkiye Tarihine İlişkin Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin altıncı halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 636, Geç Osmanlı ve Modern Türkiye tarihinin 20. yüzyılı hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesinden hareketle, bu anlatımların aşılmasına hasredilmiştir. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VI : Sorunlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 637 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VII : Süreçlerine İlişkin Sorunlar I 3 SU Kredi
İmparatorluğun Dağılması ve Milliyetçi Çatışma Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin yedinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 637,Osmanlı İmparatorluğunun uzun cançekişme sürecinde başgösteren milliyetçi çatışmalar hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesine hasredilmiştir. Önemli not : Bu serideki diğer derslerden farklı olarak, HIST 637 (ve devamı olan HIST 638) Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 638 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VIII : Çatışma Süreçlerine İlişkin Sorunlar II 3 SU Kredi
İmparatorluğun Dağılması ve Milliyetçi Edebiyat, popüler dergiler ve çizgi romanların yanısıra, doğrudan doğruya tarih öğretimine yönelik malzemelerden de hareketle, kitlesel tarih bilincini meydana getiren unsurları inceleme ve çözümlemeye yönelik bir karşılaştırmalı ve uygulamalı atölyeler dizisinin sekizinci halkası. Sadece Türkiye değil, bütün Güneydoğu Avrupa kapsamında, ders kitapları ve/ya öğrenci ve öğretmenlere yönelik tematik dosyalar dahil çeşitli alternatif öğretim malzemelerinin tanımlanması ve üretilmesi olanaklarının araştırılabileceği bir mekân yaratmayı amaçlar. Daha somut olarak HIST 638, Osmanlı İmparatorluğunun uzun cançekişme sürecinde başgösteren milliyetçi çatışmalar hakkında tarih öğretiminde mevcut anlatımların eleştirel biçimde gözden geçirilmesine hasredilmiştir. Önemli not : Bu serideki diğer derslerden farklı olarak, HIST 638 (ve önkoşulu olan HIST 637) Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: HIST 637 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 637 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 650 Şark Meselesi, 1768-1923 3 SU Kredi
18. yüzyıl ve özellikle de 19. yüzyıl Avrupa'sının Büyük Devletlerinin, o zamanki adıyla Düvel-i Muazzama'nın, aynı dönemde "Avrupa'nın Hasta Adamı" olarak anılmaya başlayan Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmaya yönelik, neredeyse iki yüz yıl devam eden girişimlerini çerçeveleyen ideolojik, politik, askeri süreç ve yapılanmaların bir bütün olarak incelenmesi. Lisans öğrencileri tarafından HIST 450 koduyla alınabilen bu ders, aynı zamanda, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Şark Meselesi, 1768-1923 3
Güz 2002-2003 Şark Meselesi, 1768-1923: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 664 3 SU Kredi
Bu seminerde belli başlı ayaklanmalar ve toplumsal huzursuzluk ve muhalefet hadiseleri seçilmiş birincil kaynaklar ve araştırma literatürü ışığında ele alınacaktır. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu açısından geçerliliği irdelenecektir. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin ideolojisi ve dili, köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve etken sorunsalları yer almaktadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 669 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları 3 SU Kredi
Bu seminer, Osmanlı bağlamı içinde kölelik kurumunu çeşitli yönleriyle inceleme ve araştırmayı amaçlar. Öğrenciler, şu gibi tarihsel "uğrak" ve konular üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirileceklerdir : Dünya tarihine ilişkin daha kapsamlı perspektifler bağlamında Osmanlılarda kölelik; "açık" ve "kapalı" kölelik sistemleri; köle edinme / devşirme yöntemleri; etnisite ve kölelik; Osmanlılarda köle talebinin geçirdiği değişimler; asker ve yönetici olarak köleler; tarımda köleler; imalât faaliyetinde köleler; eviçi kölelik ve köleler; Osmanlı köleliğinin popular kültürü; köleliğin hukukî çerçevesi; Avrupa ve Kuzey Amerika'da köleliğin ilgası tartışmaları ve Osmanlı köleliği açısından önemi; Osmanlı köleliğinde Batı'nın varlığı ve/ya payı; köleliğe ve köle ticaretine karşı devlet / hükümet önlemleri; Osmanlı köleliğin, yasama aracılığıyla resmen ilga edilmeksizin, tedricen sönerek yokolması. Başlıca yükümlülük : 30 sayfa dolayında, birincil kaynaklara dayanan kapsamlı bir araştırma çalışması. Tarih programının araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 671 İstanbul'un Oluşumu 3 SU Kredi
Görsel malzemeleri yazılı kaynaklarla birleştiren bir araştırma semineri. Öğrencilerin üzerinde yoğunlaşmak isteyebilecekleri dönem ve konular : (1) Kentin Bizans geçmişi; bir kentin vücut bulmasında ritlerin ve anıtların rolü. (2) İstanbul'un içi ve civarında erken dönem Osmanlı toprak tasarrufu : tahrirler ve hanedan vakıfları; kanun ve kanon. (3) Osmanlı İmparatorluğu'nda kendine has bir "yerel kültür" olarak İstanbul. (4) Bir sosyal huzursuzluk odağı olarak İstanbul. Geç dönemlerin Osmanlı İstanbulu : değişen topoğrafyası, çeşitlenen beğenileri ve kimlikleri (ya da : yerel bir kültürün içinde alt-yerelliklerin oluşması). (6) Cumhuriyet İstanbulu : bir kentin sonu. Farklı veri ve kaynak tiplerini bileştiren, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması, değerlendirmenin temelini oluşturur. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 İstanbul'un Oluşumu 3
Güz 2014-2015 İstanbul'un Oluşumu 3
Güz 2006-2007 İstanbul'un Oluşumu: 3
Bahar 2003-2004 İstanbul'un Oluşumu: 3
Bahar 2001-2002 İstanbul'un Oluşumu: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 672 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 3 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri, 17. - 18. yüzyıllar açısından (dersin öğretim üyesinin yıldan yıla değiştirebileceği) önemli ve ağırlıklı bir tema etrafında, dönemin çeşitli birincil kaynaklarının orijinal şekilleriyle tanıştırmayı ve bu tür belgeler üzerinde çalışabilir kılmayı amaçlayan, temel önemde bir Osmanlı Tarihi semineri. Önkoşul: HIST 572 veya (Tarih Programı tarafından onaylanacak) herhangi bir eşdeğeri; ayrıca, (keza Tarih Programının onaylayacağı) yeterli Osmanlıca elyazısı okuma kapasitesi. Dersin zorunlu çıktısı: yukarıda sözü edilen birincil kaynakları temel alan, yaklaşık 30 sayfa dolayında esaslı bir araştırma ödevi. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarının seminer yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 3
Bahar 2016-2017 Osmanlı Tarihi semineri (17. ve 18. yüzyıllar) 3

Onkosul: HIST 572 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 572 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) 3 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri, 19. yüzyıl açısından (dersin öğretim üyesinin yıldan yıla değiştirebileceği) önemli ve ağırlıklı bir tema etrafında, dönemin çeşitli birincil kaynaklarının orijinal şekilleriyle tanıştırmayı ve bu tür belgeler üzerinde çalışabilir kılmayı amaçlayan, temel önemde bir Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri. Önkoşul: HIST 581 veya (Tarih Programı tarafından onaylanacak) herhangi bir eşdeğeri; ayrıca, (keza Tarih Programının onaylayacağı) yeterli Osmanlıca elyazısı okuma kapasitesi. Dersin zorunlu çıktısı: yukarıda sözü edilen birincil kaynakları temel alan, yaklaşık 30 sayfa dolayında esaslı bir araştırma ödevi. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarının seminer yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: HIST 581 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 581 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3 SU Kredi
Osmanlı kentlerinin incelenmesinde kullanılan başlıca araştırma paradigmalarına giriş. Coğrafyadan, kültürden veya maddi hayattan yola çıkan değişik kent tipolojilerinin; keza, cemaat, sınıf ya da imtiyazlı erkân gibi sıkça kullanılan analiz birimlerinin gözden geçirilmesi. Bazı temalar : formel ve informel siyaset; kamusal mekânlarda yaşamın çeşitli yönleri; düzenlemeler, uyum ve mukavemet, sohbet ve törensellik. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Güz 2013-2014 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Güz 2008-2009 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Bahar 2006-2007 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Bahar 2005-2006 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Güz 2002-2003 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Bahar 1999-2000 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 689 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3 SU Kredi
19. yüzyıla özgü Osmanlı kimliği ya da Müslüman yurtseverliği varyantlarından, uzun ve sancılı 1908-22 krizi boyunca, karmaşık biçimlerde Turk milliyetçiliğine geçiş. Yaslanılabilecek bir geçmiş arayışı : çağdaş travmaların, efsanevi tarihçeler icadı yoluyla telafisine dönük mekanizmalar. Alternatif "altın çağ"lar, muhayyel akrabalıklar, bunlara denk düşen kültürel değer sistemleri. Dönemin ilk ders kitapları; popüler tarih denemeleri; Orta Asya kökenlilik tasavvuru; ırk sorunları; Yusuf Akcura ve Fuad Köprülü'nün kurguladığı evrimsel devamlılık öyküsü; Osmanlı- merkezli emperyal söylemin üzerine, ulusal bir söylemin yamanması; Kemalizmin erken döneminde Türk milliyetçiliğinin yeniden tanımlanması; Türk Tarih Tezinin amaç ve kısıtları. Önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2012-2013 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2011-2012 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Güz 2009-2010 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Bahar 2008-2009 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 3
Bahar 2005-2006 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: 3
Güz 2003-2004 Ulusal Bellek Metinleri ve Kurguları I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 690 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 3 SU Kredi
Cumhuriyet dönemi tarihyazıcılığına eleştirel ve karşılaştırmalı bir yaklaşım. Tarihin akademik bir disiplin olarak kurumlaşması ve profesyonelleşmesi. Tarihsel gerikalmışlık, "yetişme" gündemleri, ulusal kalkınmacılık, "Prusya yolu"nun Türkiye varyantı. Devlet, milliyetçilik ve tarihçiler. Akçura ve Köprülü'den başlayıp, Barkan'dan geçerek İnalcık'a uzanan bir ulusal "kanon" inşası. Evrenselcilik ve biz bize benzerizcilik. Yukarıdan tarih ve aşağıdan tarih. Farklı yalnızlıklar : Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Akdağ. İslam, Osmanlı veya Türk kimlik ve miraslarına ilişkin tartışmaların, Sanat Tarihine yansıması. Tarihçilerin ve arkeologların farklı dünyaları. 1950'lerin ve 60'ların açılımları. Ekonomik ve sosyal tarihin kendini bulması. Emperyalizm, azgelişmişlik ve üretim tarzları tartışmaları. Tarihçilikte ve Sosyal Bilimlerde '60 kuşağı. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından HIST 490 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 3
Bahar 2004-2005 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 692 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3 SU Kredi
Bu kur, Türkiye'nin yakın tarihinin tek parti dönemi ve siyasal sistemini, birincil kaynaklar kullanarak, hem tarihsel bağlamı içinde, hem de siyaset bilimine özgü yaklaşımlarla, karşılaştırmalı olarak incelemekte. Daha Milli Mücadele döneminde uçveren siyasal pozisyon ve saflaşmaların zaman içinde evrilen ve karmaşıklaşan uzantıları, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önceki aşamadan başlayıp, Kemalist erken Cumhuriyet döneminin sonuna kadar izleniyor. Bu dönemin tamamının siyasal, kültürel ve ekonomik cepheleriyle dış politikası bir bütün olarak ele alınırken, siyasal kurum ve örgütlenmelerindeki gelişmeler özel bir dikkatle vurgulanıyor. 20. yüzyılın (Faşist İtalya, Nazi Almanyası, Franko İspanyası gibi) modern diktatörlüklerinin tecrübeleri, konunun arkaplanını, geniş teorik, karşılaştırmalı çerçevesini oluşturuyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından POLS 392 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2009-2010 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2003-2004 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945): 3
Güz 2002-2003 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945): 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 695 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Reformlar ve Düşünce Tarihi 3 SU Kredi
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin literatür, daha ziyade reformun kurumsal öğelerine odaklanmıştır. Oysa 1960'tan bu yana, reformun entellektüel ve bilgi öğeleri ile ilgili bir araştırma literatürü de oluşmuş bulunuyor. Bu derste bu literatür incelenecektir. Önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir araştırma semineri olarak alınabilir.Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Reformlar ve Düşünce Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 696 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 3 SU Kredi
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reform hareketlerine, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yaygın olan bilimsel spekülasyonlarla temasları prizmasından; aynı zamanda, sonradan 1850'lere kadarki Tanzimat reformlarına uzanışları içinde, toplu bakış. Kurumsal gelişmelerin tarihi, fikir tarihiyle yanyana ve içiçe ele alınacaktır. Bu kur (HIST 596 koduyla) bir konferans dersi olarak ve aynı zamanda, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 697 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3 SU Kredi
Bu kurda, (a) 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, uluslararası ilişkilerin Avrupa merkezli örüntüsü içinde başgösteren gelişmeler karşısında Osmanlı devletinin izlemek zorunda kaldığı dış politika yönelimleri ile (b) modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren izlemeye koyulduğu dış politika çizgisinin, birincil kaynaklar kullanılarak, ayrıntılı ve kapsamlı bir dökümü sunuluyor. Özel olarak Türk dış politikasının belli başlı sorunlarının, genel olarak uluslararası politika sahnesindeki gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamıyacağı vurgulanıyor. Türk dış politika tarihinin en kritik yüzyılının kopuş ve devamlılıkları, nedenleriyle birlikte, etraflı olarak çözümleniyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından HIST 397 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Geç Dönem Osmanlı ve Modern TürkiyeDış Politikası, 1870-1970 3
Bahar 2003-2004 Geç Dönem Osmanlı ve Modern TürkiyeDış Politikası, 1870-1970 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 699 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik bir jürinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Doktora Tezi 0
Bahar 2021-2022 Doktora Tezi 0
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi: 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi: 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi: 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi: 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi: 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi: 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi: 0
Güz 2003-2004 Doktora Tezi: 0
Güz 2002-2003 Doktora Tezi: 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 119 ECTS (119 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 702 Literatür Taraması : Historiyografi 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 712 Literatür Taraması : Avrupa Ortaçağı 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Literatür Taraması : Avrupa Ortaçağı 3
Güz 2004-2005 Literatür Taraması: Avrupa Ortaçağı: 3
Güz 2002-2003 Literatür Taraması: Avrupa Ortaçağı: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 714 Literatür Taraması : Yeniçağ 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Güz 2014-2015 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2011-2012 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2010-2011 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Güz 2008-2009 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2002-2003 Literatür Taraması: Yeniçağ: 3
Bahar 1999-2000 Literatür Taraması: Yeniçağ 4

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 715 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2016-2017 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2012-2013 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2012-2013 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2011-2012 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2009-2010 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2008-2009 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2004-2005 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze: 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 742 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2003-2004 Literatür Taraması:1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2000-2001 Literatür Taraması:1800''den Günümüze Modern Balkan Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 751 Literatür Taraması: Orta Asya ve Türki Kavimler Tarihi 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Literatür Taraması: Orta Asya&Türki Kavimler Tarihi: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 762 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3
Güz 2018-2019 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3
Bahar 2016-2017 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3
Güz 2008-2009 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 3
Bahar 2005-2006 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600: 3
Bahar 2004-2005 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600: 3
Güz 2001-2002 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 771 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2018-2019 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2016-2017 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2014-2015 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2012-2013 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2010-2011 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 781 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2021-2022 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2020-2021 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Bahar 2016-2017 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2012-2013 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Bahar 2011-2012 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2011-2012 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Bahar 2008-2009 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2005-2006 Literatür Taraması: Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Güz 2004-2005 Literatür Taraması: Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Bahar 2003-2004 Literatür Taraması: Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması: Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 791 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2012-2013 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2010-2011 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2009-2010 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2004-2005 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3
Güz 2000-2001 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 799 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkini kincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2018-2019 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2017-2018 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2014-2015 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2013-2014 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2010-2011 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2008-2009 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Yaz 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2004-2005 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2000-2001 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :