DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 500 Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, zorunlu bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında uluslararası deneyim ve iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneyimsel olanaklar sağlar. Bir uluslar arası değişim programı veya staj programına katılmak bu dersin yükümlülükleri için gereklidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Staj 0
Bahar 2018-2019 Staj 0
Güz 2018-2019 Staj 0
Bahar 2017-2018 Staj 0
Güz 2017-2018 Staj 0
Bahar 2016-2017 Staj 0
Güz 2016-2017 Staj 0
Yaz 2015-2016 Staj 0
Güz 2015-2016 Staj 0
Yaz 2014-2015 Staj 0
Yaz 2013-2014 Staj 0
Güz 2013-2014 Staj 0
Bahar 2012-2013 Staj 0
Güz 2012-2013 Staj 0
Güz 2011-2012 Staj 0
Güz 2010-2011 Staj 0
Güz 2009-2010 Staj 0
Bahar 2008-2009 Staj 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 501 Güdümlü Proje 0 SU Kredi
Bu kredisiz seçimlik ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans (ve aynı zamanda lisansüstü) öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir. Bazı durumlarda, en baştan öngörülmüş bir staj dönemi, ders yükümlülüklerinin tamamlanması açısından zorunlu sayılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Güdümlü Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :