DİNLE

Ders Kataloğu

HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3 SU Kredi
Ders, farklı temsil kuramları bağlamında fotoğrafın ve hareketli görüntünün ortaya çıkış sürecini, gelişmesini ve koşullarını ele alacak, bu konuda yerleşik yaklaşımları gözden geçirecektir. Fotoğrafın ve filmin doğuşunu hazırlayan süreçler ve ortaya çıktıklarında onların yeni olmasını sağlayan izlenimler dersin ele alacağı konular arasındadır. Bu sürecin çağdaş dünyada ve kültürde tuttuğu yer, iki alanın farklılığı ve ortak kesişme noktalar görüntü üretiminde kullandığı benzer yaklaşımlar derste irdelenecek, bu çalışmalarda farklı değerlendirmelerden yararlanılacak, görsel malzeme yoğun bir biçimde kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Bahar 2014-2015 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2013-2014 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2012-2013 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2011-2012 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2010-2011 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 234 Sanatta Klasik Mitoloji 3 SU Kredi
Bu ders Yunan ve Roma mitolojisine giriş niteliğindedir. Dersin amacı öğrencilerin belli başlı mitolojik karakterler ve öyküler ile aşina olmalarını sağlamaktır. Yunan ve Roma tanrıları, tanrıçaları, kahramanları ve onların hikayeleri yüzyıllar boyunca sanatta, edebiyatta ve müzikte işlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu ders farklı kültürel üretim yansımaları daha iyi anlamak isteyen öğrencilere sağlam bir temel kazandırmayı hedeflemektedir. Bu derste kuramdan ziyade karakterler ve hikayeler üzerinde durulacak, mitolojinin dini ve ritüel yönleri de göz ardı edilmeyecektir. Ovid’i temel alarak mitlerin görsel sanatlarda nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Yaz 2021-2022 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Bahar 2021-2022 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2021-2022 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Yaz 2020-2021 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Bahar 2020-2021 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2020-2021 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2019-2020 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2018-2019 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2017-2018 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2016-2017 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2015-2016 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2014-2015 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2013-2014 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Bahar 2012-2013 Sanatta Klasik Mitoloji 3
Güz 2012-2013 Sanatta Klasik Mitoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 292 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3 SU Kredi
Bu ders, Batı sanat dünyasında 19. Yüzyıl sonundan günümüze uzanan süreçte yaşanan sanat tarihsel gelişmeleri, Empresyonizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Soyut Sanat, Pop, Minimalizm, Kavramsalcılık gibi belli başlı akımlar etrafında ele alır. Sanatsal ifadeyi etkileyen tarihsel ve kültürel bağlamlar etrafında, resim ve heykelden performans, enstalasyon ve katılımcı pratiklere uzanan bir çeşitlilikle avangard kavramının anlamı ve görsel ifadesi irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2020-2021 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2019-2020 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2018-2019 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2017-2018 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2016-2017 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2015-2016 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2014-2015 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2013-2014 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2012-2013 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2011-2012 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2010-2011 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2009-2010 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Bahar 2008-2009 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2007-2008 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2006-2007 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Bahar 2005-2006 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2005-2006 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2004-2005 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2003-2004 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2002-2003 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2001-2002 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2000-2001 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 293 Çağdaş Sanat 3 SU Kredi
Ders, dünyanın siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmeleriyle birlikte 1960'lardan 1990 yılların sonuna kadar çağdaş sanatın ana akımlara genel bir bakış niteliğindedir. 1960lar/ 1970ler Amerikan ve Avrupa sanat hareketleri karşılaştırmalı ele alınacak, 1980ler Post-Modern dönem sanatı araştırılacaktır. Ders, daha sonra 1990lı yılların Global sanat uygulamaları, sanatsal ve sosyal gerçekler içinde yaşanan gelişmeleri, etkileri üzerinde duracaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2015-2016 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2014-2015 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2013-2014 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2011-2012 Çağdaş Sanat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 311 Rönesans Sanatı 3 SU Kredi
Bu dersin Rönesans sanatına, estetiğine ve Erken Rönesansın temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Rönesans Sanatı 3
Güz 2021-2022 Rönesans Sanatı 3
Güz 2020-2021 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2019-2020 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2017-2018 Rönesans Sanatı 3
Güz 2016-2017 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2014-2015 Rönesans Sanatı 3
Güz 2013-2014 Rönesans Görselliği I (Quattrocento) 3
Güz 2012-2013 Rönesans Görselliği I (Quattrocento) 3
Bahar 2011-2012 Rönesans Görselliği 3
Bahar 2003-2004 Rönesans Görselliği 3
Güz 2001-2002 Rönesans Görselliği 3

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 312 Rönesans Görselliği II (Cinquecento) 3 SU Kredi
Bu dersin İtalya’da Yüksek Rönesans ve Maniyerizm sanatına, estetiğine ve temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Rönesans Görselliği II (Cinquecento) 3
Bahar 2012-2013 Rönesans Görselliği II (Cinquecento) 3

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 320 Kadın Sanatçılar 3 SU Kredi
Bu ders, 19. ve 20. yüzyıllarda görsel sanatlar alanındaki kadınların eserlerine bir giriştir. Ele alınan sanat akımları realizm, sembolizm, empresyonizm, Dada, sürrealizm, soyut ekspresyonizm, Pop art ve 1960'lardan itibaren Feminist sanatıdır. Ders, yaşadıkları dönemde ün yapmış kadınlardan bir seçmeye odaklanır. Bu ders, kadın sanatçıların eserlerinden yola çıkarak, öğrencilerin modern ve postmodern sanatın görsel ve kültürel yönlerini anlamalarını sağlamayı ve feminist sanat hareketinin başlangıcı ve öncesinde kadın sanatçıların içinde bulundukları koşullara bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kadın Sanatçılar 3
Bahar 2015-2016 Kadın Sanatçılar 3
Güz 2013-2014 Kadın Sanatçılar 3

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
veya HUM 212 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 323 Sanat ve Ä°ktidar 3 SU Kredi
Bu ders, siyasal iktidar ve ideolojinin teksili ya da sergilenmesinde sanat ve mimarinin rolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler, emperyal imge sistemleri, mimarinin ikonografisi ve hanedan sembolizmi gibi konuları inceleme ve tartışma fırsatını bulacaklardır. Ders boyunca, Eski Mısır, Roma, Bizans, ortaçağ ve Rönesans Avrupası ile Osmanlı İmparatorluğundan örnekler üzerinde durulacak; konferanslardan bazıları İstanbul'un çeşitli tarihsel sitlerinde gerçekleştirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Sanat ve İktidar 3
Güz 2006-2007 Sanat ve İktidar 3
Güz 2003-2004 Sanat ve İktidar 3
Bahar 2002-2003 Sanat ve Ä°ktidar 3
Güz 2002-2003 Sanat ve İktidar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve HUM 202 - Lisans - En AzD (birlikte de alinabilir)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 330 Modern Sanat ve Popüler Kültürde Orta Çağ Algıları 3 SU Kredi
Bu ders modern sanat ve popüler kültürde Orta Çağ'ın imgesel biçim ve kavramlarının yeniden kullanımını inceler. Ondokuzuncu yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla belirli sanat, mimari, edebiyat ve sinema eserleri tartışılır. Uygun olan durumlarda, Bayeux Tapestry ve Overlord Embroidery'de olduğu gibi, Orta Çağ ilham kaynakları da tartışmaya katılarak alınan ve yeniden kullanılan Orta Çağ imgeseli ile Orta Çağ sanat eserinin üretim dinamikleri arasındaki ilişki problematize edilir. Bunun gibi birebir bağlantının olmadığı durumlarda (J. R. R. Tolkien?in eserleri), ya da ilham kaynağının kendisinin imgesel olduğu durumlarda ise (Kral Artur Efsanesi) Orta Çağ ve Yakın Çağ bağlamlarında etkin olan farklı imgesellik biçimleri tartışılır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Modern Sanat ve Popüler Kültürde Orta Çağ Algıları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
ve HUM 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 333 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 3 SU Kredi
Charlemagne zamanından Geç Gotik döneme kadar Batı Avrupa Ortaçağ sanat ve mimarisi. Germen gelenekleri kök saldığı ölçüde, Roma kültürünün çöküşü. Charlemagne'ın renovatio'sunun, bir yandan daha düzenli bir toplum kurarken aynı zamanda yeni bir iman çağının kapısını aralaması. Karolenj ve Romanesk Avrupa'sında hızla çoğalan kilise ve manastırların, yeni ilim ve sanat merkezleri haline gelmesi. Daha sonra ise, ekonominin ağırlık merkezinin kırsal alanlardan yükselen kentlere kayması; madde âlemine eskisinden çok daha duyarlı bir kültürel ortamın uçvermesi. Gotik görselliğin realizmi ile Romanesk sanatın son derece stilize, neredeyse soyut biçimleri arasındaki; keza, ortaçağ kentlerinin silueti üzerinde yükselen yeni katedrallerin parlak, aydınlık iç mekânları ile, bir önceki dönemin massif ve karanlık kütleleri arasındaki tezat. Gotik mimarînin, Yüksek Ortaçağın iman çağının en etkili tanıklığını oluşturması. Bu dersin, bazı ek okumalar ve diğer yükümlülüklerle birlikte, bir lisansüstü konferans dersi olarak alınabilmesi konusunda, bkz HART 533.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 3
Güz 2009-2010 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş (HART433) 3
Güz 2008-2009 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş (HART433) 3
Bahar 2004-2005 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş (HART433) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 334 Roma Sanatı ve Bağlamları 3 SU Kredi
Bu ders, Roma sanatını arkeolojik, tarihsel, kültürel ve sosyal kontekst içerisinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ders, estetik açıdan değeri olan sanat eserlerini basit bir şekilde sunmak yerine, bu eserler ile yaratılan ve aktarılan görsel dili incelemek ve sorgulamak amacındadır. Ders süresi boyunca şu sorulara cevap aranacaktır: Roma sanatı ne demektir ve ne gibi sanatsal medyayı içerir? Yunan sanatı ile ilişkisi nedir? Romalılar güç ve politik gündemi sanat ile nasıl yansıttılar? Zevk ve kişisel imajı sanat ile nasıl ifade ettiler? Sanat malzemesinin sunumu öğrencilere kolaylık sağlamak açısından kronolojik olmakla beraber, malzemeye yaklaşım tematik ve bağlamsaldır. Portre sanatı ve kabartmalar, lahitler, duvar resimleri, mozaikler ve mücevherler gibi değişik sanat eserlerine dikkat çekilecektir. Öğrencilerden, belli başlı Roma eserlerini öğrenmeleri ve bunların tarihsel değerini sorgulamakta ilk adımı atmaları beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Roma Sanatı ve Bağlamları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 392 Geçiş Dön.Sanatı: Rönesans'tan Erken Mod. Döneme 3 SU Kredi
17.yy Rönesans sonrası dönem ile19.yy erken modernizm arasında ortaya çıkmış olan sanat akımları ve bakış açılarının inceleneceği bu derste antireformist hareket, barok, rokoko, 18.yy aydınlanması ve görselliği 19.yy. deneysel akımları gibi konular, Dürer, Holbein, Bruegel, El Greco, Caravaggio, Velasquez, Rembrandt, Vermeer, Watteau, David gibi dönem sanatçıları ve yapıtları ele alınacaktır. .

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Geçiş Dön.Sanatı: Rönesans'tan Erken Mod. Döneme 3
Bahar 2001-2002 Geçiş Dön.Sanatı: Rönesans'tan Erken Mod. Döneme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 411 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3 SU Kredi
Bu ders 19. Yüzyılın ortasında Avrupa'da avangardın gelişinden bu yana - ve öncesinde - sanatta modern olarak sayılmış eserleri incelemeyi amaçlar. Moderniteye dair düşünceler, sanatçıların amaçları ve eserleri arasındaki değişen ilişkiler gözden geçirilecektir. Modern sanatın doğuşunda romantizm, realizm, empresyonizm, post-empresyonizm gibi akımların önemi değerlendirilecektir. Delacroix, Ingres, Turner, Constable, Courbet, Manet, Monet, Cezanne, Gaugain, Seurat, Van Gogh gibi bazı temel sanatçıları incelenecek, modernist sanatın sosyal, siyasal vb. amaçları çerçevesinde moderniteye dair kavramlar ve sanatta modernizm ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2011-2012 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2010-2011 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2009-2010 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2006-2007 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2005-2006 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2004-2005 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2002-2003 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 413 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3 SU Kredi
“Türkiye’de Görsel Sanatlar”, 19. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Türkiye’de sanatın tarihine odaklanan bir derstir. Amacı, gelenek, modernlik, postmodernlik, çağdaşlık gibi kavramların etrafında ve kronolojik bir süreçte,Türkiye’de 20. yüzyılda yaşanan kültürel ve sanatsal gelişmelerin izini sürmektir. Derste sanatçı kimliği, sanatsal yönelimler ve sanat yapıtlarına odaklanılarak Türkiye’de sanat dünyasının ve görsel kültürün değişimi ele alınır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2020-2021 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2019-2020 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2018-2019 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de Görsel Sanatlar:Paşalardan Güncele 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 414 1960 Sonrası Türk Sanatı 3 SU Kredi
1960 sonrası Türkiye'si sosyal, kültürel ve siyasi katmanlarda büyük bir değişime açık olmuştur. Bu devir populer kültürün doğuşuna oldukça otonom sayılabilecek sivil toplumun çıkışına tanıklık etmiştir. Bu dönemde üretilen sanat çok çeşitli ve doğurgandır. Bu ders sosyal ve kültürel değişimlere ağırlık vererek Türkiye'nin 1960- 2000 dönemini işler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2015-2016 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2014-2015 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2013-2014 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2010-2011 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Bahar 2009-2010 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2008-2009 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2007-2008 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2006-2007 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA413) 3
Güz 2004-2005 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA413) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 424 Müzede Sanat Projesi 1 SU Kredi
Bir kredlilik bu dersin amacı İstanbul’da ki müzelerde (SSM ya da başka bir müze) yer alacak önemli sergilerin eğitim potansiyelini değerlendirmektir. Dersin içeriği sergilenen eserleri temel alacak , ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Bu ders öğrencilere seçilen konudaki sanat tarihi / tarih bilgisini, sergilenen ‘‘gerçek eserlere’’ dayanarak müze ile ilgili projelerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ile vermeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Müzede Sanat Projesi 1
Güz 2012-2013 Müzede Sanat Projesi 1

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
veya HUM 212 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 425 Müzede Sanat ve Tarih 3 SU Kredi
Bu dersin özel amacı İstanbul'da ki müzelerde (SSM ya da başka bir müze) yer alacak önemli sergilerin eğitim potansiyelini değerlendirmektir. Dersin içeriği sergilenen eserleri temel alacak (ancak bunlarla sınırlı kalmayacak) ve ayrıca müzeden dersin mekanı olarak yararlanılacaktır. Bu ders öğrencilere seçilen konudaki sanat tarihi / tarih bilgisini, hem sergilenen ``gerçek eserlere'' dayanarak hem de müzenin eğitim etkinlikleriyle ilişkilendirilecek projelerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ile vermeyi amaçlamaktadır. Dersin konusu, verileceği her dönemde İstanbul'da o sırada yer alan sergilere bağlı olarak değişecektir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Müzede Sanat ve Tarih 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 426 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3 SU Kredi
Bu ders, Yüksek Rönesans'ın efsanevi iki öncüsünün, Leonardo da Vinci ve Mikelanj Buonarotti'nin, eserlerini incelemektedir. Bu sanatçıların eserleri onaltıncı yüzyıl İtalyasının kültürel ve entelektüel arkaplanı çerçevesi dahilinde ele alınacaktır. Derste tartışılacak konular arasında hümanist diskuru tanımlayan felsefi ve bilimsel araştırmalar, Ortaçağ anlayışından farklı yeni bilgi öbekleşmeleri ve ticari aristokrasinin yükselişi yer almaktadır. Dersin odak noktası bahsedilen gelişmelerin görsel sanatlar üzerindeki etkisi ve Rönesans'ın görsel kodunun yeniden tanımlanmasıdır. Leonardo'nun analitik/bilimsel bakışıyla Mikelanj'ın etkileyici hayal gücü yeni görselliğin karşıt iki ucu olarak karşımıza çıkacak. Bu sanatçıların eserleri, kendi kişisel gelişimlerini ve diğer sanatçılar üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla incelenecekler. Son olarak, Leonardo ve Mikelanj isimlerinin etrafında oluşan efsanenin günümüzdeki yansımaları ve geçerlilikleri tartışılarak ders tamamlanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3
Bahar 2009-2010 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3
Bahar 2008-2009 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3
Bahar 2007-2008 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3
Bahar 2006-2007 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3
Güz 2005-2006 Leonardo ve Mikelanj: Rönesans'ın Kahramanları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 431 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3 SU Kredi
Bu dersin konusu, altıncı yüzyıldaki başlangıçlarından 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun sanatı ve mimarisinin incelenmesidir. Bu öykü imparator Jüstinyen'in eski Roma'nın görkemini Konstantinopolis'te canlandırma girişimiyle başlar. Ne ki bu çaba pek uzun ömürlü olmadı ve sonraki yüzyılların etnik ve siyasi çatışmaları, doğu imparatorluğunu yokuş aşağı sürükleyerek bir ortaçağ derebeyliği statüsüne indirgedi. Jüstinyen'in ferah ve aydınlık kiliselerinin duvarlarını süsleyen şenlikli 'kurtuluş' sahneleri, bu süreçte yerini, mumlarla aydınlanan loş mekanların sofu azizlerine bıraktı. Bu yoğun mistisizm eğilimine rağmen, Antikite ile bağlar tamamen kopmuş değildi. Bizans mozaiklerinin, fildişi levhalarının, resimli elyazmalarının ve ikonalarının en katı ve en dinsel olanlarında dahi, klasik hümanizmin derin izleri sezilir. Dolayısıyla Paleologue hanedanında bile, son bir klasisizm cereyanının yaşanması ve birçok bakımdan İtalyan Rönesansı'nı haber vermesi, herhalde tesadüf sayılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3
Bahar 2005-2006 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3
Güz 2004-2005 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 432 45 Sonrası Amerikan Sanatı 3 SU Kredi
Modern ve deneysel sanatlar içerisinde temeli yine modernism olan birçok konu Amerika'da 60 lı yıllardaki çıkışlara dayanır. Bu ders içersinde New York okulu çalışmaları, Minimalizm, Pop Art gibi Amerika'da erken dönem çıkışları ve 60 sonrası gövde sanatı, elektronik sanat, yeni dışavurumculuk, maletme sanatı gibi akımlar dönemin sosyal ve politik gerçekleri doğrultusunda ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 434 Ortaçağ Akdenizinin Sanat ve Mimarlık Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders Akdeniz havzasının Ortaçağdaki (3. - 13. yüzyıllar arasındaki) sanat ve mimarisini karşılaştırmalı bir yaklaşımla gözden geçiriyor. Ortaçağ sanat ve mimarlık tarihi zaman, üslûp ve coğrafya ölçütlerindan hareketle (Geç Antik, Erken Hristiyan, İslâmî, Romanesk, Gotik, Yahudi gibi) bazı geleneksel kompartımanlara ayrıla gelmiştir. Bu dersin bir amacı, geniş anlamıyla Akdeniz havzasının bütününe eğilip, yukarıdaki tasnifi geçersiz kılan süreklilik, etkileşim, bağlantı veya çatışmalara işaret etmek yoluyla, bu tür kategorileri sorgulamaktır. Dersin bir diğer amacı ise sanat ve mimarlık tarihi alanının alışılmış uygulamasının dışına çıkıp, yalnızca biçime odaklanmak yerine sanat ve mimarinin üretildiği koşulların karşılaştırılabilirliği üzerinde durmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Ortaçağ Akdenizinin Sanat ve Mimarlık Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 444 Ulus Ä°mgelemleri 3 SU Kredi
Bu ders görsel sanatların ve mimarinin milliyetçi ideolojiler dahilinde üstlendiği rolü ele almaktadır. Dersin ilk bölümü görsel betimleme, üslup, ikonografi ve sembolizm konularına bir giriş niteliğindedir. Antik Roma, Napolyon dönemi Avrupası, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası üzerinden incelenecek örnekler ile karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır. Dersin temeli bir ulusun kökeninin ya da kültürel bağlarının temsilcisi olarak algılanan resmi mimaride, kamusal anıtlarda ve dekoratif sanatlarda görülen temalara, söylemlere ve estetik sistemlere odaklanmaktadır: bunlar yeniden canlandırılan üsluplardan başlayarak (Gotik'den Rönesans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya) tarihten, efsanelerden ve folklorden beslenen temalara ve biçemlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İşlenecek konular Orta Avrupa ve Balkanlar'dan vaka örnekleri üzerinde yoğunlaşmakla beraber İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'de görsel sanatlar ve mimari alanında izlenen gelişmelerden de söz edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Ulus İmgelemleri 3
Güz 2007-2008 Ulus İmgelemleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 212 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 450 Caravaggio 3 SU Kredi
Caravaggio, tüm zamanların en önemli ve aynı zamanda en çok tartışılan sanatçılarından biriydi. Nicolas Poussin, Caravaggio'nun dünyaya resim sanatını yok etmek için geldiğini söylemişti. Sanatçı, katil, maceraperest... Caravaggio hayatında olduğu gibi sanatında da saldırgan ve provokatifti. Onun, azizleri Roma'nın kirli sokaklarında ve köhne tavernalarında canlandıran sarhoşları ve haydutları sanat dünyasını temelinden sarstı. Rönesans'tan beri kutsal kabul edilen kuralları ve Klasisizm'i küçümseyen Caravaggio sanatını doğal gözleme dayandırıyordu. Bu derste Caravaggio’nun sanatını ve altında yatanları anlamak için üslup, içerik ve hamilik meseleleri mercek altına alınıyor. Caravaggio’nun inceliği ve güzelliği reddedişi kilisenin aşırılıklarına bir tepki miydi? Sıkışıp kalmış Roma kilisesinin yoksul ve yoksun kesimlere seslenişi miydi? Yoksa sadece kendi adına radikal bir avangart söylem miydi?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Caravaggio 3
Bahar 2019-2020 Caravaggio 3
Güz 2018-2019 Caravaggio 3
Bahar 2016-2017 Caravaggio 3
Güz 2014-2015 Caravaggio 3
Bahar 2013-2014 Caravaggio 3

Onkosul: (HUM 202 - Lisans - En Az D)
ve (HART 311 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 480 Bauhaus 3 SU Kredi
İki dünya savaşı arasındaki dönemde öyle sıradışı bir an geldi ki yaratıcılık toplumsal bağlardan sıyrıldı, teknolojik ve toplumsal alanlarda meydana gelen devrim niteliğindeki değişimler sanat alanında girişilen cesur deneylerde yankı buldu. Bu girişimlerin başını Bauhaus çekti. Bauhaus sanatı, mimariyi ve tasarımı tarihsel bağlardan ve ulusal sınırlardan kurtaran bir uslupla bir araya getiren bir ekol ve akımdı. Bauhaus yeni bir çağın gerçekten uluslararası sanatıydı. Bu derste Bauhaus’un gelişimindeki belli başlı anlar Avrupa’nın dünya savaşları arasındaki kültürel ve entelektüel manzarası ile birlikte incelenerek daha geniş kapsamlı modernizm bağlamında irdelenmektedir. William Morris ve Sanatlar ve Zanaatkarlar akımı ve Art Noeveau ile başlayarak Konstrüktivizm, Kübizm, Stijl, Yeni Nesnellik, Süprematizm ve Fütürizm gibi önemli akımlar ile devam ederek modernizmin kökenlerinin sorgulandığı derste çeşitli sanat, mimari ve tasarım akımları ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bauhaus 3
Güz 2021-2022 Bauhaus 3
Bahar 2019-2020 Bauhaus 3
Bahar 2018-2019 Bauhaus 3
Güz 2017-2018 Bauhaus 3
Bahar 2014-2015 Bauhaus 3

Onkosul: HUM 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :