DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 500 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3 SU Kredi
Bu ders eski yunan, Orta çağ ve erken modern zamana ait siyasal düşünce tarihinin kronolojik incelemesidir. Ders Yunan klasikleriyle başlar, Orta Çağ düşünürlerini içerir, ve Rönesans ve 16.yy düşünürleriyle biter. Başlangıç ve bitiş arasında iki bin yıllık bir zaman olduğu göze alınarak bu ders her siyasal düşünürü geçmiş ve güncel tartışmaları birbirine bağlayarak tarihsel koşullar içine yerleştirmeyi ve bu yolla öğrencilerin siyasal kuramın daha sonraki aşamalarını sağlam şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 501 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri Siyaset Bilimi alanında nitelikli çalışmalar yapmalarını sağlayacak bir kavramsal çerçeveyle donatmayı amaçlamaktadır. Bir taraftan ideoloji, söylem, Oryantalizm, liberalizm, demokrasi ve faşizm gibi konular hakkındaki geleneksel literatür görülecek, diğer taraftan, siyaset biliminde ulus-devlet paredigmasının ötesine geçen yaklaşımlar tanıtılacaktır.Küreselleşmenin neden olduğu bir sürecin sonucu olarak yeniden kavramsallaştırılan yurttaşlık tanımı üzerine durulacaktır. Ayrıca toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili eleştirel konular çalışılacaktır. (Siyaset Bilimi doktora öğrencileri için zorunlu derstir.)

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 2001-2002 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 2000-2001 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3
Güz 1999-2000 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 502 Siyaset Kuramı 3 SU Kredi
19. ve erken 20. yüzyılın hakim siyasal kuramlarının kendi tarihsel koşulları içinde anlaşılması gereken tematik yapılar olarak incelenişi. Ders hem siyasal düşünce üzerine hem de bunlara eşlik eden ve yeni politik kültürlerin oluşmasına zemin hazırlayan sosyal hareketler üzerine yoğunlaşacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Siyaset Kuramı 3
Güz 2020-2021 Siyaset Kuramı 3
Güz 2019-2020 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2018-2019 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2017-2018 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2016-2017 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2015-2016 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2014-2015 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2013-2014 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2012-2013 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2011-2012 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2010-2011 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2009-2010 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2008-2009 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2007-2008 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2006-2007 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2005-2006 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2004-2005 Modern Siyasal Kuram 3
Güz 2003-2004 Siyasal Kuram 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 503 Karşılastırmalı Yöntem 3 SU Kredi
Yüksek Lisans düzeyinde "karşılaştırmalı siyaset" dersleri almış olan doktora düzeyindeki öğrencileri için açılan bir ders niteliğindedir. Bu dersin konusu bilimsel kontrol yöntemi olarak karşılaştırmayı, en benzer ve en benzemez sistemler karşılaştırması mantığını, ve karşılaştırmalı siyasette örnek olay ve alan araştırmaları yaklaşımlarını içeren bir kapsamdadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2020-2021 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2019-2020 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2018-2019 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2017-2018 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2016-2017 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2015-2016 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2014-2015 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2013-2014 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2012-2013 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2011-2012 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2010-2011 Karşılastırmalı Yöntem 3
Güz 2009-2010 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2008-2009 Karşılastırmalı Yöntem 3
Bahar 2007-2008 Karşılastırmalı Yöntem 3
Güz 2002-2003 Karşılastırmalı Yöntem 3

Onkosul: POLS 510 - Doktora - En Az D
veya POLS 510 - Yüksek Lisans - En AzD
ve POLS 529 - Doktora - En AzD
veya POLS 529 - Yüksek Lisans - En AzD
ve POLS 530 - Doktora - En AzD
veya POLS 530 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3 SU Kredi
Bu ders temel akımlar ve onların 1908'den itibaren Türk siyasal ve sosyal düşüncesindeki temsilcilerinin incelenmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3
Bahar 2020-2021 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3
Bahar 2018-2019 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3
Bahar 2016-2017 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3
Bahar 2015-2016 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 505 Siyasal Düşünce:Konular, Kavramlar, Tartışmalar 3 SU Kredi
Bu derste Siyaset bilimi yüksek lisans öğrencileri, Siyasal Düşünce alanındaki temel kavramlar, teoriler ve tartışmalar ile tanışacaktır. Siyaset Bilimcilerin temel soruları üzerine öğrencileri düşünmeye teşvik edecek ders seminer şeklinde verilecektir. Bu bağlamda, dersin amacı iki maddede özetlenebilir: siyaset felsefesinin önemli teori ve tartışmalarını daha derinlemesine tanım fırsatı sağlamak, yüksek lisans çalışması için gerekli olan analitik ve eleştirel yaklaşımı teşvik etmek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Siyasal Düşünce:Konular, Kavramlar, Tartışmalar 3
Güz 2011-2012 Siyasal Düşünce:Konular, Kavramlar, Tartışmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 507 Siyasal Ä°deolojiler 3 SU Kredi
Bu derste liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ve Marksizm gibi temel çağdaş ideolijilerin yanısıra siyasal İslam, yeni sağcı politiklar, feminizm ve çevrecilik gibi son dönemde ortaya konan siyasal ideoijiler incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Siyasal Ä°deolojiler 3
Bahar 2011-2012 Siyasal Ä°deolojiler 3
Bahar 2010-2011 Siyasal Ä°deolojiler 3
Bahar 2008-2009 Siyasal Ä°deolojiler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 508 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3 SU Kredi
"Neo-sufism" olarak bilimsel kaynaklara geçen İslam aleminin son üçyüzyılda etkilemiş olan fikri ve yapısal değişimin gözden geçirilmesi.Derste Ahmad Faruki Sirhindinin (1563-1624) müceddidi hareketinden başlayarak 18 ve 19. yüzyılda bu konudaki gelişmeler irdelenecektir. İslami yeniden yapılanma akımının Anadolya intikali incelenecektir.Dersin çerçevesi İslami kültür tabanında ve " köktencilik" konusundaki teorik çalışmalardan oluşmaktadır.Konu,Mehmet Zahit Kotku ve N.Erbakan'a kadar gelişen bir etkiyi inceliyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2007-2008 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2006-2007 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2004-2005 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3
Bahar 2003-2004 Ä°slamda Yenilenme Hareketleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 509 Türk-Yunan İlişkileri 3 SU Kredi
Bu ders, 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını sonrası Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerini, tarihi, politik, ideolojik bir çerçevede inceleyecektir. Özellikle milliyetçiliğin Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar üzerindeki etkileri ve milli devlet oluşumu sürecinde ortaya çıkan mitler, anlatımlar ve kimlik siyasalarını tanımlayan algılamaların üzerinde durulacaktır. Bu zemin üstüne hem Yunan hem de Türk dış politikaları incelenecektir. İkili ilişkilerde Kıbrıs ve Avrupa Birliği'nin etkileri, iki ülkenin yeni jeopolitik konumu ve yeni oluşan geopolitik çevrenin iki ülkenin arasında oluşan yakınlaşmaya etkisi ve yakın gelecek için siyasa oluşumu üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Türk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2010-2011 Türk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2007-2008 Türk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2006-2007 Türk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2005-2006 Türk-Yunan İlişkileri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 510 Karşılaştırmalı Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders lisansüstü öğrencilerinin siyaseti karşılaştırılmalı yöntemle çalışma kavramıyla tanışmalarını sağlamak için düzenlenmiştir. Dersin amaçları 1. Öğrencilerin, farklı kültürel koşullar içine yerleşmiş siyasal sistemlerin karşılaştırılması yoluyla siyasal kurumları, süreçleri ve yapıları analiz etme konusunda beceriler geliştirmesini sağlamak 2. Öğrencileri karşılaştırmalı siyaset alanı içindeki temel başlıklar ve konularla tanıştırmak ve 3. Öğrencileri özgürlük, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi gibi temel insani kaygıların nasıl şekillendiği, bu kaygıların değişik siyasal sistemlerdeki siyasal kurumların, süreçlerin ve pratiklerin ortaya çıkışlarını ve yapılarını nasıl etkilediği sorularına odaklanan bir analizle tanıştırmak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2020-2021 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2016-2017 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2015-2016 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2013-2014 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2012-2013 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2011-2012 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2010-2011 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2009-2010 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2008-2009 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2007-2008 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2006-2007 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2005-2006 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2004-2005 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Güz 2003-2004 Karşılaştırmalı Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 511 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 512 Yeni Sağda Değişen Parametreler 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı öğrenciye teorik ve pratik bağlamda aşırı sağ fenomeniyle ilgili bir anlayış sunmaktır. Bu türden partilerin Türkiye ve Batı Avrupa'da (örneğin Avusturya'da Jörg Haider'in Özgürlük Partisi ) hissedilir bir gelişme gösterdikleri bir dönemde tüm siyaset bilimi ve ilgili disiplinlerdeki öğrenciler için aşırı sağ konusu üzerinde çalışmak anlamlı olacaktır. Aşırı sağ fenomenini etkilediği düşünülen diğer ideolojiler üzerine yapılacak çalışmalarla, aşırı sağ politikalar üzerine kuramsal bir çerçeve oluşturulacaktır. Böyle bir çalışma muhafazakarlık, liberalizm, faşizm, ve ırkçılık gibi konuları içerecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Yeni Sağda Değişen Parametreler 3
Bahar 1999-2000 Yeni Sağda Değişen Parametreler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 513 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3 SU Kredi
Bu derste modern parti sistemelri, kitlesel seçmen davranışı ve seçim sistemlerinin tarihsel ve kavramsal temelleri gözden geçirilecektir. Literatürdeki süregelen konular üzerine rekabet içinde olan teorik paradigmalar ele alınacak, temel analiz araçlarının literatürdeki uygulamaları verilecek ve karşılaştırmalı araştırma soruları Türkiye bağlamında tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Bahar 2021-2022 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Güz 2020-2021 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Güz 2018-2019 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 514 Güney Avrupa'da Politika 3 SU Kredi
Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin paylaştıkları siyasi, ekonomik ve kültürel özellikler onları batıdaki komşularından ayırıyor. Mesela demokrasilerini daha geç sağlamlaştırdılar ve (İtalya haricinde) Avrupa Topluluğu'na kuruluşundan yaklaşık otuz yıl sonra katıldılar. Bu derste Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın siyaseti, toplumu ve ekonomisi karşılaştırmalı olarak çalışılacak. İlk olarak, Güney Avrupa ülkelerinin devlet yapısı, siyasi partileri ve seçim sistemleri tanıtılacak. İkinci olarak, iki dünya savaşı arasındaki Salazar, Franco, Mussolini ve Metaxas otoriter rejimlerinin sebepleri, politikaları ve çöküşleri irdelenecek. Bu bağlamda, Güney Avrupa'da demokrasinin nasıl sağlamlaştırıldığının da üzerinde özellikle durulacak. Süregelen problemler de, mesela İspanya'da Bask bölgesi milliyetçiliği, İtalya'da Sicilya mafyası, Yunanistan'daki Müslüman azınlık, ayrıca tartışılacak. Son olarak Güney Avrupa ülkelerinin Avrupa Topluluğu'na girişleri, Birlik içindeki politikaları ve rolleri ve AB'nin Güney Avrupa üzerindeki etkileri ile ders tamamlanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Güney Avrupa'da Politika 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 521 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3 SU Kredi
Bu ders kültürel pratikler bağlamında temsiliyet ve kimlik meseleleri üzerinde duracaktır. Ders, özellikle siyasal ve kültürel alanlarda meydana gelen kimlik oluşum ve değişim süreçlerine değinecektir. "Temsiliyet", dar bir çerçevede anlaşıldığı şekliyle seçimlerle ilgili ya da kurumsal bir temsiliyet kavramına karşılık gelmemektedir. Bu kavramla temsiliyetin kültürel ve sembolik (siyasal ve kurumsal sonuçları da olan) yönleri anlatılmaktadır. Bu nedenle, çokkültürlülük, farklılık siyaseti ve post- modernizm yaklaşımları, feminizm, erkeklik, sürrealizm ve pornografi kavramlarının yanı sıra ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Güz 2002-2003 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Güz 2001-2002 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Bahar 2000-2001 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Güz 2000-2001 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 522 Siyaset ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders “kültür”ün siyasal gerçekliğin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığını öne süren kuramların incelenmesidir. Bu teoriler siyasal süreç, olay ve kurumları anlamak veya açıklamak için ortak inançların, ideolojilerin, değerlerin veya davranış geleneklerinin önemli olduğunu vurgularlar. Ders bu konudaki hem felsefi hem de görgül çalışmalara yer verir. Okumalar arasında Herder, Marx, Weber, Geertz, Almond, Putnam ve Inglehart’ın eserlerinden seçmeler yer alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Siyaset ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 523 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı modernlik kavramının sorunlarını ve bunu kavramsallaştırmak ve eleştirmek için geliştirilen yaklaşımları incelemektir. İlgi odağımız üç ana felsefi yaklaşım olacaktır: Eleştirel kuram, hermenötik ve genealogy (soy kütüğü çırkarma). Dersin ana ilgisi bu yaklaşımların yöntemleri ve temel savları üzerinedir. Ayrıca bu üç yaklaşımın birbirleri ile olan ilişkileri ve karşılıklı eleştirileri incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 525 Sivil Toplum 3 SU Kredi
Bu ders iki ana eksen etrafinda organize edilmistir: Bir yandan sivil toplum kavraminin cesitli kuramsal modelleri gozden gecirilecektir. Bu baglamda klasik liberal kurama oldugu kadar Hegelci ve Marxist yaklasimlara da egilinilecektir. Diger yandan sivil toplum ampirik ve karsilastirmali olarak incelenecek ve bu kapsamda demokratiklesme, cok-kulturluluk, kamusal alan ve kimlik siyaseti gibi sorunlarla irtibatlandirilacaktir. Dogu Avrupa ve Orta Dogu ile Kuzey Afrika ulkelerinin (ve bu arada Turkiye'nin) deneyimleri ozel bir ilgi ile incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Sivil Toplum 3
Bahar 2011-2012 Sivil Toplum 3
Bahar 2010-2011 Sivil Toplum 3
Güz 2009-2010 Sivil Toplum 3
Güz 2008-2009 Sivil Toplum 3
Güz 2007-2008 Sivil Toplum 3
Güz 2004-2005 Sivil Toplum 3
Güz 2000-2001 18. Ve 19. Yüzyıl Avrupa'sında Hukuk, 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 526 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3 SU Kredi
Bu ders 19. yuzyil sonrasi Kita Avrupasi siyasi dusuncesini sekillendiren bazi temel kavram ve kuramlara eleştirel bir bakis saglar. Ozellikle Alman ve Fransiz dusuncesine agirlik verilecektir. Bu dersin temel amaci Kita Avrupasi siyasi dusuncesinin belirleyi ozelliklerini ortaya cikarmak ve bu cografyada ortaya cikan farkli siyasal dusunce gelenekleri arasindaki tarihsel ve kavramsal baglantilara isik tutmaktir. Okumalar arasinda Kant, Hegel, Freud, Heidegger ve Baudrillard'dan seckiler vardir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3
Bahar 2008-2009 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3
Bahar 2007-2008 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3
Bahar 2000-2001 Küreselleşme ve Hukuk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimler felsefesine, araştırma sürecine ve siyaset biliminde temel araştırma yaklaşımlarına yöntemsel bir giriş sağlamaktadır. Araştırma kurgusu, veri toplama stratejileri, ve çıkarım mantığı irdelenmekte, araştırma tasarımı konusu değişik yaklaşımlardan örnekler üzerinden tartışılıp öğrencilerin bilimsel makale ve tez üretim ve değerlendirmesi sürecine dair uygulamalı bir tanışıklık sağlanması hedeflenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2021-2022 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2020-2021 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2019-2020 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2018-2019 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2017-2018 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2016-2017 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2015-2016 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2014-2015 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2013-2014 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2012-2013 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2011-2012 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2010-2011 Siyasal Analiz ve Araştırma Kurgusu 3

Onkosul: __
Yankosul: POLS 529D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 529D Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0
Güz 2021-2022 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0
Güz 2019-2020 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0
Güz 2018-2019 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: POLS 529
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders siyaset biliminde kullanılan nicel araştırma yöntemlerine bir giriş dersidir. Sosyal bilimlerde ölçüm sorunsalı, istatistiki betimleme ve tablo analizi, olasılık, dağılım teorisi, merkezi limit teoremi, örnekleme, hipotez testleri, çok değişkenli regresyon metotları gibi başlıklar içeren istatistik ve veri analizi konularında temel oluşturmaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2020-2021 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2011-2012 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2008-2009 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2007-2008 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2006-2007 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2005-2006 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2004-2005 Araştırma Yöntemleri I 3
Güz 2003-2004 Araştırma Yöntemleri I 3

Onkosul: POLS 529 - Lisans - En Az D
Yankosul: POLS 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 530D Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Nicel Araştırma Yöntemleri Tartışma 0
Güz 2009-2010 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0
Güz 2008-2009 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0
Güz 2007-2008 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0
Güz 2006-2007 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0
Güz 2005-2006 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0
Güz 2004-2005 Araştırma Yöntemleri I-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: POLS 530
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin nitel yöntemlerle araştırma tasarımı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Amaç, lisansüstü öğrencilerin siyaset biliminde kullanılan şekilde çok yönlü nitel araştırma tasarımları oluşturmalarını ve eleştirmelerini sağlamaktır. Bu seminer dersi bu amaçla, karşılaştırmalı tarihsel araştırma, vaka çalışması, süreç analizi ve metinsel analiz yöntemlerinin uygulamalarını ve mantığını inceleyerek nitel yöntemlerin tekniklerinin güçlü ve zayıf yönlerini araştırmaktadır. Ayrıca ders, nedensellik, teori testi, vaka seçimi, çıkarım ve sosyal bilim felsefesi gibi sosyal bilimlerin içerdiği epistemolojik konuları ele almaktadır. Her ne kadar nitel araştırma başlıca bir alanı teşkil etse de, bu ders, nitel yöntemleri diğer yöntemlerden tamamiyle ayrı görmemenin avantajlarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, ders, siyaset biliminde karma araştırma yöntemlerinin kullanım ve uygulamasını teşvik etmektedir. Ayrıca, öğrencileri araştırma ve yayın yapma konusundaki etik tartışmalara dahil etmeyi de amaçlamaktadir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Yöntemleri II 3
Bahar 2004-2005 Araştırma Yöntemleri II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
"Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam" dersini takip eden bu derste, toplan anket hatası yaklaşımı, örnekleme teknikleri ve soru formu hazırlanması ile anket verisi toplanması ve veri analizi konularında pratik bilgisi verilmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2007-2008 Anket Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2004-2005 Anket Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: POLS 529 - Yüksek Lisans - En Az D
veya POLS 529 - Doktora - En AzD
veya CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 534 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3 SU Kredi
Bu ders tümden gelim ve formel modelleme teknikleri üzerine giriş dersi olarak kurgulanmıştır. Tartışılacak konular temel karar verme teorisi, oyun teorisi ve sosyal tercih teorisi üzerine olacaktır. Tartışmalar lise düzeyinde temel matematiksel çözümleme yetisi varsayılarak yürütülecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2021-2022 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2020-2021 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2019-2020 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2018-2019 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2017-2018 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Bahar 2016-2017 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2015-2016 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2014-2015 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2013-2014 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2012-2013 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2011-2012 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2010-2011 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2009-2010 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Bahar 2003-2004 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3 SU Kredi
Bu ders POLS 534 üzerine inşa edilmiştir. Temel formel çözümleme tekniklerine hakim olunduğu varsayımıyla karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyal tercih yazınından seçilmiş makaleler ve bunların yeni açılımları tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2019-2020 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2018-2019 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2015-2016 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2014-2015 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2013-2014 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2012-2013 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2010-2011 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3
Bahar 2009-2010 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II 3

Onkosul: POLS 534 - Yüksek Lisans - En Az D
veya POLS 534 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 536 Sosyal Simülasyon Yöntemlerine Giriş 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimlerde bilgisayar model ve simulasyonlarInIn geliştirilmesi, kullanImI ve incelenmesi üzerinde durmaktadIr. Ders üc ana tema üzerine kurulmuştur: (1) Lisansüstü seviyede sosyal bilimlerde bilgisayar benzetim (simulasyon) kavramlarI, prensipleri ve modelleme yöntemleri ile karmaşIk sistemler teorilerinin sosyo-teknik, sosyo-kavramsal ve sosyo-kültürel olgulara (e.g., uyuşmazlIk cözümü, politika bilimi, uluslarasI ilişkiler, ekonomi) uygulanmasI, (2) akIllI etmen yönelimli modelleme yöntemleri vasItasIyla sosyal sistem benzetimlerin geliştirilmesi ve incelenmesi, (3) bilgisayar modelleri ve simulasyonlarI yardImIyla araştIrma varsayIm ve kuramlarInIn geliştirilmesi ve test edilmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 537 Siyaset Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri 3 SU Kredi
Çözümlemeleri
Bu ders öğrencilerin toplumsal ve özellikle siyasal gelişmeleri tahmin etmek için istatistiksel modeller kullanılmasını öğretmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler, partizan kutuplaşmanın derecesini ölçmek, seçim sonuçlarını ve yerel şiddet olaylarının tahmin etmek, devletlerarası savaş eğilimini çözümlemek ve iç savaş olasılığını tahmin etmek gibi konuları anlamak ve araştırmak için Makine Öğrenimi /Yapay Zeka ile öğrenme) ve Veri Madenciliği algoritmalarını kullanmayı bu ders çerçevesinde öğreneceklerdir. Ele alınacak konular arasında Korelasyon Analizi, Nedensel Çıkarım ve Öngörü İlkeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlamak; Saf Bayes (Naive Bayes); k-En Yakın Komşular (KNN); Düzenli Doğrusal Regresyon (Lasso, Ridge, eNet); Maksimum Olabilirlik Tahminini (MLE) kullanarak tahmin yapma; Ağaçlar yöntemleri; Kümeleme; ve Boyut Azaltma bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Siyaset Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri 3

Onkosul: POLS 530 - Doktora - En Az D
veya POLS 530 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 539 Türkiye ve Ortadoğu 3 SU Kredi
Bu ders Türkiye'nin önemli Orta Doğu ülkeleri ile 1920'lerden günümüze kadar olan ilişkilerini Türk dış politikasının genel boyutları içinde inceleyecektir. Dersin ilk haftalarında Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarının 1945-1960 yılları dönemindeki tarihsel gelişimi, Türkiyenin bölgesel çıkarları, Türkiye'nin ortadoğu politikası ile süpergüçlerle olan ilişkilerinin arasındaki bağlantılar ve ekonomik faktörlerin rolü üzerinde durulacaktır. Daha sonraki haftalarda, Türkiyenin bölgedeki ülkelere yönelik politikaları ele alınacak ve ders Türkiyenin iki Körfez savaşı (1991, 2003) sırasındaki rolü ile Türkiyenin bölgeye yönelik politikalarının evriminin genel bir değerlendirilmesi yapolarak sona erecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Türkiye ve Ortadoğu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 540 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders siyaset bilimi lisansüstü öğrencilerine uluslararası ilişkiler teorilerinin kapsamlı bir biçimde aktarılması amacını taşımaktadır. derste ilk olarak modern devlet düzeni sisteminin gelişmesi ve uluslararası ilişkiler dalının ayrı bir disiplin olarak gelişmesi irdelenecektir. İkinci olarak, derste uluslararası ilişkiler teorilerinin ana yaklaşımları ve paradigmaları çözümlenecektir, bu paradigmalar realizm, neorealizm, liberal yaklaşımlar, neoliberal kurumsal teoriler ve sosyolojik temelli uluslararası ilişkilerdir. Rasyonel ve sosyolojik temelli yaklaşımlar üzerinde durularak, derste uluslararası ilişkiler teorisindeki güncel tartışmalar yansıtılacaktır. Ders öğrencilere uluslararası ilişkilerin analizi için gelişmiş yetenekler vermeyi planlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2021-2022 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2020-2021 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2017-2018 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2016-2017 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2015-2016 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2011-2012 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2010-2011 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2009-2010 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2008-2009 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2007-2008 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2006-2007 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2005-2006 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2004-2005 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2003-2004 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 541 Uluslararası Örgütler 3 SU Kredi
Uluslararası Örgütlerin dünya siyasetindeki rolü nedir? Devletler neden uluslarüstü ve uluslararası örgütler kurarlar; bu örgütlerin düzenlerini ve gelişimlerini belirleyen nedir? Uluslararası ve yerel güçler etkilerini ve işlevlerini ne şekilde ortaya koyar? Bu ders uluslararası örgütlerin işleyişlerini ve arkasında yatan kuramları derinlemesine ele alır ve uluslararası örgütlere dair kuramsal ve yöntemsel meseleleri inceler. Birleşmiş Milletler, uluslararası finans kuruluşları (IMF ve Dünya Bankası), belli başlı bölgesel örgütler (NATO ve AB) ve DTÖ gibi örneklerden yola çıkarak uluslararası hukuk ile siyaset arasındaki ilişkiye bakar. Bu örgütlerin demokrasi, barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda ilerleme sağlanması için yaptıkları çalışmalar üzerinde durur. Dersin amacı, öncelikle uluslararası örgütlerin dünya siyasetine etkisini tanımlarken çıkarlar, örgütler ve bilginin nasıl bir araya geldiğini anlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Uluslararası Örgütler 3
Bahar 2014-2015 Uluslararası Örgütler 3
Güz 2012-2013 Uluslararası Örgütler 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Örgütler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 542 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3 SU Kredi
Dünya bir 'kurumlar devrimi'yaşamakta ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Çeşitli amaçlara ve farklı önceliklere sahip STK'lar sistemini açıklamak dersin amaçları arasında. Bunu yapabilmek için öncelikle, STK'larla diğer devlet dışı kurumları, küreselleşmeyi, yeni toplumsal işbölümünü ve yönetişim dinamiklerini ilintilendiren ve irdeleyen bir kuramsal çerçeve geliştirilecek. Sonra, STK'ların kalkınma süreçlerinde, sivil toplumun güçlendirilmesinde, hizmet sunumunda ve politika önermedeki rolleri, karşılaştıkları engeller, karmaşık örgütler/kurumlar metrisindeki güçlükleri birlikte ele alınacak. STK'ların artan önemi beraberinde, sorumlu davranmak, verimli olmak, ahlaki bazı ilkelere uymak, saydam olmak, katılımcılığı sağlamak ve hesap verebilir olmak gibi 'iyi yönetişim' ilkesinin kapsadığı bazı zorunlulukları getiriyor. Bu zorlu görevi yerine getirebilmek için STK'lar kendilerini sürekli geliştirmek, kapasitelerini arttırmak durumunda. Eşzamanlı olarak devletin değişik kademelerinin, kendi yetki ve kaynaklarını, bazı alanlarda, STK'larla paylaşıp onları etken/yapabilir kılmaları gerekiyor. Bu tartışmalardan sonra ders Türkiye'den ve başka ülkelerden seçilmiş kuruluş/konu örnekleriyle sonlanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2012-2013 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2011-2012 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2010-2011 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2009-2010 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2008-2009 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2007-2008 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2006-2007 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2005-2006 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2004-2005 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 543 Uluslararası Müzakere 3 SU Kredi
Çatışmaların yoğunlukta olduğu bir dünyada müzakere süreci ve sonucu savaşa gitmek veya barış yapmak arasındaki seçimlerin belirleyicisidir. Barışçıl ortamlarda ise müzakere çatışmaların barışçıl çözümü için, yeni ilişkilerin altyapılarının oluşturulması ve güven tazelemesi için kullanılan önemli bir araçtır. Bu ders müzakere sanatı ve biliminin ana hatlarını irdelemek üzere tasarlanmıştır ve iki bolümden oluşmaktadır. Birinci bölüm müzakerenin kavramsal ve yapısal özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bolümde, müzakereye hazırlık, müzakerede güç, taktik strateji, kültürel farklar, cinsiyet ve çok taraflı müzakereler incelenecektir. İkinci bölüm müzakere becerileri üzerine yoğunlaşacaktır. Bu bölümde öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak kavramsal bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklardır. Dersin pedagojik yapısını klasik ders anlatımı yönteminin yanı sıra, katılımcı tartışmalar, müzakere simülasyonları ve oyunları ve de müzakere konusunda deneyim sahibi diplomatların sunumları oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2018-2019 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2017-2018 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2016-2017 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2015-2016 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2014-2015 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2013-2014 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2012-2013 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2010-2011 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2009-2010 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2008-2009 Uluslararası Müzakere 3

Onkosul: __
Yankosul: POLS 543D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 543D Uluslararası Müzakere - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Uluslararası Müzakere - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: POLS 543
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 546 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3 SU Kredi
Bu ders kuramsal ve ampirik perspektifler doğrultusunda Latin Amerika siyasal hayatını tartışacaktır. Öncelikle, Latin Amerika'nın kısa bir tarihçesi, belli başlı kuramsal perspektiflerden yola çıkarak çalışılacak; 20. yüzyılın ikinci yarısı ve günümüz bağlamına yoğunlaşılacaktır. Daha sonra, ders siyasi, toplumsal ve iktisadi kurumlara odaklanarak Latin Amerika'nın siyasi gelişmesini ele alacak, bu bağlamda da bölge içindeki ortaklıklara olduğu kadar ayrışma ve farklılaşmaya da değinecektir. Ders, Latin Amerika'da demokratik rejimlerin gelişmesi, askeri darbeler, demokratik dönüşümler ve sivil toplum siyasetini kurumsalcı bir perspektiften inceleyecek, ''üçüncü demokratikleşme dalgası'' diye adlandırılan süreci tartışacaktır. Son olarak, bu ders Latin Amerika'da sürmekte olan bölgeselleşme süreci ve bu sürecin siyaseti üzerinde duracak, hem Latin Amerika içinde hem de Latin Amerika ile diğer bölgeler arasındaki bölgeselleşme süreçlerinii inceleyecektir. Bu son bölümde ''Latin Amerika'nın entegrasyon'' idealinin arkasındaki siyasi ve ideolojik etmenler tartışılacaktır. Dersin amacı öğrencileri Latin Amerika siyasal hayatı çalışmalarındaki kuramsal tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2018-2019 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2017-2018 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2016-2017 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2015-2016 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2014-2015 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2013-2014 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2011-2012 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2010-2011 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2009-2010 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 548 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3 SU Kredi
Bu ders Orta Doğu'daki uyuşmazlıklara genel bir bakış niteliğindedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, bu bölgedeki devletlerarası savaşlar, isyanlar, iç savaşlar ve terörizm tek bir çatışmaya bile kapsamlı bir çözüm olmadan artmaktadır. Dersin odağı dinler, mezhepler ve etnik gruplar arası anlaşmazlıklar gibi çatışmaların nedenlerinin analizi ve muhtemel çözümleri olacaktır. Özellikle Lübnan ve Yemen iç savaşları ve Arab-İsrail, İran-Iraq ve son körfez savaşı gibi ikinci dünya savaşı sonrası devletlerarası çatışmaların üzerinde durulacak. Öğrenci simülasyonları Arap-İsrail barış süreci, ve çatışma sonrası Irak konularında uyuşmazlık çözümü sorunlarını ve tekniklerini inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Bahar 2005-2006 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Bahar 2004-2005 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 549 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3 SU Kredi
Ortadoğu'nun karşılaştırmalı siyasal kurumları, hükümet yapıları ve siyasal süreç ve gelişmelerini inceleyen bir derstir. Bu derste, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'da ortaya çıkan devlet sistemlerini, ve bölgede siyasal istikrar ve değişimi belirleyen temel siyasal etkenleri özellikle din ve petrol çıkarlarını incelenerek çözümlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Yaz 2011-2012 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2008-2009 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2006-2007 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2005-2006 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2004-2005 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 550 Türk Siyaseti 3 SU Kredi
Bu ders Osmanlı döneminden günümüze Türk siyasal kurumları ve süreçleri üzerine odaklanan klasik ve çağdaş literatürün tarihsel ve sistematik olarak incelenmesini sağlamasını hedefler. kamu politikalrı üretme süreçleri, siyasal kalıtım şekilleri, değişik seviyelerdeki hükümet kurumlarının ve kitle hareketlerinin organizasyonu ve yapısı özellikle ilgilenilecek konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Türk Siyaseti 3
Güz 2021-2022 Türk Siyaseti 3
Güz 2020-2021 Türk Siyaseti 3
Güz 2019-2020 Türk Siyaseti 3
Güz 2018-2019 Türk Siyaseti 3
Bahar 2017-2018 Türk Siyaseti 3
Güz 2016-2017 Türk Siyaseti 3
Güz 2015-2016 Türk Siyaseti 3
Güz 2014-2015 Türk Siyaseti 3
Güz 2013-2014 Türk Siyaseti 3
Güz 2012-2013 Türk Siyaseti 3
Güz 2011-2012 Türk Siyaseti 3
Güz 2010-2011 Türk Siyaseti 3
Bahar 2009-2010 Türk Siyaseti 3
Güz 2008-2009 Türk Siyaseti 3
Bahar 2007-2008 Türk Siyaseti 3
Bahar 2006-2007 Türk Siyaseti 3
Bahar 2005-2006 Türk Siyaseti 3
Bahar 2004-2005 Türk Siyaseti 3
Bahar 2003-2004 Türk Siyaseti 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 553 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3 SU Kredi
Bu ders, özellikle 1980'lerden bugüne Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm sürecine odaklanarak, öğrencilerin Türkiye siyasetini kurumlarıyla, aktörleriyle, söylemnleriyle analitik ve eleştirel çözümleme kapasitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Türkiye siyasetinin sergilediği ''sürekliliklere ve kırılmalara'' odaklanarak, ders, ilk önce farklı yöntem-temelli yaklaşımları incelemeyi, sonradan da, yaşadığımız sorunları, süreçleri, ve konulara anlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Ders bunları yaparken Türkiye'yi küresel dinamikler-domestik dönüşümler diyalektiğine yerleştirerek çözümlemeyi, ve Türkiye siyasetine bu tarihsel ve yöntemsel bağlamada yaklaşmayı da amaçlamaktadır. Tüm bu amaçlatrı başarmak için, ders aktif öğrenci katılımını, tartışmayı, sınıf sunuşlarını, ve ders sunumlarını içermektededir, ve öğrencilerin derse gelmeden önce gerekli okumaları yapmaları zorunludur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2020-2021 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2018-2019 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2017-2018 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2016-2017 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2015-2016 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2014-2015 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2012-2013 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Bahar 2011-2012 Türkiye Siyasetinde Günce Konular ve Sorunlar 3
Güz 2009-2010 1960 Sonrası Türkiyesi'nde Konular ve Kavramlar 3
Güz 2008-2009 1960 Sonrası Türkiyesi'nde Konular ve Kavramlar 3
Güz 2007-2008 1960 Sonrası Türkiyesi'nde Konular ve Kavramlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 554 Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Parti Sistemi Araştırması 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere seçmen davranışı ve parti sistemi araştırması üzerine araştırma soruları formüle etme fırsatını sağlamayı amaçlamaktadır. Temel amaç araştırma sorusu formüle etme, araştırmayı gerçekleştirme ve var olan literatüre katkıda bulunma süreçlerinde öğrencilere rehberlik yapmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 555 Türk Dış Politikası 3 SU Kredi
Bu derste öğrencilere Türk dış politikasının ana prensipleri ve dönüm noktaları aktarılacaktır. Neorealist kuram çerçevesinde düzenlenen derste II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını etkileyen faktörler incelenecek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Ortadoğu sistemi içindeki yeri irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Türk Dış Politikası 3
Güz 2018-2019 Türk Dış Politikası 3
Güz 2016-2017 Türk Dış Politikası 3
Güz 2015-2016 Türk Dış Politikası 3
Güz 2014-2015 Türk Dış Politikası 3
Güz 2013-2014 Türk Dış Politikası 3
Güz 2011-2012 Türk Dış Politikası 3
Güz 2009-2010 Türk Dış Politikası 3
Güz 2007-2008 Türk Dış Politikası 3
Güz 2006-2007 Türk Dış Politikası 3
Güz 2005-2006 Türk Dış Politikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 556 Tanzimat Çalışmaları 3 SU Kredi
Bu ders temel akımlar ve onların Tanzimat döneminden itibaren Türk siyasal ve sosyal düşüncesindeki temsilcilerinin incelenmesidir. Bu kurs, Tanzimat dönemindeki düşünce tarihiyle alakalı temel nitelikteki belge ve eserlerin incelenmesini hedeflemektedir. Her bir oturumda yenileşme hareketine katkıda bulunmuş olan önemli şahsiyetler döneminin düşünürlerinin "kümesi" olarak çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Tanzimat Çalışmaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 557 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin otoriter ve demokratik rejimler arasındaki kavramsal ve işlevsel farkları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Derste işlenecek başlıca konular arasında çeşitli otoriter rejimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, demokrasilerin güçsüzleşip yerlerini otoriter rejimlerin almasının sebepleri, otoriter rejimlerde siyasal gücü ellerinde bulunduranların iktidarda kalabilmek için uyguladıkları yöntemler, otoriter rejimlerde devlet-toplum ilişkileri ve otoriter rejimlerlerin sona erdirilerek yeniden demokrasiye dönüşün yollarının incelenmesi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Güz 2021-2022 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 560 Avrupa'da Modern Devlet 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere Avrupa Siyasetiyle ilgili temel bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir. Ders bunu, ilk olarak, Westfalya Antlaşması'ndan itibaren Avrupa siyasetinin tarihsel arka planını analiz ederek yapacaktır. İkinci olarak, ders, Avrupa siyasetindeki ortak noktalar ve benzerlikleri izole etmek amacıyla, Avrupa'daki siyasal dinamikleri üzerine odalanacaktır. Üçüncü olarak ders bugün Avrupa siyasetine meydan okuyan,entegre edici ve parçalayıcı güçlerin analizini yapacaktır. Ders çok-disiplinli bir şekilde Avrupa siyasetinin karşılaştırmalı analizini yapmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Avrupa'da Modern Devlet 3
Bahar 2008-2009 Avrupa'da Modern Devlet 3
Bahar 2006-2007 Avrupa'da Modern Devlet 3
Bahar 2005-2006 Avrupa'da Modern Devlet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 561 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 3 SU Kredi
Bu ders Orta ve Doğu Avrupa'da ki demokratik dönüşümleri açıklamak üzere hazırlandı. Bu bağlamda öğrenciler hem demokratikleşme kavramı hem de bunun Orta ve Doğu Avrupa'da nasıl gerçekleştiğini öğrenme fırsatı bulacaklar. Ders dünyanın başka bölgelerindeki demokratikleşme süreçlerine de değinerek daha kapsamlı bir anlayışın öğrenciler tarafından özümsenmesini amaçlıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 562 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere kurumsal analizde rasyonel tercih açısından Avrupa entegrasyonunu anlamaya yönelik çalışmaları sunmayı hedeflemektedir. Avrupa entegrasyonu kurumsal yapılanışlar ve bunların siyasal sonuçları, grup tercihlerinin analitik karakteri, oylama metotları ve oy verme davranışı, kooperasyon, kolektif hareket, kamu malları, kurumsal tercihler ve reform tartışmaları çerçevesinde sunulacaktır. Önce kurumların kendi çıkarlarını azami hadde çıkarmaya çalışan siyasi oyuncular olarak biçimsel, yasalara harfi harfine uyan karar kuralları olarak nasıl incelenebileceği tartışılacaktır. Ardından bu çözümleme çerçevesinin Avrupa Birliği genişleme ve entegrasyon süreçlerine, hükümetler arası ilişkilere ve yönetişime nasıl uygulandığı tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Bahar 2007-2008 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Güz 2005-2006 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 563 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3 SU Kredi
Soğuk Savaş sonrasi siyasi şiddet olaylarını inceleyen bu ders terorizm, iç savaş, etnik çatışma ve kitlesel imha silahları gibi evrensel sorunlara odaklanmıştır. Dersin amacı öncelikle bu sorunların tanımlanması, şiddeti yaratan nedenlerin incelenmesi ve literatürde önerilen çözümlerin incelenmesidir. Bu amaçları gerçekleştirirken din, milliyetçilik ve etnik kimlik gibi önemli bazı kavramların da siyasi şiddetle olan ilişkileri güncel örnekler üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Şiddetin çözümü bağlamında ise hem iç politika yaklaşımları hem de uluslararası müdahaleler değerlendirilmekte ve bu noktada uluslararası kurumlara düşen roller tartışılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Güz 2018-2019 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2015-2016 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2014-2015 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2013-2014 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 564 Enerji Politikaları 3 SU Kredi
Enerji günümüzde bireysel ve toplumsal yaşamı her alanda önemli ölçüde etkilemektedir. Ekonomik büyüme sonucu artan enerji ihtiyacı, gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkelerde enerji güvenliğini ön plana çıkartmaktadır. Öte yandan, enerji üreten ülkeler ihraç pazarlarını korumak için enerji talep güvenliğine odaklanmaktadırlar. Enerji jeopolitikası kavramından yola çıkarak bu ders enerji pazarlarındaki gelişmelerin siyasal, ekonomik ve stratejik yönleri üzerinde odaklanır, ayrıca enerji ve çevre arasındaki ilişki ve alternatif enerji kaynakları konularını da AB enerji politikaları ve Türkiye piyasası bağlamında irdeler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Enerji Politikaları 3
Bahar 2021-2022 Enerji Politikaları 3
Bahar 2020-2021 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2019-2020 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2018-2019 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2017-2018 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2016-2017 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2015-2016 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2014-2015 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2013-2014 Enerji Politikaları (ES504) 3
Güz 2012-2013 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2011-2012 Enerji Politikaları (ES504) 3
Bahar 2010-2011 Enerji Politikaları (ES504) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 565 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere demokratik rejimleri anlamanin yanı sıra çağdaş dönemde demokrasilerin saldırıya uğrama biçimine dair bir kavrayış sunmak için tasarlanmıştır.Ders, demokrasi kavraminin çelişkili tanımlarına bir giriş sunmakta ve demokrasi, hükümet ve temsiliyet gibi konuları ele almaktadır. Ders, üçüncü dalga sonrasında seçimsel demokrasilerin olağanüstü yükselişini ve küresel güneyde ‘sıfatlarla demokrasi’nin yaygınlaşmasını gözden geçirmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde demokratik kurumları aşındırma yoluyla demokrasinin geriye gidişini ve yıkımını kolaylaştıran faktör ve mekanizmalara özellikle vurgu yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3
Güz 2020-2021 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 572 Nietzsche 3 SU Kredi
Bu ders kıta Avrupası felsefesinin önde gelen temsilcilerinden biri üzerine odaklanır: Friedrich Nietzsche. Nietzsche’nin çalışmalarının modern toplum, bilim, felsefe, sanat ve siyasetin en zorlu eleştirilerinden bazılarını içerdiği genel kabul görmüş bir olgudur. Onun doğrunun, subjektivitenin ve ahlakın doğasına dair geliştirdiği içgörüler çağdaş felsefenin pek çok ana akımları üzerinde son derece önemli olmuştur: Heidegger’in fenomenolojisinden Sartre’in varoluşçuluğuna, Adorno ve Horkheimer’in eleştirel kuramından Foucault’nun yapısalcılık sonrasına. Dersin genel amacı öğrencileri Nietzsche’nin eserlerini yakından ve derinlemesine okuyarak çagdaş felsefe ve siyasetin temel bazı fikirlerine eleştirel bir şekilde yaklaşmalarını sağlamaktır. Ahlakın doğası, ideoloji, siyaset ve devlet özel olarak üzerine eğilinilecek konuları oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Nietzsche 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 580 Siyasal iktisat 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciyi siyasal iktisat literatürünün anlaşılması için gerekli olan temel kavram ve gereçlere tanıştırarak, bu alanda araştırma yapmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.Ana soru hükümetlerin yaptıkları şeyleri niçin yaptıkları ve bunların ne gibi sonuçları yol açtığıdır. Tartışmalar, gelişme ekonomi-politiğine (gelişim siyasal iktisadına) getirilen yeni katkılar, günümüz dünya ekonomisinin temel karakteristikleri, eşitsizlik ve oluşumuna dair çeşitli açıklamalar üzerine odaklanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Siyasal iktisat 3
Bahar 2018-2019 Siyasal iktisat 3
Güz 2017-2018 Siyasal iktisat 3
Güz 2016-2017 Siyasal iktisat 3
Güz 2014-2015 Siyasal iktisat 3
Güz 2013-2014 Siyasal iktisat 3
Güz 2011-2012 Siyasal iktisat 3
Güz 2010-2011 Siyasal iktisat 3
Bahar 2009-2010 Siyasal iktisat 3
Bahar 2008-2009 Siyasal iktisat 3
Bahar 2007-2008 Siyasal iktisat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 581 Avrupa Siyaseti 3 SU Kredi
Bu ders, komünist bloğun yıkılmasından sonraki yeni Avrupa siyasetini tanıtmayı amaçlamaktadır. Tarihsel olarak bölünme ve çatışamalarla parçalanmış bir kıta olan Avrupa şu günlerde, neredeyse hepsi gerçekte ya da görüntüde demokratik olan ve kumanda ekonomisi yerine pazara yönelmiş 38 milleti kapsamaktadır. Tarihsel ve kültürel ortaklıkları göz önüne alındığında, Avrupa, siyaset biliminde 'alan çalışmaları yaklaşımı' için doğal bir birim oluşturmaktadır. Ders, bir taraftan kıtanın yerleşik demokrasilerini incelerken, diğer taraftan buradaki demokratik dönüşümler üzerinde durmaktadır. Ders ayrıca, sınırlı da olsa, Avrupa Birliği siyasetine de değinecektir (Bkz. POLS 491)

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2015-2016 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2014-2015 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Siyaseti 3
Yaz 2011-2012 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2010-2011 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2007-2008 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2006-2007 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2005-2006 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2004-2005 Avrupa Siyaseti 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 3 SU Kredi
Bu ders farklı sosyal-politik bağlamlarda milliyetçilik ve etnisite arasında var olan (ya da olmayan) ilişkiler üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Ders yanlızca karşılaştırmalı ve bağlam temelli bir yaklaşımı geliştirmek için değil aynı zamanda "millet", "milliyetçilik", "vatanseverlik" ve "etnisite" gibi zaman içerisinde ortaya çıkan ve değişen kavramaları kollektif olarak incelemeyi amaçlayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Derste klasik ve günümüz milleyetçilik ve etnisite teorilerini incelerken aynı zamanda sosyal bilimlerde geçerli olan göç, diyaspora, kollektif hafıza ve toplumsal mutabakat gibi kavramlara işaret edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2019-2020 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2018-2019 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2017-2018 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2016-2017 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2015-2016 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2014-2015 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2012-2013 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2009-2010 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Güz 2001-2002 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Güz 1999-2000 Etnisite ve Milliyetçilik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 584 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 3 SU Kredi
Bu dersin üç temel amacı vardır: Temel milliyetçilik kuramlarını incelemek, sivil toplum problematiğine bakmak ve bu ikisi arasındaki muhtemel ilişkileri anlamak. Bu sonuncu amaç dersin en önemli spekülatif kısmını oluşturacaktır. Dersin ağırlığını milliyetçilik ve sivil toplumun doğuşu, başarı ve başarısızlıklarının yarı doğal açıklamalarından çok bu kavramların kuramsallaştırması oluşturacaktır. Derste bir modernite matriksi içerisinde oluşan kavramsallaştırma çabalarımız incelenecektir. Akademisyenlerin etnik farklılık ve dinsel hoşgörüsüzlük üzerine yaptığı tespitler tarafsız ve nötr olan gözlemcileri yaptığı nesnel açıklamalar olarak ele alınmayacak fakat bu tespitler söz konusu akademisyenlerin açıklamalarının sosyal ve tarihsel bağlamlarında ve onların politik ve akademik kullanımları ışığında problematize edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 3
Bahar 2001-2002 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 3
Bahar 2000-2001 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 3
Bahar 1999-2000 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 589 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3 SU Kredi
Bu ders ögrencilere insan hakları teorisi ve pratiği hakkında temelleri tanıtmayı hedeflemektedir. Ders insan haklari kavramı kapsamına nelerin dahil oldugunu (siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar) analiz etme ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme fırsatı sunar. Ders aynı zamanda uluslarasi kuruluşların, devletlerin, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanin rolünü inceleyerek, uluslarası insan hakları ilkeleri ve standartları ve bunlarin yaptırımı hakkında eleştirel bir analiz sunar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Güz 2021-2022 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2020-2021 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Güz 2019-2020 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Güz 2018-2019 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2017-2018 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2016-2017 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2015-2016 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2014-2015 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2013-2014 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 592 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere Avrupa bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği konularında temel bir anlayış sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği Avrupa bütünleşmesi kuramlarını, Avrupa Birliği tarihsel gelişim sürecini ve AB organlarını kapsamaktadır. Avrupa'da klasik devlet anlayışı ve egemenlik konularında olan değişimler, özellikle bütünleşme ve ayrışma süreçleri çerçevesinde irdelenmektedir. Dersin bir amacı da öğrencilere Avrupa Birliği'nin egemenlik kavramı üzerine getirdiği yeni yaklaşımları tanıtmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2021-2022 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2020-2021 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2019-2020 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2018-2019 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2017-2018 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2016-2017 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2015-2016 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2014-2015 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2013-2014 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2012-2013 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2011-2012 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2010-2011 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2009-2010 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2008-2009 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2007-2008 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2006-2007 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2005-2006 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2004-2005 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2003-2004 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 593 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3 SU Kredi
Bu ders 1960 sonrası dönemde Türk siyasetindeki gelişmeleri ve değişimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım tarihsel olmaktan çok analitik olmayı ve toplumsal teori arkaplanı ile son zamanlarda ortaya çıkan kavramlar üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu ders 1960 sonrasındaki modernlik, Kemalizm, laiklik, milliyetçilik, sol, aşırı sağ, popüler kültür gibi konuları siyasal kuram ve felsefi ağırlıklı olarak tartışmayı amaçlarken, kimlik ve değişim politikasını başlangıç noktası olarak ele alıp tartışacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 2001-2002 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 2000-2001 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3
Güz 1999-2000 Çok Partili Dönemde Türk Politikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 594 Türk Siyasal Düşüncesi 3 SU Kredi
Bu ders 1908'den itibaren Türk siyasi düşüncesindeki liberallik, milliyetçilik, sosyalizm, feminizm ve siyasal İslam hareketlerinin ve onların seçilmiş temsilcilerinin incelenmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Türk Siyasal Düşüncesi 3
Bahar 1999-2000 Türk Siyasal Düşüncesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 595 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3 SU Kredi
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin literatür daha ziyade reformun kurumsal öğelerine odaklanmıştır. Oysa 1860'tan bu yana reformun entellektüel ve bilgi öğeleri ile ilgili bir literatür oluşmuştur. Bu derste bu literatür incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3
Yaz 2008-2009 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3
Yaz 2007-2008 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3
Yaz 2006-2007 Osmanlı İmp.19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 596 Avrupa Güvenliği 3 SU Kredi
1914 sonrası Avrupa güvenliği düzenin derinlemesine incelemesini içeren bu ders temel güvenlik kuramlarını uygulayarak Dünya savaşları sonrası Avrupa güvenliğinin analizini içerir. Soğuk Savaş sonrası kurumsal değişimler ve 1989 sonrası Avrupa güvenliğnin yeniden yapılanmasını derinlemesine araştırır. Avrupa güvenlik kurumları, evrim süreci, ve yeni Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Avrupa Güvenliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 597 Avrupa Birliğinde Yönetişim Dinamikleri 3 SU Kredi
Avrupa Birliğinde çeşitli kurumlar, giderek artan sıklıkta ve vurguyla, en iyi yönetişim kavramıyla temsil edilebilecek, politikalar oluşturdular ve uygulamalarda bulundular. Birlik, sınırlı bazı alanlarda ortak politikalar düzenlemekle birlikte, çoğu diğer alanda, yerindenlik ilkesi uyarınca, mümkün olan en alt yönetimsel düzeyde, ortaklar arasında işbirliğini özendirmekte. Sosyal Fon ve Bölgesel ve Uyum Fonu gibi temel uygulama araçları çerçevesindeki düzenlemeler, yönetişim kavramının özüne uygun olarak, yeni bir toplumsal işbölümü, paydaşlar arasında yeni işbirliği türleri ve yeni katılım biçimleri öngörmekte. Bütün bu gelişme ve eğilimler, yönetişim kavramının bütün boyutlarıyla sistematik ele alınabileceği ve Avrupa Birliğindeki uygulamalarının aday ülkeler açısından esin kaynağı olabilecek şekilde irdelenebileceği bir dersin gerekcesini oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 598 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 3 SU Kredi
Türkiye'de 1950'li yıllarda yoğunluk kazanan kırdan kente göç önemli bir yapısal değişikliğe yol açmıştır. Günümüzde, nüfusun yaklaşık %70'i 'kent' diye tanımlanan yerleşimlerde oturmasına karşın, paralel yoğunlukta bir 'kentlileşme' olgusu yaşanmamıştır. Kentlileşmeyi kolaylaştırabilecek somut hizmetler (altyapı, konut, ulaşım) ve soyut gelişmeler (kimlik, aidiyet duygusu, katılmacılık) istenen ölçü ve düzeyde sağlanamamış; bu da ciddi sorunların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Kentlerdeki ikili yapının yarattığı sorunlar, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin, görev bölümü, kaynak ve yetki bölüşümü alanlarındaki çatışması nedeniyle daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu sorunlar ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmak stratejik kararı; ve bunun sonunda AB'deki yerel yönetim ilke, politika ve eğilimlerine uyum sağlama gereği, Türkiye'deki yönetim yapısının gözden geçirilmesine yol açmıştır. AB'deki yerinden yönetim, yetki devri ve yerelleşme eğilimi, Türkiye'de de yerel ve bölgesel yönetişim mantığına uygun bir yerel yönetim reformunun gündemin ön sıralarına oturmasına yol açmıştır. Dersin kapsamında, AB ve Türkiye'deki yerel yönetim yapıları, süreçleri kıyaslamalı olarak ele alınacak ve gelişmekte olan yerel yönetişim modelleri izlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2015-2016 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2012-2013 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2011-2012 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2010-2011 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2009-2010 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2007-2008 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2006-2007 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2004-2005 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 599 Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2021-2022 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2021-2022 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2020-2021 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2020-2021 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2019-2020 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2018-2019 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2018-2019 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2017-2018 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2016-2017 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2015-2016 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2015-2016 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2014-2015 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2014-2015 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2013-2014 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2012-2013 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2012-2013 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2011-2012 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2011-2012 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2010-2011 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2009-2010 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2009-2010 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2008-2009 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2008-2009 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2007-2008 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2006-2007 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2006-2007 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2005-2006 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2005-2006 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2004-2005 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2003-2004 Tez Hazırlığı Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 600 Siyaset Teorisi Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler yazmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Siyaset Teorisi Semineri 3
Güz 2007-2008 Siyaset Teorisi Semineri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 601 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer, karşılaştırmalı siyaset ile ilgili çeşitli konulardan seçilebilecek bir tanesi hakkında, yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak ve aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler yazmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri 3
Bahar 2008-2009 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 610 Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
(Siyaset Bilimi Fakültesi ve Akademik Writing Center işbirliğiyle) Bu ders esas olarak, düzenli bir şekilde dinleme, okuma ve yazma pratiğidir. Fakülte üyelerinin önerisiyle belirlenen öğretim üyeleri, öğrencilere siyaset bilimindeki yeni alanları tanıtacaktır. Öğrenciler, sadece gelecekte yönelecekleri tez çalışma alanlarıyla ilgili bilgi değil aynı zamanda kısa ve özlü deneme yazıları yazma alışkanlığını da kazanacaklar. Bu ders Siyaset Bilimi fakültesi üyeleri ve Sabancı Üniversitesi Academic Writing Center işbirliğiyle sunulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2021-2022 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2021-2022 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2020-2021 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2020-2021 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2019-2020 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2017-2018 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2017-2018 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2016-2017 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2015-2016 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2014-2015 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2014-2015 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2013-2014 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2012-2013 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2011-2012 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2011-2012 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2010-2011 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2010-2011 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2009-2010 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2009-2010 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2008-2009 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2007-2008 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2007-2008 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2006-2007 Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2006-2007 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2005-2006 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2002-2003 Tez Hazırlığı Semineri 3
Bahar 2001-2002 Tez Hazırlığı Semineri 3
Bahar 2000-2001 Tez Hazırlığı Semineri 3
Bahar 1999-2000 Tez Hazırlığı Semineri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 620 Milliyetçilikler Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer milliyetçilik ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler yazmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 630 Araştırma Metodları Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer, nicel analiz metodolojisi ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Araştırma Metodları Semineri 3
Güz 2007-2008 Araştırma Metodları Semineri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 640 Uluslararası İlişkiler Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer uluslararası ilişkiler ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Güz 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Güz 2017-2018 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Güz 2016-2017 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Bahar 2015-2016 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Bahar 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Bahar 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Bahar 2011-2012 Uluslararası İlişkiler Semineri 3
Güz 2010-2011 Uluslararası İlişkiler Semineri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 650 Türk Siyaseti Semineri 3 SU Kredi
Bu seminer, türk siyaseti ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında, yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak ve aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 697 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Dönem Projesi 0
Bahar 2016-2017 Dönem Projesi 0
Güz 2015-2016 Dönem Projesi 0
Bahar 2014-2015 Dönem Projesi 0
Güz 2014-2015 Dönem Projesi 0
Bahar 2013-2014 Dönem Projesi 0
Güz 2013-2014 Dönem Projesi 0
Bahar 2010-2011 Dönem Projesi 0
Güz 2010-2011 Dönem Projesi 0
Bahar 2009-2010 Dönem Projesi 0
Güz 2008-2009 Dönem Projesi 0
Bahar 2005-2006 Dönem Projesi 0
Güz 2005-2006 Dönem Projesi 0
Bahar 2004-2005 Dönem Projesi 0
Güz 2004-2005 Dönem Projesi 0
Yaz 2003-2004 Dönem Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 699 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700B Siyaset Biliminde Okuma&Araştırma: Avrupa Birliği 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış; örneğin Avrupa Birliği üzerine yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Siyaset Biliminde Okuma&Araştırma: Avrupa Birliği 3
Güz 2006-2007 Siyaset Biliminde Okuma&Araştırma: Avrupa Birliği 3
Güz 2001-2002 Siyaset Biliminde Okuma&Araştırma: Avrupa Birliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700C Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Siyasal Sistemler 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış; örneğin Siyaset Kuramı üzerine yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Siyasal Sistemler 3
Bahar 2007-2008 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Siyaset Kuramı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700I Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Uluslararası İlişkiler 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700P Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Kamu Politikaları 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700R Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700T Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Karşılaştırmalı Siyaset Kuramı 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma: Karşılaştırmalı Siyaset Kuramı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 700TR Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti 3 SU Kredi
Çok-amaçlı ihtiyaca göre tasarlanmış; örneğin Türk siyaseti üzerine yoğun okuma ve araştırmayı içeren bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti 3
Güz 2014-2015 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti 3
Güz 2009-2010 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti (POLS700A) 3
Güz 2007-2008 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti (POLS700A) 3
Bahar 2006-2007 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti (POLS700A) 3
Güz 2001-2002 Siyaset Biliminde Okuma & Araştırma:Türk Siyaseti (POLS700A) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 790 Yönlendirilmiş Çalışma I 0 SU Kredi
Öğrenciler karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türkiye'nin siyasal yapısı ve siyasal kuram alanlarında ana metinleri birbirleri ve bu derslerin hocaları ile tartışarak okuyacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Yönlendirilmiş Çalışma I 0
Güz 2003-2004 Yönlendirilmiş Çalışma I 0
Güz 2002-2003 Yönlendirilmiş Çalışma (POLS790A) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 791 Yönlendirilmiş Çalışma II 0 SU Kredi
Öğrenciler karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türkiye'nin siyasal yapısı ve siyasal kuram alanlarında ana metinleri birbirleri ve bu derslerin hocaları ile tartışarak okuyacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Yönlendirilmiş Çalışma II 0
Bahar 2002-2003 Yönlendirilmiş Çalışma (POLS790B) 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 792 Yönlendirilmiş Çalışma III 0 SU Kredi
Öğrenciler karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türkiye'nin siyasal yapısı ve siyasal kuram alanlarında ana metinleri birbirleri ve bu derslerin hocaları ile tartışarak okuyacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Yönlendirilmiş Çalışma III 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 799 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik bir jürinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra üç veya dört yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Doktora Tezi 0
Bahar 2021-2022 Doktora Tezi 0
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 149 ECTS (149 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :