DİNLE

Ders Kataloğu

SOC 502 Medya ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu seminerde medya/siyaset ilişkileri, üç ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajanslari ve medya kuruluslari arasindaki ilişkiler; yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği yapısal/ kurumsal dönüşümler (2) medya içeriği, özellikle haber üretimi ve içeriğini belirleyen çeşitli faktörler; anlatı/ görüntü/izleyici ilişkileri; son yıllarda habercilikte öne çıkan şiddet, sansasyon, magazinleşme üstüne tartışmalar /inclemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Medya ve Siyaset 3
Güz 2014-2015 Medya ve Siyaset 3
Güz 2012-2013 Medya ve Siyaset 3
Güz 2011-2012 Medya ve Siyaset 3
Güz 2010-2011 Medya ve Siyaset 3
Güz 2009-2010 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2007-2008 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2006-2007 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2004-2005 Medya ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 503 Anayasalar ve Anayasacilik: Toplumsal ve Siyasi Acilimlar 3 SU Kredi
"Anayasacilik" son yillarda yuksek mahkemeler ve diger ilgili politik yapilar tarafindan kullanilan bir hareket bicimi olarak toplumsal ve kurumsal yeniden yapilanma sureclerinde merkezi bir rol oynadi. Ornegin Guney Afrika ve Avrupa Birligi gibi oldukca farkli cografyalarda, anaysacilik, olusmakta olan yeni politik duzenin cercevesini belirleme, sorunlu bir gecmisle yuzlesme ve de ilgili bolgesel ya da kuresel kurumlara "mesruiyet" kazandirma gibi hareketlerin ana yontemi haline geldi. Ayni zamanda anayasalar bugun, gecmiste de oldugu gibi, mesru duzenin sinirlari uzerine yapilan mucadelelerin ana arenasini teskil etmekte, uluslarin gecmisi, bugunu ve gelecegi ile ilgili yerlesmis tahayyullerin gorunur hale geldigi hukuksal ve politik bir duzlem olarak karsimiza cikmaktadir. Anayasa mahkemeleri ve diger anayasal kurumlar bu savasimlarin onemli aktorleri olarak politik duzlemdeki yerlerini olusturmakta ve guclendirmekteler. Bu derste bu dinamikleri Macaristan, Guney Afrika ve Avrupa Birligi gibi orneklerin ekonomik, toplumsal ve siyasi faktorleri cercevesinde incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 504 Medya Araştırmaları Atölyesi 3 SU Kredi
Bu arastirma atölyesenin ana amaci, medya analizlerinde kullanilan farklı yöntemleri uygulamalı olarak ele almaktır. Atölyeye katılan öğrenciler bireysel ya da ortak bir proje üstünde çalışabilir, farklı tür metinler (görsel, yazılı, digital) üstünde yoğunlaşabilirler. Atölye kapsamında öğrencilerin bu metinleri ''çerçeve analizi''; ''anlatı analizi'', ''odak grup tartışması'' gibi çeşitli yöntemler uygulayarak çözümlemeleri beklenmektedir. Bu amaçla, hem örnek medya araştırmaları hem de farklı yöntemler üstünde makalelerden oluşan bir okuma listesinden yararlanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 508 Din ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders dini ve siyasi otoritelerin, söylemlerin ve kurumların birbirleriyle etkileşimini tarihsel, karşılaştırmalı ve normatif açılardan incelemektedir. Derse, dinin modern siyasi kurumların ve kimliklerin - modern devlet, uzun mesafeli ve ulusal toplumsal hareketler, refah devleti rejimleri ve ulusal kimlikler - oluşumundaki rolünü irdeleyerek başlayacağız. Ardından dini siyasetin değişik boyutlarını, özellikle dini hareketler ve şiddet, dini partilerin yükselişi ve dönüşümü, siyasi bir ideoloji ve hareket olarak sekülarizm, ve dinsel siyasetin demokrasiyle ilişkisi konularına odaklanarak inceleyeceğiz. Siyaset kuramında dinin kamusal yaşamdaki ve siyaset alanındaki meşru yeri üzerine yakın zamanda yapılan tartışmaları gözden geçirerek dersi noktalayacağız. Dönem boyunca Avrupa, A.B.D., Ortadoğu ve Güneydoğu Asya?dan örnek olaylar incelenecektir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Din ve Siyaset 3
Güz 2020-2021 Din ve Siyaset 3
Güz 2019-2020 Din ve Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Din ve Siyaset 3
Güz 2013-2014 Din ve Siyaset 3
Güz 2012-2013 Din ve Siyaset 3
Güz 2011-2012 Din ve Siyaset 3
Bahar 2010-2011 Din ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 513 Türk Toplumsal Düşüncesi 3 SU Kredi
Derste erken ve geç cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış olan temel toplumsal ve siyasal düşünceler ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde doğu-batı, ielericilik- gericilik türünden çatışmacı düşüncelerin ışığında oluşturulmuş toplum ve hukuk modelleri üstünde durulacaktır. Ikinci bölümdeyse 1960 sonrası ortaya çıkmış, Mavi Anadolu, Siyasal İslam gibi düşünce akımları irdelenecek, yeni toplumsal ve siyasal düşünce kalıpları etrafında modernite, postmodernite, laiklik, Avrupa, Batıclık, küreselleşme, feminizm gibi kavramların nasıl anlaşıldığı sorgulanacaktır. Her akım öne çıkmış yazar ve düşünürlerin özgün metinleriyle çözümlenecek, o arada Türk edebiyatının sorunları nasıl kavrayıp yansıttığı üstünde de durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2008-2009 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2006-2007 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2004-2005 Türk Toplumsal Düşüncesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 518 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimlerde kullanımı giderek yaygınlaşan nitel araştırma yöntemlerine giriş olarak tasarlanmıştır. Dersde nitel araştırma metodlarının teorik zemini, önemli data toplama ve analiz yöntemleri ele alınacaktır. Derse paralel olarak sürdürülecek alan çalışması projeleri sayesinde öğrenilen bilginin pratik uygulaması için gerekli becerilerin kazanılması da amaçlanmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Nitel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2007-2008 Nitel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 Nitel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2004-2005 Nitel Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 520 Hareketlilikler Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, insanların, fikirlerin, ürünlerin, sermayenin ve imgelerin hareketliliklerine, bu hareketlilik sistemlerinin ve mekanlarının toplumsal, kültürel, siyasi boyutlarına ve hareketliliğin uygarlığın, modernitenin ve küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak tarihsel oluşumuna bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenecek konular arasında Hareketlilikler Kuramı, seyahat ve turizmin arayüzü ve mekanları olarak kentler, hareketlilikler ekseninde eşitsizlikler, ulaşım sistemlerinin tarihi, havalimanları demiryolları ve konteyner limanları, ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin mekan ve toplumsallık biçimleri üzerindeki kültürel ve ekonomik tesirleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Hareketlilikler Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 521 Kent Sosyolojisi 3 SU Kredi
Kentsel büyüme ve gelişme kalıpları, kentsel toplumsal örgütlenme (aile, mahalle ve topluluklar) gibi kentsel yaşamın toplumsal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda ayrıca kentsel sosyal sorunlar (konut, suç), kentsel politikalar ve planlama (planlamanın sosyolojisi ve yurtdaş katılımı) gibi konular ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kent Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 525 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3 SU Kredi
Bu ders ekonomik faaliyetlerin toplumsal anlamına işlevine ve yerine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bir giriş niteliği taşımaktadır. İncelenecek konular arasında küreselleşme, kapitalizm ve neoliberalizm; iş ve emek düzenleri; yönetimsellik, tüketim kültürü; mekan ve değer sanayisizleşme ve sınıf; ve kültürel ekonomi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3
Güz 2020-2021 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 526 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma 3 SU Kredi
Bu ders emek, çalışma ve işyeri örgütlenmesi ve pratiklerinin nasıl cinsiyete tabi kılındığının tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakışla incelenmesini amaçlar. Ele alınacak konular arasında cinsiyet kimliği, sınıf konumu ve işgücü katılımı arasındaki kurucu ilişki ; modern küresel ekonominin farklı sektörlerindeki çalışma ve cinsiyet dinamikleri; devletin cinsiyet, aile ve iş ile ilişkilenme biçimleri ile kadınların ve erkeklerin çalışma hiyerarşilerini tecrübe etme biçimleri bulunmaktadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 532 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3 SU Kredi
Biz kimiz? Her toplumsal grup, kültürler ve tarihsel dönemler arasındaki ciddi farklılıklarla da olsa bu soruyu cevaplandırmaya çalışıyor. Bütün toplumsal gruplar aynı zamanda üyelerinin cinsel aktiviteleri hakkında kurallar belirlemeye ve uygulamaya da çalışıyorlar. Sosyolojik ve antropolojik çalışmalar gösteriyor ki toplumsal grupların cinsellik hakkındaki kuralları belirleyiş şekilleri, kendilerini tanımlayan sınırlar ve muhafaza ettikleri toplumsal alanlar ile ilişkileniyor. Bu derste bu sorunsal etrafındaki teorik tartışma ve araştırmaları inceleyeceğiz. Tartışma temaları yıldan yıla değişse de eşcinsellik, namus cinayetleri ve başörtüsü gibi konular etrafında oluşacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3
Bahar 2008-2009 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :