DİNLE

Ders Kataloğu

VIS 508 Sanat ve Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, beşeri ve sosyal bilimlerden çeşitli okumaları, sanat dünyasının iç işleyişini incelemek üzere bir araya getirmektedir. Modern sanat ve sanatçı kavramı ile yola çıkarak, eleştirel bir biçimde sanat yapıtı ve artefakt, yaratıcılık ve emek, çağdaş ve 'etnik' sanat ayrımları ele alınmaktadır. Etnografik örneklere dayanarak, eleştirmenler, küratörler, kolleksiyonerler, mesenler ve sponsorların, kendi alanlarini nasıl tanımladıkları ve sanat izleyicisine nasıl yaklaştıkları sorgulanmakta, sanata felsefi olarak atfedilen medenileştirme fikrinin sanat dünyasının güncel işleyişinde nasıl yansıdığı irdelenmektedir. Bu yöntemle, sanat üretiminin, küratörlüğün ve sergilemenin, sanat alışverişi ve koleksiyonların oluşmasına, sanatın eleştirilmesine ve değerlendirilmesine, sigortalanmasına ve tazminine (geri iadesine) ilişkin pratiklere ve söylemlere bakılmakta, aynı zamanda sanat sektörünü oluşturan kişisel ve kurumsal ilişkiler incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Sanat ve Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Sanat ve Yönetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VIS 510 Yeni Medya 3 SU Kredi
Dersin odak noktası, yeni medyayla çağdaş sanat ilişkisi ve yeni teknolojilerin (web 2.0, sanal gerçeklik ortamları ve dijital medya) güzel sanatlar ve küratörlük alanında yolaçtığı değişimlerdir. Çağdaş sanatın 20. yüzyıl sonlarından 21. yüzyıla uzanan tarihi gözden geçirilecek, sanatçılar ve estetik anlayışı 20. yüzyılın başlarındaki belli başlı sanat akımlarıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler hem klasik medya biçimlerinde hem de dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla belirlenen ve çağdaş teknokültürler olgusunu doğuran yeni medya biçimlerinde görülen sanat pratikleri ve estetik değişimler konusunda derinlikli bir bakış açısı edineceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Yeni Medya 3
Güz 2014-2015 Yeni Medya 3
Güz 2013-2014 Yeni Medya 3
Güz 2012-2013 Yeni Medya 3
Güz 2011-2012 Yeni Medya 3
Güz 2010-2011 Yeni Medya 3
Güz 2009-2010 Yeni Medya 3
Güz 2008-2009 Yeni Medya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VIS 512 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3 SU Kredi
Müzeler ve Güncel Sanatlar dersi, kültürleraşırılık, yeni güncel sanatsal müdahale formları ve nesnenin giderek artan maddesizliği gibi olgulardan dolayı müzeler ile güncel sanat arasındaki ilişkide ortaya çıkan küratörlük sorunlarına odaklanacaktır. Ders küratöryel yaklaşımları, sanatçıların yüzleştiği zorlukları ve estetiklerini karşılaştırarak 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyıla güncel sanat eserlerinin analitik bir tarihini sunacaktır. 20. yüzyılın başı ve ortasından gelen ana sanat akımlarının etkisi geç 20. yüzyıl sanatıyla, güncel görsel uygulamalar ve güncel dijital kültürle karşılaştırılacaktır. Öğrenciler küratörlük ve sanat uygulamalarını kavramanın yanısıra, estetik dağarcık ile güncel sanat ve küratörlük uygulamalarına ilişkin uygulama temelli ve teorik konularla tanışacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2014-2015 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2012-2013 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2010-2011 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2009-2010 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2008-2009 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :