DİNLE

Ders Kataloğu

CONF 300 Çatışma Analizi ve Çözümü 3 SU Kredi
Bu ders çatışma analizi ve çözümü alanına giriş dersidir. Ders, öğrencileri çeşitli seviyelerdeki çatışmaların neden ve nasıl çıktığına, nasıl alevlendiğine, sonuçlarına, önlenme yöntemlerine ve olası yapıcı çözüm yöntemlerine dair kuram ve kavramlarla tanıştırır. Ders boyunca öğrenciler geçmiş ve güncel kişiler arası, gruplar arası, devlet içi ve devletler arası çatışma örneklerini tatışma imkanı bulacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Çatışma Analizi ve Çözümü 3
Bahar 2020-2021 Çatışma Analizi ve Çözümü 3
Bahar 2019-2020 Çatışma Analizi ve Çözümü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 400 Uluslararası Çatışma ve Barış 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası çatışma ve barış alanında çalışan akademisyen ve uygulayıcıların sunduğu değişik tanımlar, bakış açıları, aktörler ve araçları inceleyerek barış çalışmaları ve uyuşmazlık çözümü alanlarına genel bir bakış sunar. Ders uluslararası çatışma ve barışın nedenleri ve koşullarını inceleyen teorik ve ampirik literatürünün bir incelemesidir. Çatışma ve barışa farklı hatta bazen birbiriyle çatışan farklı bakış açılarını, bunların tarihsel gelişimini, ana varsayımlarını, yöntemlerini ve bunların mevcut durumdaki çatışmalara uygulanmasını inceler. Bu derste ayrıca barışın elde edilmesi için kullanılan ''zorlayıcı güç'', ''şiddetsiz mücadele'', ''dünya düzeni yoluyla barış'', ''kişisel ve toplumsal dönüşüm? kavramları incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Güz 2020-2021 Uluslararası Çatışma ve Barış 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası Çatışma ve Barış (IR400) 3
Bahar 2011-2012 Uluslararası Çatışma ve Barış (IR400) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 431 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlık çözümünün teori ve pratiğini biraraya getirmeyi sağlayacak bir çerçeve ve deneyim sunar. Derste müdahale ve değişim pratikleri ve teorilerinin çeşitli türleri gözden geçirilir, uyuşmazlıkların müdahalele öncesindeki süreçleri analiz edilir ve tartışılır, müdahalelerin etkisi üzerinde durulur. Öğrenciler 3. şahısların müdahale yöntemlerini çeşitli uluslararası uyuşmazlık durumlarında, örneğin uzlaşma sağlamak amacıyla taraflar arasında güven tesis etme olgusu çerçevesinde uygulamalı olarak tartışır ve çalışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2021-2022 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2020-2021 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2019-2020 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :