DİNLE

Ders Kataloğu

CONF 300 Çatışma Analizi ve Çözümü 3 SU Kredi
Bu ders çatışma analizi ve çözümü alanına giriş dersidir. Ders, öğrencileri çeşitli seviyelerdeki çatışmaların neden ve nasıl çıktığına, nasıl alevlendiğine, sonuçlarına, önlenme yöntemlerine ve olası yapıcı çözüm yöntemlerine dair kuram ve kavramlarla tanıştırır. Ders boyunca öğrenciler geçmiş ve güncel kişiler arası, gruplar arası, devlet içi ve devletler arası çatışma örneklerini tatışma imkanı bulacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Çatışma Analizi ve Çözümü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CONF 431 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders uyuşmazlık çözümünün teori ve pratiğini biraraya getirmeyi sağlayacak bir çerçeve ve deneyim sunar. Derste müdahale ve değişim pratikleri ve teorilerinin çeşitli türleri gözden geçirilir, uyuşmazlıkların müdahalele öncesindeki süreçleri analiz edilir ve tartışılır, müdahalelerin etkisi üzerinde durulur. Öğrenciler 3. şahısların müdahale yöntemlerini çeşitli uluslararası uyuşmazlık durumlarında, örneğin uzlaşma sağlamak amacıyla taraflar arasında güven tesis etme olgusu çerçevesinde uygulamalı olarak tartışır ve çalışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :