DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 201 Zihin ve Davranış 3 SU Kredi
Bu derste insan davranışlarının çeşitli zihinsel süreçler tarafından nasıl şekillendiği tartışılacaktır. Bu kapsamda tartışılacak konuların bazıları görsel bilgilerin nasıl algılandığı ve hatırlandığı, insanların bellek süreçleri, duygular ve duyguların bilişşel süreçlere etkileri, ve davranışlar üzerindeki bilinçdışı etkilerdir. Dersin bir ikinci amacı da bu konulardaki psikolojik bulguların ne tür (teknolojik ve güncel) uygulamalarda kullanıldığı ve kullanabileceğinin tartışılmasıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2021-2022 Zihin ve Davranış 3
Güz 2021-2022 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2020-2021 Zihin ve Davranış 3
Güz 2020-2021 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2019-2020 Zihin ve Davranış 3
Güz 2019-2020 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2018-2019 Zihin ve Davranış 3
Güz 2018-2019 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2017-2018 Zihin ve Davranış 3
Güz 2017-2018 Zihin ve Davranış 3
Yaz 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Güz 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2015-2016 Zihin ve Davranış 3
Güz 2015-2016 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2014-2015 Zihin ve Davranış 3
Güz 2014-2015 Zihin ve Davranış 3
Güz 2013-2014 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2012-2013 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Yaz 2011-2012 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2011-2012 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2007-2008 Zihin ve Davranış (PSY301) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 202 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3 SU Kredi
Bu derste araştırma ve bilimsel yöntemlerde temel kavramlar, deneysel mantık ve terminolojiyi de dahil ederek psikoloji bakış açısından işlenmektedir. Derste ayrıca, yokluk denencesinin anlamlılık testinin temelleri işlenmekte ve SPSS kullanılarak temel veri değerlendirme ve analizinin nasıl yapılacağı öğrenilmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Bahar 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Güz 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Bahar 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Güz 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Bahar 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Güz 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I 3
Bahar 2018-2019 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2018-2019 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Bahar 2017-2018 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2017-2018 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Yaz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Bahar 2016-2017 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Bahar 2015-2016 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2015-2016 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2014-2015 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Bahar 2013-2014 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2013-2014 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3
Güz 2012-2013 Araştırma Yöntemleri (PSY303) 3

Onkosul: __
Yankosul: PSY 202L
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 202L Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0 SU Kredi
Bu laboratuvar dersi öğrencilerin, veri analizi yeteneklerini geliştirmelerini hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Bahar 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Güz 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Bahar 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Güz 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0
Güz 2018-2019 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0
Bahar 2017-2018 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0
Güz 2017-2018 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0
Yaz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0
Bahar 2016-2017 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar (PSY303L) 0

Onkosul: __
Yankosul: PSY 202
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 203 Stres ve Esenlik 3 SU Kredi
Bu ders stresin psikolojik ve fiziksel esenlik ile ilişkisini incelemektedir. Derste üzerinde durulacak konular stres ve esenliğin tanımlanması ve ölçülmesi, günlük hayatta stres tepkilerini etkileyen faktörler, stresin düzenlenmesinin altında yatan psikolojik, sosyal ve biyolojik mekanizmalar, günlük hayatta karşılaşılan olaylar ve stresin psikolojik ve fiziksel esenliğe etkisini belirleyen süreçler ve stres ve esenlikte yaşa bağlı değişimlerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Stres ve Esenlik 3
Güz 2021-2022 Stres ve Esenlik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır. Project and Internship This is a non-credit, elective course that aims to foster field work experience in the student's chosen area of study. The course offers the students the opportunities

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2021-2022 Proje ve Staj 0
Yaz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2018-2019 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj (PROJ300) 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 304 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin araştırma desenleme ve veri analizi konusundaki yetkinliğini geliştirmeyi amaçlar. Derste ileri düzeyde analiz teknikleri kullanılarak çok sayıda yordayıcıları içeren daha karmaşık modellerin test edimesine odaklanılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II 3
Bahar 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II 3
Bahar 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 202 - Lisans - En AzD
veya PSY 303 - Lisans - En AzD)
Yankosul: PSY 304L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 304L Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Laboratuvar 0
Bahar 2020-2021 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: PSY 304
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 305 Deneysel Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere küçük gruplarla psikoloji deneylerini tasarlama, yürütme, analiz etme ve raporlama deneyimi kazandırır. Derste öğrenciler araştırma desenlemeyi, analiz etmeyi, karıştırıcı değişkenleri kontrol etmeyi ve etki gücünü artırmayı öğrenmeleri teşvik edilir. Ayrıca, bu ders kapsamında standartlara uygun formatta bilimsel makale yazmak için gerekli temel beceriler kazandırılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Deneysel Psikoloji 3
Bahar 2020-2021 Deneysel Psikoloji 3
Bahar 2019-2020 Deneysel Psikoloji 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve PSY 201 - Lisans - En AzD
ve (PSY 202 - Lisans - En AzD
veya PSY 303 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 306 Ölçme ve Değerlendirme 3 SU Kredi
Bu ders, psikolojideki kavramları ölçmeyi ve ölçüm sonuçlarını yorumlamayı, ölçekler oluşturmayı, bunların standardizasyon çalışmalarını, geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini kapsar. Bunun yanında faktör analizi gibi veri analizi yöntemlerini ve alanda kullanılmakta olan standart zeka testleri gibi bir çok testin uygulanmasını ve skorlanmasını öğretmeyi amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Ölçme ve Değerlendirme 3
Güz 2021-2022 Ölçme ve Değerlendirme 3
Güz 2020-2021 Ölçme ve Değerlendirme 3
Güz 2019-2020 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Bahar 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Güz 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Bahar 2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Bahar 2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Bahar 2015-2016 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3
Bahar 2014-2015 Ölçme ve Değerlendirme (PSY380) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD (birlikte de alinabilir)
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD (birlikte de alinabilir)
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: PSY 306L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 306L Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvar 0
Güz 2021-2022 Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvar 0
Güz 2019-2020 Ölçme ve Değerlendirme Laboratuvar (PSY380L) 0

Onkosul: __
Yankosul: PSY 306
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 310 Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bilişsel psikolojinin temel kavramlarına giriş niteliğindeki bu derste algı, dikkat, hafıza ve lisan ile düşünce gibi alanları ele alınır. Bu alanlara ilişkin deneysel davranış bulguları biyoloji ve nöropsikoloji dallarında son zamanlarda öne çıkan yaklaşımlar ve bulgular ile desteklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2021-2022 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2020-2021 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2020-2021 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2019-2020 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2019-2020 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2018-2019 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2018-2019 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2017-2018 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2017-2018 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2015-2016 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2014-2015 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2014-2015 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2013-2014 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2012-2013 Bilişsel Süreçler 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 311 Duygusal Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri hızla gelişen bir araştırma alanı olan duygu bilimi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, duyguların biyolojik görevleri, nörolojisi ve fizyolojisi ve duyguları sınıflandırma ve ölçme stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders, ayrıca, duygusal ve bilişsel süreçler arasındaki etkileşimi de inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Duygusal Süreçler 3
Güz 2019-2020 Duygusal Süreçler (PSY370) 3
Bahar 2018-2019 Duygusal Süreçler (PSY370) 3
Bahar 2017-2018 Duygusal Süreçler (PSY370) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 312 Duyumsama ve Algı 3 SU Kredi
Bu ders duyumsama ve algının temel prensiplerini, görme, duyma ve diğer modalitelerde duyusal sistemlerin yapısı ve işlevine odaklanarak, bilginin nasıl islendiği konusunu ve algının temel ilkelerini ele alacaktır. Buna ek olarak su soruların bazıları bu derste tartışılacaktır. Duyuların anatomik yapısı nedir? Bu karmaşık süreçler üzerinde etkili olan faktörler nelerdir? Algı, duyusal sistem tarafından toplanan bilgiler sonucu nasıl açığa çıkar?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Duyumsama ve Algı 3
Güz 2020-2021 Duyumsama ve Algı 3
Bahar 2019-2020 Duyumsama ve Algı (PSY390) 3
Yaz 2018-2019 Duyumsama ve Algı (PSY390) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 314 Dil 3 SU Kredi
Bu derste dil psikolojisiyle ilgili araştırmalar genel bir bakışla gözden geçirilmektedir. Öğrenciler, başta bebeklik ve çocukluk döneminde dil edinimi, ikinci dil öğrenimi, dilin sinirsel işlevleri ve dil eğitimi konuları olmak üzere ilgili konularda bilgi edineceklerdir. Bu ders öğrencilere dil ve zihin alanındaki araştırmalarda kuramsal ve yöntemsel bilgi donanımı kazandırır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Dil 3
Bahar 2020-2021 Dil 3
Bahar 2019-2020 Dil 3
Bahar 2018-2019 Dil 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 315 Bellek 3 SU Kredi
Bu ders, insan belleği ile ilgili bilimsel çalışmalara genel bir bakış sağlamaktadır. İşlenecek konular, bellek sistemleri, kuramları, süreçleri, bellek bozulmasları ve gelişimsel yaklaşımları gibi geniş bir yelpazeyi içerir. Aynı zamanda, bilimsel bulguların günlük hayata uygulamaları da incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bellek 3
Güz 2021-2022 Bellek 3
Bahar 2020-2021 Bellek 3
Bahar 2018-2019 Bellek 3
Güz 2017-2018 Bellek 3
Bahar 2016-2017 Bellek 3
Bahar 2015-2016 Bellek 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 316 Dikkat 3 SU Kredi
Bu derste dikkat teorileri ve mekanizmaları incelenmektedir. Ders, klasik davranışsal ve modern nörobilişsel dikkat modelleri, dikkatin klinik bozukluklarına kısa bir genel bakışı ve dikkat ile diğer bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Dikkat 3
Güz 2020-2021 Dikkat 3
Bahar 2019-2020 Dikkat 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 317 Öğrenme 3 SU Kredi
Bu ders, 20. Yüzyıl icerisinde ogrenme kavramiyla ilgili arastirmalarin odağı olan temel öğrenme esaslarına kapsamlı bir giriş niteligi taşımaktadir. Öğrenciler, bu derste, “alışma, klasik koşullanma, enstrümental koşullanma, uyarıcı kontrol, caydırıcı kontrol vb. içeren “öğrenme” kavramlarını ve bu kavramların biliş konusundaki uygulamalarını öğrenir. Bu temel bilgilerin yanisira, bu konularda yapilan hayvan deneyleri bulgularınin, insan öğrenme ve davranışi ile ilgili bilgilere nasil katkı sagladigini kapsanacak, ve nörofizyoloji alanına değinerek öğrenme süreçlerinin nöral alt yapisi ve beyin-ogrenme ilişkisinin temel bilgilerini de içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Öğrenme 3
Güz 2017-2018 Öğrenme 3
Güz 2016-2017 Öğrenme 3
Güz 2015-2016 Öğrenme 3
Güz 2014-2015 Öğrenme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 320 Gelişim Psikolojisi 3 SU Kredi
Psikoloji alanında karşılaşılan düşünme, hafıza, benlik gibi temel meseleleri gelişim (yaşa göre meydana gelen değişimler) açısından inceleyen gelişimsel bilime kapsamlı bir bakış. Özellikle gelişimin sürekliliği ve kesintililiği ile gelişimin doğa-çevre bağlantılı kaynakları üzerinde durulacaktır. Araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalar bu alanda klasik olmuş çalışmaların yanı sıra son çalışmalara da yer verecektir. Hem biyolojik hem de kültürel unsurların gelişim üzerindeki etkileri de ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2021-2022 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2021-2022 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2020-2021 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2020-2021 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2019-2020 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2019-2020 Gelişim Psikolojisi 3
Yaz 2018-2019 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2018-2019 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2018-2019 Gelişim Psikolojisi 3
Yaz 2017-2018 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2016-2017 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2015-2016 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2014-2015 Gelişim Psikolojisi 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 322 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin davranışları yaşam boyu uzun yıllar içerisinde etkileyen süreçleri anlamasını sağlamaktır. Derste psikoloji kuramlarının popüler fakat çok test edilmemiş, çocukluk dönemindeki yaşantıların yetişkinlik yıllarına etkisi, erken yetişkinlikten yaşlılığa davranışların değişimi gibi uzun yıllar içinde ortaya çıkan etkilere ilişkin varsayımları incelenir. Öğrencilere bu varsayımları test etmeye olanak veren mevcut uzun süreli çalışmalar tanıtılır, davranış üzerinde uzun süreli etkilerden bahseden popüler hipotezlerden örnekler verilir, bu hipotezlerin gerçekten desteklenip desteklenmediği tartışılır ve destekleniyorlarsa hangi mekanizmaların bu etkileri doğurduğu incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler 3
Bahar 2019-2020 Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 323 İnsanlarda Duygusal Bağlar 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı insanlarda duygusal bağların yapısını, işlevlerini, işleyişini ve gelişimini anlamaktır. Bu derste, çocukluktan yetişkinliğe duygusal bağların kurulması ve sürdürülmesi, bağlanma temsillerindeki bireysel farklılıklar, bağlanmadaki yaşam boyu değişimler, duygusal bağların kopması ve bağlanma ilişkilerindeki mutluluğun arttırılması dahil olmak üzere bağlanma kuramı ve araştırmalarının merkezindeki pek çok konu incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsanlarda Duygusal Bağlar 3
Güz 2021-2022 İnsanlarda Duygusal Bağlar (PSY423) 3
Güz 2020-2021 İnsanlarda Duygusal Bağlar (PSY423) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 325 Bebeklikte Gelişim 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, yaşamın ilk iki yılındaki önemli gelişimsel adımları incelemektedir. Bunların arasında algı, dil, mizaç, kişilik gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sayılabilir. Ders, alandaki güncel tartışmaları ve araştırmaları kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Bebeklikte Gelişim 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 320 - Lisans - En AzD
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 340 Sosyal Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders insan etkileşiminin incelenmesi olan sosyal psikolojiye başlangıçtır. Sosyal psikolojinin ilgi alanı, sosyal çevre ile insanların kendilerine ve başkalarına olan tutum ve davranışlarının birbirlerine karşılıklı etkisidir. Ders bir inceleme dersi olacaktır ve sosyal psikoloji alanını oluşturan sosyal etkiler, prososyal davranış, grup süreçleri, cinsiyet, yetki, uyum, tavır oluşumu, saldırganlık, ikna ve propoganda, çekim gücü, stereotipler ve özgüven gibi önemli konuların gözden geçirilmesini içerecektir. Vurgu, sosyal bağlamda insan davranışıyla ilgili temel teorileri öğrenmekte ve bu sistem ve araştırmaları politika, eğitim, hukuk, sağlık gibi gerçek hayat ortamlarına uygulamakta olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2021-2022 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2021-2022 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2020-2021 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2020-2021 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2019-2020 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2011-2012 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2010-2011 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2009-2010 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2008-2009 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2007-2008 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 340L Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik II Laboratuvar 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 341 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders bireylerin mutlu, sağlıklı, bilge ve yardımsever olmasını teşvik etmek için sosyal psikolojik bir bakış açısı kullanmaktadır. Bireylerin mutluluk ve sağlığının iyileştirilmesi, örgütler ve eğitim kurumlarında iyi kararlar alınması ve yardım davranışlarının artırılmasına yönelik stratejiler, politikalar ve yeni iş fikirleri geliştirmek için sosyal psikolojideki en yeni araştırmalar ve teorilerden faydalanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3
Güz 2020-2021 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3
Güz 2019-2020 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 343 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3 SU Kredi
Bu dersin amacı kişilerarası ilişkiler ve aile çalışmaları alanındaki kuramlar ile araştırmaların genel bir değerlendirme ve gözden geçirmesini yapmaktır. Dersin konuları arasında kişilerarası çekim, bağlanma, ilişkilerin sürdürülmesi, aile içi şiddet, ilişkilerin sona ermesi ve boşanma yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3
Bahar 2020-2021 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3
Güz 2019-2020 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3
Güz 2018-2019 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 344 Grup Süreçleri 3 SU Kredi
Bu ders, çağdaş sosyal psikoloji alan yazınına dayanarak, öğrencilere grup oluşumu ve grup düşüncesi, grup karar verme süreçleri, iç grup çeşitliliği ve içgrup kimlikle özdeşleşme gibi grup içi süreçler ve dinamiklerin yanısıra önyargı ve kalıpyargıların oluşumu ile dışgruplara yönelik tutum ve davranışlar gibi gruplar arası süreçleri tanıtmaktadır. Ders grup süreçleri alanındaki klasik teoriler yanında sosyal psikoloji ve kişilik bilimindeki modern araştırmalara odaklanmakta ve öğrencilere farklı alanlarda grup-grup ve grup-birey dinamiklerinin oluşumu hakkında genel bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Grup Süreçleri 3
Güz 2021-2022 Grup Süreçleri 3
Güz 2020-2021 Grup Süreçleri 3
Güz 2019-2020 Grup Süreçleri 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 345 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik 3 SU Kredi
Bu ders stresin psikolojik ve fiziksel esenlik ile ilişkisini incelemektedir. Derste üzerinde durulacak konular stres ve esenliğin tanımlanması ve ölçülmesi, günlük hayatta stres tepkilerini etkileyen faktörler, stresin düzenlenmesinin altında yatan psikolojik, sosyal ve biyolojik mekanizmalar, günlük hayatta karşılaşılan olaylar ve stresin psikolojik ve fiziksel esenliğe etkisini belirleyen süreçler ve stres ve esenlikte yaşa bağlı değişimlerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik 3
Güz 2019-2020 Yetişkinlikte Stres ve Esenlik (PSY371) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 350 Sinirbilime Giriş 3 SU Kredi
Bu ders insan davranışının biyolojik temellerine odaklanmakta ve sinir işleyişleri (hücre zarı potansiyelleri, iyon kanalları, nörotransmiterler, sinapslar vb.), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, çekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreleri (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vb.) konularını kapsamaktadır. Ayrıca, elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramların davranış ile olan ilişkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Konular, (bunlarla sınırlı olmamak ile birlikte) beynin temel anatomisi, işlevi ve beyinde birlikte çalışan sinirsel ve kimyasal sistemler ile çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı da içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sinirbilime Giriş 3
Bahar 2021-2022 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2021-2022 Sinirbilime Giriş 3
Bahar 2020-2021 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2020-2021 Sinirbilime Giriş 3
Bahar 2019-2020 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2019-2020 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2018-2019 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Güz 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Güz 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Yaz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2014-2015 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2013-2014 Davranışın Biyolojik Temelleri 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
veya NS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 360 Anormal Davranışlar 3 SU Kredi
Psikopatolojiyi ve anormal davranışların düzeltilmesi ile önlenmesini anlamayı sağlayacak kuramlar ve yaklaşımlar. Günümüz toplumunda klinik psikolojinin rolü ile birlikte bu konuda öne çıkan yeni kuramlar, araştırmalar ve meseleler üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Anormal Davranışlar 3
Güz 2021-2022 Anormal Davranışlar 3
Güz 2020-2021 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2019-2020 Anormal Davranışlar 3
Güz 2019-2020 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2018-2019 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2017-2018 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2016-2017 Anormal Davranışlar 3
Güz 2015-2016 Anormal Davranışlar 3
Güz 2013-2014 Anormal Davranışlar (PSY308) 3
Bahar 2012-2013 Anormal Davranışlar (PSY308) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 361 Kişilik 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri başlıca kişilik yaklaşımları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Psikanalitik, bilişsel, sosyal öğrenme, ve karakter gibi yaklaşımların varsayımları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları değerlendirme ve eleştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kişilik 3
Bahar 2020-2021 Kişilik 3
Bahar 2019-2020 Kişilik (PSY382) 3
Bahar 2018-2019 Kişilik (PSY382) 3
Güz 2018-2019 Kişilik (PSY382) 3
Güz 2016-2017 Kişilik (PSY382) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin klinik uygulamaları hakkındadır. Dersin içeriğinde klinik değerlendirme, klinik müdahelerler, psikolojik testler, psikoterapi modelleri (psikodinamik, humanistik davranışçı, bilişsel, grup, aile vs.) ve klinik müdaheler üzerine yapılan araştırmalar üzerine yoğunlaşılacaktır. Ders sırasında incelenecek birçok klinik vaka örneği ve bunların yanı sıra ilgili film ve edebiyat eserleri, klinik psikolojinin işleyişini göstermek için kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2020-2021 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Güz 2019-2020 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Güz 2018-2019 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2016-2017 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2015-2016 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2014-2015 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar (PSY430) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 363 Bireysel Farklılıklar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin temel alanlarına kişisel farklılıklar açısından bakmak üzere tasarlanmıştır. Ele alacağımız sorulardan bazıları: İnsanlar birbirlerinden nasıl ve neden farklıdır? Kişilik zamanla değişir mi? Kişilikler ve zekalar ne gibi fiziksel, zihinsel ve toplumsal sonuçlar doğurur? Bireysel farklılıklardan (kültürel, sosyoekonomik, öğrenme biçimi, beceri düzeyi, toplumsal cinsiyet) oluşan geniş bir yelpaze incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3
Güz 2016-2017 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3
Güz 2015-2016 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3
Güz 2014-2015 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3
Güz 2013-2014 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3
Güz 2012-2013 Bireysel Farklılıklar (PSY330) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 364 Klinik Görüşme 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere klinik görüşme becerileri ve aşamalarıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders, empati, yargılayıcı olmamak ve gelen kişinin ihtiyaçlarını takip edebilmek gibi temel kavramları kapsamaktadır. Ders ayrıca, dinleme teknikleri, soru sormak teknikleri ve ilk görüşme süreçleri ile ilgili bilgileri de içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Klinik Görüşme 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (PSY 360 - Lisans - En AzD
veya PSY 308 - Lisans - En AzD)
veya (PSY 362 - Lisans - En AzD
veya PSY 430 - Lisans - En AzD)
veya PSY 365 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 365 Aile ve Çift Terapisi 3 SU Kredi
Bu ders, aileve çift terapilerinin temelinde yer alan kavramları öğrencilere tanıtmaktır. Ders içerisinde işlenecek konular arasında, genel sistem teoirisinin temel varsayımları, aile ve çiftlerin işlevselliğine katkıda bulunan yaşam-döngüsü bakış açıları ve temel aile ve çift terapisi yaklaşımları yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Aile ve Çift Terapisi 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 366 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik sorunların anlaşılması için bilimsel ve kuramsal bir temel sağlar. Ders içerisinde işlenecek konular arasında sıklıkla tanı konan sorunların klinik semptomları, ölçme-değerlendirme yöntemleri, yaygınlıkları, nedenleri ve tedavi yaklaşımları yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 398 Serbest Çalışma I 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Serbest Çalışma I 3
Güz 2021-2022 Serbest Çalışma I 3
Güz 2020-2021 Serbest Çalışma I 3
Güz 2019-2020 Serbest Çalışma I 3
Güz 2018-2019 Serbest Çalışma I 3
Güz 2017-2018 Serbest Çalışma I 3
Güz 2016-2017 Serbest Çalışma I 3
Güz 2015-2016 Serbest Çalışma I 3
Güz 2014-2015 Serbest Çalışma I 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 399 Serbest Çalışma II 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2020-2021 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2019-2020 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3 SU Kredi
Bu dersin amacı literatür taraması, data analizi, ve yazım konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmektir. Dersin konuları arasında hipotez geliştirme, bilimsel makalelerin yapısı, yöntemlerin tanımlanması, ve bilimsel araştırma yazılarının yazılması yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2020-2021 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2019-2020 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2018-2019 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2017-2018 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2016-2017 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 410 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Her iki alanın da daha iyi anlaşılabilmesi için sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji çerçevesinde alan özel içerikli konular ele alınır. Dersin odağı dersin açıldığı her dönemde değişiklik gösterebilir. Üzerinde durulacak konular arasında ahlak psikolojisi, duygular, hafıza süreçleri, mekansal ve uzaysal algı gibi çeşitli konular sayılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 411 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3 SU Kredi
Bu seminer dersinde öğrenciler son yıllarda yükselen alanlardan olan deneysel psikopatoloji ve duyusal biliş konularını okur ve tartışırlar. Öğrenciler, görsel tehdit arayışı, dikkat ve hafıza daraltma, depresyon ve kaygıda bilişsel yanlılık, bilişsel yanlılığın biçimlendirilmesi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğun anlaşılması ve tedavisine yönelik bilişsel yaklaşımlar konusunda okumalar yaparlar. Öğrenciler karmaşık çalışmaları sunma, kanıtları ve kavramları tartışma, bağımsız olarak yorumlama ve eleştirme konusunda deneyim ve güven kazanırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3
Güz 2020-2021 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3

Onkosul: (PSY 310 - Lisans - En Az D)
veya (PSY 370 - Lisans - En AzD)
veya (PSY 311 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 412 Görsel Biliş. 3 SU Kredi
Bu ders görsel bilişle ilgili araştırma ve teorik tartışmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Görme günlük etkileşimlerimizi sağlayan ve algımıza hükmeden en belirgin duyulardan biridir. Görsel düşünme, nesne tanıma, yüz ifadelerinden duygu okuma, mekânsal yönelim ve yön bulma, yaratıcı problem çözme, geleceği planlama, bilimsel bulguları görselleştirme veya görsel sanatı anlama gibi birçok alanda önemli bir rol oynar. Tartışılacak konular, görsel bilişin altında yatan bilişsel ve sinirsel süreçler üzerine teorik araştırmaların yanı sıra görsel düşünme ve görsel işleme tarzlarındaki bireysel farklılıklar üzerine uygulamalı araştırmaları içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Görsel Biliş. 3
Bahar 2020-2021 Görsel Biliş. 3

Onkosul: (PSY 310 - Lisans - En Az D)
veya (PSY 390 - Lisans - En AzD)
veya (PSY 350 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 414 Dil ve İletişimde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders dil ve iletişim alanlarında belirli konuları kapsamaktadır. İşlenen konular yıllara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak ele alınan konular bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sinirbilim, konuşma patolojisi ve eğitim psikolojisi alanlarını içermektedir. Dersin temel amacı ilgili konularda güncel yazını izlemektir. Dersin sonunda öğrencilerin bilimsel makaleleri kritik değerlendirme temel becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Dil ve İletişimde Seçme Konular 3

Onkosul: PSY 314 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 415 Bellek ve Dikkat Semineri 3 SU Kredi
Bu ders dikkat ve bellek arasındaki etkileşimlerdeki en son gelişmeleri inceler. Dersin kapsamında, dikkatin yönlendirilmesinde belleğin rolü, belleğin kodlanması, manipülasyonu, saklanması ve geri çağrılmasında dikkatin rolü ele alınmatadır. Dersin amacı, bellek ve dikkat arasındaki etkileşimler hakkındaki en güncel bilgileri sunmak ve ilgili araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bellek ve Dikkat Semineri 3
Bahar 2020-2021 Bellek ve Dikkat alanında seçilmiş konular 3
Yaz 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2015-2016 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve (PSY 310 - Lisans - En AzD
veya PSY 315 - Lisans - En AzD
veya PSY 316 - Lisans - En AzD
veya PSY 352 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 416 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel süreçlerle ilgilenen öğrencilerin, düşünmenin sosyal ve kültürel boyutlarını incelemelerine olanak vermektedir. Dil ve düşünce ilişkisi, anlatı-yorum, bireysel ve toplumsal bellek, duygu, ahlak, kültürel bilginin iletimi, kavramlar ve örtülü biliş gibi konulara psikolojik bir mercekten bakar. Sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, dilbilim ve kültürlerarası psikoloji gibi alanları teorik ve emprik temelinden faydalanırken; bunların felsefe, antropoloji, edebiyat, yapay zeka ve siyaset gibi alanlarla olan etkileşimlerini tartışır. Bu ders, ayrıca, kültürel perspektiflerin psikoloji alanı ile buluşturulmasındaki metodolojik ve teorik güçlükleri de ele alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Güz 2020-2021 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2018-2019 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY405) 3
Bahar 2016-2017 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY405) 3
Bahar 2015-2016 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY405) 3
Güz 2014-2015 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY405) 3
Bahar 2011-2012 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY405) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 421 Bilişsel Gelişim 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili araştırmaları ve kuramsal konuları gözden geçirecektir. İşlenecek araştırma alanları arasında; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrayış, sosyal kavrayış ve tipik olmayan gelişimsel durumların sağladığı bilgiler vardır. İlgili yerlerde sosyal ve duygusal gelişim ile gösterdiği paralellikler de incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilişsel Gelişim 3
Güz 2021-2022 Bilişsel Gelişim 3
Güz 2020-2021 Bilişsel Gelişim 3
Bahar 2017-2018 Bilişsel Gelişim 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Gelişim 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 422 Sosyal Gelişim 3 SU Kredi
Bu ders, çocukların sosyal dünyada nasıl hareket ettikleri ve düşündükleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. İçerdiği konular arasında, sosyal bilgi edinimi, ahlaki gelişim, sosyal biliş gelişimi, zihin teorisi, saldırganlık, kimlik gelişimi, sosyal kategorizasyon ve önyargı ve akranların, ailenin ve kültürün gelişim üzerine etkisi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sosyal Gelişim 3
Güz 2021-2022 Sosyal Gelişim 3
Güz 2020-2021 Sosyal Gelişim 3
Güz 2019-2020 Sosyal Gelişim 3
Güz 2018-2019 Sosyal Gelişim 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Gelişim 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 424 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3 SU Kredi
Bu ders, doğumdan okul öncesi yıllara kadar bebeklik ve çocukluktaki dil gelişimine genel bir bakış sağlar. Sesbilgisel, anlambilimsel ve sözdizimsel beceriler dahil olmak üzere çocukların kazanımlarının kilometre taşları ve içeriği gözden geçirilecektir. Ana odak noktası, tipik tek dilli (monolingual) gelişim olacak, aynı zamanda iki dilli (bilingual) ve çok dilli (multilingual) geçmişlere sahip olarak büyüyen çocukların yanı sıra, konuşma ve diğer iletişim sorunları ile birlikte dil gelişimini de inceleyeceğiz. Çocukluğun ilk yıllarındaki dil gelişimi ile ilgili metodolojik ve teorik konuları ele alacağız. Eğitimde araştırma bulgularının etkileri de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3
Güz 2021-2022 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 442 Sosyal Biliş 3 SU Kredi
Bu derste, çevremizdeki sosyal bilgileri nasıl işlediğimiz ile günlük konularda nasıl karar verdiğimiz konusundaki önde gelen araştırmalar gözden geçirilir. Bu dersin amacı öğrencilere, karmaşık sosyal bilgileri nasıl anlamlandırdığımız hakkındaki kişi algısı, karar alma ve kalıp yargılar gibi konularda derin bir bakış açısı ve zengin bilgi sunmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PSY 340 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 443 Benlik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı ,öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Benlik 3
Bahar 2020-2021 Benlik 3
Bahar 2019-2020 Benlik 3
Bahar 2018-2019 Benlik 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 444 Gruplararası İlişkiler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere gruplararası süreçler ve ilişkiler alanına dair ileri bir anlayış kazandırmakta ve bu alandaki sosyal kimlikler, çoğunluk-azınlık grupları arasındaki ilişkiler, önyargı azaltma teknikleri, kolektif eylem, ve kültürlenme gibi özel konulara değinmektedir. Ders, sosyal psikoloji, politik psikoloji, ve gruplararası süreçler alanyazınındaki hem kuramsal hem de görgül araştırmalardan yola çıkarak, öğrencilere gruplararası ilişkiler hakkında derinlemesine bilgi edindirmekte, aynı zamanda gruplararası ilişkiler alanında tartışma ve yeni araştırma fikirleri geliştirmeye yönelik yetenekleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2020-2021 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2019-2020 Gruplararası İlişkiler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 445 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal psikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Sosyal psikoloji alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2018-2019 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 340 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 450 Sinirbilimde Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders sinirbilimdeki güncel literatürü inceler. Dersin amacı, öğrencilerin ilgili alandaki son gelişmelerden haberdar olmalarını ve sinirbilim alanındaki literatürün eleştirel bir değerlendirmesini yapabilmelerini sağlamaktır. Literatürdeki güncel ve önemli klasik çalışmaların okunması ile öğrencilere ilgili çalışmalar hakkında eleştirel düşünmenin yanı sıra temel bir bakış açısı kazandırılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilişsel Nörobilim 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Nörobilim 3
Bahar 2015-2016 Beyin, Biyoloji ve Davranış 3
Bahar 2013-2014 Beyin, Biyoloji ve Davranış 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve PSY 350 - Lisans - En AzD
veya PSY 352 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 452 Bilişsel Sinirbilim 3 SU Kredi
Bilişsel Sinirbilim, bilişsel işlevlerin (edinim, depolama, dönüşüm ve bilgi kullanımı) sinir sistemi süreçlerini inceleyen bir sinirbilim dalıdır. Bu ders algı, dikkat, hafıza ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin altında yatan sinirsel mekanizmaları ele alır. Ders davranışsal ve beyin görüntüleme araştırmaları ışığında, bilişsel sinirbilim araştırmalarını yorumlama ve insandaki bilişsel süreci anlama becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilişsel Sinirbilim 3
Güz 2021-2022 Bilişsel Sinirbilim 3
Güz 2020-2021 Bilişsel Sinirbilim 3
Bahar 2019-2020 Bilişsel Sinirbilim (PSY352) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 350 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 480 Kamu Yararına Psikoloji 3 SU Kredi
Bu derste psikoloji bilimlerinin sağlık, teknoloji, spor, hukuk, eğitim ve örgüt gibi farklı alanlarda kamu yararına nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Psikoloji alanındaki bulguların günlük problemlere çözüm bulmak için nasıl kullanılabileceği hakkında fikir sahibi olmak için, öğrenciler günlük hayat için uygulamaları olan psikoloji araştırmalarını okuyacak, bunları kritik bir bakış açısıyla inceleyecek ve üzerlerinde tartışacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji (PSY440) 3
Bahar 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji (PSY440) 3
Güz 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji (PSY440) 3
Yaz 2016-2017 Kamu Yararına Psikoloji (PSY440) 3
Bahar 2015-2016 Kamu Yararına Psikoloji (PSY440) 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 481 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu dersin amacı geniş uygulamalı psikoloji alanından özel araştırma alanları sunmaktır. Konular psikolojinin bir ya da birden fazla alanından (örneğin yol kullanıcı davranışı, sağlık psikolojisi, adli psikoloji) seçilebilir fakat bunlarla sınırlı değildir. Dersin odağı, verildiği her sefer değişebilir. Uygulamalı psikoloji alanındaki yeni trendlerin ve bulguların yorumlarına odaklanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular (PSY464) 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 340 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :