DİNLE

Ders Kataloğu

VA 501 Giriş Modülü 0 SU Kredi
Bu yüksek lisans atölyesinde öğrenciler sanat ve tasarım alanlarında daha önce ortaya koyulmuş bireysel ifade dillerini tanıyacaktır. Dönem boyunca değişik atölye sanatçıları öğrencilere kendi sanat veya tasarım anlayışlarını tanıtacaklar. Bu dönemde öğrenciler değişik yöntemleri, materyalleri ve teknikleri kullanma becerilerini geliştirecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Giriş Modülü 0
Güz 2021-2022 Giriş Modülü 0
Bahar 2020-2021 Giriş Modülü 0
Güz 2020-2021 Giriş Modülü 0
Güz 2019-2020 Giriş Modülü 0
Güz 2018-2019 Giriş Modülü 0
Güz 2017-2018 Giriş Modülü 0
Bahar 2016-2017 Giriş Modülü 0
Güz 2016-2017 Giriş Modülü 0
Güz 2015-2016 Giriş Modülü 0
Güz 2014-2015 Giriş Modülü 3
Güz 2013-2014 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2012-2013 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2011-2012 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2010-2011 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2009-2010 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2008-2009 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2007-2008 Stüdyoya Giriş 3
Güz 2006-2007 Atölye Çalışması I 3
Güz 2005-2006 Atölye Çalışması I 3
Bahar 2004-2005 Atölye Çalışması I 3
Güz 2004-2005 Atölye Çalışması I 3
Bahar 2003-2004 Atölye Çalışması I 3
Güz 2003-2004 Atölye Çalışması I 3
Bahar 2002-2003 Atölye Çalışması I 3
Güz 2002-2003 Atölye Çalışması I 3
Güz 2001-2002 Atölye Çalışması I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 502 Orta Seviye Modülü 3 SU Kredi
Bu atölyede öğrencilerin kendi sanat yapıtları üzerinde çalışacaktır. Grup veya bireysel atölye eleştirileri dönem içinde öğrencinin sanata dönük yaklaşımını yönlendirecektir. Tasarıma eğilimli öğrenciler gerek web ve dijital video gibi çağdaş ve editoryal tasarım gibi daha geleneksel tasarım alanlarında yoğunlaşacak farklı projelerde farklı tasarım ögelerini birleştirebilme anlayışı geliştirecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2020-2021 Orta Seviye Modülü 3
Güz 2020-2021 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2019-2020 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2018-2019 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2017-2018 Orta Seviye Modülü 3
Güz 2017-2018 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2016-2017 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2015-2016 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2014-2015 Orta Seviye Modülü 3
Bahar 2013-2014 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2012-2013 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2011-2012 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2010-2011 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2009-2010 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2008-2009 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2007-2008 Orta Seviye Stüdyo Çalışması 3
Bahar 2006-2007 Atölye Çalışması II 3
Güz 2006-2007 Atölye Çalışması II 3
Bahar 2005-2006 Atölye Çalışması II 3
Güz 2005-2006 Atölye Çalışması II 3
Bahar 2004-2005 Atölye Çalışması II 3
Güz 2004-2005 Atölye Çalışması II 3
Bahar 2003-2004 Atölye Çalışması II 3
Güz 2003-2004 Atölye Çalışması II 3
Bahar 2002-2003 Atölye Çalışması II 3
Bahar 2001-2002 Atölye Çalışması II 3

Onkosul: VA 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya VA 501 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 503 İleri Seviye Modülü 3 SU Kredi
Bu ders yüksek lisans atölyelerinin devamıdır. Fakülte öğretim üyeleri ve değişik disiplinlerde çalışan ve dışarıdan gelen katılımcılar öğrencilerin ürettiği yapıtları eleştireceklerdir.Böylelikle öğrencinin farklı biçimler, görüntüler ve sanat dili yolu içinde kendi dilini geliştirmesi beklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2021-2022 İleri Seviye Modülü 3
Bahar 2020-2021 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2020-2021 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2019-2020 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2018-2019 İleri Seviye Modülü 3
Bahar 2017-2018 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2017-2018 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2016-2017 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2015-2016 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2014-2015 İleri Seviye Modülü 3
Güz 2013-2014 Stüdyo Projesi 3
Güz 2012-2013 Stüdyo Projesi 3
Güz 2011-2012 Stüdyo Projesi 3
Güz 2010-2011 Stüdyo Projesi 3
Bahar 2009-2010 Stüdyo Projesi 3
Güz 2009-2010 Stüdyo Projesi 3
Güz 2008-2009 Stüdyo Projesi 3
Güz 2007-2008 Stüdyo Projesi 3
Güz 2006-2007 Atölye Çalışması III 3
Bahar 2005-2006 Atölye Çalışması III 3
Güz 2005-2006 Atölye Çalışması III 3
Bahar 2004-2005 Atölye Çalışması III 3
Güz 2004-2005 Atölye Çalışması III 3
Bahar 2003-2004 Atölye Çalışması III 3
Güz 2003-2004 Atölye Çalışması III 3

Onkosul: VA 502 - Yüksek Lisans - En Az D
veya VA 502 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 504 Mezuniyet Modülü 3 SU Kredi
Bu dönem çalışmalarında öğrencinin projesinin / sergisinin son halini gerçekleştirmesi beklenir. Ayrıca profesyonel dünyaya açılacak öğrencinin portfolyosunu profesyonel bir seviyede hazırlaması da bu derste sağlanacaktır.Öğretim üyelerinin eleştirileri öğrencinin yüksek lisans atölyesine dönük beklentileri ve gereksinimleri karşılayarak bu sürecin gereklerini tamamlayarak atölye çalışmalarını sonuçlandırmasını sağlayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Mezuniyet Modülü 3
Güz 2017-2018 Mezuniyet Modülü 3
Bahar 2016-2017 Mezuniyet Modülü 3
Bahar 2015-2016 Mezuniyet Modülü 3
Bahar 2014-2015 Mezuniyet Modülü 3
Bahar 2013-2014 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2012-2013 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2011-2012 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2010-2011 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2009-2010 İleri Stüdyo Projesi 3
Güz 2009-2010 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2008-2009 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2007-2008 İleri Stüdyo Projesi 3
Bahar 2006-2007 Atölye Çalışması IV 3
Güz 2006-2007 Atölye Çalışması IV 3
Bahar 2005-2006 Atölye Çalışması IV 3
Bahar 2004-2005 Atölye Çalışması IV 3
Bahar 2003-2004 Atölye Çalışması IV 3

Onkosul: VA 503 - Yüksek Lisans - En Az D
veya VA 503 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 505 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, sanat ve tasarım öğrencilerinin kendi yaratıcı faaliyetleri ve projeleri hakkında kuram geliştirebilmelerini ve etkili bir biçimde yazabilmelerini sağlamak amacı ile kurgulanmıştır. Kişisel çalışmaların kuramsal bir boyutta incelenmesi yetisinin yanı sıra öğrencilere sanat kuramı, sanat eleştirisi, sanat eğitimi, yeni medya, küratoryal çalışmalar gibi konu ile ilintili geniş alanlarda da araştırma yapabilme ve kuram üretebilme becerisini kazandırmak dersin bir diğer amacıdır. Bu alanın araştırma yöntemleri her ne kadar nitel sorgulama yöntemleri ve estetik bilimlerinin bir birleşimi olarak değerlendirilebilinse de, yapılan çalışmaların öznel nitelikleri göz önüne alındığında ilave bir takım yetilerin de devreye girmesi gerekeceği aşikardır. Bunların arasında kişisel yaratıcı faaliyetin ve projelerin belgelenmesi, ve bu görsel belgelerin hem yazılacak akademik metnin hem de akabinde kurgulanacak olan sunum belgesinin içinde ne şekilde yer almaları gerektiği de bu dersin öğrenim çıktıları arasında olacaktır. Ders ayrıca öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2021-2022 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2020-2021 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2019-2020 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Sanat ve Tasarım Kuramında Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 515 Görsel Kültür 3 SU Kredi
Görsel Sanatın anlatımı da algılaması da karmaşık olabilir. Oysa görsel sanatın kendi anlamını ürettiği farklı diller oluşmuş, bu diller diğer kültür süreçleriyle içiçe geçmiştir. Bu farklı oluşumları izleyen yöntemler mevcuttur. Bu derste bu yöntemler ele alınacaktır. Farklı yönelimler içinde oluşan görsellik ve görsel nesnelerin anlamlarını anlamaya yönelik diğer ifade biçimleri de eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Görsel Kültür 3
Bahar 2013-2014 Görsel Kültür 3
Bahar 2010-2011 Görsellik ve Görsel Anlam 3
Güz 2003-2004 Görsellik ve Görsel Anlam 3
Bahar 2001-2002 Görsellik ve Görsel Anlam 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 516 Elektronik ve Dijital Sanatlar Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders, elektronik ve dijital sanatların ortaya çıktıkları 20. yüzyılın başlarından itibaren tarihsel gelişimlerini, teknik ve bilimsel temel ve yansımalarını, günümüz kuramsal ve estetik kavramlarıyla incelemektedir. Sanatçıların 20. yüzyıl bilim ve teknolojisindeki evrimsel değişikliklere verdikleri tepkiler, ortaya çıkan disiplinlerarası yaklaşımların bilim-sanat iletişimine olan etkilerinin yanında 21. yüzyıl sanatıyla ilgili bilimsel düşünce alanlarına getirdikleri yeni tanım ve kavramlar çalışılacaktır. İnteraktif sanat, sibernetik ve yapay zekadan dijital yerleştirmeye uzanan geniş bir yeni medya alanı kapsanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 520 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3 SU Kredi
Sanat tarihinde, anlamı, değeri, amacı ve varoluş koşulları hakkında modernite kadar tartışılmış ikinci bir olgu daha bulmak söz konusu değildir. Bu ders o tartışmaları, aralarındaki ilişkileri, sonuçlarını ele alacak, bunların kaygan ve değişken sanat zemininde nasıl temellendirildiğini sorgulayacaktır. Bu tartışmaların gündeme getirdiği farklı modernite tanımları, seçenek ve önermeleri ayrıca ele alınarak irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Güz 2019-2020 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2014-2015 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Yaz 2013-2014 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Güz 2011-2012 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Yaz 2008-2009 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2007-2008 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Güz 2006-2007 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2005-2006 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2004-2005 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2003-2004 Sanatta Olgular ve Tartışmalar 3
Güz 2000-2001 Sanatta Olgular ve Tartışmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 529 3D Modelleme 3 SU Kredi
3D Modelleme dersinde öğrenciler dijital medyanın yararlarını stüdyo ortamında deneyimleyerek öğrenirler. Ders modelleme ve animasyon üretimine girişteki çeşitli konseptlere görsel bakışı sağlayan tasarıma dayanmaktadır. asıl amacı 3d modelleme için gerekli dijital ekipmanları anlamak, modelleme yöntemlerini, tekniklerini, çeşitli model geometrilerinde dokulamayı ve animasyon için modellemeyi öğrenmektir. Bu ders oyun, film, multimedia ve interaktif üretim dalında bilgisayar grafikleriyle ve bilgisayar animasyonu ile ilgilenmek isteyenler için ana ders niteliğindedir. Yüksek Lisans öğrencileri dönem tezleri kapsamında bu dersi alabilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 3D Modelleme 3
Güz 2021-2022 3D Modelleme 3
Güz 2020-2021 3D Modelleme 3
Güz 2019-2020 3D Modelleme 3
Güz 2018-2019 3D Modelleme 3
Güz 2017-2018 3D Modelleme 3
Güz 2016-2017 3D Modelleme 3
Güz 2015-2016 3D Modelleme 3
Güz 2014-2015 3D Modelleme 3
Güz 2012-2013 3D Modelleme 3
Güz 2011-2012 3D Modelleme 3
Güz 2010-2011 3D Modelleme 3
Güz 2009-2010 3D Modelleme 3
Güz 2008-2009 3D Modelleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 530 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere estetiğin temelleri ve günümüzde estetiğe bakış açısı konusunda bilgi vermektir. Çalışmalar sadece estetik üzerine kalmayıp, 1945 sonrası dönemde ortaya çıkan yapısalcılık, yapısalcılık sonrası ve feminist sanat akımlarını da kapsamaktadır. Özellikle aynı dönemler içerisindeki sanat ve teori ilişkisi üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden sanat yapıtlarını sorgulayan yazılar üretmeleri beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2021-2022 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2020-2021 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 533 Sanat, Kültür,Teknoloji 3 SU Kredi
Sanatın sonunun ilan edilişiyle yeni teknoloji zaman zaman bir arada anılır. Bununla birlikte belli bir teknolojinin, sanatın doğurduğu talebi üretebilmek için yaratıldığı da iddialar arasındadır. Bu ders bu tür ilişkilerin değişik kavramlaşmasını ve sanat ve teknoloji arasındaki ilişki kadar ilişkisizliği de gözden geçirecekti Sanatın amacı değiştiğinde ya da yeniden tanımlandığında sanat ve kültür arasındaki ilişkilerin nasıl oluştuğu dersin bir başka konusudur. Bu nedenle uygulamayı ve bugünün sanat eleştirisini daha iyi anlayabilmek için bu derste bu tür değişimler özellikle değerlendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Sanat, Kültür,Teknoloji 3
Bahar 2012-2013 Sanat, Kültür,Teknoloji 3
Güz 2011-2012 Sanat, Kültür,Teknoloji 3
Bahar 2002-2003 Sanat, Kültür,Teknoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 534 3D Animasyon 3 SU Kredi
3D Modelleme dersinin devamı niteliğindeki 3D Animasyon dersini alan öğrenciler, animasyon yapım süreci ve disiplinlerarası tasarım anlayışını takım çalışmasını deneyimleyerek öğrenirler. Bu dersi alan öğrenciler, daha erken edindikleri Modelleme becerilerini tazeleyerek, hedefe yönelik 3D animasyon çalışması ile dijital mecra üretimindeki bilgilerini arttırırlar. Yüksek Lisans öğrencileri dönem tezleri kapsamında bu dersi alabilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 3D Animasyon 3
Bahar 2019-2020 3D Animasyon 3
Bahar 2018-2019 3D Animasyon 3
Bahar 2017-2018 3D Animasyon 3
Bahar 2014-2015 3D Animasyon 3
Bahar 2013-2014 3D Animasyon 3
Bahar 2012-2013 3D Animasyon 3
Bahar 2010-2011 3D Animasyon 3
Bahar 2009-2010 3D Animasyon 3
Bahar 2008-2009 3D Animasyon 3
Bahar 2007-2008 3D Animasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 537 Deneysel Film ve Video 3 SU Kredi
Deneysel film ve video nedir? Genel uygulamalardan ve diğer işlerden farkları nelerdir? Diğer sanatsal çalışmalar ile yakın bağları nelerdir? Bu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Öğrenciler kısa deneysel video çalışmaları ile kendilerini yeni şekillerde ifade etmeyi deneyimleyeceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2011-2012 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2010-2011 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2006-2007 Deneysel Film ve Video 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 538 Videografi ve Kurgu Yapımı 3 SU Kredi
Videografi ve Kurgu Yapımı dersinde öğrenciler, video üretim ve post prodüksiyon yöntemleriyle çalışmaya başlarlar. Dersi alan öğrenciler, video senaryosu yazmayı, resimli taslak görselleştirmeyi, yönetmenliği, sinematografi ve kurguyu öğrenirler. Öğrencilerin farklı bakış açıları, kadraj ve kendi yaratıcı içerikleriyle hikaye üretmeleri beklenmektedir. Yüksek Lisans öğrencileri dönem tezleri kapsamında bu dersi alabilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2021-2022 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2020-2021 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2019-2020 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2018-2019 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2017-2018 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2016-2017 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2015-2016 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2014-2015 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2013-2014 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2012-2013 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2011-2012 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2010-2011 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2009-2010 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2008-2009 Video Tekniklerine Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 539 Bilgi Görselleştirme 3 SU Kredi
Dersin amacı, öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı’nın geniş yelpazesi içinde bilgi görselleştirmenin özgün yerini anlamalarında yardımcı olmaktır. Derste bilgi görselleştirmedeki temel kavramlar tanıtılıyor ve tasarım prensipleri yardımıyla yaratıcı çözümlemeler araştırılıyor. Öğrenciler veri toplama, şema, çizelge, infografik ve yönlendirmeler vs içeren projeler üzerinde çalışırken konuyla ilgili örnekler, araştırmalar, okumalar ve gösterimler de paylaşılıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2019-2020 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2018-2019 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2017-2018 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Bahar 2016-2017 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Bahar 2015-2016 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Güz 2008-2009 Bilgiyi Görselleştirmek 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 542 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3 SU Kredi
Disiplinlerarası çalışmayı öngören bu stüdyo/derste çağdaş sanat ve tasarım temel sorunları üstünde durulacaktır. Öğrenciler sinema, resim, heykel alanından davet edilen bir sanatçı veya tasarımcıyla pratik çalışmalar yaparken, sanat tarihçisi, eleştirmen, kuramcılarlarla da sanatın temel sorunsallarını kuramsal bağlamda ele alacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2012-2013 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Güz 2010-2011 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2009-2010 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Güz 2009-2010 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2008-2009 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Güz 2008-2009 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2007-2008 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Güz 2007-2008 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2006-2007 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Güz 2006-2007 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2004-2005 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3
Bahar 2003-2004 Konuk Sanatçı/Tasarımcı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 543 Tasarım ve Tarih 3 SU Kredi
Güzel Sanatlar ve Bilim arasındaki geleneksel sınırları aşarak ilerleyen Tasarım Displinleri, teknolojik gelişimlerin içselleştirilmesi ve kullanıma yönelik nesnelerin şekil ve işlev ilişkilerinin irdelenmesi arasındaki gelgitini sürdürmektedir. Bu derste, temel tasarım olgusunun en başlıcaları arasında yer almakta olan tipografik tasarımdan hareketle tasarım tarihinin kapsamlı bir değerlendirmesi, displinlerarası yapının irdelenmesine öncelik verilerek, işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 545 Etkileşim Tasarımı 3 SU Kredi
Bu ders etkileşimli tasarım konularını içerir.Ders boyunca öğrenciler çeşitli etkileşim araçlarını ve uygulamalarını öğrenirken bir yandan da proje üretimi olarak bir takım tasarım uygulamaları geliştireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2014-2015 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2012-2013 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2010-2011 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2008-2009 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2007-2008 Etkileşim Tasarımı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 546 Etkileşimli Ses 3 SU Kredi
Bu ders etkileşimli sesin yaratıcı uygulamalarda kullanımına odaklanmaktadır. İncelenen konular uygulamalı programlama ile canlı ses analizi, sentezi ve işlenmesi; harici cihazlarla sesin canlı performanslarda kullanımı gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Etkileşimli Ses 3
Bahar 2015-2016 Ses Projeleri 3
Bahar 2010-2011 Ses Projeleri 3
Bahar 2009-2010 Ses Projeleri 3
Bahar 2008-2009 Ses Projeleri 3
Bahar 2007-2008 Ses Projeleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 547 Fotoğraf ve Anlatım 3 SU Kredi
Görsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor günümüzde. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz. Bu derste, fotografın aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmeyi amaç edineceğiz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2020-2021 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2019-2020 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2018-2019 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2017-2018 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2016-2017 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2015-2016 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2014-2015 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2013-2014 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2012-2013 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2011-2012 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2010-2011 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2009-2010 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2008-2009 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2007-2008 Fotoğraf ve Anlatım 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 548 Hareketli Grafikler ve Sanat 3 SU Kredi
Hareketli Grafikler ve Sanat dersinde öğrenciler hareketli tasarımın temellerini ve prensiplerini stüdyo ortamında deneyimleyerek öğrenirler. Bu ders tipografik ilkeler ve animasyon esasları arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Dersin ilerleyen zamanlarında, öğrenciler kendi deneysel videolarını kinetik tipografi ve metin ile imge arasındaki hareket diliyle harmanlayarak zaman-tabanlı mecrada çalışırlar. Yüksek Lisans öğrencileri dönem tezleri kapsamında bu dersi alabilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2020-2021 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2019-2020 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2018-2019 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2017-2018 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2016-2017 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2015-2016 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2014-2015 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2013-2014 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2012-2013 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2010-2011 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2009-2010 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2008-2009 Video Grafiği ve Sanatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 550 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3 SU Kredi
Bu dersin amacı üç boyutlu işlerin iç ve bulundukları ortam hakkında soru sormaktır.Heykelin ve yerleştirmenin yapı/bozum düşünceleri, 20.yüzyıl sanat tarihinden seçilmiş işlerin etüdü ve öğrencinin atölye ortamındaki değişik mediumlarla üretmiş olduğu işler üzerinde kritikler ile gerçekleşir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Güz 2018-2019 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Bahar 2016-2017 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Bahar 2015-2016 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Bahar 2013-2014 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Bahar 2012-2013 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3
Bahar 2011-2012 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 551 Yüzey Üzerinde Çizgiden Lekeye 3 SU Kredi
Bu ders, resim pratiğinin ne olduğu, resmin bugün nasıl düşünülmesi ve çağdaş sanat pratiğinde nasıl yaşadığı sorularını gündeme getirir. Sanat tarihi içinde fotoğraf, sinema, video, dijital tekniklerin bulunmasıyla resmin evrimi üzerinde düşünceler ve yüzey üzerinde bu tekniklerin bir çizgi çizmenin, bir leke elde etmenin etkileri araştırılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Yüzey Üzerinde Çizgiden Lekeye 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 553 Tasarımsal Düşünme 3 SU Kredi
Günümüzde tasarım; kültür, toplum, çevre, teknoloji ve iş dünyasının kesiştiği noktada duruyor. Dersin amacı 21. yüzyılda tasarımcının "yaratıcı" kimliğine ek olarak düşünür , öncü, ortak ve girişimci kimliklerine de yönelmek. Öğrenciler tasarımsal düşünme yöntemleri yardmıyla fikir bulma çalışmaları yapıyor, okuma, araştırma, sunum ve tartışmalar aracılığıyla tasarımın arka planına dair farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştiriyorlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2021-2022 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2020-2021 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2019-2020 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2018-2019 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2017-2018 Tasarımı Düşünmek 3
Güz 2016-2017 Tasarımı Düşünmek 3
Bahar 2010-2011 Cisimler ve Tasarımsal Yansımalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 554 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3 SU Kredi
Bu ders ileri düzeyde bir tipografi teknigi gelistirmeyi amacliyor. Derste harflerin bicimleri; metnin sayfada olusturdugu ton; ve tipografik stilin ögeleri inceleniyor. Ogrenciler kurumsal iletisim; kamu bilgilendirme; yazin ve düsün alanlarindan olusan genis bir konu yelpazesi ile tasarimlar yapacaklar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2020-2021 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2019-2020 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2018-2019 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2017-2018 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2016-2017 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2015-2016 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2013-2014 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2011-2012 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 555 Fiziksel Etkileşim 3 SU Kredi
Fiziksel Etkileşim dersinde öğrenciler çeşitli işlemsel algılama metotlarını uygulayarak sanatsal ve tasarımsal projeler üreteceklerdir. Uygulama bilgisi yanı sıra konu ile ilgili teorik zemin oluşturacak güncel kaynaklara değinilecektir. Basit anlamda elektronik devre yapısı ve bilgisayar ile mikroişlemciler arasında iletişim kurmayı sağlayan programlama bilgisi anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2017-2018 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2016-2017 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2014-2015 Fiziksel Etkileşim 3
Güz 2013-2014 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2010-2011 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2009-2010 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2008-2009 Fiziksel Etkileşim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 556 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 561 İleri İlüstrasyon 3 SU Kredi
Genel olarak ilüstrasyondan, belirli bir konunun, çizim, resim veya fotoğraf yoluyla görselleştirilmesi anlaşılır. Bu derste ise ilüstrasyon daha çok, belirli tavır veya ruh hallerinin söz konusu yöntemlerle görselleştirilmesi üzerine odaklanacak. Öğrenciler değişik ilüstrasyon tekniklerini öğrenirken kendi stillerini yaratmak ve sınamak imkânını da bulacak. Çeşitli projeler söz konusu olabilir, ama posterler için metin illüstrasyonu ile bir masal kitabındaki yer alabilecek çeşitli karakterlerinin geliştirilmesi, bunlar arasında mutlaka yer alacak. Dönem sonunda öğrenciler hem portfolyolarını genişletmiş, hem de gelecekteki görsel projelerinde ilüstrasyon kullanabilme becerisi ve özgüvenini kazanmış olacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 İleri İlüstrasyon 3
Bahar 2011-2012 İleri İlüstrasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 571 Görsel Sanatlarda Uygulama 3 SU Kredi
Öğrencilerin etkin, uygulamalı katılımıyla gerçekleşecek olan bu stüdyo dersi, öğrencilerin farklı sanat alanlarından projeleri gerçekleştirmekte yaratıcılık becerilerini arttırmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Ders görsel sanatların çeşitli ve farklı alanlarında var olan uygulamalardaki ortak paydalara yönelik olarak yürütülecektir. Sanatsal düşüncenin ortaya çıkışı, sanatsal görüntüler, nesneler ve fikirlerin üretim ve kayıt süreçlerine yönelik bağımsız görsel araştırmalar yapma metodları, yaratıcı sürecin doğasında var olan kaynaklara ve atıflara ulaşım bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Çeşitli fikirlere ve tekniklere yönelik yaratıcı özgün ve kişisel yaklaşımlar geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerden yarıyıl boyunca kağıt ya da dijital bir günlük tutmaları talep edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2016-2017 Görsel Sanatlarda Uygulama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 580 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3 SU Kredi
''Tasarımcı olarak Meslek Pratiği'' dersinin amacı öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmektir. Tasarımın şirket başarısı üzerindeki etkilerini göstermenin yanı sıra tasarımcının sahip olması gereken özgüven, farklı çalışma ortamlarına uyum sağlama, kendini doğru tanıtabilme gibi özellikler de geliştirilmektedir. Bunun yanında, kişisel tanıtımın bir parçası olarak portfolyo hazırlama, yaratıcı fikir bulma ve sunma, temel pazarlama tekniklerine odaklanılmakta, öğrencilerin brief hazırlamanın önem ve yöntemini kendi projeleri üzerinden kavramaları sağlanmaktadır. Pratiğe yönelik bir yapı ile derste öğrencilerin uygulama ve sunum yapmaları teşvik edilirken, misafir katılımcılar ve geziler aracılığı ile tasarım sektörüne dair ilk elden bilgi almaları hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 581 Yaz Projesi I 2 SU Kredi
Yoğun ve kısa süreli olarak gerçekleşecek olan bu proje dersi yaratıcı alanların pratiği veya kuramına ilişkin, uzmanlaşmış bir konu üzerine odaklanacaktır. Bu konular dersi yürütecek olan eğitmenin kendi uzmanlaşma alanı doğrultusunda belirlenecektir ve dersin çıktısı bu uzmanlaşma alanı dahilinde gerçekleştirilmiş olan bir sanat eseri/tasarım ürünü ya da kuramsal bir çalışma olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 582 Yaz Projesi II 2 SU Kredi
Yoğun ve kısa süreli olarak gerçekleşecek olan bu proje dersi yaratıcı alanların pratiği veya kuramına ilişkin, uzmanlaşmış bir konu üzerine odaklanacaktır. Bu konular dersi yürütecek olan eğitmenin kendi uzmanlaşma alanı doğrultusunda belirlenecektir ve dersin çıktısı bu uzmanlaşma alanı dahilinde gerçekleştirilmiş olan bir sanat eseri/tasarım ürünü ya da kuramsal bir çalışma olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 590 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0 SU Kredi
Stüdyo proje ve/veya sergi çalışmalarının hazırlanmasını gösteren çok amaçlı bir ders.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2016-2017 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2016-2017 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2015-2016 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2015-2016 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2014-2015 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2014-2015 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2013-2014 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2013-2014 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2012-2013 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2012-2013 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2011-2012 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2011-2012 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2010-2011 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2009-2010 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Güz 2009-2010 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2008-2009 Proje / Sergi / Tez Hazırlama Semineri 0
Bahar 2006-2007 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Güz 2006-2007 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Bahar 2005-2006 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Güz 2005-2006 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Bahar 2004-2005 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Güz 2002-2003 Stüdyo/Sergi Hazırlama Semineri 0
Bahar 2001-2002 Stüdyo/Sergi Geliştirme Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 597 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının son döneminde / yılında gerçekleştirmeleri beklenen sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Dönem Projesi 0
Bahar 2020-2021 Dönem Projesi 0
Güz 2020-2021 Dönem Projesi 0
Güz 2019-2020 Dönem Projesi 0
Güz 2018-2019 Dönem Projesi 0
Bahar 2017-2018 Dönem Projesi 0
Güz 2017-2018 Dönem Projesi 0
Bahar 2015-2016 Dönem Projesi 0
Yaz 2013-2014 Dönem Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 599 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma veya sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 35 ECTS (35 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :