DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 102 Proje Dersi 3 SU Kredi
PROJ 102 dersi öğrenciye proje prosesini tanıtmak, öğrencinin yaratıcı ve entelektüel özelliklerini ortaya çıkarmak ve takım çalışması yapmasına fırsat tanımak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenci bir projenin planlanıp uygulanmasıyla ilgili ilk elden tecrübe edinir. Burada amaç gerekli çıktıları zamanında müşteriye ulaştırmaktır. Projeyle ilgili aktivitelerin zamanlaması ve bütçenin aktivitelere verimli bir biçimde aktarılması takım elemanlarının önemli görevleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Proje Dersi 3
Güz 2019-2020 Proje Dersi 3
Bahar 2018-2019 Proje Dersi 3
Güz 2018-2019 Proje Dersi 3
Bahar 2017-2018 Proje Dersi 3
Güz 2017-2018 Proje Dersi 3
Bahar 2016-2017 Proje Dersi 3
Güz 2016-2017 Proje Dersi 3
Bahar 2015-2016 Proje Dersi 3
Güz 2015-2016 Proje Dersi 3
Bahar 2014-2015 Proje Dersi 3
Güz 2014-2015 Proje Dersi 3
Bahar 2013-2014 Proje Dersi 3
Güz 2013-2014 Proje Dersi 3
Bahar 2012-2013 Proje Dersi 3
Güz 2012-2013 Proje Dersi 3
Bahar 2011-2012 Proje Dersi 3
Güz 2011-2012 Proje Dersi 3
Bahar 2010-2011 Proje Dersi 3
Güz 2010-2011 Proje Dersi 3
Bahar 2009-2010 Proje Dersi 3
Güz 2009-2010 Proje Dersi 3
Bahar 2008-2009 Proje Dersi 3
Güz 2008-2009 Proje Dersi 3
Bahar 2007-2008 Proje Dersi 3
Güz 2007-2008 Proje Dersi 3
Bahar 2006-2007 Proje Dersi 3
Güz 2006-2007 Proje Dersi 3
Bahar 2005-2006 Proje Dersi 3
Güz 2005-2006 Proje Dersi 3
Bahar 2004-2005 Proje Dersi 3
Güz 2004-2005 Proje Dersi 3
Bahar 2003-2004 Proje Dersi 3
Bahar 2002-2003 Proje Dersi 3
Bahar 2001-2002 Proje Dersi 3
Bahar 2000-2001   3
Bahar 1999-2000   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 SU Kredi
Proj 201 dersinde, öğrencilerin farklı fakültelerden öğretim üyeleriyle çalışarak bir araştırma ortamına girmeleri ve araştırma yöntemleriyle tanışmaları hedeflenmektedir. Bu süreçte takım çalışması ve sunum becerileri de kazanacaklardır. Bu ders için öğrenciler küçük gruplar oluşturarak seçtikleri bir projeye kayıt olurlar ve bu projenin gerektirdiği işlemleri proje danışmanıyla yakından çalışarak bir dönemde tamamlarlar. Projenin çıktıları; bir öneri raporu ve bir grup sunumu veya posteridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2019-2020 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2018-2019 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2018-2019 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj 0
Yaz 2018-2019 Proje ve Staj 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 301 Güdümlü Proje I 1 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje I 1
Güz 2006-2007 Güdümlü Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 302 Yaz Projesi 0 SU Kredi
MDBF öğrencileri lisans derecelerini alabilmek için, 3.sınıf sonunda PROJ 302 kodlu Yaz Stajını minimum 8 hafta süre ile yapmak ve 'S' notu almak zorundadırlar. Yaz Projesinin amacı, öğrencilerin sanayi ortamında deneyim kazanmasına, teknik ve iletişim becerilerini geliştirmelerine ve aynı ortamda mühendis ve teknisyenlerle etkileşime girmelerine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda yaz projeleri öğrencilerinin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları kurumu ilgi alanlarına ve öğrenim gördükleri programlara göre belirlemektedir. Proje bitiminde öğrenciler proje raporlarını hazırlamak ve sunumunu yapmakla yükümlüdürler. PROJ 302 dersinin alınabilmesi için, öğrencinin MDBF programlarından birine yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için PROJ 302 yönergesine bakılmalıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Yaz Projesi 0
Yaz 2018-2019 Yaz Projesi 0
Yaz 2017-2018 Yaz Projesi 0
Yaz 2016-2017 Yaz Projesi 0
Yaz 2015-2016 Yaz Projesi 0
Yaz 2014-2015 Yaz Projesi 0
Yaz 2013-2014 Yaz Projesi 0
Yaz 2012-2013 Yaz Projesi 0
Yaz 2011-2012 Yaz Projesi 0
Yaz 2010-2011 Yaz Projesi 0
Yaz 2009-2010 Yaz Projesi 0
Yaz 2008-2009 Yaz Projesi 0
Yaz 2007-2008 Yaz Projesi 0
Yaz 2006-2007 Yaz Projesi 0
Yaz 2005-2006 Yaz Projesi 0
Yaz 2004-2005 Yaz Projesi 0
Yaz 2003-2004 Yaz Projesi 0
Yaz 2002-2003 Yaz Projesi 0
Yaz 2001-2002 Yaz Projesi 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 303 Yaz Stajı 0 SU Kredi
Bu kredisiz zorunlu bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Yaz Stajı 0
Güz 2019-2020 Yaz Stajı 0
Yaz 2018-2019 Yaz Stajı 0
Yaz 2017-2018 Yaz Stajı 0
Yaz 2016-2017 Yaz Stajı 0
Yaz 2015-2016 Yaz Stajı 0
Yaz 2014-2015 Yaz Stajı 0
Yaz 2013-2014 Yaz Stajı 0
Yaz 2012-2013 Yaz Stajı 0
Yaz 2011-2012 Yaz Stajı 0

Onkosul: (ENG 300 - Lisans - En Az D) (birlikte de alinabilir)
ve (PROJ 102 - Lisans - En AzD
veya PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 401 Güdümlü Proje II 2 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje II 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :