DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, Batı kültürü içinde kalıcı bir yeri olan mitler ve arketiplerin oluşturduğu kültürel dağarcığı, değişik dönemlerde ve edebi türlerdeki görünümleriyle tanıtmaktır. Bu ders öğrencilere antik epik, trajedi, komedi, modern tiyatro, roman, ve öykü gibi çeşitli türlerden yapıtların tarihsel bağlamları içinde analizi için gerekli donanımı sağlar. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2010-2011 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar I 3
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar I 3
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2001-2002   3
Güz 2000-2001   3
Bahar 2005-2006   (HUM201A) 3
Güz 2005-2006   (HUM201A) 3
Bahar 2004-2005   (HUM201A) 3
Güz 2004-2005   (HUM201A) 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul:
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Batı sanatı tarihindeki çığır açıcı gelişmeleri konu alır. Her ders, bulunduğu dönem için tayin edici özellikleri olan bir eser üzerine yoğunlaşır, sözkonusu eseri diğer örneklerle karşılaştırır ve sanatsal oluşumu belirleyen tarihi, düşünsel ve estetik arka planı inceler. Dersler ve tartışma grupları çerçevesinde öğrenciler insan yaratıcılığının giriftlikleri ve bir eserin oluşumunda rol oynayan karmaşık etkenler konusunda fikir yürütme şansına sahip olurlar. Bu derste sunulan derinlemesine ve eleştirel yaklaşım sayesinde öğrencilerin edinilmiş değer yargılarını sorgulamaları, sanatı anlama ve değerlendirme kriterlerini geliştirmeleri ve sanat ve beşeri bilimler konusundaki yönelimlerini belirginleştirmeleri öngörülür. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2001-2002   3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 202D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 202D Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2015-2016 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2001-2002   0
Bahar 2000-2001   0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 202
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Osmanlı sanat ve edebiyat üretiminin, yalnızca yüksek estetik değerleri açısından değil, aynı zamanda farklı tarihsel dönem ve janrları temsil etme kapasiteleri de gözönünde bulundurularak seçilmiş sınırlı sayıda başyapıtına odaklanmıştır. Dolayısıyla her an belirli soru ve sorunlara yönelik bir yaklaşımı geliştirmek mümkün olacak; ancak çıkış noktasını daima eserlerin kendileri oluşturacak; görece "tam" ve kesintisiz bir kültür tarihi anlatımı örüp, çok daha fazla sayıda eseri bu anlatımın içine çekmek yerine, az sayıda eserden hareketle değişik arkaplanlarını genişleyen halkalar halinde incelemek tercih edilecektir. Bu tür "yakın okuma"lara tabi tutulacak kilit örneklerden bazıları, şunlar olmalıdır : İmparatorluğun 16. yüzyıldaki muzaffer ihtişamından, (1) Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii ve külliyesi; (2) Rüstem Paşa Camii'nin duvarlarını kaplayan İznik çinileri; ve (3) Nakkaş Osman'ın gücünün doruğundaki hanedana düzdüğü görsel övgü olarak Hünername'nin minyatürleri. Sonra 18. yüzyıl başları, 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarından, (4) bu sefer Surname-i Vehbi'den Levni'nin minyatürleri; (5) Nedim'in şiirleri; (6) Antoine-Ignace Melling'in ünlü Voyage pittoresque albümündeki haliyle Hadice Sultan'ın Defterdarburnu sahilsarayı; ve (7) Itri'nin musikisi. Bu yolla öğrencileri gerek (anıtsal dini mimari, renk ve çizginin ağır bastığı süsleme programları, kitap sanatları, yönetici seçkinler zümresinin değişken "hayat sahnesi" ve tüketim kalıpları, ya da beste usul ve makamları gibi) bir dizi ifade aracı ve tarzıyla, gerekse Osmanlı tarihinin iki ana döneminin kendine özgü iktidar ilişkileri, sosyo- ekonomik sorunları, ideolojik uyarlanmaları, dünya görüşü ve duyarlılıklarıyla tanıştırmak da mümkün olacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2011-2012 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2008-2009 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 203D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 203D Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2020-2021 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2019-2020 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2017-2018 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2016-2017 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2011-2012 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0
Güz 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 203
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 204 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Avrupa'da çok-sesli müziğin Rönesans sonrası gelişimi üzerine bir ilk inceleme. Barok (Bach), Klasik (Haydn, Mozart, Beethoven), Romantik (Liszt, Chopin, Schumann) ve Romantik-Milliyetçi (Berlioz, Wagner, Verdi) dönem ya da stillerden örnekler. Tek tek her bestecinin yaşamı ve üretimini çevreleyen genel tarihsel bağlama ilişkin okumalar ve konferanslar ile, sözkonusu kompozisyonların tekrar tekrar dinlenmesi ve müzikal açıdan analizinin bir bileşimi yoluyla, büyük müzik eserlerinin gerek sosyal, politik, kültürel, dini ve edebi arkaplanlarını, gerekse (notasyon, enstrümanlar, orkestralar, icra becerileri ve kompozisyon yöntemleri açısından) iç koşul ve gereksinimlerini kapsayan bir anlayışı ve beğenisine ulaşmaya çalışılacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Yaz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 204D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 204D Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Yaz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 204
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere ilk çağlardan günümüze değin tarihsel gelişimi içinde değişik toplum ve kültürlerde üretilmiş tiyatro yapıtlarından örneklerle tiyatro sanatının ve metinlerinin karşılaştırmalı okumalarını yapma donanımını sağlamaktır. Derste öğrencilerin tiyatro metinlerini eleştirel yorumlamalarına ek olarak değişik sahnelenme biçimlerinin izlenmesi ve tartışılması da amaçlanmaktadır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro 3
Bahar 2013-2014 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2013-2014 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2012-2013 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2012-2013 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2011-2012 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2011-2012 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2010-2011 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2010-2011 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2009-2010 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2009-2010 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2008-2009 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2008-2009 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Bahar 2007-2008 Tiyatroda Büyük Eserler 3
Güz 2007-2008 Tiyatroda Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, kendi dönemlerini etkilemiş ve hala dünyayı ve kültürleri algılayışımız üzerinde önemli bir etkisi olan birkaç büyük edebiyat yapıtını ayrıntılı olarak yorumlamayı ve karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi öğretmektir. Derste, hayalgücü, duygu ve duyguların anlatımının edebiyattaki yeri vurgulanırken, aynı zamanda kültürel, sosyal ve politik konulara dikkat çekilir. Bu ders öğrencilere okumanın yanısıra analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yazmayı da öğretmeyı amaçlar. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı 3
Bahar 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Güz 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2010-2011 Edebiyatta Büyük Eserler - Fantastik 3
Bahar 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Güz 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler II 3
Bahar 2005-2006 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Güz 2005-2006 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Bahar 2004-2005 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3
Güz 2004-2005 Büyük Yapıtlar I (HUM201B) 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 212 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Modern Sanatta Büyük Eserler dersi, öğrencileri 1860lardan 1960lara kadar uzanan, modern sanatın doğuş, gelişme ve başarı dönemleriyle tanıştırmayı amaçlar. Seçilmiş eserler, tarihsel bir yaklaşımdan çok, kültürel ve sanatsal meseleler üzerinde durularak incelenir. Her ne kadar bu eserler tarihsel bir sırayla sunulsa da her ders birbirinden bağımsız olarak, seçilen eserlerden oluşan bir sanal müzeyle ilintili olarak tasarlanmıştır. Seçilmiş eserler, öncesinde ve sonrasındaki konusal değişimlerin anlaşılması ve kendine özgü öğelerinin keşfedilmesi amacıyla karşılaştırmalı olarak incelenir. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2012-2013 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2012-2013 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2011-2012 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2011-2012 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2010-2011 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2010-2011 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2009-2010 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2009-2010 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2008-2009 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2008-2009 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2007-2008 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2007-2008 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Bahar 2006-2007 Modern Sanatta Büyük Eserler 3
Güz 2006-2007 Modern Sanatta Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 212D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 212D Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2014-2015 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2012-2013 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2011-2012 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2010-2011 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2009-2010 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2008-2009 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2007-2008 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0
Güz 2006-2007 Modern Sanatta Büyük Eserler-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 212
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 214 Operanın Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Rönesans'tan 20. yüzyıla kadarki gelişim sürecinde büyük operalardan seçmelerin ayrıntılarıyla incelendiği opera tarihine giriş. Sunumlar ve çalışmalar seçilen bu operaların tarihsel önemi çerçevesinde düzenlenecektir. Mitolojik, dinsel, edebi ve tarihsel birikimlerin çeşitli opera formlarındaki etkisi öncelikle odaklanılacak konudur. Türün değişik dönemlerde sosyal ve tarihsel açıdan farklı şekillerde algılanmasının yanısıra ekonomik, ticari, prodüksüyon yönü ve kültürel ifade aracı olarak kullanımı incelenir. Görsel ve multi-media performans sanatı olarak operanın sinema gibi media dallarına yapılan adaptasyonları ele alınır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2010-2011 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Operanın Büyük Eserleri 3
Güz 2009-2010 Operanın Büyük Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Operanın Büyük Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 214D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 214D Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2019-2020 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2018-2019 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2017-2018 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2016-2017 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2015-2016 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2014-2015 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2013-2014 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2012-2013 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2011-2012 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2010-2011 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2009-2010 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Operanın Büyük Eserleri - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 214
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 221 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3 SU Kredi
Edebiyatta Büyük Eserler - Klasik Roman dersi, büyük eserler üzerine yoğunlaşarak, romanın kendine özgü sanatsal anlatımını ele alır ve öğrenciye roman okumayı entelektüel ve estetik bir deneyim olarak tanıştırmayı hedefler. 2007 Bahar döneminde açılan Klasik Roman dersi Madame de La Fayette, Stendhal, Jane Austen, Flaubert, and Theodor Fontane gibi yazarların eserlerinin eleştirileri ve metin incelemelerini ele alacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Bahar 2019-2020 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Bahar 2018-2019 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Güz 2018-2019 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Bahar 2017-2018 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Güz 2017-2018 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman 3
Güz 2013-2014 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Güz 2012-2013 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Güz 2011-2012 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Bahar 2010-2011 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Güz 2010-2011 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Güz 2008-2009 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Bahar 2007-2008 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3
Bahar 2006-2007 Edebiyat'ta Büyük Eserler: Klasik Roman 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 224 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Dersin amacı, 20. yüzyıl Batı müziğinin temellerini ve onun 20. yüzyıldaki kavramsal gelişmesini anlamayı sağlamaktır. Derste 20. yüzyılın değişen sosyal, politik ve ekonomik meselelerle ilişkisi göz önünde bulundurarak çağdaş müzik trendlerine odaklanmakta, avant-garde'tan ana akımlara dek örnek eserlerin üstünde durulmaktadır. Dersin içeriği sanat müziğiyle sınırlı değildir, ayrıca popüler geleneklerin farklı açılarına da odaklanılmaktadır. Bu popüler trendler, sosyal ve kültürel olaylarla ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 224D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 224D 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2009-2010 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 224
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3 SU Kredi
Bu derste, Türkçe ve İngilizce şiir ağırlıklı olarak, şiir türünde büyük eserler, hem tematik, hem de kronolojik bir çerçeve gözetilerek, çeşitli gelenek, akım, yenilik ve kültürel etkileşimleri tanıtacak şekilde karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Eserler, şiir okuma deneyimini zenginleştirmek amacıyla şiirsel dil ve teknik açısından incelenirken, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve siyasi arka planları ile birlikte ele alınacaktır. Şiirin dil, ses, imge ve anlatı üzerinden diğer sanatlarla akrabalığı ve şiir tercümesi meselesi üzerinde yapılacak çalışmalar derse ayrı bir boyut katacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Yaz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Yaz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2013-2014 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2012-2013 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2011-2012 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2010-2011 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2009-2010 Şiirde Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere Orta Doğu, Hindistan ve Doğu Asya'da bulunan önemli sanat ve mimari eserleri tanıştırmayı ve dünyanın geniş bir bölgesinde yaşamış insanların değerlerini nasıl hayata geçirdikleri üzerine fikir vermeyi amaçlıyor. Derste her hafta başka bir büyük eser üzerine durulacak. Eserler artistik, kültürel ve tarihi bağlamda incelenirken, aynı zamanda insanın Tanrıyla ilişkisi, etik değerler, siyasi güç ve tüm bunları hayata geçiren sanat ve sanatçılar gibi evrensel konuların önerdiği bakış açıları ile ele alınacak. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Asya Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Yaz 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3
Yaz 2010-2011 Doğu Sanatının Büyük Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 232D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 232D Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2019-2020 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2018-2019 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2017-2018 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2014-2015 Asya Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2013-2014 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2012-2013 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Yaz 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2011-2012 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0
Yaz 2010-2011 Doğu Sanatının Büyük Eserleri - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 232
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3 SU Kredi
Bu ders kısa öykünün bazı büyük eserlerini ele alır. Ders içinde birkaç kısa öykü derinlemesine incelenirken bu edebiyat eserlerinin yapmakta olduğu sosyal ve kültürel yorumlar da tartışılır. Derste ele alınan kısa öykülerdeki anlatımlar, nuanslar ve incelikler dikkatle incelenir. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü 3
Yaz 2013-2014 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Bahar 2013-2014 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Güz 2013-2014 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Yaz 2012-2013 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Bahar 2012-2013 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Güz 2012-2013 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Bahar 2011-2012 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Güz 2011-2012 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Bahar 2010-2011 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3
Güz 2010-2011 Kısa Öyküde Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 261 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri dört farklı ülkeden edebiyat eserleri aracılığıyla edebiyat dünyasında bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında Japon yazar Haruki Murakami?nin Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları (2013), Güney Afrika?lı yazar J.M Coetzee?nin Utanç (1999), Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez?in Kırmızı Pazartesi (1981) ve Mısırlı yazar Nawal El-Saadawi?nin Sıfır Noktasındaki Kadın (1975) adlı eserler incelenecektir. Bu derste sözü geçen dört romanın yakın okuması yapılarak ve üzerine kapsamlı tartışmalar gerçekleştirilerek öğrencilerin genel olarak edebiyat ve özel olarak seçilen yazarların ülkeleri, tarihleri ve kültürleri hakkında fikir sahibi olmaları ve kendi yorumlarını oluşturmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu eserlere eleştirel bir açıdan yaklaşarak başka ülkelerin büyük yazarlarının kendi dünyalarını kendilerine has edebi biçimlerde ne şekilde yansıttıklarını ve bu eserlerin günümüzün global, kültürel dokusuna ne şekilde katkıda bulunduğunu keşfedecek ve tartışacaklardır. Bu ders aynı zamanda öğrencileri edebiyatın onları hem birer üniversite öğrencisi hem de birer dünya vatandaşı olarak nasıl zenginleştireceğini düşünme fırsatı bulacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler-Dünya Edebiyatı 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 271 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 3 SU Kredi
Bu derste modernite öncesi dönem İslam edebiyatının farklı yazın türlerindeki belli başlı eserleri incelenmektedir. Dönem boyunca incelenen metinlerde edebi mekan-zaman anlayışı ve gerçek mekan-zaman anlayışı; edebiyatın bireysel ve kamusal yönleri; sözlü kültür ve yazılı kültür; kurgusal anlatı ve tarih; öğretici ve eğlendirici amaçlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Anlatının inandırıcılığı, hikayenin çerçevesi, anlatıcı ve kurgunun seviyeleri, ?öteki? kavramı, metinler arası paslaşmalar gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Metnin yorumlanmasında başvurulan yazar, eser ve okuyucu kitlesi odaklı yaklaşımlar , biçim ve içerik arasındaki ilişkiler, elit kültürü ile halk kültürü arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Ele alınan eserleri ait oldukları zaman ve mekana göre bağlamına oturtmanın yanısıra; söz konusu eserlerin Batı?da ve Doğu?da uyandırdıkları yankılar doğrultusunda dünya edebiyatının bir parçası olarak bakılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İslam Edebiyatında Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 413 Batı Müziğinde Türler ve Stiller 3 SU Kredi
Bu ders, çağdaş küresel dünyanın baskın bir kültürel varlığı olarak, batı müziğini ''klasik'' ve ''popüler'' alanlarda ele almayı ve ''tür'' ve ''stil' kategorilerine organize ederek incelemeyi amaçlar. Konular, oluşumlarına göre en erken 18. yüzyıldan başlayarak ele alınacak fakat kendi tarihsel, sanatsal ve oluşsal bağlamları içinde değerlendirilecektir. ''Popüler Müzik'' ve ''Yüksek Sanat Müziği'' ilişkisi de bu çerçevede araştırılacaktır. Bu süreçte, önemli tarihsel/sosyal/politik olaylara bir tür üzerindeki etkileri açısından değinilecek olsa da, dersin ana amacı müzik dinleme becerisi edindirmek, müzik yoluyla algı ve odaklanma yetisini desteklemektir. Gündelik hayatlarımızda karşımıza çıkan, güncel müzik türlerinin karakteristik özelliklerini irdelenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin müziğe eleştirel, bilinçli bir perspektiften bakabilmeleri, ve müziksel bilgi girişini doğru alanlara kanalize edebilmeleri öngörülmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Batı Müziğinde Türler ve Stiller 3

Onkosul: HUM 204 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 414 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3 SU Kredi
Bu ders, günümüzde Oryantalizm adı altında anılan trendin Batı sanatında ilk kez gözlemlendiği 16. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl arasındaki tarihsel sürecin, müzik eserleri etrafında kurgulanarak ve diğer sanatlar ve sosyal bilimlerle ilişkilendirilerek detaylı biçimde inceleneceği bir insan bilimleri dersidir. Müzik teorisi odaklı olmamakla birlikte, bazı anahtar kavramlar ve genel müzik bilgisi, önkoşul olarak gereklidir. Derslerin yanı sıra, işlenen konular üzerinde tartışma, görsel ve işitsel materyaller üzerinde etkileşimli çalışma ve gezileri (konserler, müze ziyaretleri) de içerecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Güz 2010-2011 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Yaz 2009-2010 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Bahar 2009-2010 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3

Onkosul: HUM 204 - Lisans - En Az D
veya HUM 214 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :