DİNLE

Ders Kataloğu

PUBL 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 0 SU Kredi
In this non-credit course students will develop report-writing and presentation skills and trained in project preparation.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Ön Semineri 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Ön Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3 SU Kredi
Kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında küresel eğilimler ( OECD ve AB vurgusuyla ); devletin işlevlerini sınırlayan/ etkisizleştiren etmenler ( patronaj, kayırmacılık türleri, yolsuzluk ); politika sürecine ilişkin temel kavramlar (yönetişim, bürokratik siyaset, kurumsal analiz, araçsal yaklaşım, rasyonel ?kamusal tercih ); politika oluşturma sürecinin evreleri (sorunu tanımlama, alternatif politikaların belirlenmesi, bir politikanın benimsenmesi ve meşrulaştırılması, uygulanması değerlendirilmesi ); örnek olaylar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2018-2019 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2017-2018 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2016-2017 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2015-2016 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2014-2015 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2013-2014 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2012-2013 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2011-2012 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 503 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş, fayda maliyet analizi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Yaz 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 Nicel Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: PUBL 503R
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 503R Nicel Araştırma Yöntemleri Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: PUBL 503
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 504 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 3 SU Kredi
Kamu harcama yönetimi: süreçler, roller ve sorumluluklar; bir politika analiz aracı olarak Kamu Harcama Değerlendirmeleri (KHD); KHD'nin kapsamı; Veri ve bilgi kaynakları; harcama etkinliği göstergeleri ve uluslararası karşılaştırmalar; eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu harcama analizi; toplumsal koruma politikalarında kamu harcama analizi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 3
Bahar 2011-2012 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 550 İktidar İmge ve Görüntüleri 3 SU Kredi
Öğrenciler bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmalarına yönelik araştırmalarını yürütürler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 İktidar İmge ve Görüntüleri 3
Güz 2012-2013 İktidar İmge ve Görüntüleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PUBL 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrenclerinin, bir öğretim üyesi danışmanlığında, tez araştırma ve yazma sürecini denetlemek ve rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :