DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 250 Karşılaştırmalı Siyaset 3 SU Kredi
Bu derste karşılaştırmalı analizin temel araçları tanıtılacaktır. Karşılaştırmalı analizin odakları çok farklı olabilir. Bazen farklı siyasal rejimlerin arkaplanındaki farklı ulus-devletleşme süreçleri birbirleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmalı analiz örüntülerin açığa çıkartılması yolu ile yapılır. Örneğin, faşist bir siyasal rejimi yaşamış Almanya, İtalya ve Japonya'nın siyasal dönüşüm süreçlerindeki ortak örüntüler ayrıştırılarak bu dönüşüm süreçlerinin faşizme varmayan süreçlerden farkları irdelenir. Ancak bu tür analizlere aşina olmak yolu ile siyasal rejimlerin geleceği hakkında tahminlerde bulunulabilir. Karşılaştırmalı yöntem siyasal analizi mümkün kılar. Bu dersin ilk bölümünde, modern-öncesi ve modern siyasetin anlamı anlatılacak ve Batı Avrupa bağlamında en temel ulus-devletleşme süreçleri çalışılacak. İkinci kısımda bu sürecin gelişmesine eşlik eden temel siyasal ideolojiler çalışılacak. Üçüncü kısımda ise bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkan siyasal kurumların ayırdedici özellikleri yani seçim sistemleri, siyasal partiler, güçler ayırımı gibi konular irdelenecek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2020-2021 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2016-2017 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2015-2016 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2013-2014 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2012-2013 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2011-2012 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2010-2011 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Güz 2010-2011 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2009-2010 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2008-2009 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2007-2008 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2006-2007 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2005-2006 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2004-2005 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2003-2004 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2002-2003 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2001-2002 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2000-2001 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 251 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler 3 SU Kredi
Vatandaşlık temelde modern siyasetin bir öğesidir. Bu derste vatandaşlık kavramı modernist bir yaklaşım ile ele alınacak ve kavramın Fransız devrimi sonrası evrilmesi çalışılacaktır. Dersin ilk bölümünde vatandaşlık kavramının kökenleri milliyetçilik ideolojisinin evrilmesi ile ilişkilendirilerek ele alınacak; ikinci bölümde ise vatandaşlık ve demokratikleşme arasındaki ilişki sivil toplum kavramına farklı yaklaşımlara başvurarak kurulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler 3
Bahar 2020-2021 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler 3
Güz 2012-2013 Vatandaşlık Siyaseti 3
Güz 2011-2012 Vatandaşlık Siyaseti 3
Yaz 2008-2009 Vatandaşlık Siyaseti 3
Güz 2008-2009 Vatandaşlık Siyaseti 3
Güz 2007-2008 Vatandaşlık Siyaseti 3
Güz 2006-2007 Vatandaşlık Siyaseti 3
Güz 2004-2005 Milliyetçilik, Vatandaşlık ve Sivil Toplum 3
Güz 2003-2004 Milliyetçilik, Vatandaşlık ve Sivil Toplum 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 252 Haklar ve Tarihleri 3 SU Kredi
Bu ders hak fikrinin ortaya çıkışı ve gelismesi üzerine bir araştırmadır. Dersin ilk bölümünde hak ve hak sahibi düşüncelerine yer vermis ilk ahlak teorilerine bakılacaktır. Daha sonra toplumsal tarihte ve ahlak teorilerinde ortaya çıkmış çeşitli hakları (örneğin, mülkiyet, çalışma ve eşit şans hakları) incelenerek haklar söyleminin gelismesine ışık tutulacak, bu yapılırken hak sahibi kavramındaki zenginleşme (bireyden, gruba, millete ve hayvanlara) gözlemlenmeye çalışılacaktır. Son olarak çağdaş toplum ve ahlak teorilerinde hakların yer ve önemi hakkındaki bazı tartışmalara bakılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Haklar ve Tarihleri 3
Bahar 2004-2005 Haklar ve Tarihleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 271 Milletler ve Milliyetçilikler 3 SU Kredi
Bu dersin konusu milliyetçilik üzerine üretilen en önemli kuramlar ve bunların milliyetçi hareketleri anlamada ne denli faydalı olduklarıdır. Dersin vurgusu milletlerin "doğuşu" hakkında doğalcı açıklamalar üretmek üzerine değil, milletler ve milliyetçilik üzerine yapılan kavramsallaştırmalar üzerinde olacaktır. Kuramsal yaklaşımların yanısıra Doğu Avrupa, Orta Doğu, eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde oluşan devletler ve Çin gibi somut bağlamlar incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Bahar 2009-2010 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Güz 2006-2007 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Yaz 2005-2006 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Bahar 2003-2004 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Bahar 2002-2003 Milletler ve Milliyetçilikler 3
Bahar 2001-2002 Milletler ve Milliyetçilikler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: POLS 271D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 271D Milletler ve Milliyetçilikler-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Milletler ve Milliyetçilikler-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: POLS 271
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2021-2022 Proje ve Staj 0
Yaz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2018-2019 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj (PROJ300) 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 301 Siyasal Kuram I 3 SU Kredi
Bütün toplumlar ortak yaşamlarının hangi toplumsal/siyasal güçler tarafından belirlendiği, hangi değerler doğrultusunda ve nasıl biçimlenip yönetilmesi gerektiği konularında düşünce üretir. Bu ders bu sorulara Aristotle, Nizamülmülk, Machiavelli, Hobbes, Marx, Namık Kemal ve Mill gibi siyasal düşünürlerin verdikleri farklı cevapları inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Kuram I 3
Güz 2021-2022 Siyasal Kuram I 3
Güz 2020-2021 Siyasal Kuram I 3
Güz 2019-2020 Siyasal Felsefe 3
Güz 2018-2019 Siyasal Felsefe 3
Güz 2017-2018 Siyasal Felsefe 3
Güz 2016-2017 Siyasal Felsefe 3
Güz 2015-2016 Siyasal Felsefe 3
Güz 2014-2015 Siyasal Felsefe 3
Güz 2013-2014 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2012-2013 Siyasal Felsefe 3
Güz 2012-2013 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2011-2012 Siyasal Felsefe 3
Güz 2011-2012 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2010-2011 Siyasal Felsefe 3
Güz 2010-2011 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2009-2010 Siyasal Felsefe 3
Güz 2009-2010 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2008-2009 Siyasal Felsefe 3
Güz 2008-2009 Siyasal Felsefe 3
Güz 2007-2008 Siyasal Felsefe 3
Güz 2006-2007 Siyasal Felsefe 3
Güz 2005-2006 Siyasal Felsefe 3
Güz 2004-2005 Siyasal Felsefe 3
Güz 2003-2004 Siyasal Felsefe 3
Güz 2002-2003 Siyasal Felsefe 3
Güz 2001-2002 Siyasal Felsefe 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 302 Siyaset Felsefesinde Sorular ve Kavramlar 3 SU Kredi
Bu ders Pols 301 Siyaset Felsefesi SPS zorunlu dersini tamamlamak üzere tasarlanmıstır. Konulara göre organize edilmiş olup, istem, özgürlük, modernlik, otorite, kahramanlık, özerklik ve guc gibi başlıklari kapsayacaktır. Modern-öncesi, modern ve post-modern düşünürlerin metinleri üzerinde çalışılarak öğrencilerin sadece içinde yaşadıkları toplum hakkında değil, kendi siyasi pratikleri alanında da düşünmelerine calışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Siyaset Felsefesinde Sorular ve Kavramlar 3

Onkosul: (POLS 301 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD)
ve (SPS 101 - Lisans - En AzD (birlikte de alinabilir)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 303 Seçimler ve Siyasal Katılım 3 SU Kredi
Bu ders "sıradan" (konvansiyonel) ya da sıra dışı siyasal katılım konusuna bir giriş olarak tasarlanmıştır. Siyasal modernizasyon teorisi içerisinde siyasal katılımın değişik biçimlerinin oynadığı rolü başlangıç noktası olarak almaktadır. Kitle seçimleri, kitlesel ihtilaflar ve şiddet değişik modernizasyon ve rasyonel tercih (rational choice) perspektiflerinden tartışmaya sunulacaktır. Bu yazının etkili eserleri günümüzde süregelen çalışmaların temellerinin şekillendirilmesinde doğrudan kullanılacak ve tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Seçimler ve Siyasal Katılım 3
Yaz 2007-2008 Seçimler ve Siyasal Katılım 3
Yaz 2006-2007 Seçimler ve Siyasal Katılım 3
Yaz 2005-2006 Seçimler ve Siyasal Katılım 3
Bahar 2002-2003 Seçimler ve Siyasal Katılım 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 305 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3 SU Kredi
Bu derste modern Türkiye'de ortaya çıkan liberalizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, sosyalizm ve feminizm gibi düşünce akımlarının kökenleri ve evrilme biçimleri incelenecek. Bu siyasal ideolojilerin temel özellikleri irdelenirken, onları dillendiren Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Prens Sabahattin ve Ahmet Ağaoğlu gibi bazı düşünürlerin eserleri çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2017-2018 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2008-2009 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2007-2008 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2006-2007 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2005-2006 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3
Bahar 2003-2004 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 307 Kalkınma Siyasetleri 3 SU Kredi
Ders toplumların ve hükümetlerin kalkınma sorunlarını nasıl çözmeye çalıştıklarını inceler. Kalkınma kavramı ve değişik tarihsel kalkınma yaklaşımları üzerine kısa bir tartışmanın ardından, günümüzün kalkınma sorunları üzerine yoğunlaşır: eşitsizlik (bölüşüm politikaları ve kadın-erkek eşitsizligi dahil), ekonomik istikrarsızlık, yolsuzluk, hukuk devletinin zayıf olduğu ve yazılı olmayan kuralların yaygın olduğu siyasi yapılar, su, petrol gibi doğal kaynakların paylaşımı. Dersin son kısmında, Soğuk Savaş'ın etkileri, yabancı güçlerin günümüzdeki önemi ve küreselleşme üzerinde yoğunlaşılarak, uluslararası boyutun kalkınma siyasetini nasıl etkilediği üzerine tartışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kalkınma Siyasetleri 3
Güz 2015-2016 Kalkınma Siyasetleri 3
Güz 2014-2015 Kalkınma Siyasetleri 3
Bahar 2013-2014 Kalkınma Siyasetleri 3
Bahar 2010-2011 Kalkınma Siyasetleri 3
Güz 2009-2010 Kalkınma Siyasetleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 348 Güney Avrupa'da Politika 3 SU Kredi
Avrupa'nın güneyinde yer alan ülkelerin paylaştıkları siyasi, ekonomik ve kültürel özellikler onları batıdaki komşularından ayırıyor. Mesela demokrasilerini daha geç sağlamlaştırdılar ve (İtalya haricinde) Avrupa Topluluğu'na kuruluşundan yaklaşık otuz yıl sonra katıldılar. Bu derste Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın siyaseti, toplumu ve ekonomisi karşılaştırmalı olarak çalışılacak. İlk olarak, Güney Avrupa ülkelerinin devlet yapısı, siyasi partileri ve seçim sistemleri tanıtılacak. İkinci olarak, iki dünya savaşı arasındaki Salazar, Franco, Mussolini ve Metaxas otoriter rejimlerinin sebepleri, politikaları ve çöküşleri irdelenecek. Bu bağlamda, Güney Avrupa'da demokrasinin nasıl sağlamlaştırıldığının da üzerinde özellikle durulacak. Süregelen problemler de, mesela İspanya'da Bask bölgesi milliyetçiliği, İtalya'da Sicilya mafyası, Yunanistan'daki Müslüman azınlık, ayrıca tartışılacak. Son olarak Güney Avrupa ülkelerinin Avrupa Topluluğu'na girişleri, Birlik içindeki politikaları ve rolleri ve AB'nin Güney Avrupa üzerindeki etkileri ile ders tamamlanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Güney Avrupa'da Politika 3
Bahar 2007-2008 Güney Avrupa'da Politika 3
Bahar 2006-2007 Güney Avrupa'da Politika 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 349 Güneydoğu Asya Politikaları 3 SU Kredi
Güneydoğu Asya'da siyaset, sömürge dönemi, bu dönemin ortaya çıkardığı milliyetçi hareketler ve soğuk savaşın yarattığı jeo-stratejik zorunluluklar tarafından şekillenmiştir. Sömürge dönemi bir yandan ulusal sınırları çizerken diğer yandan da modern devlet kurumlarının oluşmasını sağladı. Milliyetçilik yeni bir seçkinler tabakası ve söylem oluşturacaktı. Soğuk savaş ise sömürge sonrası devletlerde devlet otoritesinin niteliğini belirledi. Bu ders tarihi şartları göz önüne alarak (sömürgecilik, modernleşme, milliyetçilik, savaşlar) bugün Güneydoğu Asya dediğimiz jeo-politik bölgeyi incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsayacağı ana temalar arasında, demokrasi ve milliyetçilik, etnik azınlıklar, dinin siyasal izdüşümleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve SPS 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 350 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 3 SU Kredi
Bu ders Orta ve Doğu Avrupa'da ki demokratik dönüşümleri açıklamak üzere hazırlandı. Bu bağlamda öğrenciler hem demokratikleşme kavramı hem de bunun Orta ve Doğu Avrupa'da nasıl gerçekleştiğini öğrenme fırsatı bulacaklar. Ders dünyanın başka bölgelerindeki demokratikleşme süreçlerine de değinerek daha kapsamlı bir anlayışın öğrenciler tarafından özümsenmesini amaçlıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Doğu Avrupa'da Demokrasiye Geçiş 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 351 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3 SU Kredi
Bu ders gelişmekte olan ülkelerin siyasal dönüşümünü açıklamak üzere geliştirilen kuramlara odaklanacaktır. Devlet ve toplum arasındaki ilişki ve siyasi değişim konusundaki kuramlar dersin ana konularını teşkil edecektir. Değişik siyasi yapıların oluşumu ve çeşitli ülkelerdeki siyasi değişimin açıklanması için kuramsal bir yapı geliştirilecektir. Ayrıca, dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerine (örneğin Avrupa, Asya ve Orta Dogu) göndermeler yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3
Güz 2005-2006 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3
Güz 2004-2005 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3
Güz 2003-2004 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3
Güz 2002-2003 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3
Güz 2001-2002 Siyasal Değişimin Dinamikleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 352 Türkiye'de Siyasal Hayat I 3 SU Kredi
Bu ders, Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonunun problemleri üzerinde yoğunlaşacaktır. Tarihsel bir arka planla başlıyacak ve sonrasında parlementer yapı, siyasal partiler, bürokrasi, ordu ve sivil toplumun analizleri üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Türkiye'de Siyasal Hayat I 3
Güz 2021-2022 Türkiye'de Siyasal Hayat I 3
Güz 2020-2021 Türkiye'de Siyasal Hayat I 3
Güz 2019-2020 Türk Siyaseti 3
Güz 2018-2019 Türk Siyaseti 3
Güz 2017-2018 Türk Siyaseti 3
Güz 2016-2017 Türk Siyaseti 3
Güz 2015-2016 Türk Siyaseti 3
Güz 2014-2015 Türk Siyaseti 3
Güz 2013-2014 Türk Siyaseti 3
Güz 2012-2013 Türk Siyaseti 3
Güz 2011-2012 Türk Siyaseti 3
Güz 2010-2011 Türk Siyaseti 3
Güz 2009-2010 Türk Siyaseti 3
Güz 2008-2009 Türk Siyaseti 3
Güz 2007-2008 Türk Siyaseti 3
Bahar 2006-2007 Türk Siyaseti 3
Bahar 2005-2006 Türk Siyaseti 3
Bahar 2004-2005 Türk Siyaseti 3
Bahar 2003-2004 Türk Siyaseti 3
Bahar 2002-2003 Türk Siyaseti 3
Bahar 2001-2002 Türk Siyaseti 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 353 Türkiye'de Siyasal Hayat II 3 SU Kredi
Bu ders, günümüz Türkiye’sindeki başlıca siyasi gelişmeleri sistematik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin temel amacı 1980 sonrası dönemde Türk siyasal hayatını şekillendiren siyasi kurumları, aktörleri ve sorunları analiz etmek ve tartışmaktır. Asker-sivil ilişkileri, kimlik politikasının yükselişi, dinin rolü, seçimler ve siyasi partiler gibi önemli konulara odaklanarak, ülkenin askeri yönetimden demokratik yönetime geçişini inceleyecek ve zaman içerisindeki performansını değerlendireceğiz. Son yıllardaki rejim değişikliği ve bunun uzun vadeli politik etkileri üzerinde özellikle duracağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Türkiye'de Siyasal Hayat II 3
Güz 2013-2014 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2012-2013 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2011-2012 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2010-2011 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2009-2010 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2008-2009 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2007-2008 Türkiye'de Yönetişim 3
Güz 2006-2007 Türkiye'de Yönetişim 3

Onkosul: POLS 352 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 354 Göç Siyaseti 3 SU Kredi
Büyük ölçüde artan ve giderek çeşitlenen küresel göç, teritoryal, kültürel ve kavramsal her türlü sınıra meydan okumakta. Bu ders hem gönderici hem alıcı ülkelerde göçün değişen çehresini, ikilemlerini ve fırsatlarını irdelerken, göç olayının özellikle siyasi boyutları üzerinde yoğunlaşıyor. Bir öğretim üyesinden diğerine değişebilecek zaman ve mekân boyutları içinde, insanların neden yer değiştirdiği; (ABD, Kanada veya Batı Avrupa gibi) gelişmiş alıcı ülkelerde sınır denetiminin siyasî çerçevesi ve politikaları; yerel veya (Avrupa'nın birleşmesi gibi) devletlerarası süreçlerin, göç politikalarının bünyesini nasıl değiştirdiği konularına açıklık getiriliyor. Göçmenlerin geldikleri toplumla bütünleşmesi ve çeşitlilik sorunları irdeleniyor; göçün alıcı ülkelere yararı ve aynı zamanda yarattığı sorunlar üzerinde duruluyor. İşlenen bazı özel konular arasında, dışa göç ile kalkınma arasındaki ilişki; yurtdışından gönderilen dövizler sorunu; beyin göçü; gönderici devlet politikalarının kimlik oluşumu ve devlet kuruluşu üzerindeki etkileri; nihayet, hem içe göç hem dışa göç sorunlarıyla yüzyüze bulunan bir devlet örneği olarak Türkiye?nin analizi de yer alıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Göç Siyaseti 3
Yaz 2008-2009 Göç Siyaseti 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 364 Anayasa Hukuku 3 SU Kredi
"Anayasa Hukuku" dersi, katılımcılara, genel Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk demokrasisinin temel özelikleri ve koşulları ile birlikte hukukun temel ilkeleri üzerinde giriş niteliğinde olmak üzere temel bilgiler aktarmayı amaçlamaktadır. Ders, esas olarak, katılımcıların, Anayasa Hukuku'nun temel ilkelerini anlamalarına ve öğrenmelerine ve Türkiye'nin demokratik kurumlarını ve süreçlerini kavramalarına ve değerlendirmelerine temel hazırlayacak ve yardımcı olacak konuları kapsayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye'de halen egemen olan demokratik koşulların gelişmesine ve sürdürülmekte olan demokratikleşme çabalarına özel bir önem verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Anayasa Hukuku 3
Güz 2002-2003 Anayasa Hukuku 3
Güz 2001-2002 Anayasa Hukuku 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 365 Hukuk ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders, siyasetin yargıyı nasıl etkilediği ve yargının siyaseti nasıl şekillendirdiği üzerinedir. Dersin temel amacı yargı politikası literatürünü öğrencilere tanıtarak, yargının bağımsızlığını ve gücünü etkileyen siyasi faktörleri araştırmak, ve yargının hangi durumlarda etkili bir şekilde devlet erklerini kontrol edebildiğini irdelemektir. Bu doğrultuda, derste siyasetin yüksek mahkeme kararlarını nasıl etkilediğine bakılmakta ve gelişmekte olan demokrasilerde (Türkiye dahil) yargı denetiminin işleyişi incelenmektedir. Ayrıca uluslararası/uluslarüstü mahkemeler ele alınarak, devletlerin mahkeme kararlarını uygulama konusundaki tutumları incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 372 Liberalizm ve Eleştirileri 3 SU Kredi
Bu ders iki dizi soruya yanıt arayacaktır. Birincisi siyasi hükümranlığın temelinin ne oldugudur: Siyasi toplum nasıl hasıl olur? Bir devletin "adil" olarak kabul edilmesinin kıstası nedir? Hangi koşullar altında sivil başkaldırı sadece meşru olmakla kalmaz aynı zamanda gerekli olur? İkinci dizi soru ise liberal felsefecilerin temel varsayımlarını sorunsallaştırmayı amaçlar. Daha somutlarsak, bu birey ve akıl kategorilerinin Adorno, Horkheimer ve Foucault gibi düşünürlerin eserlerini dikkatlice okuyarak sorgulamayı içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Liberalizm ve Eleştirileri 3
Güz 2004-2005 Liberalizm ve Eleştirileri 3
Yaz 2003-2004 Liberalizm ve Eleştirileri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 392 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3 SU Kredi
Bu ders Türkiye'nin yakın tarihinin tek parti dönemi ve siyasal sistemini, birincil kaynaklar kullanarak, hem tarihsel bağlamı içinde, hem de siyaset bilimine özgü yaklaşımlarla, karşılaştırmalı olarak incelemekte. Daha Milli Mücadele döneminde uçveren siyasal pozisyon ve saflaşmaların zaman içinde evrilen ve karmaşıklaşan uzantıları, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önceki aşamadan başlayıp, Kemalist erken Cumhuriyet döneminin sonuna kadar izleniyor. Bu dönemin tamamının siyasal, kültürel ve ekonomik cepheleriyle dış politikası bir bütün olarak ele alınırken, siyasal kurum ve örgütlenmelerindeki gelişmeler özel bir dikkatle vurgulanıyor. 20. yüzyılın (Faşist İtalya, Nazi Almanyası, Franko İspanyası gibi) modern diktatörlüklerinin tecrübeleri, konunun arkaplanını, geniş teorik, karşılaştırmalı çerçevesini oluşturuyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2014-2015 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2013-2014 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2012-2013 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2011-2012 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2010-2011 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2009-2010 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2008-2009 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2007-2008 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2006-2007 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2005-2006 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2004-2005 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2003-2004 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2002-2003 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3
Güz 2001-2002 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 393 Türkiye'deki Siyasi Partiler 3 SU Kredi
Dünyada siyâsi partilerin tarihsel kökeni ve gelişimi ışığında, mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektif içinde, geçmişten bugüne Türkiye'deki siyasi partiler mercek altına alınacaktır. Siyasi partilerin teşkilatları, üyeleri, faaliyetleri gibi çeşitli alanlara göz atılırken, siyasi liderlik, Meclis faaliyetleri, siyasi partilerin sosyolojik tabanları ve partiler ile seçimler ve seçim sistemleri üzerinde durulacaktır. Parti sistemleri, yapıları ve partiler ile siyasi rejimler arasındaki ilişkiye değinilecektir. Türkiye'deki siyasi partilerin kuruluş nedenleri ve kökleri, tarihsel ve politik bir bağlamda, ele alınırken, tarihsel etkileşimleri üzerinde durulacaktır. Türkiye'de partiler, parti programları, tüzükleri, seçimler, seçim sonuçlarının tahlili, parti mücadeleleri, ideolojiler, partilerin birbirleriyle olan etkileşimi, siyasi tarih ve siyasal bilim temelinde, sosyolojik bir analizin ışığında gözden geçirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Türkiye'deki Siyasi Partiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 399 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma 3
Bahar 2014-2015 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Bahar 2013-2014 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Bahar 2012-2013 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Bahar 2007-2008 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Güz 2004-2005 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Bahar 2003-2004 Serbest Çalışma (SPS399) 3
Güz 2003-2004 Serbest Çalışma (SPS399) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 400 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3 SU Kredi
Bu ders eski Yunan, Orta çağ ve erken modern zamana ait siyasal düşünce tarihinin kronolojik incelemesidir. Ders Yunan klasikleriyle başlar, Orta Çağ düşünürlerini içerir, ve Rönesans ve 16.yy düşünürleriyle biter. Başlangıç ve bitiş arasında iki bin yıllık bir zaman olduğu göze alınarak bu ders her siyasal düşünürü geçmiş ve güncel tartışmaları birbirine bağlayarak tarihsel koşullar içine yerleştirmeyi ve bu yolla öğrencilerin siyasal kuramın daha sonraki aşamalarını sağlam şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 401 Araştırma Teknikleri II 3 SU Kredi
Bu ders siyaset biliminde uygulanan saha araştırma/anket tekniklerinin giriş düzeyinde aktarılmasını amaçlamaktadır. Öncelikle saha araştırma tekniklerinin diğer tekniklerle karşılaştırmalı olarak hangi tür sorulara cevap verebileceği ve bu teknikde belli başlı hata kaynaklarının neler olduğu tartışılmaktadır. Daha sonra bir saha araştırmasının planlama aşaması tartışılıp soru cetveli tasarımının ilkeleri üzerinde durulacaktır. Örnekleme teknikleri tartışıldıktan sonra veri analizi ve raporlama üzerinde durulacaktır. Bütün tartışmalar dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülecek bir proje kapsamında uygulama ile örneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Araştırma Teknikleri II 3
Bahar 2019-2020 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2018-2019 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2007-2008 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2004-2005 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2003-2004 Saha Araştırma/Anket Metodları 3

Onkosul: SPS 311 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 403 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 3 SU Kredi
Bu ders siyaset psikolojisine genel ve geniş çerçeveli bir giriş sağlamaktadır. Bu amaçla hem tarihsel hem de çağdaş yaklaşımlar incelenecek, temel kuramsal yaklaşımlar ve en önemli ampirik bulgular tartışılacaktır. Siyaset biliminin bir alt dalı olarak siyaset psikolojisi siyasi karar alma mekanizmalarında, siyasi tutumların oluşmasında, oy veren davranışının şekillenmesinde ki buna aday ve siyasi konuların değerlendirilmesi de dahildir, etkili olan psikolojik süreçleri inceler. Bu süreçler arasında beynin bilgi işleme süreçleri, duygusal tepkiler, sosyal grup etkileri, politik sosyalleşme gibilerini sayabiliriz. Siyaset Psikolojisinin uygulama alanları bireylerin siyasi davranış ve tutumlarının (etnik, dini ve sosyal azınlıklara karşı önyargı, aday değerlendirmeleri, vb. ) incelenmesinden uluslar arası krizlerde elit karar alma mekanizmalarının analizine kadar uzanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 3
Bahar 2010-2011 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 3
Güz 2009-2010 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 3
Bahar 2008-2009 Siyaset Psikolojisinin Temelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 404 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3 SU Kredi
Bu ders lisans öğrencilerinin siyasal partiler, parti sistemleri, baskı veya çıkar grupları ile çıkar grupları sistemleri hakkındaki kuram ve olguları öğrenmesini sağlamaya yönelik bir içeriktedir. Bu ders öğrencilere örgütlü siyasal eylemin nasıl oluştuğu ve siyasal parti ve çıkar grubu sistemleri gibi yapısal olguları nasıl belirlediklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Bahar 2021-2022 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Güz 2020-2021 Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı 3
Güz 2018-2019 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2009-2010 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2008-2009 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2007-2008 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2003-2004 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3
Bahar 2002-2003 Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar (POLS304) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 405 Siyasal Düşünce: Konular, Kavramlar, Tartışmalar 3 SU Kredi
Bu ders Siyasal Düşünce alanındaki temel kavramlar, teoriler ve tartışmalarla öğrencileri tanıştırmayı hedefler. Siyaset Bilimcilerin temel soruları üzerine öğrencileri düşünmeye teşvik edecektir. Bu bağlamda, dersin amacı iki maddede özetlenebilir: siyaset felsefesinin önemli teori ve tartışmalarını daha derinlemesine tanım fırsatı sağlamak, konu üzerine analitik ve eleştirel yaklaşımı teşvik etmek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Siyasal Düşünce: Konular, Kavramlar, Tartışmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 409 Turk-Yunan İlişkileri 3 SU Kredi
Bu ders, 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını sonrası Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerini, tarihi, politik, ideolojik bir çerçevede inceleyecektir. Özellikle milliyetçiliğin Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar üzerindeki etkileri ve milli devlet oluşumu sürecinde ortaya çıkan mitler, anlatımlar ve kimlik siyasalarını tanımlayan algılamaların üzerinde durulacaktır. Bu zemin üstüne hem Yunan hem de Türk dış politikaları incelenecektir. İkili ilişkilerde Kıbrıs ve Avrupa Birliği'nin etkileri, iki ülkenin yeni jeopolitik konumu ve yeni oluşan geopolitik çevrenin iki ülkenin arasında oluşan yakınlaşmaya etkisi ve yakın gelecek için siyasa oluşumu üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Turk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2010-2011 Turk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2007-2008 Turk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2006-2007 Turk-Yunan İlişkileri 3
Güz 2005-2006 Turk-Yunan İlişkileri 3

Onkosul: POLS 301 - Lisans - En Az D
ve IR 201 - Lisans - En AzD
ve (SPS 102 - Lisans - En AzD
veya SPS 101 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 410 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 3 SU Kredi
Bu ders Amerikan demokrasisi ve yönetim biçiminin tarihi gelişimi ilgilenen "senior" veya "junior" öğrencilerine tavsiye edilir. Amerika siyasi kurumlarını analizi ile birlikte ders Amerikan siyasi hayatına şekil veren kültürel, tarihi, sosyal, ve ekonomik unsurlar üzerinde duracaktır. Bu ders almak isteyen öğrencilerin uluslararası ilişkiler ve/veya karşılaştırmalı siyaset ve siyasi kurumlar derslerini almış olmaları arzu edilmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 3
Güz 2004-2005 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 3
Güz 2003-2004 Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim 3

Onkosul: POLS 250 - Lisans - En Az D
ve IR 201 - Lisans - En AzD
ve (SPS 101 - Lisans - En AzD
veya SPS 102 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 421 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı modernlik kavramının sorunlarını ve bunu kavramsallaştırmak ve eleştirmek için geliştirilen yaklaşımları incelemektir. İlgi odağımız üç ana felsefi yaklaşım olacaktır: Eleştirel kuram, hermenötik ve genealogy (soy kütüğü çırkarma). Dersin ana ilgisi bu yaklaşımların yöntemleri ve temel savları üzerinedir. Ayrıca bu üç yaklaşımın birbirleri ile olan ilişkileri ve karşılıklı eleştirileri incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Moderniteye Felsefi Yaklaşımlar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 422 Siyaset ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders “kültür”ün siyasal gerçekliğin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığını öne süren kuramların incelenmesidir. Bu teoriler siyasal süreç, olay ve kurumları anlamak veya açıklamak için ortak inançların, ideolojilerin, değerlerin veya davranış geleneklerinin önemli olduğunu vurgularlar. Ders bu konudaki hem felsefi hem de görgül çalışmalara yer verir. Okumalar arasında Herder, Marx, Weber, Geertz, Almond, Putnam ve Inglehart’ın eserlerinden seçmeler yer alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Siyaset ve Kültür 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 425 Sivil Toplum 3 SU Kredi
Bu ders iki ana eksen etrafinda organize edilmistir: Bir yandan sivil toplum kavraminin cesitli kuramsal modelleri gozden gecirilecektir. Bu baglamda klasik liberal kurama oldugu kadar Hegelci ve Marxist yaklasimlara da egilinilecektir. Diger yandan sivil toplum ampirik ve karsilastirmali olarak incelenecek ve bu kapsamda demokratiklesme, cok-kulturluluk, kamusal alan ve kimlik siyaseti gibi sorunlarla irtibatlandirilacaktir. Dogu Avrupa ve Orta Dogu ile Kuzey Afrika ulkelerinin (ve bu arada Turkiye'nin) deneyimleri ozel bir ilgi ile incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Sivil Toplum 3
Bahar 2011-2012 Sivil Toplum 3
Bahar 2010-2011 Sivil Toplum 3
Güz 2009-2010 Sivil Toplum 3
Güz 2008-2009 Sivil Toplum 3
Güz 2007-2008 Sivil Toplum 3
Güz 2005-2006 Sivil Toplum 3
Güz 2004-2005 Sivil Toplum 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 426 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3 SU Kredi
Bu ders 19. yuzyil sonrasi Kita Avrupasi siyasi dusuncesini sekillendiren bazi temel kavram ve kuramlara eletirel bir bakis saglar. Ozellikle Alman ve Fransiz dusuncesine agirlik verilecektir. Bu dersin temel amaci Kita Avrupasi siyasi dusuncesinin belirleyici ozelliklerini ortaya cikarmak ve bu cografyada ortaya cikan farkli siyasal dusunce gelenekleri arasindaki tarihsel ve kavramsal baglantilara isik tutmaktir. Okumalar arasinda Kant, Hegel, Freud, Heidegger ve Baudrillard'dan seckiler vardir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3
Bahar 2008-2009 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3
Bahar 2007-2008 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve POLS 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 431 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3 SU Kredi
Kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında küresel eğilimler ( OECD ve AB vurgusuyla ); devletin işlevlerini sınırlayan/ etkisizleştiren etmenler ( patronaj, kayırmacılık türleri, yolsuzluk ); politika sürecine ilişkin temel kavramlar (yönetişim, bürokratik siyaset, kurumsal analiz, araçsal yaklaşım, rasyonel-kamusal tercih ); politika oluşturma sürecinin evreleri (sorunu tanımlama, alternatif politikaların belirlenmesi, bir politikanın benimsenmesi ve meşrulaştırılması, uygulanması, değerlendirilmesi ); örnek olaylar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2018-2019 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2017-2018 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2016-2017 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2015-2016 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2014-2015 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2013-2014 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2012-2013 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2011-2012 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 434 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3 SU Kredi
Bu ders tümden gelim ve formel modelleme teknikleri üzerine giriş dersi olarak kurgulanmıştır. Tartışılacak konular temel karar verme teorisi, oyun teorisi ve sosyal tercih teorisi üzerine olacaktır. Tartışmalar lise düzeyinde temel matematiksel çözümleme yetisi varsayılarak yürütülecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2021-2022 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2020-2021 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2019-2020 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2018-2019 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2017-2018 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Bahar 2016-2017 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2015-2016 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3
Güz 2014-2015 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 440 Türkiye Büyükşehirlerinde Yönetişim 3 SU Kredi
Dersin başında, dünyadaki çeşitli büyükşehirlerdeki değişim ele alınacak ve bir kuramsal çerçeve geliştirmeye yönelik kilit kavramlar irdelenecektir. Daha sonra, Türkiye'deki büyükşehirlerin evrimi tartışılacak ve merkezi hükümetle ilişkiler, hizmet sunumları ve katılımcı mekanizmalar konu edilecektir. Metropoliten alandaki çeşitli 'aktörler'; yenilikçi işbirliği ve ortaklık türleri; yeni denetim ve 'hesap verme' biçimleri, kentsel yönetişim kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Daha sonra, Türk büyükşehirleri birer karar alma merkezi olarak irdelenecek ve kentsel kaynakların dağıtımındaki rolleri değerlendirilecektir. Kentsel politikanın kurumları, süreçleri ve kentsel çatışma ile bunun kaynakları tartışma konusu yapılacaktır. Dersin sonunda, değişik siyasal ve yönetimsel ilişkiler ilintilendirilerek Türk metropollerinin başlıca sorun-alanları ve olası çözümler üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 441 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3 SU Kredi
Dünya bir 'kurumlar devrimi'yaşamakta ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Çeşitli amaçlara ve farklı önceliklere sahip STK'lar sistemini açıklamak dersin amaçları arasında. Bunu yapabilmek için öncelikle, STK'larla diğer devlet dışı kurumları, küreselleşmeyi, yeni toplumsal işbölümünü ve yönetişim dinamiklerini ilintilendiren ve irdeleyen bir kuramsal çerçeve geliştirilecek. Sonra, STK'ların kalkınma süreçlerinde, sivil toplumun güçlendirilmesinde, hizmet sunumunda ve politika önermedeki rolleri, karşılaştıkları engeller, karmaşık örgütler/kurumlar metrisindeki güçlükleri birlikte ele alınacak. STK'ların artan önemi beraberinde, sorumlu davranmak, verimli olmak, ahlaki bazı ilkelere uymak, saydam olmak, katılımcılığı sağlamak ve hesap verebilir olmak gibi 'iyi yönetişim' ilkesinin kapsadığı bazı zorunlulukları getiriyor. Bu zorlu görevi yerine getirebilmek için STK'lar kendilerini sürekli geliştirmek, kapasitelerini arttırmak durumunda. Eşzamanlı olarak, devletin değişik kademelerinin, kendi yetki ve kaynaklarını, bazı alanlarda, STK'larla paylaşıp onları etken/yapabilir kılmaları gerekiyor. Bu tartışmalardan sonra ders Türkiye'den ve başka ülkelerden seçilmiş kuruluş/konu örnekleriyle sonlanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2012-2013 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2011-2012 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2010-2011 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2009-2010 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2008-2009 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2007-2008 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2006-2007 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2005-2006 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2004-2005 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2003-2004 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3
Bahar 2002-2003 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D (birlikte de alinabilir)
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 446 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3 SU Kredi
Bu ders kuramsal ve ampirik perspektifler doğrultusunda Latin Amerika siyasal hayatını tartışacaktır. Öncelikle, Latin Amerika'nın kısa bir tarihçesi, belli başlı kuramsal perspektiflerden yola çıkarak çalışılacak; 20. yüzyılın ikinci yarısı ve günümüz bağlamına yoğunlaşılacaktır. Daha sonra, ders siyasi, toplumsal ve iktisadi kurumlara odaklanarak Latin Amerika'nın siyasi gelişmesini ele alacak, bu bağlamda da bölge içindeki ortaklıklara olduğu kadar ayrışma ve farklılaşmaya da değinecektir. Ders, Latin Amerika'da demokratik rejimlerin gelişmesi, askeri darbeler, demokratik dönüşümler ve sivil toplum siyasetini kurumsalcı bir perspektiften inceleyecek, ''üçüncü demokratikleşme dalgası'' diye adlandırılan süreci tartışacaktır. Son olarak, bu ders Latin Amerika'da sürmekte olan bölgeselleşme süreci ve bu sürecin siyaseti üzerinde duracak, hem Latin Amerika içinde hem de Latin Amerika ile diğer bölgeler arasındaki bölgeselleşme süreçlerini inceleyecektir. Bu son bölümde ''Latin Amerika'nın entegrasyon'' idealinin arkasındaki siyasi ve ideolojik etmenler tartışılacaktır. Dersin amacı öğrencileri Latin Amerika siyasal hayatı çalışmalarındaki kuramsal tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2018-2019 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2017-2018 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2016-2017 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2015-2016 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2014-2015 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2013-2014 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2011-2012 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2010-2011 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3
Bahar 2009-2010 Latin Amerika Siyasal Hayatı 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 448 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3 SU Kredi
Bu ders Orta Doğu'daki uyuşmazlıklara genel bir bakış niteliğindedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, bu bölgedeki devletlerarası savaşlar, isyanlar, iç savaşlar ve terörizm tek bir çatışmaya bile kapsamlı bir çözüm olmadan artmaktadır. Dersin odağı dinler, mezhepler ve etnik gruplar arası anlaşmazlıklar gibi çatışmaların nedenlerinin analizi ve muhtemel çözümleri olacaktır. Özellikle Lübnan ve Yemen iç savaşları ve Arab-İsrail, İran-Iraq ve son körfez savaşı gibi ikinci dünya savaşı sonrası devletlerarası çatışmaların üzerinde durulacaktır. Öğrenci simülasyonları Arap-İsrail barış süreci, ve çatışma sonrası Irak konularında uyuşmazlık çözümü sorunlarını ve tekniklerini inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Yaz 2010-2011 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Yaz 2009-2010 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Bahar 2005-2006 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3
Bahar 2004-2005 Ortadoğu'da Uyuşmazlık 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 455 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere demokratik rejimleri anlamanin yanı sıra çağdaş dönemde demokrasilerin saldırıya uğrama biçimine dair bir kavrayış sunmak için tasarlanmıştır.Ders, demokrasi kavraminin çelişkili tanımlarına bir giriş sunmakta ve demokrasi, hükümet ve temsiliyet gibi konuları ele almaktadır. Ders, üçüncü dalga sonrasında seçimsel demokrasilerin olağanüstü yükselişini ve küresel güneyde ‘sıfatlarla demokrasi’nin yaygınlaşmasını gözden geçirmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde demokratik kurumları aşındırma yoluyla demokrasinin geriye gidişini ve yıkımını kolaylaştıran faktör ve mekanizmalara özellikle vurgu yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3
Güz 2020-2021 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 3
Güz 2010-2011 Demokrasi Teorisi 3
Yaz 2008-2009 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2008-2009 Demokrasi Teorisi 3
Yaz 2006-2007 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2006-2007 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2005-2006 Demokrasi Modelleri 3
Yaz 2002-2003 Demokrasi Modelleri 3
Güz 2002-2003 Demokrasi Modelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 457 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin otoriter ve demokratik rejimler arasındaki kavramsal ve işlevsel farkları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Derste işlenecek başlıca konular arasında çeşitli otoriter rejimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, demokrasilerin güçsüzleşip yerlerini otoriter rejimlerin almasının sebepleri, otoriter rejimlerde siyasal gücü ellerinde bulunduranların iktidarda kalabilmek için uyguladıkları yöntemler, otoriter rejimlerde devlet-toplum ilişkileri ve otoriter rejimlerlerin sona erdirilerek yeniden demokrasiye dönüşün yollarının incelenmesi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Bahar 2020-2021 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Otoriter Rejimlerde Siyaset 3

Onkosul: POLS 250 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 462 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere kurumsal analizde rasyonel tercih açısından Avrupa entegrasyonunu anlamaya yönelik çalışmaları sunmayı hedeflemektedir. Avrupa entegrasyonu kurumsal yapılanışlar ve bunların siyasal sonuçları, grup tercihlerinin analitik karakteri, oylama metotları ve oy verme davranışı, kooperasyon, kolektif hareket, kamu malları, kurumsal tercihler ve reform tartışmaları çerçevesinde sunulacaktır. Önce kurumların kendi çıkarlarını azami hadde çıkarmaya çalışan siyasi oyuncular olarak biçimsel, yasalara harfi harfine uyan karar kuralları olarak nasıl incelenebileceği tartışılacaktır. Ardından bu çözümleme çerçevesinin Avrupa Birliği genişleme ve entegrasyon süreçlerine, hükümetler arası ilişkilere ve yönetişime nasıl uygulandığı tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Bahar 2006-2007 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3
Güz 2005-2006 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 472 Nietzsche 3 SU Kredi
Bu ders kıta Avrupası felsefesinin önde gelen temsilcilerinden biri üzerine odaklanır: Friedrich Nietzsche. Nietzsche’nin çalışmalarının modern toplum, bilim, felsefe, sanat ve siyasetin en zorlu eleştirilerinden bazılarını içerdiği genel kabul görmüş bir olgudur. Onun doğrunun, subjektivitenin ve ahlakın doğasına dair geliştirdiği içgörüler çağdaş felsefenin pek çok ana akımları üzerinde son derece önemli olmuştur: Heidegger’in fenomenolojisinden Sartre’in varoluşçuluğuna, Adorno ve Horkheimer’in eleştirel kuramından Foucault’nun yapısalcılık sonrasına. Dersin genel amacı öğrencileri Nietzsche’nin eserlerini yakından ve derinlemesine okuyarak çagdaş felsefe ve siyasetin temel bazı fikirlerine eleştirel bir şekilde yaklaşmalarını sağlamaktır. Ahlakın doğası, ideoloji, siyaset ve devlet özel olarak üzerine eğilinilecek konuları oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Nietzsche 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 473 Siyasal Kuram II 3 SU Kredi
Bu ders güncel siyaset felsefesinin ele aldığı bazı temel konuları inceler. Demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal refah, toplumsal kimlik gibi kavramların içerikleri, değerleri ve ne tür siyasal kurumlar sayesinde gerçeklik kazanacakları bu dersin ele alacağı konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Siyasal Kuram II 3
Güz 2021-2022 Siyasal Kuram II 3
Güz 2020-2021 Siyasal Kuram II 3
Bahar 2014-2015 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2012-2013 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2011-2012 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2010-2011 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2008-2009 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2007-2008 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2006-2007 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2004-2005 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2003-2004 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2002-2003 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2001-2002 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 483 Etnisite ve Milliyetçilik 3 SU Kredi
Bu ders farklı sosyal-politik bağlamlarda milliyetçilik ve etnisite arasında var olan (ya da olmayan) ilişkiler üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Ders yanlızca karşılaştırmalı ve bağlam temelli bir yaklaşımı geliştirmek için değil aynı zamanda "millet", "milliyetçilik", "vatanseverlik" ve "etnisite" gibi zaman içerisinde ortaya çıkan ve değişen kavramaları kollektif olarak incelemeyi amaçlayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Derste klasik ve günümüz milleyetçilik ve etnisite teorilerini incelerken aynı zamanda sosyal bilimlerde geçerli olan göç, diyaspora, kollektif hafıza ve toplumsal mutabakat gibi kavramlara işaret edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2019-2020 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2018-2019 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2017-2018 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2016-2017 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2015-2016 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2014-2015 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2012-2013 Etnisite ve Milliyetçilik 3
Bahar 2009-2010 Etnisite ve Milliyetçilik 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 491 Avrupa Siyaseti 3 SU Kredi
Bu ders, komünist bloğun yıkılmasından sonraki yeni Avrupa siyasetini tanıtmayı amaçlamaktadır. Tarihsel olarak bölünme ve çatışamalarla parçalanmış bir kıta olan Avrupa şu günlerde, neredeyse hepsi gerçekte ya da görüntüde demokratik olan ve kumanda ekonomisi yerine pazara yönelmiş 38 milleti kapsamaktadır. Tarihsel ve kültürel ortaklıkları göz önüne alındığında, Avrupa, siyaset biliminde 'alan çalışmaları yaklaşımı' için doğal bir birim oluşturmaktadır. Ders, bir taraftan kıtanın yerleşik demokrasilerini incelerken, diğer taraftan buradaki demokratik dönüşümler üzerinde durmaktadır. Ders ayrıca, sınırlı da olsa, Avrupa Birliği siyasetine de değinecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2015-2016 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2014-2015 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Siyaseti 3
Yaz 2011-2012 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2011-2012 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2010-2011 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2007-2008 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2006-2007 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2005-2006 Avrupa Siyaseti 3
Güz 2004-2005 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2002-2003 Avrupa Siyaseti 3
Bahar 2001-2002 Avrupa Siyaseti 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 492 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere Avrupa bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği konularında temel bir anlayış sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği Avrupa bütünleşmesi kuramlarını, Avrupa Birliği tarihsel gelişim sürecini ve AB organlarını kapsamaktadır. Avrupa'da klasik devlet anlayışı ve egemenlik konularında olan değişimler, özellikle bütünleşme ve ayrışma süreçleri çerçevesinde irdelenmektedir. Dersin bir amacı da öğrencilere Avrupa Birliği'nin egemenlik kavramı üzerine getirdiği yeni yaklaşımları tanıtmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2021-2022 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2020-2021 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2019-2020 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2018-2019 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2017-2018 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2016-2017 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2015-2016 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2014-2015 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2013-2014 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2012-2013 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2005-2006 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2004-2005 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2003-2004 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3
Güz 2002-2003 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D (birlikte de alinabilir)
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 493 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 3 SU Kredi
Türkiye'de 1950'li yıllarda yoğunluk kazanan kırdan kente göç önemli bir yapısal değişikliğe yol açmıştır. Günümüzde, nüfusun yaklaşık %70'i 'kent' diye tanımlanan yerleşimlerde oturmasına karşın, paralel yoğunlukta bir 'kentlileşme' olgusu yaşanmamıştır. Kentlileşmeyi kolaylaştırabilecek somut hizmetler (altyapı, konut, ulaşım) ve soyut gelişmeler (kimlik, aidiyet duygusu, katılmacılık) istenen ölçü ve düzeyde sağlanamamış; bu da ciddi sorunların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Kentlerdeki ikili yapının yarattığı sorunlar, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin, görev bölümü, kaynak ve yetki bölüşümü alanlarındaki çatışması nedeniyle daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu sorunlar ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmak stratejik kararı; ve bunun sonunda AB'deki yerel yönetim ilke, politika ve eğilimlerine uyum sağlama gereği, Türkiye'deki yönetim yapısının gözden geçirilmesine yol açmıştır. AB'deki yerinden yönetim, yetki devri ve yerelleşme eğilimi, Türkiye'de de yerel ve bölgesel yönetişim mantığına uygun bir yerel yönetim reformunun gündemin ön sıralarına oturmasına yol açmıştır. Dersin kapsamında, AB ve Türkiye'deki yerel yönetim yapıları, süreçleri kıyaslamalı olarak ele alınacak ve gelişmekte olan yerel yönetişim modelleri izlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2015-2016 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2012-2013 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Bahar 2011-2012 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2010-2011 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2009-2010 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2007-2008 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2006-2007 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2004-2005 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3
Güz 2003-2004 Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yerel Yönetim 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 495 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3 SU Kredi
Üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri için Ortadoğu'nun karşılaştırmalı siyasal kurumları, hükümet yapıları ve siyasal süreç ve gelişmelerini inceleyen bir derstir. Bu derste, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'da ortaya çıkan devlet sistemlerini, ve bölgede siyasal istikrar ve değişimi belirleyen temel siyasal etkenleri özellikle din ve petrol çıkarlarını incelenerek çözümlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Yaz 2011-2012 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2011-2012 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2010-2011 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2008-2009 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2007-2008 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2005-2006 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2004-2005 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3
Güz 2002-2003 Ortadoğu'da Siyasal Hayat 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
POLS 496 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3 SU Kredi
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin literatür daha ziyade reformun kurumsal öğelerine odaklanmıştır. Oysa 1860'tan bu yana reformun entellektüel ve bilgi öğeleri ile ilgili bir literatür oluşmuştur. Bu derste bu literatür incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3
Yaz 2008-2009 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3
Yaz 2006-2007 Osmanlı İmparatorluğu 19 yy.Reform ve Düşünce Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :