DİNLE

Ders Kataloğu

IR 201 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası ilişkiler kavram ve süreçlerinin incelemektedir. Bu bağlamda realizm liberalizm ve radikal yaklaşımlar gibi uluslararası ilişkilerin temel teorik çerçeveleri ve soğuk savaş sonrası kavramsal tartışmaları ele alınmaktadır. Bu teorilerin yanı sıra dış politika analizi, uyuşmazlık analizi ve çözümü ve güvenlik çalışmaları dersin konuları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2021-2022 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2020-2021 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Yaz 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Yaz 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2017-2018 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2016-2017 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2015-2016 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2011-2012 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2010-2011 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2009-2010 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2008-2009 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2007-2008 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2006-2007 Uluslararası İlişkiler Teorisi 3
Güz 2005-2006 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri 3
Güz 2004-2005 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri 3
Güz 2003-2004 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri 3
Güz 2002-2003 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri 3
Güz 2001-2002 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: IR 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 201D Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2021-2022 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2020-2021 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Yaz 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2019-2020 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Yaz 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2018-2019 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2017-2018 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2016-2017 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2015-2016 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2014-2015 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2013-2014 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2012-2013 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2011-2012 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2010-2011 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2009-2010 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2008-2009 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2007-2008 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2006-2007 Uluslararası İlişkiler Teorisi-Tartışma 0
Güz 2005-2006 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Temelleri- Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: IR 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 301 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3 SU Kredi
Bu ders, küreselleşme süreçleri içinde uluslararası ilişkilerin değişen doğasıyla, Soğuk Savaş bitiminden sonra ortaya çıkan bir dizi önemli gelişmeleri ve sorunları çalışarak ilgilenir. Bunu yaparken, ders öğrencilerin uluslararası ilişkileri, kuramsal ve ampirik düzeylerde, anlama kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar, ve, bu bağlamda da, (a) küreselleşmenin siyasi ve ekonomik boyutlarını, (b) küresel değişimlerle devlet iktidarı arasındaki ilişkileri, (c) yoksulluk, güvenlik, küresel yönetim, terörizm gibi ciddi sorunları, ve (d) Amerikan hegemonyası, Avrupa Birliği, ve Küresel ekonomik kriz gibi önemli örnekleri tartışır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2021-2022 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2020-2021 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2019-2020 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2018-2019 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2017-2018 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2016-2017 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2015-2016 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2014-2015 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2013-2014 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2012-2013 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Güz 2011-2012 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3
Yaz 2010-2011 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 312 Küresel Sorumluluklar ve Haklar 3 SU Kredi
Karşılıklı bağımlılığın gittikçe artığı bir dünyada yaşıyoruz. Amerika'daki finansal mühendislik Bursa'da ve dünyanın birçok başka yerindeki istihdam ve büyümeyi belirleyebiliyor. Çin'in CO2 salımları Konya'daki tarımsal üretimi etkileyebiliyor. Vietnam'daki bir salgın ya da Japonya'daki bir nükleer kaçak tüm dünyanın halk sağlığını tehdit edebiliyor. Böylesine karşılıklı bağımlı bir dünyada birbirimize karşı sorumluklarımız ve haklarımız ne olmalı? Bu ders, dünyanın durumunu gözden geçirip, bizi birbirimize yaklaştıran -iklim değişikliği, nükleer silahlar, yoksulluk, küresel halk sağlığı gibi- dinamikleri analiz ederek, hepimizin sorumluluklarını tartışacaktır. Ayrıca, bu sorulara cevap sunan çeşitli değer sistemlerini ve teknokratik çerçeveyi de sınayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Küresel Sorumluluklar ve Haklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 341 Küresel İdare 3 SU Kredi
Küresel siyaseti düzenleyen fikirleri, kurumları ve uygulamalari inceleyen bu dersin üç amacı var: 1)Günümüzün küresel idare yapısını ve dinamiklerini gözden geçirmek, 2)Küresel düzende güc ve adalet konularına eğilmek ve 3)Küreselleşmenin dünya düzenine etkilerini incelemek. Bu derste devletler, uluslararası kuruluslar ve uluslararası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri uluslararası ticaret, güvenlik, barışı koruma, insan hakları, kalkınma ve çevre konuları bağlamında inceleyecegiz. Bu derste yapacağımız okuma ve tartışmalarda asağıdakiler gibi bir çok soruya yanıt arayacağız:Küreselleşme küresel idare açısından ne anlam ifade ediyor? Insan haklarında universal standartlara ulaşılabilinir mi ya da ulaşılmalı mı? Dünya Örgütü (DTO) daha adil bir uluslarası ekonomik düzen oluşturabilir mi?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Küresel İdare 3
Yaz 2008-2009 Küresel İdare 3
Güz 2003-2004 Küresel İdare 3
Güz 2002-2003 Küresel İdare 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 342 Türk Dış Politikası 3 SU Kredi
Günümüz Türk dış politikasının değişen dünya değerleri ve ilişkileri çerçevesinde incelenmesi.Türk dış politikasında çeşitli eğilimler, taraflar, karar verme süreçleri ve sorunlar; Yunanistan ve Kıbrıs sorunu; Rusya ve Bulgaristan ile ilişkiler; Suriye, Irak ve İsrail; Ermenistan ve Azerbeycan ilişkileri; Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Türk Dış Politikası 3
Güz 2019-2020 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2018-2019 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2017-2018 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2016-2017 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2015-2016 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2014-2015 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2011-2012 Türk Dış Politikası 3
Güz 2010-2011 Türk Dış Politikası 3
Güz 2009-2010 Türk Dış Politikası 3
Güz 2008-2009 Türk Dış Politikası 3
Güz 2007-2008 Türk Dış Politikası 3
Güz 2006-2007 Türk Dış Politikası 3
Bahar 2004-2005 Türk Dış Politikası (IR292) 3
Bahar 2003-2004 Türk Dış Politikası (IR292) 3
Bahar 2002-2003 Türk Dış Politikası (IR292) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası düzeyde siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Uluslararası ekonomi politik (UEP) piyasalarla siyasetin kesişiminde yer alır. Küresel düzeyde ekonomik ve siyasi bağlantıların yapısının analiz edildiği bu derste, devletler, çokuluslu ve yerel kurum ve organizasyonlarla sivil aktörlerin UEP´nin önde gelen süreçlerinin şekillenmesinde oynadiklari roller ele alınacaktır. Dersin temel amacı öğrencileri günümüzdeki UEP çalışmaları bağlamındaki kuramsal yaklaşımlar tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, önce UEP alanındaki kuramsal yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra, bu kuramsal yaklaşım ve tartışmaların ışığı altında güncel ampirik konular ele alınacaktır. Uluslararası para ilişkileri, ticaret ve sermaye hareketleri, küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri incelenecek konular arasındadır. Genel olarak, bu ders öğrencilerin UEP alanında kuramsal bilgi ve analitik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2019-2020 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2018-2019 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2017-2018 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2016-2017 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2015-2016 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Yaz 2014-2015 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2014-2015 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2013-2014 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2010-2011 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2009-2010 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2008-2009 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2007-2008 Uluslararası Ekonomi Politikası 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve ECON 202 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 392 Dış Politika Analizi 3 SU Kredi
Bu derste kuramsal ve uygulama düzeyinde dış politika yapma ve uygulama ağırlıklı yoğunlaşılır: dış ve güvenlik politikaları, olay analizleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2018-2019 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2017-2018 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2016-2017 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2015-2016 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2014-2015 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2013-2014 Dış Politika Analizi 3
Güz 2012-2013 Dış Politika Analizi 3
Güz 2010-2011 Dış Politika Analizi 3
Yaz 2009-2010 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2005-2006 Dış Politika Analizi 3
Bahar 2001-2002 Dış Politika Analizi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 394 Dünya Politikaları 3 SU Kredi
Bu ders devletleri etkileyen dış faktörleri multi disipliner bir açıdan incelemektedir. Öğrenciler, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Teorisi derslerinde edindikleri kuramsal çerçeve ile değerlendireceklerdir. Dersin bir özelliği öğrencilere iç politikaları dış etmenler ile ilişkilendirme kapasitesi vermesidir. Bu ilişkilendirme, özellikle iç politikaların dış politikalara etkisini anlamakta ve dış politikaların iç politikadaki gelişmeler üzerindeki rolünü kavramakta ön plana çıkmaktadır. Bu dersin kuramsal çerçevesi Uluslararası İlişkiler kuramlarından liberal kurumsallaşma okuluna dayanmaktadır. Ders, uluslararası krizlerin iç politikalara etkisini, uluslararası ilişkilerde turbülans ve değişim, ve dünya politikalarında kültür ve kimlik kavramları üzerinde durmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Dünya Politikaları 3
Güz 2020-2021 Dünya Politikaları 3
Bahar 2010-2011 Dünya Politikaları 3
Yaz 2009-2010 Dünya Politikaları 3
Bahar 2007-2008 Dünya Politikaları 3
Bahar 2006-2007 Dünya Politikaları 3
Güz 2005-2006 Dünya Politikaları 3
Yaz 2004-2005 Dünya Politikaları 3
Bahar 2003-2004 Dünya Politikaları 3
Bahar 2001-2002 Dünya Politikaları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 401 Türkiye ve Orta Doğu 3 SU Kredi
Doğaldır ki; uzun bir süre, Türkiye'nin Orta Doğu politikaları ve Orta Doğu'yla ilişkileri, Avrupa'daki önemli ülkelerle veya Amerika Birleşik Devletleri'yle olan ilişkilerine nazaran, ikincil ve daha az önemli olarak ele alınmıştır. Ancak bu politikalar ve ilişkiler, geçtiğimiz son yirmi yılda önemlerini ve özerkliklerini arttırmayı başarmıştır. Doğrusu; şimdilerde rahatlıkla, Türkiye'nin Orta Doğu komşularıyla ilişkileri Türk dış politikalarının aktif olarak uğraştığı çeşitli sahalardan en tehlikeli olma potansiyeline sahip olanlarından ve en sorunlularından biridir, denebilir. Bu ders, Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili politikalarını, Türkiye'nin daha geniş dış politika menfaatleri ve hedefleri çerçevesinde, 1920'lerden başlayarak ardıl tarihsel dönemler aracılığıyla inceler. Ders üç bölüme ayrılır: (i) 1918'den 1990'lara, bölgenin tamamına yönelik Türk politikalarının evrimi; (ii) Türkiye için belirli bir önem taşıyan dört Orta Doğu'lu oyuncuya yönelik Türk politikaları; (iii) Yakın dönem Türk politikaları: 2003 Körfez Savaşı'nın öncesi ve sonrası

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Türkiye ve Orta Doğu 3
Bahar 2007-2008 Türkiye ve Orta Doğu 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 402 Avrupa'da Türkiye 3 SU Kredi
Bu ders Türkiye'nin Avrupa?daki yerini uluslar arası ilişkiler teorisi açısından incelemektedir. Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi olarak Avrupa düzeninde kendine has bir konumu vardır. Bu konum özellikler 1945 sonrası uluslar arası dinamiklere göre şekillenmiştir. Dersin içeriği Türkiye'nin Soğuk Savaş sırasında ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa sistemindekini yerini incelemek üzere düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyeliği dersin ana konuları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Avrupa'da Türkiye 3
Güz 2008-2009 Avrupa'da Türkiye 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve SPS 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 403 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3 SU Kredi
Soğuk Savaş sonrasi siyasi şiddet olaylarını inceleyen bu ders terorizm, iç savaş, etnik çatışma ve kitlesel imha silahları gibi evrensel sorunlara odaklanmıştır. Dersin amacı öncelikle bu sorunların tanımlanması, şiddeti yaratan nedenlerin incelenmesi ve literatürde önerilen çözümlerin incelenmesidir. Bu amaçları gerçekleştirirken din, milliyetçilik ve etnik kimlik gibi önemli bazı kavramların da siyasi şiddetle olan ilişkileri güncel örnekler üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Şiddetin çözümü bağlamında ise hem iç politika yaklaşımları hem de uluslararası müdahaleler değerlendirilmekte ve bu noktada uluslararası kurumlara düşen roller tartışılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Güz 2018-2019 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Güz 2017-2018 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2015-2016 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2014-2015 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Bahar 2013-2014 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3
Güz 2012-2013 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 405 Avrupa Dış Politikası 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencileri Avrupa Birliği'nin dış politikasındaki temel kavramları tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin Avrupa Birliği'nin uluslararası bir aktör olarak performansını değerlendirebilecekleri kuramsal ve analitik bir temel sunmayı amaçlar. Ders, Avrupa Dış Politikası'ndaki temel aktörleri, araçları, kurumları, amaçları ve konuları kapsamaktadır. Dünya siyasetindeki güncel sorunlara AB'nin verdiği cevaplar da tartışılacak konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2020-2021 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2019-2020 Avrupa Dış Politikası 3
Bahar 2018-2019 Avrupa Dış Politikası 3
Yaz 2012-2013 Avrupa Dış Politikası 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 406 Türkiye ve Güney Kafkasya 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı öğrencileri Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya yönelik dış politikasının temel dinamikleriyle tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’nin Güney Kafkasya ülkeleri olan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkileri incelenecektir. Türkiye için stratejik açıdan önem arz eden bir bölge olan Güney Kafkasya ile ilişkiler uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve enerji politikaları açısından analiz edilecektir. Ders ayrıca Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Güney Kafkasya ülkelerinde gerçekleşen sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeleri ele alacak; bölge dinamiklerinin Rusya, AB ve ABD gibi büyük güçlerin çıkarları doğrultusunda nasıl etkilendiğini tartışacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Türkiye ve Güney Kafkasya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 407 Uluslararası İlişkilerin Yerel Kökenleri 3 SU Kredi
Bir ülkenin askeri tehditlerini etkili kılan nedir? Ülkeler askeri ittifak veya ticari antlaşmalar yapacakları diğer ülkeleri nasil seçerler? Uluslararası müzakerelerde hangi ülkeler daha avantajlıdır? Uluslararası İlişkiler uzmanları bunlar ve benzeri birçok önemli sorunun cevabını ararken ülkelerin iç siyasetini incelemenin son derece faydalı olduğunu görmüşlerdir. Bu derste ögrenciler iç ve dış siyaset arasindaki baglantıları inceleyecek, öne çıkan teoriler ve bu teorileri sınayan eldeki veriler hakkinda bilgi edineceklerdir. Hem uluslararası çatışmalar hem de uluslararası işbirliği konuları ele alınacaktır. Dersin nihai amacı öğrencilerin dış politikada etkili yerel aktörler ve bu aktörlerin oynadikları roller hakkında bilgi edinmeleri ve bunu degişik durumlara uygulama yetisini kazanmalaridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Uluslararası İlişkilerin Yerel Kökenleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 410 Uluslararası Güvenlik 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası güvenlik kavramlarını değişik kuramsal ve temasal açılardan ele alır. Uluslararası güvenlik genel olarak tehdit ve güç kullanımı ile ilgili olduğu için, '' Savaşlar neden çıkar? Siyasal rejimlerin ve yapıların barış ile ilişkisi ne ölçüdedir? Nükleer silahlanmanın uluslararası istikrara tehdit oluşturur mu? Türkiye'nin nükleer silahlar edinmesi kendisine ve bölgeye daha çok güven getirir mi? Terörizm nedir ve devletler için ne kadar bir tehdit oluşturur?'' gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Bu sorulardan yola çıkarak, öğrencilerin günümüzün uluslararası güvenlik sorunlarına hem farklı kuramsal açılardan hem de tarihsel bir perspektiften yaklaşmaları sağlanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Uluslararası Güvenlik 3
Güz 2016-2017 Uluslararası Güvenlik 3
Güz 2015-2016 Uluslararası Güvenlik 3
Bahar 2011-2012 Uluslararası Güvenlik 3
Bahar 2010-2011 Uluslararası Güvenlik 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 489 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3 SU Kredi
Bu ders ögrencilere insan hakları teorisi ve pratiği hakkında temelleri tanıtmayı hedeflemektedir. Ders insan haklari kavramı kapsamına nelerin dahil oldugunu (siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar) analiz etme ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme fırsatı sunar. Ders aynı zamanda uluslarasi kuruluşların, devletlerin, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanin rolünü inceleyerek, uluslarası insan hakları ilkeleri ve standartları ve bunlarin yaptırımı hakkında eleştirel bir analiz sunar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Güz 2021-2022 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Bahar 2020-2021 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni 3
Güz 2019-2020 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Güz 2018-2019 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2017-2018 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2016-2017 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2015-2016 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2014-2015 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2013-2014 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Bahar 2012-2013 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3
Yaz 2011-2012 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni (IR389) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IR 493 Uluslararası Müzakere 3 SU Kredi
Çatışmaların yoğunlukta olduğu bir dünyada müzakere süreci ve sonucu savaşa gitmek veya barış yapmak arasındaki seçimlerin belirleyicisidir. Barışçıl ortamlarda ise müzakere çatışmaların barışçıl çözümü için, yeni ilişkilerin altyapılarının oluşturulması ve güven tazelemesi için kullanılan önemli bir araçtır. Bu ders müzakere sanatı ve biliminin ana hatlarını irdelemek üzere tasarlanmıştır ve iki bolümden oluşmaktadır. Birinci bölüm müzakerenin kavramsal ve yapısal özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bolümde, müzakereye hazırlık, müzakerede güç, taktik strateji, kültürel farklar, cinsiyet ve çok taraflı müzakereler incelenecektir. İkinci bölüm müzakere becerileri üzerine yoğunlaşacaktır. Bu bölümde öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak kavramsal bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklardır. Dersin pedagojik yapısını klasik ders anlatımı yönteminin yanı sıra, katılımcı tartışmalar, müzakere simülasyonları ve oyunları ve de müzakere konusunda deneyim sahibi diplomatların sunumları oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2018-2019 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2017-2018 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2016-2017 Uluslararası Müzakere 3
Bahar 2015-2016 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2014-2015 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2013-2014 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2012-2013 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2010-2011 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2009-2010 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2008-2009 Uluslararası Müzakere 3
Güz 2007-2008 Uluslararası Müzakere (IR393) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve ECON 202 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :