DİNLE

Ders Kataloğu

FILM 231 Film Çalışmalarına Giriş 3 SU Kredi
Film, televizyon, gazete ve internet, son yuzyilda gunluk yasamimizin bir parcasi olan medya urunlerinden bazilari Medyaya bagimli gunumuz kulturunde medya hakkinda elestirel bir anlayis ve tarihsel bilgi edinmek onemli. Bu ders, film ve televizyonun tarihi, uretim ve tuketim sureci, dili ve teorisi uzerine disiplinlerarasi bir bakis acisi sunacaktir. Video ve bilgisayar kaynakli medyanin da uzerinde durulacagi derste, edebi elestiriden medya uretimine farkli beceriler ogrenilecektir. (Bu baglamda, televizyon kanallari ve produksiyon sirketlerine yapilacak ziyaretler ve medya ve film alaninda calisan profesyonellerin katkisi da dersin bir bolumunu olusturacaktir)

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Film ve Medya Calismalarina Giris 3
Yaz 2008-2009 Film ve Medya Calismalarina Giris 3
Bahar 2008-2009 Film ve Medya Calismalarina Giris 3
Yaz 2005-2006 Film ve Medya Calismalarina Giris (CULT231) 3
Bahar 2001-2002 Film ve Medya Calismalarina Giris (CULT231) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 331 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
1896'da Lumiere kardeşlerin halka açık ilk film gösterimini Paris'te gerçekleştirmelerinin ardından, pek çok kişi bu yeni icatın daha çok bilimsel araştırmalar için kullanılabileceğini düşünüyordu. Ancak, sinema yeni bir eğlence sanayinin doğuşuna neden olmakla kalmayıp, yeni yüzyılın ilk özgün sanat dalı ünvanını kazandı. Bu ders, sinemanın sanat, estetik ve siyasetine bir giriş niteliği taşımaktadır. Derste filmlerin özgül toplumsal ve tarihsel bağlamları üzerinde durulacaktır. Sinema alanındaki önemli gelişmeler, belli başlı türlerin yanı sıra, derste biçem ve anlam, film anlatısının ögeleri, film yapım tekniği gibi konular da ele alınacaktır. Dünya sinemasının çeşitli örnekleri değerlendirilirken, sinemanın tarihsel gelişim çizgisine bağlı kalınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3
Bahar 2016-2017 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3
Güz 2008-2009 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3
Güz 2006-2007 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar (CULT331) 3
Bahar 2002-2003 Film Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar (CULT331) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 335 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders, Türk sinemasının tarihsel gelişimini, Türkiye toplumunun dönüşümüyle ilişkili olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Türk sinema tarihinin kimi temel örnekleri öğrencilere tanıtılırken, Türk sinemasını karakterize eden bir dizi türsel, tematik ve biçimsel özellik tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2007-2008 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: FILM 335L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 335L Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: FILM 335
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 345 Uluslararası Sinemalar 3 SU Kredi
Uluslararası Sinemalar, farklı ulusal, uluslararası ve ulusaşırı ortamların çevrelediği bir dizi filme giriş niteliği taşıyor. Ders, bu filmleri anlamlandırmak için tarihsel çerçeve, kuramsal tartışma ve estetik analizi odağına alan bir yaklaşım benimsiyor. Uluslarası Sinemalar öncelikle anlatı, anlatım ve üsluptaki hakim yaklaşımlar konusunda kurucu bir nitelik taşıyan klasik Hollywood ve Avrupa sinemasını ele alacak. Daha sonra, Tayvan'dan İran'a farklı sinemalar, Üçüncü Sinema ve Çin Beşinci Kuşak gibi akımlar ve filmlerinde ulusaşırı bir ses benimseyen Wong Kar Wai ve Fatih Akın gibi yönetmenler tartışılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Uluslararası Sinemalar 3
Yaz 2008-2009 Uluslararası Sinemalar 3
Yaz 2007-2008 Uluslararası Sinemalar 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 345L Uluslararası Sinemalar - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2007-2008 Uluslararası Sinemalar - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 390 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3 SU Kredi
Bu dersin amacı sinemadaki belli başlı konu ve temaları işlemektir. Konular kendi içinde çeşitlenecek olsa da, genel olarak yönetmen ve senaryo yazarları, türler, dönemler, eleştirel yaklaşımlar ve temalar üzerine çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2016-2017 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2015-2016 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2014-2015 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2013-2014 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2012-2013 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2010-2011 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Yaz 2009-2010 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3
Güz 2007-2008 Film Çalışmalarına İlişkin Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 424 Antropoloji ve Film 3 SU Kredi
Kültürel, siyasi ve tarihsel gerçeklikler farklı film türler (örneğin etnografik, belgesel, sinema) nasıl temsil edilirler? Bu derste, dünya hakkındaki görüşlerimizin oluşmasında görsel temsilin yeri incelenecek ve filmlerle birlikte kuramsal, etnografik ve tarihsel okumalar tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Antropoloji ve Film 3
Yaz 2008-2009 Antropoloji ve Film 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 432 Görüntü, Temsil ve Sinema 3 SU Kredi
Sinema, her ne kadar 19. yüzyılda doğsa da geniş açılımını 20. Yüzyılda yaşamış bir sanattır. Bir popüler kültür ve propaganda ortamı haline 20.yüzyılda gelmiştir. Gene geçen yüzyılda ortaya çıkan eğlence endüstrisi ve tüketim kültürü hem sinemayı belirlemiş hem de sinemadan etkilenmiştir. Öte yandan da sinema, bir görsellik ortamı ve aracı olarak görsel kültürün dönüşümünü derinden etkilemiştir. Psikanaliz gibi disiplinlerle kurduğu ilişki, 20. yzüyıldaki görsel üretim anlayışını gerek kavram gerekse teknik olarak yeniden kurgulamıştır. Bu derste sinema bu özellik ve boyutlarıyla ele alınacak gerek sinemada oluşturulan gerekse dönüştürülen gerçeklik üstünde durulacaktır. Gerçeğin kendisine ait bir olgu olmanın ötesinde, dönüştürülerek yeniden üretilmesi, bu anlamda temsil kavramını nasıl kullandığı dersin başlıca sorunsalını oluşturacaktır. O nedenle, sinemanın siyaset, tarih, psikanaliz, cinsiyet, sınırsallık, beden, kimlik gibi olgulara bakışı filmler izlenerek tartışılacak, gerçeğin bu farklı alanlarda nasıl temsil edildiği irdelenecektir. Arka plandaysa öğrenciler modernitenin temel sorunlarını ele alacaklardır. Böylece ders, 20. yüzyıl tarih, toplum ve sanat olgularının kesişiminin sinemanın özgül macerası üstünden giderek izlendiği bir ders olarak gelişecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2020-2021 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2019-2020 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2018-2019 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2015-2016 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2014-2015 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2013-2014 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2012-2013 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Güz 2011-2012 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Güz 2010-2011 Görüntü, Temsil ve Sinema 3
Bahar 2006-2007 Görüntü, Temsil ve Sinema (VA432) 3
Yaz 2005-2006 Görüntü, Temsil ve Sinema (VA432) 3
Bahar 2002-2003 Görüntü, Temsil ve Sinema (VA432) 3
Bahar 2001-2002 Görüntü, Temsil ve Sinema (VA432) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 435 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3 SU Kredi
1800 yılların ortalarından bu yana insanlar durağan görüntüleri (fotoğraf), 1890'lardan bu yana da hareketli görüntüleri ve sonra da sesleri (film) kullanarak gerçeği algıladıkları ve/veya tercih ettikleri şekillerde temsil etmektedirler. Belgesel sinema tarihi, gerçeği temsil etmek amacıyla yapılan ve malzemesini tarihsel dünyadan alan bir seri denemeden oluşmaktadır. Başından beri bu denemelerle birlikte, temsildeki etik, estetik ve politik meseleler tartışılmaya devam etmektedir. Kapsamı belgesel kuramı ve eleştirisi, etik meseleler ve temsilin sorunsalları olan bu dersler, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine eleştirisel bir bakış sunacaktır. Öğrenciler dönem boyunca kısa video çalışmaları ve seyredecekleri filmler ve okumalar ile ilgili yazılı çalışmalar yapacaklardır. Dönemin sonunda öğrencilerin, yazılı bir dönem çalışması ve ikinci dönem gerçekleştirecekleri bir projenin önerisini sunmaları gerekmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Güz 2013-2014 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Güz 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Bahar 2011-2012 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Bahar 2010-2011 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Güz 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Güz 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I 3
Güz 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I (VA435) 3
Güz 2005-2006 Belgesel: Bağlam ve Uygulama - I (VA435) 3

Onkosul: __
Yankosul: FILM 435L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 435L Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I - Laboratuvar (VA435L) 0

Onkosul: __
Yankosul: FILM 435
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 436 Belgesel: Bağlam ve Uygulama- II 3 SU Kredi
Bu ders, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine, ana kuramlarına, etik meseleler ve temsilin sorunsalları gibi ilgili konulara baktığımız VA 435 dersinin devamı niteliğindedir. Bu dönemde de iki koldan ilerleyeceğiz. Son dönemde yapılan belgesel filmler aracılığıyla günümüz belgesel dünyasında cereyan eden tartışmaları ve güncel meseleleri ve aynı zamanda da belgeselcilerin karşılaştığı pratik zorlukları inceleyeceğiz. Dönem boyunca çalışmalarını sunmak ve tartışmak üzere çeşitli belgeselcileri konuk edeceğiz. Uygulama kısmında ise, öğrenciler gerçeğin temsili denemelerini, kısa bir belgesel film yaparak ve bu çalışmalarını bir atölye ortamında paylaşarak devam ettireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Belgesel: Bağlam ve Uygulama- II 3
Bahar 2007-2008 Belgesel: Bağlam ve Uygulama- II 3
Bahar 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II (VA436) 3
Bahar 2005-2006 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II (VA436) 3

Onkosul: FILM 435 - Lisans - En Az D
Yankosul: FILM 436L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 436L Belgesel: Bağlam ve Uygulama II - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Belgesel: Bağlam ve Uygulama II - Laboratuvar (VA436L) 0

Onkosul: __
Yankosul: FILM 436
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
FILM 452 Psikanaliz ve Sinema 3 SU Kredi
19.yüzyılın sonu, takip eden yüzyıla damgasını vuracak iki kurumun, sinema ve psikanalizin, eşzamanlı doğuşuna tanık olmuştur. Bu ders genel anlamda psikanalizin film teorisi ve eleştirisini nasıl etkilediğini konu alıyor. Bu derste öğrenciler psikanalitik kavramların çalışma prensipleriyle tanıştırılırken, aynı zamanda da, psikanalitik film eleştirisinin temelleri konusunda bilgilendirileceklerdir. Her ders bir film gösterimiyle başlayacak, bir psikanalitik kavramın sunumu ve gösterilen filmi analiz ederken bu kavramın bize nasıl yardımcı olabileceğinin öğrencilerle birlikte düşünülmesiyle devam edecektir. Dönem sonunda öğrencilerin psikanalitik film eleştrisi üzerinde kapsamlı fikir yürütebilmeleri ve psikanalitik film analizine yardımcı araçları gelecekte beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Psikanaliz ve Sinema 3
Yaz 2006-2007 Psikanaliz ve Sinema 3
Güz 2005-2006 Psikanaliz ve Sinema (VA452) 3
Yaz 2004-2005 Psikanaliz ve Sinema (VA452) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :