DİNLE

Ders Kataloğu

GEN 341 Toplumsal Cinsiyet Mitleri 3 SU Kredi
Kadınlık ve erkeklik hakkındaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farklı toplumlar arasında ne tür değişiklikler gösterirler? Bu dersin amacı, bu ve buna benzer sorular aracılığıyla Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel pratik ve söylemlerle ilişkisini incelemektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Toplumsal Cinsiyet Mitleri 3
Güz 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Mitleri 3
Güz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet Mitleri 3
Yaz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Mitleri 3
Güz 2019-2020 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Yaz 2018-2019 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT341) 3
Bahar 2018-2019 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT341) 3
Bahar 2017-2018 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT341) 3
Bahar 2016-2017 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT341) 3
Güz 2015-2016 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT341) 3

Onkosul: __
Yankosul: GEN 341D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 341D Toplumsal Cinsiyet Mitleri Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Toplumsal Cinsiyet Mitleri Tartışma 0
Güz 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Mitleri Tartışma 0
Güz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet Mitleri Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: GEN 341
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 343 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarına dair tarihsel ve güncel konuları ele alır. Dersin içeriği açıldığı her dönem ayrıca duyurulur. Derste işlenecek konular ve yaklaşımlar, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, tarih, edebiyat, performans çalışmaları, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi farklı alanları kapsayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3
Güz 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3
Güz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular (CULT343) 3
Yaz 2011-2012 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular (CULT343) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 383 Toplumsal Cinsiyet ve Göç 3 SU Kredi
Bu ders küresel göç süreçlerini toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ele alan, ve dolayısıyla cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ile ilgili rol ve kimlikler ile göç nedenleri, koşulları ve deneyimleri arasında nasıl etkileşimler olduğunu inceleyen literatüre bir giriş niteliği taşımakta. İncelenen konular arasında: küresel göçlerin kadınlaşması; bakım göçleri, işçi havaleleri ve değişen toplumsal cinsiyet rolleri; cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet, insan ticareti ve sığınma; cinsellik ve evlilik amaçlı göçler ve değişen mahremiyetler bulunmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 399 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyet alanında, lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3
Güz 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3
Bahar 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3
Bahar 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Alanında Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 410 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders toplumsal cinsiyet, kültür ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Derste, toplumsal cinsiyetin siyasal alanın tanımı, vatandaşlık pratikleri ve katılım üzerindeki etkileri teorik açıdan ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal bağlamlardan somut örnekler ışığında, toplumsal cinsiyete bağlı toplumsal ve siyasal örgütlenmeler, kimlik siyaseti, kişisel ve siyasal alan arasındaki etkileşim ve gündelik alandan ulus ötesine, yüz yüze siyasetten dijital karşılaşmalara farklı siyaset yapma biçim ve alanları tartışmaya açılacaktır. Derste aynı zamanda kurumsal ve ulusal toplumsal cinsiyet politikalarının sosyopolitik etkileri ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair kültürel siyaset bakış açıları ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3

Onkosul: GEN 341 - Lisans - En Az D
veya CULT 341 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 441 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
Bu ders Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel mesele ve tartışmalarına bir giriş niteliğindedir. Bölgede süre gelen söylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet bağlamında bir analizini sunmayı ve öğrencilere geç 19. yüzyıldan bugüne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle ilişkili olarak geçirdiği dönüşümü anlama beceri ve yöntemlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet bağlamındaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Doğu’da kadınlık ve erkeklikler üzerine güncel tartışma ve söylemlere bağlamayı hedeflemektedir. Üzerinde durulacak ana konular arasında feminizm ve milliyetçilik ilişkisi, örtünme üzerine tartışmalar, kadınların öznelliği, İslami feminizm, erkeklikler ve Arap Baharı ve sonrasında cinsellik politikaları bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2019-2020 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2018-2019 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet (CULT441) 3
Bahar 2017-2018 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet (CULT441) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 442 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
20.yüzyıl ''küresel ve yerel, sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı'' (Catherine Lutz). Bu ders, bu yüzyıl boyunca yaşanmış olan savaş ve siyasal şiddet deneyimlerinin nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ele alacağı temel sorulardan bazıları şöyledir: Savaş, siyasal şiddet ve militarizasyonun toplumsal cinsiyet temelli etkileri neler olmuştur? Savaşlar, soykırımlar, ve diğer siyasal şiddet deneyimleri nasıl anlatılmış, nasıl temsil edilmiştir? Kadınlar savaşlarda yaşanan cinsiyetlendirilmiş şiddeti nasıl hatırlamakta ve anlatmaktadırlar? Tanıklık, hikaye anlatımı, ve iyileşme arasında ne tür bir ilişki vardır? Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet deneyimlerinin popüler kültür, film, edebiyat ve (oto)biyografi alanlarındaki temsilleri ''kişisel'' ile ''kamusal/milli'' arasındaki ilişkiyi nasıl kurgulamaktadırlar? Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekanlarında savaşlar nasıl cinsiyetlendirmekte ve hatırlamaktadır? Bu sorular dünyanın farklı yerlerinden, özellikle de Macaristan, Türkiye, Almanya, Rwanda, eski Yugoslavya, ve Arjantin'den örneklerle ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2020-2021 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Güz 2017-2018 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT442) 3
Güz 2016-2017 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT442) 3
Güz 2015-2016 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT442) 3
Bahar 2012-2013 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT442) 3
Bahar 2011-2012 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT442) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 444 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2020-2021 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2019-2020 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Yaz 2018-2019 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Güz 2018-2019 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Güz 2017-2018 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Güz 2013-2014 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2007-2008 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Bahar 2006-2007 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3
Güz 2003-2004 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT444) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 480 Erkekler ve Erkekliklerz 3 SU Kredi
Bu ders, erkeklerin cinsiyete tabi toplumsal özneler oldukları ve erkekliklerin öğrenilen yeniden üretilen, ve karşı çıkılan toplumsal performanslar olduğunu kabul eden araştırmaliteratürüne bir giriş niteliği taşımakta. İşlenilen konular arasında erkeliğin kişisel ve toplumsal anlamlarının disipliner-arası bir bakışla incelenmesi; eril deneyimin toplumsal sınıf,ırk cinsellik ve yaşa göre farklılaşması;gelecekte berilebilecek erkeklik biçimleri; genç ve yaşlı erkeklerin çeşitlilik arz eden yaşam tecrübeleri;ve değişen erkekler hakkındali toplumsal söylemler ve temsil biçimleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Erkekler ve Erkekliklerz 3

Onkosul: GEN 341 - Lisans - En Az D
veya CULT 341 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :