DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 SU Kredi
Türk çağdaşlaşmasının siyasal hayatı, ekonomisi ve sosyolojisine ilişkin bu temel, kapsamlı alan tanımlaması, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun maruz kaldığı baskılar ile yönetici zümrenin tutucu ve reformcu kanatları arasında baş gösteren boy ölçüşmelerden geçerek, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde Babıâli'nin yüzyüze geldiği sorunları irdeliyor. 19. yüzyıl Türkiye'sinin uzun ve çırpınışlı trajedisi, başlıca şu başlıklar altında inceleniyor: Giderek küçülme ve geri çekilme sürecinin yarattığı yoğun umutsuzluk; dönemin Büyük Devletleri ile Balkan milliyetçilikleri arasındaki karmaşık ilişkiler; yukarıdan aşağı modernizasyonun başlangıcı ve zamanla genişleyen gündemleri; 1830'lu, 1850'li ve 1870'li yılların büyük buhranlarında siyasi ve iktisadî faktörler iç ve dış güçlerin etkileşimi; hukuk, yönetim, eğitim, maliye ve ekonomi alanlarının yeniden yapılandırılması; Tanzimat ikiliklerinin doğurduğu "eski düzen" kargaşası; Osmanlıların modernleşme ve modern olarak kabul edilme (dolayısıyla, Avrupa devletler sistemine dahil olma) özlemi; bir hukuk devletinin giderek uç vermesi; Birinci Meşrutiyet'in başarısız liberalizminin, yerini, Abdülhamid döneminin otoritarizmine bırakması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2021-2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2021-2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2005-2006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2004-2005 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2003-2004 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2002-2003 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2001-2002 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2000-2001 İnkılap Tarihi I 2
Bahar 1999-2000 İnkılap Tarihi I 2
Güz 1999-2000 İnkılap Tarihi I 2

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 SU Kredi
Bu ders, Jön Türklerin 1908'de yüzyüze geldikleri "ya devrim ,ya imparatorluk" ikileminden, 1910'ların entelektüel kaynaşması; Balkan Savaşları ile Çanakkale'nin Türk milliyetçiliği üzerindeki etkisi; Anadolucu bir halkçılığın başlangıçları; 1918-19 yıllarının bitkinlik ve bezginliğine karşın, son bir mücadele çağrısının yükselmesi; yeni bir önderliğin ve direniş platformunun oluşturulması; istiklal mücadelesinin dayandırıldığı büyük ittifakta yerel ve ulusal unsurların payı gibi konu ve temalara açılıyor. 1923 sonrasına ilişkin önemli meseleler ise şöyle inceleniyor : ekonominin yeniden inşası; 1920'li ve 30'lu yılların inkılâpları; eğitim, tarih, arkeoloji, folklor ve yeni bir ulusal kimliğin inşası; Büyük Dünya Buhranı ve daha devletçi bir ekonomi politikasının benimsenmesi; savaş yıllarının zorlukları; 1946-50, yani çoğulcu parlamenter düzene geçiş yılları. Sonuç bölümünde, bazı büyük analitik soru ve sorunlar yer alıyor: karşılaştırmalı perspektif içinde Kemalist Devrim; sömürgeleşmemişlik koşullarına özgü bir "muasır medeniyet seviyesine yetişme" gündeminin oluşması; diğer (daha geç) ulusal kalkınmacılık örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kemalizmin pragmatizmi ve ampirisizmi; 21. yüzyılın eşiğinde, Türkiye'de demokrasinin ufuk ve olanakları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2021-2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2021-2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2021-2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2020-2021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Yaz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Güz 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2005-2006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2004-2005 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2003-2004 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2002-2003 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2001-2002 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 2000-2001 İnkılap Tarihi II 2
Bahar 1999-2000 İnkılap Tarihi II 2

Onkosul: HIST 191 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 205 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3 SU Kredi
20. yüzyılın ilk yarısı, dünya savaşları ve soykırımlar gibi korkunç yıkımlara tanık oldu. Buna karşılık üçüncü çeyreği, benzersiz bir refah ve istikrar dönemine dönüştü. Ama ardından bir diğer çöküş ve derin dönüşüm aşaması çıkageldi. Bu, sadece yüzyılın değil, herhalde bir bütün olarak Yeniçağın da sonunu belirledi. Bu ders, bu uğultulu siyasal ve toplumsal gelişmelere olduğu kadar, onlara eşlik eden kültür, fikir, sanat ve bilim tarihine de, 20. yüzyılın en önemli gözlemci ve yorumcularının eserleri ve hem örtüşen, hem ayrışan değerlendirmeleri aracılığıyla yaklaşmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2018-2019 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2017-2018 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2016-2017 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Bahar 2015-2016 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2014-2015 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2013-2014 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2012-2013 Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Güz 2011-2012 Yirminci Yüzyıl Tarihi (HIST405) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 221 Rönesans ve Reformasyon Döneminde Avrupa 3 SU Kredi
1300-1600 dolaylarında Avrupa'da toplumsal dönüşüm ve sanat. Görece yalıtılmış kültürel gelenekleriyle büyük bölgesel uygarlıkların yatay dünyasından, daha dikey olarak örgütlenmiş bir modern dünya sistemine geçişin kültürel temelleri. Bireycilik ve yansımaları. İtalyan denizci kent-devletlerinde servet birikimi ve kamusal mekân. Dinsel ve din-dışı hümanizma. Floransa'dan Roma ve Venedik'e, mimarlık, heykel ve sanattaki yetenek patlaması. Geç ortaçağdan yeniçağın şafağına Kilise'nin konumu. Eleştirel bağımsızlık, matbaa, örgütlü dine muhalefet. Worms Diyeti'nde Luther'in tavrı : otoriteye karşı bireysel vicdanının savunusu. Protestan Reformasyonu. İtalya, Almanya ve kuzey Avrupa'da Maniyerizm ve Barok sanat akımları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 223 Modernite Öncesi Toplumlarda Kadınlar 3 SU Kredi
Eski erkek-egemen, hakim sınıflara odaklanmış, yukarıdan aşağı tarihyazımı geleneğine karşı feminizmin başkaldırısı, son otuz kırk yılda çok hızlı bir gelişim gösterdi. "Ataerkilliğin pasif kurbanı olarak kadınlar" paradigması 1960'larda kalırken, kadınların kendilerine has mekanlarda özerk faaliyet ve karşı-eylem olanakları daha fazla vurgulanır oldu; hatta "kadınların tarihi", genel olarak tarihten çekilip alınarak, yer yer biricik doğru ve geçerli öykü mertebesine yükseltildi. Bugünse rüzgar belki tekrar entegrasyon yönünde eserken, ayrı bir "kadın tarihi"değil "tarih içinde kadınlar",hatta daha iyisi,gerçek hayatları baskı ve başkaldırının yanısıra paylaşma ve birlikte varolmayı da içeren "tarihsel kadınlar" yaklaşımı ağırlık kazanmakta. HIST 223'te bu gibi bütün konu ve tartışmalar, geniş bir teorik arkaplanı oluşturuyor. Sahnenin önünde ise, kabile toplumlarında, ilk Yakın Doğu imparatorluklarında, Hindistan'da ve Uzak Doğu'da, Antik Yunan ve Roma'da, ortaçağ Hıristiyan ve İslam kültür dairelerinde, nihayet Osmanlı devletinde kadınların konumu, rolü ve faaliyet biçimlerine ilişkin ampirik araştırmalar yer almakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2000-2001 Modernite Öncesi Toplumlarda Kadınlar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 227 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması 3 SU Kredi
Genel kanının aksine, tarihsel "olgu"lar kendi başlarına ayakta durmayıp, belirli yorumların matrisi içinde yer alırlar. Üstelik bu yorumlar bilim alanından sanat alanına doğru kayıldıkça gitgide daha fazla özerklik kazanır. HIST 227 dersi (a) savaştan dine, hanedanlardan köy yaşantısına kadar uzanan bir dizi tema; (b) kutsal kitaplara yansıyan dönemlerden İkinci Dünya savaşına kadar çok değişik zaman dilimleri; (c) Çin'den Amerikalara kadar farklı coğrafyalar; ve (d) bir ucu Hollywood'da, diğer ucu Cinecitta'daki bir üretim gelenekleri yelpazesi boyunca konumlandırılabilecek film öbekleri etrafında dönüyor. Her somut durumda, filmin üzerinde yoğunlaştığı tarihsel dönem, olay ve süreçler kadar, sözkonusu olguların "inşa" ve "temsil"inde yapımcının kendine özgü vizyonunun oynadığı rol de tartışmaya açılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması 3
Güz 2008-2009 Sinemada Tarih, Tarihin Sineması 3
Güz 2005-2006 Tarih Sinemaya Gidiyor 3
Bahar 2001-2002 Tarih Sinemaya Gidiyor 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 233 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3 SU Kredi
Destansı anlatıları okuma ve çözümlemeye bir giriş olarak tasarlanan bu ders, Ortaçağda yazı aracılığıyla tekrar devreye sokulan şu dört ana eser tipi üzerinde yoğunlaşacaktır : Şehnâme, Oğuznâme, İskendernâme’ler Kral Arthur Efsaneleri. Dersin başında, bu destanların kurgulanmasında kullanılan ana temalar ve anlatım yöntemleri, “kahraman”ların ortak özellikleri ve gerekli tarihsel bağlamlar hakkında verilecek genel bilgiler, daha sonra söz konusu eserlerin ayrıntılı incelemesinde kullanılacak; son örnek olarak Büyük İskender ve İskendernâme’ler, “Doğu” ve “Batı” destanları ile kahramanlarının ortak yönlerine eğilmeyi mümkün kılacak; ardından, bu eserlerin Ortaçağdan sonraki yaşantısı üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2020-2021 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2019-2020 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2018-2019 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2017-2018 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2016-2017 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2015-2016 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2014-2015 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3
Bahar 2013-2014 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 242 Devrimler Çağı, 1789-1848 3 SU Kredi
Büyük altüst oluşlara tanık olan bir dönemde Avrupa toplumu ve sanatı. Sanayi Devrimi ve çağdaş refahın maddi temellerinin atılması; Fransız Devrimi ve kitlesel demokrasinin siyasal ve kültürel yapılarının oluşması. Eski düzen, Aydınlanma ve derken fırtınanın patlak verişi. Klasisizm, romantizm, realizm. Sanat piyasası ve okur kitlesi. Janrlara, sanatçılara ve eserlere ilişkin incelemeler: Hogarth, David, Goya, Constable, Delacroix, Courbet, Turner; Wordsworth, Coleridge, Blake, Shelley, Keats, Byron; Beethoven, Chopin, Wagner; romanın yükselişi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 245 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar 3 SU Kredi
Denizcilik ve gemi yapım tarihi, ekolojiler, teknolojiler, özlem ve özendiriciler, bilgi, üretim ve hayat tarzları arasındaki etkileşimlerden büyüleyici kesitler sunar. Kıyı şeritlerine yerleşen insan toplulukları, zaman içinde hem ellerindeki malzemeden yola çıkarak, hem de yanıbaşlarındaki deniz veya okyanusların arzettiği somut problemlerle başetmeye çalışarak, farklı gemi tipleri yarattılar. Karmaşık bir aygıt olarak böyle her gemi tipi, çeşitli ekonomik sektörleri kapsamına alan çok yönlü teknoloji talepleri doğurdu; aynı zamanda insanın yeryüzünde varoluşunun keşifler, rotalar, ticaret ve göçler gibi yoğun örüntülerinin bir parçası, taşıyıcısı haline geldi. Toplumsal tarih ile bilim ve teknoloji tarihinin kesişme noktasında yeralan Bu ders, bu ve benzeri temaları, beş ana gemi tipi aracılığıyla irdelemeyi amaçlıyor : bir Akdeniz kadırgası; bir 18. yüzyıl kalyonu; Çin'den çay taşıyan hızlı bir "clipper"; bir drednot; bir transatlantik -- lüks yolcu taşımacılığı çağının yaldızlı kalıntısı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3
Bahar 2015-2016 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar 3
Bahar 2013-2014 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar 3
Bahar 2011-2012 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar 3
Bahar 2009-2010 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar (HIST345) 3
Güz 2008-2009 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Bahar 2005-2006 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar (HIST345) 3
Bahar 2004-2005 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar (HIST345) 3
Bahar 2003-2004 Deniz, Gemiler, Ä°nsanlar (HIST345) 3
Güz 2002-2003 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 285 Kanuni Süleyman Dönemi 3 SU Kredi
Osmanlı İmparatorluğunun, dünya tarihindeki insiyatif ve etkisinin doruğa çıktığı dönemdeki siyasal kurumları ve toplumsal örgütlenmesinin kapsamlı analizi. Sözkonusu siyasal fikir ve kurumların evrimi ile iç sosyal mekanizmaların birbirine eklemlenişi, Osmanlıların gerek Avrupa ve gerekse Asya'daki tüm faaliyet yelpazesi boyunca; diplomasi, savaş ve ticaret süreçlerinin yanısıra Rönesans Avrupasından zamanın güçlü ve canlı Asya imparatorluklarına uzanan ideo- kültürel temas ve etkileşimler ekseninde de incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 315 Bilim Tarihinden Bölümler I 3 SU Kredi
Derse, İlkçağdan bugüne uzanan kısa bir bilim tarihi analizi ile başlanacaktır. Daha sonra asıl amaç, Rönesans dönemini takiben orta ve batı Avrupada ortaya çıkan yeni bilimi daha iyi anlamaktır. Bu yeni bilimsel oluşuma yol açan kültürel ve sosyal faktörler nelerdi ? Sonuçlar insanların yaşam tarzını ve siyasi görüşlerini nasıl etkiledi ? Bilimsel yöntemin Osmanlı dünyasına ulaşması neden yüz yıllar aldı ? Bu ve benzeri sorular öğrencilerle birlikte tartışılacak, birçok konu öğrenciler tarafından araştırılacak, böylelikle öğrenciler kavrayışımıza yeni bulgularıyla katkıda bulunacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Güz 2011-2012 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Güz 2010-2011 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Güz 2009-2010 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Bahar 2008-2009 Bilim Tarihinden Bölümler I 3
Güz 2005-2006 Bilim Tarihinden Bölümler 3
Güz 2004-2005 Bilim Tarihinden Bölümler 3
Güz 2003-2004 Bilim Tarihinden Bölümler 3
Güz 2002-2003 Bilim Tarihinden Bölümler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 316 Bilim Tarihinden Bölümler II 3 SU Kredi
HIST 315'in devamında, bilimlerin gelişmesi ve toplum üzerindeki etkileri öyküsünün, 19. yüzyıl ortalarından günümüze getirilmesi. Batı'nın yanısıra, gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet Türkiyesi'nin bilim tarihi. HIST 315'te olduğu gibi, örnek olaylar üzerinden giden ve her aşamada öğrencinin yoğun katılımını gerektiren bir irdeleme.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Bilim Tarihinden Bölümler II 3
Bahar 2009-2010 Bilim Tarihinden Bölümler II 3
Bahar 2005-2006 Bilim Tarihinden Bölümler II 3
Bahar 2004-2005 Bilim Tarihinden Bölümler II 3
Bahar 2003-2004 Bilim Tarihinden Bölümler II 3
Bahar 2002-2003 Bilim Tarihinden Bölümler II 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 323 Tarih ve Devrim 3 SU Kredi
Devrim nedir ? Devrimler zorunlu ve kaçınılmaz, dolayısıyla evrensel midir ? Devrimlerin bilançosu yüzde yüz olumlu mu, yüzde yüz olumsuz mu sayılmalı ? İnatçı bir devrimyanlısı geleneğin ardından, bugün devrimler niçin o kadar sorgulanıyor ? "Tarihin sonu", "devrimlerin sonu" mu demek ? HIST 323'de bu ve benzeri sorunlar, düşünsel alana uzun süre yön veregelmiş devrimyanlısı ve devrimkarşıtı söylemlerin dışında bir bakışaçısıyla ele alınmakta. Konunun yeni ve eleştirel bir historiyografisinin inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ders, İngiliz, Fransız, Rus ve Çin devrimleri ile Kemalist devrime ilişkin verilerden; aynı zamanda Burke ve Tocqueville'den başlayıp, Marx'tan geçerek Brinton, Skocpol, Furet ve Hobsbawm'a uzanan yorumlardan hareketle, devrimlerin modernite ile ilişkisi; devrimlerin zaman ve mekân içindeki dağılımı; "normal" ve "anormal" politika örüntüleri; meşruiyet krizleri; öncü-kitle diyalektiği; devrimci eylem aşamaları; şiddet boşalımları ve cezalandırma gösterileri; devrimlerin radikalleşmesi ve askerîleşmesi; Avrupa devrimleri ve Avrupa dışı devrimler; devrimlerin zihinsel mevzilenişleri ve mirası gibi konuları sorunsallaştırıyor. Dersin, bazı özel koşul ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, aynı anda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 623

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 324 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi 3 SU Kredi
Esas olarak İngiliz kolonileri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin 19. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadarki tarihini kapsayan bu derste işlenecek konulardan bazıları şunlardır : Eski ve Yeni Dünya toplumları; "keşif" ve çeşitli boyutları, anlamları; insanların, hayvanların, bitkilerin, teknolojilerin ve mikropların yer değiştirmesi; İspanyol ve İngiliz sömürgeciliği arasındaki farklar; New England ile Chesapeake Körfezi kolonileri arasindaki farklar ve mücadele; Püritenizmin önemi; Avrupa'da rekabet, yerlilerle ittifak süreçleri; İngiltere ve kolonileri; Seyrüsefer Yasaları; kölelik ve borç karşılığı hizmetkarlık / serflik ilişkileri; Amerikan Devrimi; Anayasa ve Haklar Bildirgesi; ABD'nin ilk büyüme ve yayılma aşamaları; Kuzey- Güney bölünmesi; dinsel / toplumsal reformlar ve parti politikaları; köleliğin ilgasına ilişkin tartışmalar; "eyalet hakları" ve 1861-1865 İç Savaşı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi 3
Güz 2004-2005 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 326 Latin Amerika Tarihi ve Kültürü 3 SU Kredi
Latin Amerika kıtasının tarihine bu toplubakış, karşılaşma, kopuş, alışveriş ve yaratıcılık momentleri etrafında örülmüş bulunuyor. İşlenecek belli başlı konu ve temalar şunları içermekte : sömürgeciliğin karşılaşma ve mirasları, özellikle de Kolomb döneminin karşılıklı etkileşimi; köleliğin ve köleci toplumların dinamikleri; bağımsızlık sonrasının ulus inşası süreçleri; Latin Amerika?nın Amerika Birleşik Devletleri ile post-kolonyal ve/ya neo-kolonyal ilişkisi; diktatörlüklerden soykırıma, ırkçılıktan çağdaş köleliğe ve polis şiddetine uzanan bir ıskalada, bölgenin 20. yüzyıla özgü problemleri. Aynı zamanda, çeşitli açılardan disiplinlerarası bir yaklaşım söz konusu. Bölgenin kendine özgü edebiyatı, müziği, sineması ve politikaları gözden geçiriliyor; öğrencilerin Latin Amerika kültürü ve toplumuna değişik düşünsel yaklaşımlarla tanışmasının yanı sıra, Latin Amerikalı sanatçı, yazar ve aydınların uluslarını ve kültürlerini gerek dünyaya, gerek kendi kendilerine nasıl tanıttıklarını da öğrenmesi amaçlanıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 331 Erken Dönem İslam Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders İslâmiyetin doğuşundan Bağdat'ta Abbasî egemenliğinin sona erişine kadarki dönemde, İslâm uygarlığının ağırlık merkezini oluşturan alanlar üzerinde yoğunlaşır. Fütuhat, devletleşme ve sonra ademi merkezileşme gibi belli başlı siyasi süreç ve aşamaların kronolojik anlatımının ardından, toplum ve düşünce hayatının çeşitli yönleri daha yakından incelenecektir. İslâm tarihinde birlik ve çeşitlilik; dinî ilimlerin, hukukun, siyasal düşünce ve felsefenin gelişimi; toplumsal hiyerarşilerin teorisi ve pratiği; ekonomik hayat ve düşünce, ele alınacak konular arasındadır. Lisansüstü seviyesinde de alınabilen bu dersin ek okumaları ve gerekleri için, bkz HIST 531.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Güz 2019-2020 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Güz 2017-2018 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Güz 2016-2017 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Yaz 2008-2009 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Bahar 2006-2007 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Bahar 2005-2006 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Güz 2003-2004 Erken Dönem İslam Tarihi 3
Güz 2002-2003 Erken Dönem İslam Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 332 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3 SU Kredi
İslâm tarihinin 10. yüzyılın ortalarından itibaren süregelen öyküsü: Abbasi halifeliğinin derinleşen krizi; (Karahanlılar ve Volga Bulgarları gibi) Arap olmayan halklar arasında İslamiyete kitlesel geçişler; Selçuklu savaş başbuğluğunun Gaznelilere karşı zaferi ve 980’den itibaren bu yeni Türk askerî soyluluğunun önce Doğu İran’a, sonra Mezopotamya’ya, nihayet Anadolu’ya hakim olması. Büyük dış şokların ilki: Haçlı Seferleri. Büyük Selçukluların dağılmasıyla birlikte, Anadolu, Filistin, Suriye, Irak, Kirman ve İran’da birbirinden bağımsız bir dizi Selçuklu devletçiğinin zuhur etmesi. Bu arada, halifeliğin kendisinin de (Bağdat’taki Abbasiler, Mısır’daki Fatımiler ve Endülüs Emevileri arasında) üçe ayrılması. İkinci büyük dış şok: Moğol istilâsı. Nihayet, Mısır’da Memluk Sultanlığının, kuzeybatı Anadolu ve rumeli’de Osmanlıların, İran’da Safevilerin yükselişi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3
Bahar 2016-2017 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 335 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3 SU Kredi
Ders, Erken Modern Dönem İslam dünyasındaki barut imparatorlukları denilen Osmanlı, Babürlü Hindistan ve Safevi İran İmparatorluklarına odaklanacaktır. Evrensel bir tarihi cereyanın parçası olarak İslam dünyasında bugüne kadar hâkim olan bölgesel, dini, siyasi ve kültürel sınırlar adı geçen dönemde oluşmuştur. Ders üç üniteden ibarettir: giriş dersinden sonra, bu üç devletin siyasi tarihi tartışılacak ve devletler dini, idare, ordu, iktisat, ticaret, azınlıklar ve kültür gibi açılardan kıyaslanacaktır. Bu temalar gözden geçirilirken İslam dünyasına ait inhitat teorileri tartışılacaktır. Karşılaştırmalı yaklaşımın yanı sıra Osmanlı, Safevi ve Babürlü İmparatorluklarının tarihi birbirine bağlı fenomenler olarak da ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3
Bahar 2018-2019 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 3

Onkosul: (SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 336 Orta ve İç Asya Tarihi 3 SU Kredi
Dersin konusu eski Sovyet Orta Asya cumhuriyetleri olan Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan, Moğolistan ve Kuzey-batı Çin, bir de uygun olduğu zaman Doğu Avrupa bozkır bölgesinin tarihidir. Bu geniş sahada hem muhtelif imparatorluklar hem de bölgesel cereyanlar ile dinamiklerin çerçevesinde tartışılacak konulardan birisi Orta ve İç Asya’nın özel bir tarihi-coğrafi saha olup olmamasıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Orta ve İç Asya Tarihi 3
Güz 2018-2019 Orta ve İç Asya Tarihi 3

Onkosul: (SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 341 Savaş ve Toplum II : Askeri Devrim ve Modern Devletin Doğuşu 3 SU Kredi
Bu ders, bir yanda savaşın toplumsal köken ve belirleyicileri ile diğer yanda savaşın toplum üzerindeki etkisi genel sorunsalı etrafında birbirini izleyen beş "dönem" dersinin ikinci ayağında yer alıyor. Dizinin bütünü, Sosyal ve Politik Bilimler diploma programının gerek savaş ve barış, gerekse devlet formasyonu ve teorisi bileşenlerine katkıda bulunmak üzere tasarlandı. HIST 341 ise özellikle yeni askeri tarihçiliğin sorunsallaştırdığı canalıcı eşiklerin ikincisine: Avrupa'da modern devletin doğup geliştiği, kristalize olduğu döneme eğiliyor. Geoffrey Parker ve Michael Howard'dan gibi öncü teorisyenlerden, Gabor Agoston ve Rhoads Murphey gibi Osmanlı tarihçilerine kadar uzanan bir yelpazenin okuma metinlerinde, Charles Tilly'nin "örgütlü suç olarak savaş ve devlet kuruculuğu" kavramlaştırmasıyla birlikte, "askerî devrim" literatürüne de geniş yer verilmekte. Bu askerî devrimin, ateşli silah kullanımını yeniden organize etmesi; bu bağlamda özellikle yanaşık düzen eğitiminin icadı; bu yeni savaş düzeniyle birlikte, kuşatma ve deniz savaşlarında da meydana gelen değişimlerin, eski savaşçı tiplerini yeni bir asker tipine dönüştürerek, moderniteye özgü homojenleştirme işlemlerinin en önemlilerinden birini: standart silah ve cephaneler kullanan, sürekli eğitim yoluyla standardlaştırılmış komutları bir makine intizamı içinde gerçekleştirebilen üniformalı orduları yaratması; bu makine intizamı ile Adam Smith'in manifaktürlerindeki işbölümünün arzettiği paralellik; yeni savaş tarzının beraberinde getirdiği muazzam maliyetlerin, devlet aygıtlarını işlevsel uzmanlaşmaya, bürokratikleşmeye, karmaşık ikmal hat ve sistemlerini finanse edebilmek amacıyla ulusal vergi ağlarını oluşturmaya zorlaması; orduların ve imâlathanelerin çifte örsünde dövüle dövüle köylülerin asker ve işçi kalıplarına dökülmesi; süreç analizi yöntemleri gibi zihinsel sıçramaların gerçekleşmesi; nihayet Avrupa dışı toplumların ve bu arada Osmanlıların, hayatta kalabilmek için "Avrupa ordusunu ithal" sorunuyla yüzyüze gelmeleri, HIST 341'in başlıca temaları arasında.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Savaş&Toplum 2:Askeri Devrim&Modern Devletin Doğ. 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 348 Yakınçağ Diplomasi Tarihi I (1815-1950) 3 SU Kredi
Uluslararası siyaset ve diplomaside, Viyana Kongresi'nden İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasına kadar uzanan gelişmeler. Gerek askerî ve diplomatik tarih, gerekse uluslararası hukuk konuları olarak incelenecek haftalık temalardan bazıları : (1) Fransız Devriminin yolaçtığı büyük dönüşümlere eğilen bir genel giriş; (2) Viyana Kongresi; (3) Restorasyon Çağı; (4) Şark Meselesi ve Kırım Savaşı; (5) Paris Konferansı ve içerdiği uzlaşmalar; (6) milliyetçilikler ve milli birliklerin kurulması; (7) emperyalizm çağı ve kalıcı ittifak veya "antant"ların yükselişi; (8) Birinci Dünya Savaşı ve Paris banliyölerinde imzalanan çeşitli barış antlaşmaları; (9) Cemiyet-i Akvam; (10) Orta Avrupa'da revizyonizm; (11) İkinci Dünya Savaşı ve Birleşmiş Milletlerin doğuşu; (12) dekolonizasyon süreci; (13) Soğuk Savaşın başlaması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Yakınçağ Diplomasi Tarihi I (1815-1950) 3
Bahar 2003-2004 1815'ten Günümüze, Yakınçağ Diplomasi Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 349 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3 SU Kredi
Potsdam Konferansı'ndan günümüzün globalleşme ve ABD'nin tek dünya gücü olarak ortaya çıkması sorunlarına kadar uzanan uluslararası gelişmeler içinde bir ufuk turu. İşlenecek başlıca konular : Soğuk Savaşın başlaması; NATO ve Varşova Paktı; bölgesel savaşlar (Kore, Vietnam) ve diğer krizler (Berlin, Küba, Ortadoğu'da Arap-İsrail çatışması); 1970'lerin kısmî yumuşaması; nükleer silâhsızlanma görüşmeleri ve antlaşmaları; Üçüncü Dünya ve Bloksuzluk hareketi; 1975 Helsinki Zirvesi. 1970'lerin sonlarından 1980'lere yeniden tırmanış (nükleer yığınakların tekrar hız kazanması, Grenada, Nikaragua, Afganistan ve Etyopya-Somali krizleri). SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaşın sonu. Yeni bir diplomatik ve askerî istikrarsızlık dönemini oluşturan faktörler : ABD'nin tek başına hareket etme eğilimi; yeni bir dünya gücü olarak Çin; bir diğer küresel oyuncu olarak AB; Rusya'nın süregelen sorunları; Üçüncü Dünya'da gözlenen "devlet çöküşü" süreçleri; global terörizm olgusu.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2018-2019 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2016-2017 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2014-2015 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2013-2014 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2012-2013 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2011-2012 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2010-2011 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2008-2009 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2006-2007 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2005-2006 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2004-2005 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 370 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 3 SU Kredi
Ünlü Fransız tarihçi Maurice Aymard, Konstantinopolis / İstanbul'u 1970'lerde bir vesileyle ''Herşeyi özümleme kapasitesine sahip bir kent'' diye betimlemişti. HIST 370, öğrenciyi, Yunanistan'daki Megara polis'inin mütevazi bir kolonisi olarak başlayıp, Büyük Konstantinos'un İS 4. yüzyılın başlarında yaptığı kritik bir tercih sayesinde ''Yeni Roma'' olarak büyüyüp serpilmekten geçerek, Bizans imparatorluğunun kaderiyle parlayan ve nihayet 1453'de sönen bu çok-katmanlı tarihin ilk 2000 yılı ile tanıştırmaktır. Bu ve benzeri aşamaları kapsayan bir tarihsel girişin, öndegelen Bizans sit'leri ve anıtlarına düzenlenecek inceleme gezileri sırasında, mahallinde verilecek ayrıntılı konferanslarla bütünlenmesi; ayrıca, haftada en az iki saat olarak tasarlanan bu konferansların, yoğun ''küçük grup'' tartışmalarıyla pekiştirilmesi öngörülmüştür. ''Bir Kentin Tarihi I'' dersini, ek bazı okumalar ve araştırma ve yazım yükümlülükleriyle birlikte, bir lisansüstü dersi olarak alma olanağı için, bkz HIST 570.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve HUM 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 371 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3 SU Kredi
Konstantinopolis'in fetih öncesinde bulunduğu şartları ve Fatih Sultan Mehmed'in şehri fethettiği 1453 yılını irdeleyerek başlayacak olan HIST 371 dersi, ister HIST 370'in bir devamı olarak veya isterse bağımsız olarak alınmış olsun, öğrencileri İstanbul'un yeniden imârı ve iskânından yola çıkarak gelişen yeni bir imparatorluğun payitahtı olarak 16.yüzyıldaki parlaklığını, 17. ve 18.yüzyıllardaki bir dizi dönüşümünü ve buradan modernitenin başlangıcı olarak Tanzimat'a getirecektir. Sayılan bu dönüşümleri tarihsel bilgiyle temellendirilecek sınıf dersleri başlıca Osmanlı mekânları ve anıtlarına inceleme gezileri düzenlenerek mahallinde derslerle bütünleştirilecektir.. HIST 371'in ''takrir dersi'' bileşenlerinden ayrı olarak lisansüstü seviyede birincil kaynaklar bazında araştırmalarla devam etmek isteyenler için bkz. HIST 571.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Yaz 2013-2014 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2010-2011 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3
Güz 2009-2010 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 385 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3 SU Kredi
Değişimin hızlandığı bir yüzyılın barındırdığı toplumsal ve siyasal oluşumlara ilişkin, geniş ve karşılaştırmalı bir perspektif. Avrupa ''yeniçağı'' ile mukayese ve mücadele içinde Osmanlılar, (Safeviler ve Hint Moğolları gibi) diğer büyük İslâm imparatorlukları, Ming hanedanı dönemindeki Çin, Tokugawa döneminin Japonya'sı. Sosyal ve politik kurumlar; Atlantik odaklı yeni Avrupa'nın küresel erişimi; Asya imparatorluklarının amaç, özlem ve iddiaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2018-2019 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Yaz 2017-2018 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Yaz 2016-2017 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Yaz 2010-2011 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Yaz 2009-2010 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Yaz 2008-2009 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Güz 2008-2009 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3
Bahar 2006-2007 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 397 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970z 3 SU Kredi
Bu derste (a) 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, uluslararası ilişkilerin Avrupa merkezli örüntüsü içinde başgösteren gelişmeler karşısında Osmanlı devletinin izlemek zorunda kaldığı dış politika yönelimleri ile (b) modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren izlemeye koyulduğu dış politika çizgisinin, birincil kaynaklar kullanılarak, ayrıntılı ve kapsamlı bir dökümü sunuluyor. Özel olarak Türk dış politikasının belli başlı sorunlarının, genel olarak uluslararası politika sahnesindeki gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamıyacağı vurgulanıyor. Türk dış politika tarihinin en kritik yüzyılının kopuş ve devamlılıkları, nedenleriyle birlikte, etraflı olarak çözümleniyor. Dersin, bazı özel koşul ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, aynı anda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 697.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3
Bahar 2004-2005 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3
Bahar 2003-2004 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3
Bahar 2002-2003 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3
Bahar 2001-2002 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 406 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri, 20. yüzyıl tarihinin temel faktografisinin ötesinde, içerdiği insanlık hallerinin sonsuz çeşitliliği ile, geride bıraktığımız bu yüzyılın büyük trajedilerini konu alan (örneğin, siper savaşlarının dehşeti; devrimlerin vaat ettikleri ve başarısızlıkları; Faşizm, Nazizm ve Stalinizmin yükselişi; totaliter rejimler ve kamp sistemleri; işgaller ve direniş hareketleri; katliam ve soykırımlar; nükleer silâhların gölgesinde hayat; Komünizmin çöküşünü okuma ve anlamlandırma biçimleri; Üçüncü Dünyanın doğuşu, dejenerasyonu ve çöküşü gibi temalar etrafında toplanmış) sanat, edebiyat ve sinema eserleri aracılığıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 3
Bahar 2012-2013 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 415 Bilimsel Devrim 3 SU Kredi
17. ve 18. yüzyılların Bilimsel Devrimi sadece gök cisimlerinin hareketlerini açıklamakla kalmadı. Aynı zamanda bilimsel yöntemi icat etti. Dolayısıyla yeni bir bilme tarzı ve ilkesine hayat verdi. Dahası, o güne kadar belirgin ve tanımlanabilir bir uğraş bile olmayan bilimi, günümüz toplumlarındaki bağımsız ve merkezî konumuna kavuşturdu. Çağdaş bilimin temel unsurlarını meydana getiren maddî, sosyal, siyasal ve kültürel koşullar ancak 17. yüzyıl ortalarından itibaren şekillendi. HIST 415 bu ve benzeri boyutları irdelerken özellikle bilimsel fikirlerin bu fikirleri doğuran bağlam ile etkileşimi üzerinde yoğunlaşacak. Bilim tarihçilerinin geçmişin bilimini anlamak için kullandığı kaynak ve yöntemler yelpazesini öğrenciye açacak ve onları bilimin tarihsel metinlerini, koşullarını ve kişiliklerini çözümlemeye yönlendirecek. Bilim tarihi konusunda disiplinler ve fakülteler arası bir ''okuryazarlığı'' geliştirmek de dersin amaçları arasında yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 423 Doğa ve İmparatorluklar 3 SU Kredi
İmparatorluklar pratikte, coğrafî şekillenişleri itibariyle neye benziyordu? Yeryüzünün geçirdiği değişiklikler, emperyalizmin veya sömürge toplumlarının tarihi, siyaset dünyaları ve ekonomileri hakkında bize ne söyleyebilir? Yerel çevreler belirli imparatorluk biçimlerini nasıl destekledi veya kısıtladı? Doğanın incelenmesi ve kullanımı, yabancı toprakların fethi ve sömürülmesine, ya da sömürge rejimlerinin genişlemesi, idaresi ve altüst oluşuna ne gibi katkılarda bulundu? Bu ders kapsamında, imparatorlukların küresel çevre tarihine ilişkin yeni bilimsel literatür taranırken, Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa sömürgelerine ağırlık verilecek. Bilim (bilhassa tıp, doğa tarihi, coğrafya ve antropoloji) ile imparatorlukların oluşumu ve çözülmesi arasındaki karşılıklı ilişkinin çevresel boyutları, özel bir ilgi odağını oluşturacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 424 Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Tarihsel ve kültürel çalışmalar ''özel yaşamın'', diğer bir deyişle evin içinde yaşanılanın tarihini genellikle dışarıda bırakmışlardır. Bu bağlamda, birey olarak kadınlar ve çocuklar ve bir sosyal kurum olarak aile, uzun süre araştırma ve analizlerin dışında tutulmuştur. Ancak 1960'larda toplumsal tarih statükoyu değiştirmek adına öncü ve dikkate değer bir rol oynamıştır. Toplumsal cinsiyet, çocukluk ve aile önemli çalışma sahaları olarak görülmüş ve sonraki birkaç onyılda ciddi araştırma alanları olarak tanınmışlardır. Aile tarihi, çocukluk tarihi, ve toplumsal cinsiyet tarihi zaman içinde oldukça büyümüş ve belli başlı tarihsel çalışmalar yapılmıştır. Bu trende paralel şekilde bu ders spesifik olarak Avrupa'da aile, toplumsal cinsiyet ve çocukluk üzerine yoğunlaşarak Avrupa tarihi çalışmalarına alternatif bir bakış açısı sunacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2007-2008 Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 425 Yakınçağ Avrupası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun ve Gençliğin Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders, 19.yüzyıl Avrupası ile Osmanlı İmparatorluğu'nda çocukluğun ve gençliğin kültürel, toplumsal, iktisadi ve siyasi tarihini karşılaştırmalı bir perspektif içinde ele alır. Daha özel olarak, birer tarihsel aktör olarak çocukların, mensup oldukları toplulukların tarihinde oynadıkları rolü vurgular. Çocukların tarih yazımındeki yerine hasredilmiş bir girişin ardından, sırasıyla şu konular ele alınacaktır : Avrupa'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda, yakınçağ öncesi çocuk yaşamları; modernite bağlamında çocukluk ve gençliğin 'keşfi'; aileler ve çocuk yetiştirme; annelik ve babalık; eğitime ilişkin politika ve uygulamalar; Osmanlılarda çocuk emeğine ilişkin politika ve uygulamalar; cürüm, kriminalleşme ve çocuk suçları; ergenliğin inşa mekanizmaları; çocukluk ve gençlikte cinsellik; yetimler ve yetişme sürecinde ailesiz ortamlar. Ders modern Türkiye?de çocukluk ve gençlik konusuna bir ön bakış ile son bulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Yakınçağ Avrupası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun ve Gençliğin Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 427 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa 3 SU Kredi
1400 dolaylarından 1800'e değin Islam ve Osmanlı toplumlarında eğitim ve okuryazarlığın tarihi karşılaştırmalı bir perspektif içinde incelenecektir. Genel olarak modernite öncesi toplumlarda okuma ve eğitim anlayışları; seçkin zümreye mensup okurlar ve seçkin okuma malzemeleri; okuryazarlığın ve yayıncılığın kapsamının genişlemesi; Tokugawa döneminde Japonya'da kitap basımının yaygınlaşmasının toplumsal ve siyasal koşulları; Rus ve Osmanlı imparatorluklarının 1800 öncesi okuryazarlık "tarz" ve düzeylerine ilişkin karşılaştırmalar, işlenecek konular arasında yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa 3
Bahar 2003-2004 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 431 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3 SU Kredi
Bu, Bizans toplumu, siyasal yaşamı ve kültürüne bir toplu giriş dersidir. Geç Dönem Roma imparatorluğunun Doğu Roma ve sonra Bizans imparatorluğuna dönüşmesi; Bizans kilisesinin rolü; imparatorluğun askerî, siyasî ve ekonomik alanlarda yüzyıllar boyunca uzanan iniş-çıkışları; aynı zamanda çeşitli sosyal kesimlerin (örneğin köylülerin, askerlerin, keşişlerin, zanaatkârların ve kadınların) günlük yaşamı gibi konuları kapsar. Sömestir boyunca Bizans kendi başına bir varlık olarak değil, komşuları ve siyasal rakiplerini de içeren daha geniş bir dünya bağlamı çerçevesinde ele alınacak; Papalık ve Kutsal Roma İmparatorluğu, Balkan Slavları ve zamanın Müslüman güçleriyle olan ilişkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ders malzemesi, konunun standartlaşmış ikincil literatüründen seçmelerin yanısıra, bazı basılı birincil kaynakların İngilizce çevirilerini de içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3
Yaz 2008-2009 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3
Yaz 2007-2008 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3
Güz 2005-2006 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3
Bahar 2003-2004 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 433 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
Öğrenciyi gerek Avrupa Ortaçağının ana çizgileri ve bazı temel sorunlarıyla, gerekse bir dizi ünlü Ortaçağ tarihçisinin eserleri ve fikirleriyle tanıştırmayı amaçlayan bu giriş dersinde ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinde, Ortaçağın Avrupa-merkezli bir dönemleme içine oturtulması. İlkçağ ve ortaçağ uygarlıkları arasında karşılaştırmalar. Bir köylü toplumu (ya da vergisel toplum) örneği olarak Ortaçağ Avrupası. Krallık ve lordluk (ya da toprak beyliği); sınıfların oluşumu ve devletin oluşumu. Manor örgütlenmesine ve serfliğe geçiş patikaları. Fiyef dağıtımı : belirleyicileri ve örüntüleri. Eski sosyal sınıfların, yeni sınıflar içinde harmanlanması. Özel lordluğun yükselişini hızlandıran etmenler. Ortaçağ toplumunun tanımlanmasında Kilisenin ve devletin rolü. "Feodalizm" tartışmaları; Avrupa feodalizmi ile Osmanlı timar sistemi arasında karşılaştırmalar. Yüksek ve Geç Ortaçağ tarihinin süreç ve problemleri. Ticaret ve kentler. Rant biçimlerinin dönüşümü. "Feodal" monarşilerden "ulusal" monarşilere : devlet iktidarının yeniden yükselmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 434 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3 SU Kredi
Bu genel Rusya tarihi dersi, Moskova devletinin doğuşundan Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönemi kapsar. İlk başta Rusya coğrafyasının anahatları ile nüfusunun kültürel özellikleri üzerinde durulacak; burada, Rus topraklarının Avrasya boyutuna dikkat çekilecektir. Asıl tarihsel anlatım 1450-1598 arası Moskof prensliğiyle başlayacak; ''Kargaşalık Dönemi''ni Romanov hanedanının yükselişinin izlemesiyle devam edecek; bundan sonra Büyük Petro' nun modernleşme hamleleri ve bu reformların siyasal ve sosyal sonuçları üzerinde durulacaktır (1682-1740). Büyük Katerina'nın sürdürdüğü ''aydınlanma reformculuğu'' politikaları (1762-1796) incelenirken, gerek Polonya ve gerekse Osmanlı imparatoluğuna yönelik Rus yayılmacılığı üzerinde olduğu kadar, Pugaçev İsyanı (1773-1775) gibi popüler reaksiyonlar üzerinde de durulacaktır. 1801-1855 arasına gelince, Napolyon savaşları (1805-1815) ve etkileri, otokratik muhafazakârlık, Kırım Savaşı (1853-1856) gibi önemli olay ve süreçler tek tek irdelenecek; 19. yüzyılın ikinci yarısında ise dikkatler serflerin azad edilmesi (1860), diğer idarî reformlar, Orta Asya ve uzak doğu'da yayılma ile elele giden ekonomik kalkınma, nihayet devrimci bir muhalefetin doğuşu üzerinde yoğunlaşacaktır. Çalkantılı 1890-1914 dönemi hızlı sanayileşme, genel yoksulluk, popüler hoşnutsuzluk, Rus-Japon harbinde yenilgi ve ardından 1905 devriminin patlak vermesi açısından değerlendirilecek; dersin son haftaları Birinci Dünya savaşından 1917 Şubat ve Ekim devrimlerine giden yola ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3
Güz 2014-2015 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 3
Güz 2005-2006 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17.Yüzyıl-1917) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 436 Modern Ortadoğu Tarihi 3 SU Kredi
Osmanlı fethinden Oslo Barış Sürecine kadar olan dönemde öğrenciyi Ortadoğu tarihinin ana temaları ve sorunları hakkında bilgilendirmeyi hedefleyen bu dersin esas vurgusu, 18. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl sonu arasındaki zaman dilimi üzerinedir. Arap diyarlarında Osmanlı yönetiminin kurulması, Arap-Osmanlı toplumu ve kültürü, Napolyon'un Mısırı işgalinden itibaren Avrupa yayılmacılığı, genel olarak Batı etkisi, modernitenin gelişi, reformcu hükümetler, entelijensiyanın yükselişi, milliyetçilik, selefiyye hareketi, İran ve Osmanlı İmparatorluğu'nda meşrutiyetçilik ve meşrutiyet devrimleri, Osmanlı düzeninin çöküşü, emperyalizm ve Avrupa etkisinin doruğa ulaşması, Arap bağımsızlık mücadeleleri, Yişuv'un pekiştirilmesi ve İsrail devletinin doğuşu, Avrupa imparatorluklarının çöküşü, Arap politikasının radikalleşmesi, Nasırcılık, Suriye ve Irak'ta Baas rejimleri, İran Devrimi, İsrail-Filistin sorunu, ele alınacak konuların başlıcalarıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Modern Ortadoğu Tarihi 3
Bahar 2005-2006 Modern Ortadoğu Tarihi 3
Bahar 2004-2005 Modern Ortadoğu Tarihi 3
Bahar 2003-2004 Modern Ortadoğu Tarihi 3
Bahar 2002-2003 Modern Ortadoğu Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 437 İmparatorluklar, Uluslar ve Sonrası: 19. ve 20. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa 3 SU Kredi
Bu ders, Orta ve Doğu Avrupa yakın tarihine ulusçuluk prizmasından bakmayı ve bir giriş yapmayı amaçlar. Önce, Habsburg ve Rus İmparatorlukları örnekleri vurgulanarak ulus ve imparatorluk arasındaki ilişki irdelenecektir. İmparatorlukların heterojen topraklar ve halkları nasıl bünyelerine aldıkları, böldükleri veya dışladıkları; çok-etnili imparatorlukların mevcudiyetinin Orta ve Doğu Avrupa'daki ulusçuluk ve ulusal hareketlerini nasıl etkilediği, işlenecek konular arasındadır. Öğrenciler bu bağlamda Osmanlı örneği ile paralellikleri tartışmaya teşvik edilecektir. Dersin ikinci ana konusu, ulusçuluğun imparatorlukların çözülmesindeki rolü ve ortaya çıkan halef devletlerde imparatorluk mirasının serüveni ile ilgilidir. Başka bir deyişle, dersin bu kısmı iki savaş arası dönemin Avrupa'sında Nasyonal Sosyalizmin yükselmesi de dahil olmak üzere, ulus-devletlerin ortaya çıkışı üzerinde yoğunlaşacaktır. Son olarak ders, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Rus, Habsburg ve Osmanlı imparatorluklarının dağılmaları arasında sık sık vurgulanan benzerlikleri tümüyle kabullenmeksizin, ulusçuluğun Komünist blokun çöküşünde ve sonrasındaki rolünün tartışılması ile sona erecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 İmparatorluklar, Uluslar ve Sonrası: 19. ve 20. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 3

Onkosul: ECON 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 439 Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyanlar 3 SU Kredi
Bu dersin konusu, büyük çoğunluğunu Rum adı verilen Ortodoks Yunanlıların oluşturduğu Anadolu ve Balkan Hıristiyanlarının Osmanlı yönetimindeki durumu ve tarihidir. Girişte, gayrimüslimlerin historiyografisinin (zımmî ya da millet gibi) bazı temel kavramları ile tarihçilerin Osmanlı yönetimindeki Hıristiyan varlığına değişik yaklaşımları gözden geçirilecek; ardından, Ortodoks Hıristiyan inanışı ve Yunan diliyle çok içiçe bir devlet olan Bizans’ın yokolmasının, Osmanlı İmparatorluğu’na özümsenen Ortodoks nüfus ve kurumları için ne anlama geldiği sorgulanacaktır. Osmanlı toplumsal, ekonomik ve idarî yapıları Hıristiyanları nasıl etkiliyor ve onlar, bu emperyal çerçevenin üretimi ve yeniden-üretimine nasıl katılıyorlardı ? Derste işlenecek diğer bazı konular arasında, cemaat hayatı ve kurumları, Osmanlı yönetimi ve imparatorluk ağlarında Hıristiyanların yeri, Fenerliler, Yunan burjuvazisinin yükselişi, Yunan ulus-devletinin doğuşu, eğitim ve Hıristiyanların Osmanlı kentsel mekânı ile mimarisine katkısı da yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 441 Aydınlanma Dünyası 3 SU Kredi
18. yüzyıl düşünce tarihiyle ilgili bu üst düzey seminer dersinde, Aydınlanma’nın çeşitli yönleri ve daha geniş bir alandaki resepsiyonuna ilişkin sorunlar, Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya Adaları ölçeğinde ele alınacak; felsefe, din, etik, hukuk, ekonomi, siyaset ve toplum konularında bu dönemde ortaya çıkıp tarih sahnesinde etkili olan fikirler gözden geçirilecektir. Öğrencilerin, Avrupa’daki Aydınlanma hareketinin kilit şahsiyetleri hakkında bilgilenmesi; Aydınlanma’nın edebiyat, bilim, felsefe, siyaset teorisi ve ahlâk teorisi alanlarına katkısı hakkında bütünsel bir kavrayış edinmesi; nihayet, Aydınlanma’nın çağdaş, eleştirel historiyografisine hakim olması, dersin başlıca amaçları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Aydınlanma Dünyası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 443 Savaş ve Toplum IV:Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 3 SU Kredi
''Uzun 19. yüzyıl'' ile ''kısa 20. yüzyıl''ı ayıran eşik olarak Harb-i Umumî, pek çok ülkenin tarihini enlemesine keserken, özellikle imparatorlukların alaca karanlığını belirler. Bu derste, 1914-18 deneyimi hem genel, hem Osmanlı-Türkiye boyutlarıyla ele alınacak. Yeni Emperyalizm arka planı; savaşa giden yol; askerî harekâtın gelişme ve yayılma süreci; Avrupa cepheleri ve Avrupa dışı cepheler; cephedeki kan dökümü ve insan acılarının cephe gerisine özgü biçimleri; etnik temizlik boyutları; savaşın sanat ve edebiyata etkisi; toplumsal ve siyasal sonuçları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Savaş ve Toplum IV:Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 447 Filistin, Filistinlilere Karşı 3 SU Kredi
Belirli bir toprak birimi olarak “Filistin”in tarihsel evrimi ile bir halk olarak “Filistinliler”in tarihsel evrimi arasında muazzam bir gerilim söz konusudur. Kimlik ile toprak birbiriyle doğal bir uyum içinde olacağına, sanki biri ancak diğeri pahasına var olabilecek gibidir. Filistin neden Filistin sâkinlerine ait olmaya karşı direniyor? O Filistin sâkinleri nasıl ve ne zaman bir “halk” oldular? İsrail’in Filistinli vatandaşları, İşgal Altındaki Topraklar’da “oturanlar” ve devletsiz mülteciler olarak bölünmüş şu halleriyle, tek bir siyasî topluluk haline gelebilirler mi? Bu gibi soruların irdelenmesi amacıyla öğrenciler, Filistin’in ve Filistinlilerin modern tarihine ilişkin, milliyetçi anlatıları sorgulayan ve alternatif gelecekler tahayyül edebilen yeni bir bilimsel literatür ile tanıştırılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Filistin, Filistinlilere Karşı 3
Yaz 2013-2014 Filistin, Filistinlilere Karşı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 450 Şark Meselesi, 1768-1923 3 SU Kredi
18. yüzyıl ve özellikle de 19. yüzyıl Avrupa'sının Büyük Devletlerinin, o zamanki adıyla Düvel-i Muazzama'nın, aynı dönemde "Avrupa'nın Hasta Adamı" olarak anılmaya başlayan Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmaya yönelik, neredeyse iki yüz yıl devam eden girişimlerini çerçeveleyen ideolojik, politik, askeri süreç ve yapılanmaların bir bütün olarak incelenmesi. Lisansüstü araştırma seminerleri için gerekli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, HIST 650 olarak da alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Şark Meselesi, 1768-1923 3
Güz 2002-2003 Şark Meselesi, 1768-1923 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 455 19. Yüzyıl Başlarına ve Tanzimat Modernizasyonun Uçvermesine Kadar, Balkan Diyarlarının Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders, Osmanlı kurumlarının başlıcaları hakkında bazı temel bilgileri edinmiş olan öğrencileri, Balkan halklarının Osmanlı egemenliğinde geçen modernite öncesi tarihiyle tanıştırmayı amaçlar. Buna paralel olarak, Modern Balkan Tarihi üzerinde, ya da karşılaştırmalı bir Modern Balkan bilgisiyle takviyeli olarak Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi üzerinde yoğunlaşmak isteyen lisansüstü öğrenciler için de yararlı bir arkaplan oluşturur. Ele alınacak belli başlı konu ve temalar, şunları kapsar : belirli bir bölge olarak Balkanlar; Osmanlı fetihlerinin arifesinde Balkanlar; Osmanlıların güneydoğu ve sonra orta Avrupa'ya doğru genişlemesi; Osmanlı fetih savaşlarının Balkan halkları üzerindeki etkisi; Osmanlı otoritesinin tesisi : Balkan diyarlarının statü ve yönetim özellikleri, kendi kendilerini ne ölçüde yönetttikleri veya yönetmedikleri; Osmanlı imparatorluğunun Balkan eyaletlerinde yönetim ve yargı kurumları; toprak hukuku; kentler ve kent toplumu; Balkanlarda İslâmiyet; kolonizasyon ve Müslümanlaşma; gayrimüslim Osmanlı tebaasının dinî ve kültürel yaşantısının örgütlenmesi; cemaat statüsüne ilişkin sorunlar; 15.-18. yüzyıllarda Balkan halklarının kültürel yaşantısı; 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl başlarında Balkan eyaletlerinde durum; Doğu Sorunu'nun ortaya çıkışı; kültürel ve ekonomik bir süreç olarak Balkan Uyanışlarının karakteristikleri - Aydınlanma ve Romantizm, Balkan kapitalizminin doğuşu ve özgün çehresi, Sırp Ayaklanmaları ve bağımlı Sırbistan prensliğinin kuruluşu, Yunan Bağımsızlık Savaşı ve Yunanistan krallığının kuruluşu. Değerlendirme, yazılı bir araştırma çalışması ile dönem sonu sınavına dayanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 19.yy Başlarına ve Tanzimat Modernizasyonun Uçvermesine Kadar, Balkan Diyarlarının Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 461 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839) 3 SU Kredi
Klasik Osmanlı siyasal düşüncesine giriş. Belirli bir sosyo-politik buhran algılamasının giderek derinleşmesine, Kınalızade ve Gelibolulu Mustafa Âli'nin eserlerinden örnekler. Kadızadeli hareketlerinde ya da Koçibey'in risalelerinde görüldüğü gibi, 17. yüzyılda geçmişe dönme denemeleri. 18. yüzyılda, kısmî Batılılaşmaya ilk meyledişler : Lâle Devri; İbrahim Müteferrika ve Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin düşünceleri. Nizâm-ı Cedid ve kurumsal modernleşmenin başlangıçları (1792-1807). Reformlara tepkiler; bu bağlamda Hâlet Efendi örneği. II. Mahmud'un (1808-1839) merkeziyetçi politika ve reformları ile, bunlara karşı başgösteren yerel mukavemet.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 462 Osmanlı Reform Hareketleri II : Siyasal ve Toplumsal Reformlar (1839-1918) 3 SU Kredi
Günümüz Türkiye'sinde halen varlığını sürdüren düşünsel ve toplumsal sorunların kökenlerini 19. yüzyıl Osmanlı döneminde bulmak mümkündür. Söz konusu yüzyılda eski ile yeni, reformlar ile reform karşıtlığı karşı karşıya gelmiş, hem karışmış hem boyölçüşmüştü. Esasen bu sırada Osmanlı İmparatorluğu bir dizi savaşla ve dağılma sürecinin getirdiği krizlerle sarsılmaktaydı. Reformcu bürokratlar dağılma sürecini durdurmak amacıyla bir dizi önleme başvuruyor; aydınlar ise otoriter reformlara şiddetle karşı çıkıyorlardı. Osmanlı devletinin geleceğine ilişkin tartışmalar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminin ilk dört yılında (1908-1912), yani siyasal özgürlüğün nisbeten geniş olduğu bir devrede, dikkate değer bir düşünsel zenginliğe kavuştu. Ancak bu serbest tartışma ortamı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin askeri diktatörlüğüyle (1913-1918) birlikte kesintiye uğradı. Öyle veya böyle, bu ''uzun 19. yüzyıl'' Türk modernleşmesinin kurumsal temellerinin atıldığı bir dönem oldu. Bu dersin amacı son Osmanlı yüzyılındaki reform akımları ve düşüncelerinin tanıtılması ve tahlil edilmesidir. Tanzimat çağının devlet adamları, 1860 ve 70'lerin muhalif aydınları, Abdülhamid mutlakiyetinin muhafazakâr düşüncesi ve son Osmanlı onyıllarının (1889-1918) Jön Türk reformcu fikriyatı bu açıdan değerlendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Osmanlı Reform Hareketleri II : Siyasal ve Toplumsal Reformlar (1839-1918) 3
Güz 2004-2005 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 3
Bahar 2002-2003 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 463 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3 SU Kredi
Son yirmi - yirmi beş yılda, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası açılımlar içeren bir dizi metodolojik sıçrama, Osmanlı tarihinin önce şanlı bir "klasik çağ", sonra uzun ve kesintisiz bir "gerileme", nihayet 19. yüzyılda Batılılaşmaya dönük reformların başgöstermesi biçimindeki standart kurgusunun adamakıllı sorgulanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu geleneksel paradigmanın duraganlığının karşısına, bugün, 1300- 1800 arasının sosyo-ekonomik dönüşüm ve devamlılıklarının dinamik, gerçek anlamıyla tarihsel bir analizini dikebiliyoruz. HIST 363'te, toprak mülkiyeti; kentsel üretim, ticaret ve kredi ilişkilerinin örgütlenme tarzı; modern dünya sisteminin yükselişiyle çıkagelen tehditler; aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri; etnik ve dinsel çeşitlilik; entellektüel yaşam; popüler kültür ve halk katmanlarına özgü muhalefet biçimleri; sosyal ve politik kontrol mekanizmaları; devlet ile toplum arasındaki ilişkiler gibi konular, bu bağlamda işleniyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3
Güz 2009-2010 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 3
Güz 2006-2007 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi (HIST363) 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi (HIST363) 3
Bahar 2004-2005 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi (HIST363) 3
Bahar 2002-2003 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi (HIST363) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 465 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3 SU Kredi
Ders Osmanlı şiirinde aşk, gündelik hayat ve meclis, eğlence , kurgusal şenlikler gibi belirli konuları araştırmayı amaçlar. Divan şiirinde belirgin unsurlar olarak karşımıza çıkan temalar bağlamında İslam toplumlarında aşk anlayışı, aşık-maşuk, sufizm ve mistik aşk, cinsellik ve dünyevi ilişkiler; kahve, şarap, afyon kullanımını içeren gündelik zevkler yanı sıra Osmanlı şiirinin toplumsal işlevi ve (aruz vezni, şiirsel sözdizimi, anlatım teknikleri, kelime dağarcığı gibi) teknik özellikleri araştırılacaktır. Bu dersin konusunu mesnevi, gazel, kaside ya da mersiye gibi farklı edebi türlerdeki şiirler oluşturmaktadır . Dönem sonunda, öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda 1400-1800 yılları arasında yaşamış önemli şairlerin kaleme aldığı Osmanlı manzum metin örneklerini nasıl okuyup analiz edebileceklerini öğrenmeleri beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3
Güz 2019-2020 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 3

Onkosul: (SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 473 Tarım Toplumlarına Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Şehirler, kenar mahalleler, gecekondular, gökdelenler ve kent sakinleri sahneye doluşurken, köylüler ve tarımsal hayat ortadan kayboluverdi. Bu ders tarım toplumlarını yeniden akademik çalışmaların merkezine oturtmayı amaçlıyor. Bu amaçla, günümüzün tarım toplumlarına teorik ve karşılaştırmalı-tarihsel Bunun için, çağımızdaki tarım toplumlarını karşılaştırmalı tarih açısından ve teorik perspektiflerle eğiliyor. Tarım tarihi ve sosyolojisi; köylü toplumları ve ekonomilerine ilişkin tipolojiler; ticarileşme, sanayileşme ve kentleşme dinamiklerinin tarım sektöründeki insan hayatları üzerindeki etkisi; toprak tasarrufu sistemleri, ahlâk ekonomisi tartışmaları, göç, köylü etkinliği ve direnişleri, tarım toplumlarının ve/ya köylülerin edebiyat, sinema ve diğer sanat dallarındaki gösterimleri, irdelenecek konular arasında yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 475 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 3 SU Kredi
“Posty-kolonyalizm” deyimi, geçmişteki sömürge yönetimi ile bugüne olan etkilerini çeşitli açılardan araştırmaya yönelik disiplinler arası perspektif, teori ve yöntemleri kucaklayan, oldukça gevşek tanımlanmış bir alanı karakterize eder. Kolonyal söylem ve gösterimleri dekonstrüksiyondan geçirmek amacıyla yola çıkan Post-kolonyal Çalışmalar, yakın zamanda insan ve toplum bilimlerini derinden etkilemiş; dolayısıyla bu alana âşinalık, Orta Doğu’ya ilişkin araştırma literatürüne hakimiyet açısından da tayin edici hale gelmiş bulunuyor. Öte yandan, son kırk yılın akademik gelişmeleri, bu alanda çalışacaklar için sağlam bir Post-oryantalist yaklaşımı da aynı derecede önemli kılmakta. Bu derste öğrenciler, Edward Said’in çığır açıcı eserinin yanı sıra post-kolonyal literatürün başka boyutlarına da eğilecek; bu arada, İngiliz egemenliğiyle hesaplaşmaya çalışan Güney Asya araştırmacılarının geliştirdiği Maduniyet Araştırmaları ile de tanışacaklardır. Sömestirin son üçte biri, bu ve benzeri teorik edinimlerin Orta Doğu, Osmanlı ve Türkiye çalışmalarına nasıl uygulanabileceğine ayrılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 476 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 3 SU Kredi
siyaset ve edebiyatının etkileşimine odaklanır. Belirli bir siyasi pozisyonu öneren metinler tartışılarak siyasi akımların edebiyat üzerindeki etkisi ve edebiyatın bu akımlara katkısı ele alınır. Derste öğrencilere edebiyat, siyaset ve tarihe yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve ele alınan eserlerde idealize edilen siyasal ve toplumsal düzenlerin kavranması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 3
Bahar 2019-2020 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 3
Bahar 2018-2019 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk 3

Onkosul: (SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 484 Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevresel Topluluklar (1300-1914) 3 SU Kredi
Osmanlı Devleti kendisini nizâm-ı âlem denilen ideal bir dünya düzeninin koruyucusu ve bu çerçevede adaletin merkezi olarak görüyordu. Bâbıâli bu vizyonla, Balkanlar, Anadolu ve Arap eyaletlerindeki taşra nüfusunun marjinal saydığı unsurlarına (örn. rafizî dinsel topluluklara, ya da aşiretlere ve göçebe nüfus gruplarına) yönelik düzenleyici bir rol üstlenip, söz konusu nüfus gruplarını sisteme entegre etmeye çalışıyordu. 19. yüzyılın reformlar sürecinde Avrupa Aydınlanmacılığının "rasyonel düzen" ve "ilerleme (tekâmül)" gibi değerlerinin benimsenmesi sonucu bu rol daha da pekişti. Öte yandan 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Osmanlı taşra eyaletleri, yerel eşraf ve âyân tarafından fiilî bir özerklik içinde idare edilegelmişti. Dolayısıyla 1774 sonrasında reformcu hükümetlerin izlediği merkeziyetçi ve yeniden düzenleyici siyasetler, merkez ile taşra arasında yeni gerginliklere neden oldu ve bu gerginlikler 19. yüzyıl sonlarına değin sürüp gitti. Bu derste, merkez ile çevresel nüfus toplulukları arasındaki bu karmaşık ilişkileri 15. ve 16. yüzyıllardan başlayarak izlenirken, Nizâm-ı Cedid islâhatı, II. Mahmud'un merkeziyetçi politikaları ve buna karşı eyaletlerde oluşan tepkiler, hudut mıntıkalarının (Bosna, Arnavutluk, Kurdistan) düzeni, aşiretlerin ve/ya göçebe nüfus gruplarının iskânı ve çevresel toplulukların imparatorluk yapısına entegre edilmesine yönelik ideolojik adımlar (II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemleri) üzerinde özellikle durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevresel Topluluklar (1300-1914) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 485 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3 SU Kredi
Önce sömürgesizleşme ve ardından Soğuk Savaşın sonu, yeni uluslararası nüfus hareketlerini beraberinde getirdi. Kitlesel göç ve mülteci dalgalarının arttırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, Avrupa'nın en istikrarlı ve hoşgörülü demokrasilerini bile saran yeni etnik ve dinî ötekileştirme sorunlarını besler oldu. Öte yandan Türkiye'nin AB süreci, çok-etnili Osmanlı imparatorluğundan Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ulus-devletlerine geçiş süreçlerinden devralınmış bir dizi azınlık sorununu yeniden gündeme getiriyor. Bu sorunlar nelerdir? Hangi grupları kapsıyor? Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde, çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki ilişkiye, dil, din ve kültür hakları nasıl uygulanabilir? Etnik, dinî veya kültürel çeşitlilik, nasıl ve ne ölçüde, ortak bir değer haline getirilebilir? HIST 485, bu gibi tarihsel ve güncel konuların irdelenmesini amaçlamakta. Bu derse, ek bazı yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla, lisansüstü düzeyde kaydolma olanağı için, bkz HIST 585.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2017-2018 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Yaz 2016-2017 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2015-2016 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Yaz 2014-2015 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2014-2015 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Yaz 2013-2014 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2008-2009 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2007-2008 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları (SPS485) 3
Bahar 2006-2007 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları (SPS485) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 486 Ermeni Tarihi ve Edebiyatının Konu ve Sorunları 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin Ermeni tarihi, kültürü ve edebiyatı ile tanışması için bir ilk çerçeve sunuyor. Dersin özel ağırlık noktası, gerek misafir öğretim üyelerinin ve gerekse öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak bir sömestirden diğerine değişiklik gösterebilir. Bu bağlamda, genel bir özeti içerebileceği gibi, seçilmiş bazı konu veya sorunların çok daha derinlemesine analizinde de yoğunlaşabilir. Hem temalar hem de yaklaşımlar disiplinler-arası nitelikte olabilir; tarih ve edebiyatın yanı sıra antropoloji, sosyoloji veya görsel çalışmalardan da yararlanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 487 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3 SU Kredi
Milliyetçilik çalışmaları ile Faşizm ve Nazizm tarihinin örtüşme noktasında yer alan bu ders, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının ön-faşizm oluşumunu önce Avrupa’daki çıkış noktası bağlamında, (ırkçılık, anti-semitizm, Sosyal Darwinizm, radikal modernizm, devlet ve otorite fetişizmi, nihilizm, mistisizm, ölüm tutkusu ve lider ilkesi gibi) çeşitli damarlarıyla; ardından, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçülük ve İttihatçılık akımlarının bağrındaki uzantılarıyla birlikte, ikincil literatürün yanı sıra (İkinci Meşrutiyet döneminin en önemli dergileri gibi) bazı birincil kaynaklara da girerek incelemeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3
Yaz 2011-2012 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 488 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3 SU Kredi
Osmanlı imparatorluğunun uzun süren gerileme ve dağılma süreci, bir dizi düşman milliyetçiliğin yükselişiyle elele gitti. Bu milliyetçilikler kendilerine politik, ideolojik ve ekonomik yer açmak, mekân edinmek uğruna hem Bâbıâlî'ye, hem de birbirlerine karşı mücadele ediyordu. Bir ilk ulus-devlet embriyonuna ulaşılmasının ardından, söz konusu rekabet genellikle irredentist boyutlara uzanmaktaydı. HIST 488'de, 20. yüzyıl başlarında büyük insanî trajedilere dönüşen ve bıraktıkları acı miras bugüne dek süregelen bu tür projeler ele alınacak; millet ve milliyetçilik teorilerine ilişkin kısa bir girişin ardından, şu konular daha yakından incelenecektir : (1) ''Büyük Sırbistan'' fikri; (2) Hırvatistan'da ''İlliryacılık'' (Illyrismus) kavramı ve buna bağlı olarak ''Yugoslavya'' nosyonunun uç vermesi; (3) Yunan megali idea'sının gelişmesinde devlet politikalarının rolü; (4) diğer milliyetçi akımlara bir ilk tepki olarak Osmanlılık; (5) Bulgaristan'da din, ethnos ve ulus; (6) Makedonya ulusunun ''inşa''sı sorunsalı; (7) Arnavutluk ''ulusallığı''nın ve ''büyük Arnavutluk'' fikrinin ortaya çıkışı; (8) Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve anahatları. Ders, günümüzün milliyetçilik ve ''azınlık'' sorunlarına ilişkin bir ufuk turuyla son bulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Bahar 2008-2009 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Bahar 2007-2008 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3
Güz 2006-2007 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 489 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3 SU Kredi
Çağdaş Türkiye'nin oluşumuna, ulusun inşasının ideolojik boyutlarını öne çıkaran yoğun bir toplu bakış. Çeşitli arkaplanlar : Osmanlı tarihinin anahatları; ''uzun'' 19. yüzyıl; Yeni Emperyalizm; Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; ırkçılık ve Sosyal Darwincilik. Buradan hareketle, Osmanlı-Türk seçkinlerinin Batı ile karmaşık aşk-ve-nefret ilişkilerinin evrimi. Nihayet, büyük 1908-22 krizinin sarsıntıları içinde, artık bir Osmanlı ve/ya Müslüman kimliğinden farklı olarak, belirgin bir Türk kimliğinin şekillenmesi ve temellendirilmesi. Önemli ölçüde edebiyattan da yararlanarak, Türk milliyetçiliğinin gerek erken dönem ve gerekse Kemalist varyantlarını payandalayan kökencilik ve otoktonluk efsaneleri ile ''altın çağ'' anlatımlarının çözümlenmesi. Bu dersin lisansüstü düzeyde alınabilmesi için, bkz HIST 589.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2020-2021 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2019-2020 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2018-2019 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2017-2018 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2016-2017 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2015-2016 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Yaz 2014-2015 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2014-2015 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2013-2014 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2012-2013 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2011-2012 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2010-2011 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2009-2010 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Bahar 2008-2009 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri I: Erken Dönem Türk Milliyetçiliğinin Değişik Türleri 3
Güz 2003-2004 Ulusal Bellek Metin.&Kurgu.I:Değisik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği: 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 490 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 3 SU Kredi
Cumhuriyet dönemi tarihyazıcılığına eleştirel bir yaklaşım. Tarihin akademik bir disiplin olarak kurumlaşması ve profesyonelleşmesi. Tarihsel gerikalmışlık, "yetişme" gündemleri, ulusal kalkınmacılık, "Prusya yolu"nun Türkiye varyantı. Devlet, milliyetçilik ve tarihçiler. Akçura ve Köprülü'den başlayıp, Barkan'dan geçerek İnalcık'a uzanan bir ulusal "kanon" inşası. Evrenselcilik ve biz bize benzerizcilik. Yukarıdan tarih ve aşağıdan tarih. Farklı yalnızlıklar : Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Akdağ. İslâm, Osmanlı veya Türk kimlik ve miraslarına ilişkin tartışmaların, Sanat Tarihine yansıması. Tarihçilerin ve arkeologların farklı dünyaları. 1950'lerin ve 60'ların açılımları. Ekonomik ve sosyal tarihin kendini bulması. Emperyalizm, azgelişmişlik ve üretim tarzları tartışmaları. Tarihçilikte ve Sosyal Bilimlerde '60 kuşağı. Bu dersi, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir lisnasüstü araştırma semineri olarak alma olanağı için, bkz HIST 690.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 491 Popüler Kültür ve Ulusçuluk 3 SU Kredi
Popüler bir alan olarak ''gündelik kültür'', milliyetçiliklerin insanların zihninde nasıl üretildiği ve yeniden-üretildiğini açıklamak bakımından önem taşır. Bu ders, tarih boyunca milliyetçiliğin karikatürler, edebiyat eserleri ve sinema gibi popüler malzemelerden beslenme biçimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çerçevede, modernite; emperyalizm ile imparatorlukların çöküşü arasındaki örtüşmeler; gerek resmî ve gerekse gayri resmî ulus inşası ve tarihyazıcılığı süreçleri gibi süreçlere de eğiliyor. Dersin hangi zaman ve mekân dilim(ler)ine odaklanacağı, ya da daha çok hangi sorunları öne çıkaracağı, öğretim üyelerinin tercihlerine bağlı olarak dönemden döneme değişiklik gösterebilir. İşlenecek özel konular arasında, güncel travmaların efsanevî bir geçmişi arayışına etkisi; resmî ve gayri resmî gösterimlerin farkı; devlet hegemonyasının bu farklı gösterimler üzerindeki etkisi; ''ben'' ve ''öteki''nin popüler düzeydeki gösterimleri; farklı milliyetçiliklerin tanrı ve şeytanları; popüler anlatım ve görselliklerde somutlanan alternatif söylemler; savaş ve travma anılarının, ulus inşasının popüler katmanını nasıl belirlediği; bu katmanın resmî katmandan nasıl ve ne ölçüde farklı olabileceği gibi sorunlar yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Popüler Kültür ve Ulusçuluk 3
Yaz 2008-2009 Popüler Kültür ve Ulusçuluk 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 492 Türkiye Tarihinde Savaş ve Edebiyat 3 SU Kredi
Balkan Savaşlarının, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının, İstiklal Harbinin, Kore ve Vietnam savaşları ile 20. yüzyıl sonlarındaki diğer silâhlı çatışmaların Türk edebiyatındaki yankı ve anlatılarına ilişkin okuma ve çözümlemeler. Savaş olgusuna tepkilerin olası yelpazesi : acı, dehşet, tiksinti; yoksulluk, sefalet; kahramanlık ve yüceliş; korkaklık, vurgunculuk, ihanet -- ve neden böyle bir duygu-düşünce bütünlüğüne, Türk edebiyatında pek az rastlandığı. Savaşların "toplumsal zaman" ve "anıtsal zaman" içine oturtulması. Haklı ve haksız savaşlar, ya da "bizim" savaşlarımız ile "bize karşı" verilen savaşlar arasındaki ayırımın, bir kısım savaş deneyimlerinin filtrelenmesi veya tamamen silinmesi açısından doğurduğu sonuçlar. Savaşın lirikleştirilmesi eğilimiyle birlikte, Türk edebiyatında istikrarlı bir savaş aleyhtarlığı ya da pasifizm geleneğinin oluşmamasının sorunsallaştırılması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 493 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3 SU Kredi
Karadeniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi havzalarını hem birbirinden ayıran, hem de birleştiren Kafkasya ve hinterlandı, antik çağlardan beri stratejik öneme sahip ve o sebeple de rekabet odağı kalmış bir cografî mekân oluşturur. Bu bölge yeniçağ başlarında önce birbirine rakip iki müslüman imparatorluk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasında paylaşılamazken, 18. yüzyıl sonuna doğru Rusya'nın yükselişiyle birlikte hristiyanlık hakimiyeti altına girmiştir. Bir sonraki yüzyıl ise bütün müslüman Ortadoğu'nun Batı'nın ekonomik nüfuzu altına kaydığı ve buna paralel olarak da hem bölge içi, hem de uluslararası düzeyde yeni çekişme ve kamplaşmaların ortaya çıktığı bir dönem oldu. Rusya'nın güneye doğru yayılması sonucu şiddetlenen ve Osmanlı mirasının nasıl paylaşılacağı bağlamında ifadesini bulan "Şark Meselesi"nin evrimi, Gürcüler ve Ermeniler gibi hristiyan milletleri muhtariyet ve hatta bağımsızlık talep etme yönünde cesaretlendirmiştir. Müslüman gruplar ise kendilerini aşağılanmış hissediyor ve geleneksel yaşam tarzlarının yozlaşmasından korkuyorlardı. 18. yüzyıl sonlarından itibaren gösterdikleri tepki, önce Kuzey Kafkasya'da Rus sömürgeciliğine karşı dağlı kabilelerin direnişiyle başlayıp, İmam Şamil (1834-1859) önderliğinde doruğuna erişen, Çerkes ve başka grupların Anadolu'ya zorunlu göçüne paralel olarak da kızışarak, uzun vadede hem komşu halkları, hem de imparatorluk merkezlerini hedef alan bir dizi etnik ve dinî şiddet eylemi şeklini alacaktır. Bilindiği gibi, bu gelişmeler 20. yüzyılın getirdiği iki dünya savaşı sırasında kitlesel sürgün ve soykırımı türünden olaylara dönüşecek ve etnik çatışma, ulusçu bölücülük ve emperyalist rekabet Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni bir enerjiyle patlayacaktır. Dersin amacı, "şiddet bölgeleri" konseptinden hareketle, Kafkasya'nın bu karmaşık tarihine damgasını vuran felâketleri çok nedenli bir çerçeve içinde inceleyip tartışmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3
Güz 2007-2008 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 494 Türkiye'nin Yakın Dönem Siyasal ve Sosyal Tarihi : Anılardan İzlenim ve Çıkarsamalar 3 SU Kredi
Tanzimat sonrasında Türkiye toplumunu saran sosyal ve siyasal çalkantıların, anıların ifade ettiği kişisel anlatımlar temelinde, çeşitli açılardan ''yeniden okunması.'' Çeşitli ve çok değişik türde anılardan hareketle toplumun geçmişine ilişkin ne tür bilgiler elde edilebileceği konusunda ortak bir metodolojik giriş aracılığıyla, anıların kaynak olarak değeri ve öneminin; metinlerin çözümlenmesi ve karşılaştırılmasına, ''temizlenmesi'' ve ''arındırılması''na, yalnız yazılanlardan değil, yazılmayanlardan da yapılabilecek çıkarsamalara ilişkin sorunların irdelenmesinin ardından, yıldan yıla değişen ve 19. yüzyılın günlük yaşamından, öndegelen aktörlerinin gözüyle 20. yüzyılın parti ve hizip çatışmalarına kadar uzanan çeşitli sorun ve zaman vurguları. Osmanlı son dönem tarihini oluşturan somut kişilik ve karakterlerle, bunların hayat tarzları, eylemleri ve dramlarıyla yüz yüze gelme olanağı. Somut bireysel eylemler ile bireyleri aşan tarihsel koşulların oluşturduğu karmaşık ilişkiler örgüsü çerçevesinde, yakın geçmişe yaklaşımlar. Çocukluk deneyimlerine, okul yıllarına, kadınların toplumsal konumuna, gazetecilik veya ticaretle geçen hayatlara, sanat ve edebiyat etkinliklerine ya da bürokratların gündelik yaşamına nüfuz denemeleri. Tarih metodolojisiyle, Türkiye'nin yakın geçmişiyle, ya da Türk kültürü çalışmalarıyla ilgilenen bütün ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerine tavsiye olunur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Türkiye'nin Yakın Dönem Siyasal ve Sosyal Tarihi : Anılardan İzlenim ve Çıkarsamalar 3
Bahar 2002-2003 19.yy Osmanlı Gündelik Hayat:Anılardan İzlenimler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 497 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 3 SU Kredi
Hem ileri düzeydeki lisans, hem lisansüstü öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanmış, örnekolay incelemeleri şeklinde ilerleyen bir alan taraması. Çürüyen ve dağılan bir imparatorluk bağlamında, belirli bir etnik ve dinsel çeşitlilik matrisinden, gerek çağdaş ulusların ve ulus- devletlerin, gerekse "gecikmiş" ve "doyumsuz", dolayısıyla hırslı milliyetçiliklerin zorlu, acılı yükselişine geçiş. Zamanın Büyük Devletleri, yeni milliyetçilikleri ve Bâbıâli. Modernizasyon ve ulusların inşası. Osmanlı millet'lerinin modern uluslara dönüştürülmesi. İddia ve ihtiraslar ile sınırları. Rakip bütünleşmecilikler. Dile, tarihe, sembolik coğrafyalara dayandırılmak istenen talepler. Öngörülebilir trajediler : savaş ve devrim; kıyımlar; zorunlu göçler. Devletlerin bakışı ve insanların yaşadıkları. Paylaşılamayan mekânlarda aklıselim ve istikrar arayışları. Ulusal belleklerin ve unutuşların kurgulanışı. Bu dersin, ek okumalar ve diğer yükümlülüklerle birlikte, lisansüstü düzeyde alınabilmesi konusunda, bkz HIST 597.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Orta Doğu, Balkan ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar: 3
Bahar 2003-2004 Orta Doğu, Balkan ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar: 3
Bahar 2001-2002 Orta Doğu, Balkan ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar: 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HIST 498 Kıbrıs Sorunu Tarihçesi 3 SU Kredi
Ders, 19502li yılların başında uluslararası topluluğun gündemine giren, (BM'de ilk kez 1954 yılında görüşüldü) günümüze kadar çözülememiş Kıbrıs Sorununun tarihçesi üzerinedir. Çeşitli aşamalardan geçerek günümüze kadar gelen bu sorun, Kıbrıs'ta yaşayan iki ana etnik toplum kadar, Türk-Yunan ve Türk-AB ilişkilerini de etkilemiştir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :