DİNLE

Ders Kataloğu

PHIL 202 Felsefenin Problemleri 3 SU Kredi
Bu ders bilginin temelleri, ahlakın kaynağı, zihin-beden ilişkisi, özgür irade problemi gibi temel felsefi mesele ve konular hakkındaki güncel tartışmalara giriş niteliği taşımaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2021-2022 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2020-2021 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2019-2020 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2018-2019 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2017-2018 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2016-2017 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2015-2016 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2014-2015 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2013-2014 Felsefenin Problemleri 3
Güz 2012-2013 Felsefenin Problemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 224 Felsefe ve Film 3 SU Kredi
Bu dersin amacı çeşitli filmler hakkında tartışarak ve seçilmiş bazı felsefe metinleri okuyarak kimi sorulara yanıt aramaktır: Felsefi sorunlar sinema filmlerinde nasıl ele alınır? Felsefe, görsel anlatıların çeşitli kavramsal katmanlarını anlamak ve yorumlamak konusunda bize nasıl yardımcı olabilir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Felsefe ve Film 3
Yaz 2009-2010 Felsefe ve Film 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 300 Bilim Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders bilim felsefesindeki ana yaklaşımlara ve konulara giriş mahiyetindedir. Bilimin doğuşu, doğası ve amaçları; sınır ve tümevarım problemi; bilimsel açıklamanın niteliği; bilimin rasyonalitesi ve bilimsel nesnellik; bilimsel yöntem ve bilimsel kuramların sınanması; bilimsel devrimler; realizm/anti-realizm tartışması; bilim ve değerler bu konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilim Felsefesi 3
Güz 2021-2022 Bilim Felsefesi 3
Güz 2020-2021 Bilim Felsefesi 3
Güz 2019-2020 Bilim Felsefesi 3
Güz 2018-2019 Bilim Felsefesi 3
Güz 2017-2018 Bilim Felsefesi 3
Güz 2016-2017 Bilim Felsefesi 3
Güz 2015-2016 Bilim Felsefesi 3
Güz 2014-2015 Bilim Felsefesi 3
Güz 2013-2014 Bilim Felsefesi 3
Güz 2012-2013 Bilim Felsefesi 3
Bahar 2010-2011 Bilim Felsefesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 301 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders, yöntem meselesini öne çıkaran, sosyal bilimler felsefesinin ana konularına ve yaklaşımlarına bir giriş niteliğindedir. Toplum bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle aynı olup olmadığı; sebeplere dayanan açıklamaların nedenlere dayanan açıklamalardan farklı olup olmadığı; sosyal gerçekliğin doğası; birey-sosyal yapı ilişkisi; yöntemsel bireycilik-yöntemsel bütüncülük tartışması; sosyal bilimlerin değerlerden bağımsız olup olmadığı ve nesnellik problemi bunlar arasındadır. Derste tartışılacak genel yaklaşımlar ise pozitivizm, gerçekçilik, yorumsamacılık ve eleştirel okuldur. Bu yaklaşımlar ve sorunlar çeşitli sosyal bilim disiplinleri bağlamında örneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2020-2021 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2018-2019 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2014-2015 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2011-2012 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2010-2011 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2009-2010 Sosyal Bilimler Felsefesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 310 Zihin Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders zihin ve biliş felsefesinin geleneksel ve modern konularına bir giriş niteliği taşımaktadır. Dersin ilk bölümünde zihin-beden sorunu ve bu soruna verilen ikicilik, özdeşlik teorisi ve işlevselcilik gibi tepkiler incelenecektir. İkinci bölümde ise zihnin karakteristik özellikleri olan yönelmişlik ve bilinç kavramları ele alınacak; bu kavramlara yönelik, temsilcilik ve zihnin bilgisayar modeli, bağlantıcılık ve sinir ağları, zihinsel içerik teorileri ve fenomenal bilinç teorileri tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2020-2021 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2019-2020 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2018-2019 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2017-2018 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2012-2013 Zihin Felsefesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 313 Duygu ve Akıl 3 SU Kredi
Bu derste, akıl ve duygu arasındaki ilişki ahlaki biliş ve genel olarak biliş bağlamında, bazı büyük felsefecilerin yapıtları ile çağdaş psikoloji ve bilişsel sinirbilimin bulgularına bakarak incelemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Duygu ve Akıl 3
Yaz 2010-2011 Duygu ve Akıl 3
Yaz 2009-2010 Duygu ve Akıl 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 321 Sembolik Mantık 3 SU Kredi
Bu ders önermeler mantığı ve yüklem mantığına giriş niteliği taşımaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sembolik Mantık 3
Güz 2020-2021 Sembolik Mantık 3
Güz 2019-2020 Sembolik Mantık 3
Güz 2017-2018 Sembolik Mantık 3
Güz 2016-2017 Sembolik Mantık 3
Güz 2015-2016 Sembolik Mantık 3
Güz 2014-2015 Sembolik Mantık 3
Güz 2013-2014 Sembolik Mantık 3
Güz 2012-2013 Sembolik Mantık 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 322 Sanat Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders sanat felsefesi yaklaşımlarını tanıtarak ve sanatı oluşturan olgular nelerdir sanat nedir türünden sorulara yanıt arayarak sanatı felsefeleştirme süreçlerini irdelemeyi öngörmektedir. Bununla birlikte, gerçek, değer, anlama gibi temel felsefe kavramları, sanat yapıtlarının ve onlara dönük farklı algılama ve değerlendirme çabalarının ışığında ele alınacaktır. Sanatın amacı ve sonuçları bu bağlamda tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 323 Hayal Gücü ve Oyun 3 SU Kredi
Bu ders, hayal gücünün felsefe ve psikoloji dalları için ifade ettiği bir takım sorunları ve bilmeceleri irdeler. Çocukların 2 yaş sonrası evcilik oynamaları, veya bir treni taklit etmeleri zihinsel gelişimleri açısından ne anlama geliyor? Bir film seyrederken ağlamak duygu kuramı açısından ne gibi bir kavramsal soruna işaret ediyor? Bir hikaye bize kız bebeklerin öldürülmelerinin doğru olduğunu varsayın dediğinde, bunu tasavvur etmekte niçin zorlanıyoruz? Ya da, nasıl oluyor da bazı zihin felsefecileri, bilinci olmayan ama fiziksel açıdan bizden farkı olmayan bir yaratığı sadece tasavvur etmenin materyalizmin yanlışlığını ispat ettiğini öne sürüyorlar? Bunlar arasında, çocukların gerçeğe alternatif senaryolar içerisinde veya farklı roller üstlenerek oynadıkları oyunlar üzerine özellikle durulur: Çocukların fantazilerinde rasyonel sınırlar var mıdır? Çocuklar gerçeğe alternatif oluşturduklarının farkındalar mı? Otistik çocuklarda ne gibi farklılıklar gözlenmektedir? Çocukların bu oyunlardaki zihinsel durumları ile yetişkinlerin, kendilerini başkasının yerine koyduklarındaki zihinsel durumları nasıl benzeşmektedir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Çocukların Dünyalarından Felsefecilerin Dünyalarına Hayal Gücünün Bilmeceleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 330 Dil Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders dil felsefesinin temel mesele ve yaklaşımlarını üç bölümde incelemektedir. analitik dil felsefesi, pragmatik, ve dilbilim felsefesi. Birinci bölüm anlam, imlem ve doğruluğa ilişkin Frege'den Kripke'ye uzanan ana kuramları kapsamaktadır. İkinci bölüm Searle, Austin, Grice gibi kuramcıların dil edimleri, ima ve benzeri konulardaki görüşlerini ele almaktadır. Son bölüm ise dilsel görececiliği, Saussure'un yapısalcılığını ve Chomsky'nin üretici dilbilgisini kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Dil Felsefesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 340 Biyoetik 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri tıp ve ilgili alanlardaki etik sorunlar ve bu sorunlar hakkındaki felsefi düşünceyle tanıştırmayı hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında faydacılık, deontoloji, erdem etiği, ötenazi, klonlama ve genetik zenginleştirmeyle ilgili ahlaki meseleler, tıp araştırmalarında etik, sağlık servislerinin dağılımında adalet, küresel adalet, biyoteknoloji araştırmalarının sosyal ve siyasi çerçevesi ve insan doğası bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Biyoetik 3
Güz 2013-2014 Biyoetik 3
Güz 2012-2013 Biyoetik 3
Güz 2011-2012 Biyoetik 3
Güz 2010-2011 Biyoetik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 342 Biyoloji Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders biyoloji felsefesindeki temel konulara giriş dersidir. Bilimsel sorgulama, sınırlandırma problemi, bilim ve değerler, biyolojinin bilimler içindeki yeri gibi temel bilim felsefesi konularından bazılarını kısaca açıklayarak ve yaşamın ne olduğu sorusunu inceleyerek başlar; ardından evrim, seçilimin birimleri, genotip ve fenotip, çevre, doğuştan olma, epigenetik, gelişim biyolojisi, genomiks, fenomiks, indirgemecilik, kompleksite, biyoloji yasaları, sosyobiyoloji, biyoloji ve etik gibi biyolojinin temel felsefi konularını tanıtır. Dersin amacı öğrencilerin bu konular üzerinde tartışmalarını teşvik etmekle birlikte bir bilim dalı olarak biyolojinin temel özelliklerini anlamalarını ve metotlarından ve sosyal konularla yakın ilişkilerinden kaynaklanan felsefi problemleriyle tanışmalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 399 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Yan Dal Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Serbest Çalışma 3
Güz 2021-2022 Serbest Çalışma 3
Güz 2019-2020 Serbest Çalışma 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma 3
Bahar 2014-2015 Serbest Çalışma 3
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Bahar 2012-2013 Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 401 Epistemoloji 3 SU Kredi
Bu derste bilginin tanımı, olanaklılığı, kapsamı ve temellerine ilişkin belli başlı problem ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Bilginin geleneksel tanımı, şüphecilik, temelselcilik, tutarlılık kuramı, Gettier problemi ve çözüm önerileri bunlar arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Epistemoloji 3
Bahar 2013-2014 Epistemoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 421 `Kişi'lik ve Kişisel Kimlik 3 SU Kredi
Bu ders, kişisel kimlik ve `kişi' olma üzerine günümüze dek geliştirilmiş bazı temel kuramların ışığında, `kişi' olmanın anlamının ve kişisel kimlik koşullarının felsefi açıdan incelenmesini hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 425 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, Avrupa'daki hümanizm geleneğini (Vico, 19. yüzyıl tarihselciliği, 20. yüzyıl filolojisi), özellikle bu geleneğin Şarkiyatçılık öncesi ve sonrasında Edward Said tarafından tekrar aktive edilişine odaklanarak irdelemektir. Bu yolla 20. yüzyılda hümanist felsefenin konumu ve anti-hümanist düşünce (örn. Nietzsche, Foucault, Derrida) üzerine gözlemlerde bulunma fırsatı doğacak, geçtiğimiz iki yüzyıla ait filoloji projesinin genel bir eleştirisinin gerekliliği vurgulanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 450 Bilim ve Toplum 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bilim ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemektir. Bir yandan bilimin ve bilim tarafından yönlendirilen teknolojinin toplumu, diğer yandan da toplumsal faktörlerin bilim ve teknolojiyi nasıl etkilediğini araştırma amacını taşımaktadır. Derste şu konular üzerinde durulacaktır: bilimsel araştırmanın değişen doğası, demokratik toplumlarda bilim politikalarının oluşturulmasına ilişkin zorluklar, bilimsel araştırmaların ticarileşmesi, kamuyu ilgilendiren konularda bilimsel ihtilafların çözümü, ve tüm bunların yolaçtığı normatif soruların tartışılması

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilim ve Toplum 3
Bahar 2020-2021 Bilim ve Toplum 3
Bahar 2019-2020 Bilim ve Toplum 3
Bahar 2018-2019 Bilim ve Toplum 3
Güz 2014-2015 Bilim ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 Bilim ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :