DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 201 Edebiyatın Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders edebiyat dünyasında iz bırakmış büyük eserleri genel bir kronolojik ve tematik çerçeve içinde ele alarak farklı edebi gelenekler, akımlar ve yenilikler üzerinde durmaktadır. Her derste belli bir dönemi yansıtan bir ya da iki eser üretildiği tarihsel, düşünsel ve estetik bağlam içinde incelenmektedir. Antik dönemlerden Modernizme uzanan bir yelpazede çeşitli yazarların eserleri mercek altına alınmaktadır. Söz konusu eserlerin özgün birer sanatsal ifade biçimi olarak okunmasına yönelik tartışmalara yer verilmektedir. Bu ders, farklı kültürlerin ve dönemlerin edebi yapıtları hakkında genel bilgi sunmayı, edebiyatın farklı türlerine aşinalık sağlamayı ve öğrencilerin ilk bakışta görünenin altında yatan anlamları arayarak edebi analizler yapmalarını teşvik etmeyi, eleştirel düşünce becerilerini geliştirmeyi, okuma deneyimlerini ve evrensel insanlık durumu hakkındaki farkındalıklarını genişletmeyi, büyük eserlerin tarihsel ve toplumsal bağlam çerçevesinde insanlık değerlerini nasıl yansıtır hale geldiğini kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Edebiyatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Edebiyatın Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Edebiyatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Edebiyatın Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Edebiyatın Büyük Eserleri 3
Yaz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Yaz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Güz 2010-2011 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler 3
Bahar 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Güz 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler I 3
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar I 3
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar I 3
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2001-2002 Büyük Yapıtlar I 3
Güz 2000-2001 Büyük Yapıtlar I 3
Bahar 2005-2006   (HUM201A) 3
Güz 2005-2006   (HUM201A) 3
Bahar 2004-2005   (HUM201A) 3
Güz 2004-2005   (HUM201A) 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 201D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 201D Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2021-2022 Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Edebiyatın Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2001-2002 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2000-2001 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 202 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Batı sanatı tarihindeki çığır açıcı gelişmeleri konu alır. Her ders, bulunduğu dönem için tayin edici özellikleri olan bir eser üzerine yoğunlaşır, sözkonusu eseri diğer örneklerle karşılaştırır ve sanatsal oluşumu belirleyen tarihi, düşünsel ve estetik arka planı inceler. Dersler ve tartışma grupları çerçevesinde öğrenciler insan yaratıcılığının giriftlikleri ve bir eserin oluşumunda rol oynayan karmaşık etkenler konusunda fikir yürütme şansına sahip olurlar. Bu derste sunulan derinlemesine ve eleştirel yaklaşım sayesinde öğrencilerin edinilmiş değer yargılarını sorgulamaları, sanatı anlama ve değerlendirme kriterlerini geliştirmeleri ve sanat ve beşeri bilimler konusundaki yönelimlerini belirginleştirmeleri öngörülür. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Yaz 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Yaz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Güz 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri 3
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar II 3
Güz 2001-2002 Büyük Yapıtlar II 3
Bahar 2000-2001 Büyük Yapıtlar II 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 202D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 202D Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Yaz 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2021-2022 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Yaz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2020-2021 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2018-2019 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2017-2018 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2016-2017 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2015-2016 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2014-2015 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2013-2014 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2012-2013 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2011-2012 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2010-2011 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2009-2010 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2008-2009 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2007-2008 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2006-2007 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2005-2006 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Güz 2004-2005 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2003-2004 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2003-2004 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Bahar 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2002-2003 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Bahar 2001-2002 Büyük Yapıtlar I -Tartışma 0
Güz 2001-2002 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0
Bahar 2000-2001 Batı Sanatının Büyük Eserleri -Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 202
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 207 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Hume, Kant ve Nietzsche gibi Batı felsefe geleneği filozoflarının felsefenin ana alanlarındaki bazı temel metinlerini incelemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2018-2019 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2017-2018 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2016-2017 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2015-2016 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2014-2015 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2013-2014 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2012-2013 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3
Bahar 2010-2011 Batı Felsefesinin Temel Metinleri (PHIL201) 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 207D
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
HUM 207D Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2021-2022 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Batı Felsefesinin Büyük Eserleri - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 207
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 304 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Avrupa'da çok-sesli müziğin Rönesans sonrası gelişimi üzerine bir ilk inceleme. Barok (Bach), Klasik (Haydn, Mozart, Beethoven), Romantik (Liszt, Chopin, Schumann) ve Romantik-Milliyetçi (Berlioz, Wagner, Verdi) dönem ya da stillerden örnekler. Tek tek her bestecinin yaşamı ve üretimini çevreleyen genel tarihsel bağlama ilişkin okumalar ve konferanslar ile, sözkonusu kompozisyonların tekrar tekrar dinlenmesi ve müzikal açıdan analizinin bir bileşimi yoluyla, büyük müzik eserlerinin gerek sosyal, politik, kültürel, dini ve edebi arkaplanlarını, gerekse (notasyon, enstrümanlar, orkestralar, icra becerileri ve kompozisyon yöntemleri açısından) iç koşul ve gereksinimlerini kapsayan bir anlayışı ve beğenisine ulaşmaya çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Yaz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Bahar 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3
Güz 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri (HUM204) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: HUM 304D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 304D Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2021-2022 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2020-2021 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2019-2020 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2018-2019 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2017-2018 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2016-2017 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2015-2016 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2014-2015 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2013-2014 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2012-2013 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2011-2012 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2010-2011 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2009-2010 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2008-2009 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Yaz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2007-2008 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2006-2007 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2005-2006 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Bahar 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0
Güz 2004-2005 Klasik Müziğin Büyük Eserleri-Tartışma (HUM204D) 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 304
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 311 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3 SU Kredi
Bu ders yazıldığı döneme damgasını vurmuş ve günümüzde dünyayı algılayışımız üzerinde halen etkili olan edebi eserlerden örnekleri incelemektedir. Ders seçili eserlerin eleştirel okuması ve karşılaştırmalı analizi çerçevesinde tasarlanmıştır. Tartışma konuları özellikle mitlerin ve arketiplerin edebiyatta karşımıza çıkış biçimleri üzerine odaklanmaktadır. Edebiyatta hayal gücünün, duyguların ve ifade biçimlerinin yansımaları kültürel, toplumsal ve siyasal bağlamda ele alınmaktadır. Ders okuma üzerinde olduğu kadar analitik ve eleştirel yazma üzerinde de durmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3
Bahar 2021-2022 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3
Güz 2021-2022 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya 3
Güz 2019-2020 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2013-2014 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2012-2013 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2011-2012 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2010-2011 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2009-2010 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2008-2009 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2007-2008 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Bahar 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3
Güz 2006-2007 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı (HUM211) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 312 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Modern Sanatta Büyük Eserler dersi, öğrencileri 1860lardan 1960lara kadar uzanan, modern sanatın doğuş, gelişme ve başarı dönemleriyle tanıştırmayı amaçlar. Seçilmiş eserler, tarihsel bir yaklaşımdan çok, kültürel ve sanatsal meseleler üzerinde durularak incelenir. Her ne kadar bu eserler tarihsel bir sırayla sunulsa da her ders birbirinden bağımsız olarak, seçilen eserlerden oluşan bir sanal müzeyle ilintili olarak tasarlanmıştır. Seçilmiş eserler, öncesinde ve sonrasındaki konusal değişimlerin anlaşılması ve kendine özgü öğelerinin keşfedilmesi amacıyla karşılaştırmalı olarak incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2014-2015 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2013-2014 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2012-2013 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2012-2013 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2011-2012 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2011-2012 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2010-2011 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2010-2011 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2009-2010 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2009-2010 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2008-2009 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2008-2009 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2007-2008 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2007-2008 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Bahar 2006-2007 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3
Güz 2006-2007 Modern Sanatın Büyük Eserleri (HUM212) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: HUM 312D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 312D Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Güz 2021-2022 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2019-2020 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2018-2019 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2017-2018 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2016-2017 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2015-2016 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2014-2015 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2013-2014 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2012-2013 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2012-2013 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2011-2012 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2011-2012 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2010-2011 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2010-2011 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2009-2010 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2009-2010 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2008-2009 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2008-2009 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2007-2008 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2007-2008 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Bahar 2006-2007 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0
Güz 2006-2007 Modern Sanatın Büyük Eserleri-Tartışma (HUM212D) 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 312
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 317 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders başlıca ahlak kuramlarını ve bunların insan hayatının farklı alanlarına uygulamalarını incelemektedir. Tartışılacak ahlak kuramları erdem ahlakını, deontolojiyi ve sonuçsalcılığı içermekte olup bunlar Platon, Aristoteles, Kant, Mill ve Nietzsche gibi filozofların temel eserleri üzerinden incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2021-2022 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri 3
Güz 2019-2020 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama (PHIL240) 3
Güz 2018-2019 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama (PHIL240) 3
Bahar 2014-2015 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama (PHIL240) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 321 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3 SU Kredi
Bu ders yazıldığı döneme damgasını vurmuş ve günümüzde dünyayı ve farklı kültürleri algılayışımız üzerinde halen etkili olan edebi eserlerden örnekleri incelemektedir. Derste ele alınan eserler edebiyatçıların diğer edebi eserlere yaklaşımlarını, onları değerlendirişlerini ve algılayışlarını belirleyen metodolojilerin şekillenmesinde önemli rolü olan eserler arasından seçilmiştir. Söz konusu eserler farklı coğrafyalarda yazılmış ve farklı durumları tasvir eder olsalar da modern dünya ile bağdaştırılan edebiyat türlerinin örnekleridir. Bu ders metinlere farklı yaklaşım yöntemleri ve eleştirel okuma stratejileri sunmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2021-2022 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Bahar 2021-2022 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Güz 2021-2022 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Yaz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Bahar 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Güz 2020-2021 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya 3
Bahar 2019-2020 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Bahar 2018-2019 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2018-2019 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Bahar 2017-2018 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2017-2018 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2013-2014 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2012-2013 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2011-2012 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Bahar 2010-2011 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2010-2011 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Güz 2008-2009 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Bahar 2007-2008 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3
Bahar 2006-2007 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman (HUM221) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 324 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Dersin amacı, 20. yüzyıl Batı müziğinin temellerini ve onun 20. yüzyıldaki kavramsal gelişmesini anlamayı sağlamaktır. Derste 20. yüzyılın değişen sosyal, politik ve ekonomik meselelerle ilişkisi göz önünde bulundurarak çağdaş müzik trendlerine odaklanmakta, avant-garde'tan ana akımlara dek örnek eserlerin üstünde durulmaktadır. Dersin içeriği sanat müziğiyle sınırlı değildir, ayrıca popüler geleneklerin farklı açılarına da odaklanılmaktadır. Bu popüler trendler, sosyal ve kültürel olaylarla ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Güz 2021-2022 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Güz 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri 3
Bahar 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Güz 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2018-2019 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2017-2018 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2016-2017 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2015-2016 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2014-2015 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2013-2014 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2012-2013 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2011-2012 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2010-2011 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3
Bahar 2009-2010 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri (HUM224) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: HUM 324D
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 324D 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2021-2022 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Güz 2020-2021 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Güz 2019-2020 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2018-2019 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2017-2018 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2016-2017 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2015-2016 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2014-2015 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2013-2014 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2012-2013 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2011-2012 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2010-2011 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0
Bahar 2009-2010 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri - Tartışma (HUM224D) 0

Onkosul: __
Yankosul: HUM 324
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 371 Edebiyatta Büyük Eserler: İslam Dünyası 3 SU Kredi
Bu derste modernite öncesi dönem İslam edebiyatının farklı yazın türlerindeki belli başlı eserleri incelenmektedir. Dönem boyunca incelenen metinlerde edebi mekan-zaman anlayışı ve gerçek mekan-zaman anlayışı; edebiyatın bireysel ve kamusal yönleri; sözlü kültür ve yazılı kültür; kurgusal anlatı ve tarih; öğretici ve eğlendirici amaçlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Anlatının inandırıcılığı, hikayenin çerçevesi, anlatıcı ve kurgunun seviyeleri, “öteki” kavramı, metinler arası paslaşmalar gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Metnin yorumlanmasında başvurulan yazar, eser ve okuyucu kitlesi odaklı yaklaşımlar , biçim ve içerik arasındaki ilişkiler, elit kültürü ile halk kültürü arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Ele alınan eserleri ait oldukları zaman ve mekana göre bağlamına oturtmanın yanısıra; söz konusu eserlerin Batı’da ve Doğu’da uyandırdıkları yankılar doğrultusunda dünya edebiyatının bir parçası olarak bakılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İslam Edebiyatında Büyük Eserler (HUM271) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve HUM 201 - Lisans - En AzD
veya HUM 202 - Lisans - En AzD
veya HUM 207 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 413 Batı Müziğinde Türler ve Stiller 3 SU Kredi
Bu ders, çağdaş küresel dünyanın baskın bir kültürel varlığı olarak, batı müziğini ''klasik'' ve ''popüler'' alanlarda ele almayı ve ''tür'' ve ''stil' kategorilerine organize ederek incelemeyi amaçlar. Konular, oluşumlarına göre en erken 18. yüzyıldan başlayarak ele alınacak fakat kendi tarihsel, sanatsal ve oluşsal bağlamları içinde değerlendirilecektir. ''Popüler Müzik'' ve ''Yüksek Sanat Müziği'' ilişkisi de bu çerçevede araştırılacaktır. Bu süreçte, önemli tarihsel/sosyal/politik olaylara bir tür üzerindeki etkileri açısından değinilecek olsa da, dersin ana amacı müzik dinleme becerisi edindirmek, müzik yoluyla algı ve odaklanma yetisini desteklemektir. Gündelik hayatlarımızda karşımıza çıkan, güncel müzik türlerinin karakteristik özelliklerini irdelenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin müziğe eleştirel, bilinçli bir perspektiften bakabilmeleri, ve müziksel bilgi girişini doğru alanlara kanalize edebilmeleri öngörülmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Batı Müziğinde Türler ve Stiller 3

Onkosul: HUM 204 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HUM 414 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3 SU Kredi
Bu ders, günümüzde Oryantalizm adı altında anılan trendin Batı sanatında ilk kez gözlemlendiği 16. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl arasındaki tarihsel sürecin, müzik eserleri etrafında kurgulanarak ve diğer sanatlar ve sosyal bilimlerle ilişkilendirilerek detaylı biçimde inceleneceği bir insan bilimleri dersidir. Müzik teorisi odaklı olmamakla birlikte, bazı anahtar kavramlar ve genel müzik bilgisi, önkoşul olarak gereklidir. Derslerin yanı sıra, işlenen konular üzerinde tartışma, görsel ve işitsel materyaller üzerinde etkileşimli çalışma ve gezileri (konserler, müze ziyaretleri) de içerecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Güz 2010-2011 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Yaz 2009-2010 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3
Bahar 2009-2010 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm 3

Onkosul: HUM 204 - Lisans - En Az D
veya HUM 214 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :