DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 102 Proje Dersi 3 SU Kredi
PROJ 102 dersi öğrenciye proje prosesini tanıtmak, öğrencinin yaratıcı ve entelektüel özelliklerini ortaya çıkarmak ve takım çalışması yapmasına fırsat tanımak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenci bir projenin planlanıp uygulanmasıyla ilgili ilk elden tecrübe edinir. Burada amaç gerekli çıktıları zamanında müşteriye ulaştırmaktır. Projeyle ilgili aktivitelerin zamanlaması ve bütçenin aktivitelere verimli bir biçimde aktarılması takım elemanlarının önemli görevleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Proje Dersi 3
Bahar 2021-2022 Proje Dersi 3
Güz 2021-2022 Proje Dersi 3
Bahar 2020-2021 Proje Dersi 3
Güz 2020-2021 Proje Dersi 3
Bahar 2019-2020 Proje Dersi 3
Güz 2019-2020 Proje Dersi 3
Bahar 2018-2019 Proje Dersi 3
Güz 2018-2019 Proje Dersi 3
Bahar 2017-2018 Proje Dersi 3
Güz 2017-2018 Proje Dersi 3
Bahar 2016-2017 Proje Dersi 3
Güz 2016-2017 Proje Dersi 3
Bahar 2015-2016 Proje Dersi 3
Güz 2015-2016 Proje Dersi 3
Bahar 2014-2015 Proje Dersi 3
Güz 2014-2015 Proje Dersi 3
Bahar 2013-2014 Proje Dersi 3
Güz 2013-2014 Proje Dersi 3
Bahar 2012-2013 Proje Dersi 3
Güz 2012-2013 Proje Dersi 3
Bahar 2011-2012 Proje Dersi 3
Güz 2011-2012 Proje Dersi 3
Bahar 2010-2011 Proje Dersi 3
Güz 2010-2011 Proje Dersi 3
Bahar 2009-2010 Proje Dersi 3
Güz 2009-2010 Proje Dersi 3
Bahar 2008-2009 Proje Dersi 3
Güz 2008-2009 Proje Dersi 3
Bahar 2007-2008 Proje Dersi 3
Güz 2007-2008 Proje Dersi 3
Bahar 2006-2007 Proje Dersi 3
Güz 2006-2007 Proje Dersi 3
Bahar 2005-2006 Proje Dersi 3
Güz 2005-2006 Proje Dersi 3
Bahar 2004-2005 Proje Dersi 3
Güz 2004-2005 Proje Dersi 3
Bahar 2003-2004 Proje Dersi 3
Bahar 2002-2003 Proje Dersi 3
Bahar 2001-2002 Proje Dersi 3
Bahar 2000-2001 Proje Dersi 3
Bahar 1999-2000 Proje Dersi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 SU Kredi
Proj 201 dersinde, öğrencilerin farklı fakültelerden öğretim üyeleriyle çalışarak bir araştırma ortamına girmeleri ve araştırma yöntemleriyle tanışmaları hedeflenmektedir. Bu süreçte takım çalışması ve sunum becerileri de kazanacaklardır. Bu ders için öğrenciler küçük gruplar oluşturarak seçtikleri bir projeye kayıt olurlar ve bu projenin gerektirdiği işlemleri proje danışmanıyla yakından çalışarak bir dönemde tamamlarlar. Projenin çıktıları; bir öneri raporu ve bir grup sunumu veya posteridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2021-2022 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2021-2022 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2020-2021 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2020-2021 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2019-2020 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2019-2020 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2018-2019 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2018-2019 Lisans Proje Dersi 1
Bahar 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 301 Güdümlü Proje I 1 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje I 1
Güz 2006-2007 Güdümlü Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 401 Güdümlü Proje II 2 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje II 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :