DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 201 Zihin ve Davranış 3 SU Kredi
Bu derste insan davranışlarının çeşitli zihinsel süreçler tarafından nasıl şekillendiği tartışılacaktır. Bu kapsamda tartışılacak konuların bazıları görsel bilgilerin nasıl algılandığı ve hatırlandığı, insanların bellek süreçleri, duygular ve duyguların bilişşel süreçlere etkileri, ve davranışlar üzerindeki bilinçdışı etkilerdir. Dersin bir ikinci amacı da bu konulardaki psikolojik bulguların ne tür (teknolojik ve güncel) uygulamalarda kullanıldığı ve kullanabileceğinin tartışılmasıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Zihin ve Davranış 3
Güz 2018-2019 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2017-2018 Zihin ve Davranış 3
Güz 2017-2018 Zihin ve Davranış 3
Yaz 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Güz 2016-2017 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2015-2016 Zihin ve Davranış 3
Güz 2015-2016 Zihin ve Davranış 3
Bahar 2014-2015 Zihin ve Davranış 3
Güz 2014-2015 Zihin ve Davranış 3
Güz 2013-2014 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2012-2013 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Yaz 2011-2012 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2011-2012 Zihin ve Davranış (PSY301) 3
Güz 2007-2008 Zihin ve Davranış (PSY301) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 303 Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Öğrencilerin psikoloji ve daha genel anlamda davranış bilimleri alanında araştırma çalışmaları yürütmeleri için gereken çeşitli seviyelerdeki becerileri kazandırır. Bu ders öğrencilerin araştırma projeleri hazırlamak ve tamamlamak konusunda bireysel deneyim edinmelerini, rehberlik almalarını ve deneysel çalışmaları değerlendirebilmek için eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını sağlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 Araştırma Yöntemleri 3
Yaz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2015-2016 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 Deneysel Araştırma 3
Güz 2013-2014 Deneysel Araştırma 3
Güz 2012-2013 Deneysel Araştırma 3

Onkosul: __
Yankosul: PSY 303L
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 303L Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0 SU Kredi
Bu laboratuvar dersi öğrencilerin, bir istatistik yazılım programı yardıımı ile veri analizi yeteneklerini geliştirmelerini hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0
Yaz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Araştırma Yöntemleri - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: PSY 303
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 310 Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bilişsel psikolojinin temel kavramlarına giriş niteliğindeki bu derste algı, dikkat, hafıza ve lisan ile düşünce gibi alanları ele alınır. Bu alanlara ilişkin deneysel davranış bulguları biyoloji ve nöropsikoloji dallarında son zamanlarda öne çıkan yaklaşımlar ve bulgular ile desteklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2018-2019 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2017-2018 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2017-2018 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2015-2016 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2014-2015 Bilişsel Süreçler 3
Güz 2014-2015 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2013-2014 Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2012-2013 Bilişsel Süreçler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 314 Dil 3 SU Kredi
Bu derste dil psikolojisiyle ilgili araştırmalar genel bir bakışla gözden geçirilmektedir. Öğrenciler, başta bebeklik ve çocukluk döneminde dil edinimi, ikinci dil öğrenimi, dilin sinirsel işlevleri ve dil eğitimi konuları olmak üzere ilgili konularda bilgi edineceklerdir. Bu ders öğrencilere dil ve zihin alanındaki araştırmalarda kuramsal ve yöntemsel bilgi donanımı kazandırır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Dil 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 315 Bellek 3 SU Kredi
Bu ders, insan belleği ile ilgili bilimsel çalışmalara genel bir bakış sağlamaktadır. İşlenecek konular, bellek sistemleri, kuramları, süreçleri, bellek bozulmasları ve gelişimsel yaklaşımları gibi geniş bir yelpazeyi içerir. Aynı zamanda, bilimsel bulguların günlük hayata uygulamaları da incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bellek 3
Güz 2017-2018 Bellek 3
Bahar 2016-2017 Bellek 3
Bahar 2015-2016 Bellek 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 317 Öğrenme 3 SU Kredi
Bu ders, 20. Yüzyıl icerisinde ogrenme kavramiyla ilgili arastirmalarin odağı olan temel öğrenme esaslarına kapsamlı bir giriş niteligi taşımaktadir. Öğrenciler, bu derste, ?alışma, klasik koşullanma, enstrümental koşullanma, uyarıcı kontrol, caydırıcı kontrol vb. içeren ?öğrenme? kavramlarını ve bu kavramların biliş konusundaki uygulamalarını öğrenir. Bu temel bilgilerin yanisira, bu konularda yapilan hayvan deneyleri bulgularınin, insan öğrenme ve davranışi ile ilgili bilgilere nasil katkı sagladigini kapsanacak, ve nörofizyoloji alanına değinerek öğrenme süreçlerinin nöral alt yapisi ve beyin-ogrenme ilişkisinin temel bilgilerini de içerir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Öğrenme 3
Güz 2017-2018 Öğrenme 3
Güz 2016-2017 Öğrenme 3
Güz 2015-2016 Öğrenme 3
Güz 2014-2015 Öğrenme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 320 Gelişim Psikolojisi 3 SU Kredi
Psikoloji alanında karşılaşılan düşünme, hafıza, benlik gibi temel meseleleri gelişim (yaşa göre meydana gelen değişimler) açısından inceleyen gelişimsel bilime kapsamlı bir bakış. Özellikle gelişimin sürekliliği ve kesintililiği ile gelişimin doğa-çevre bağlantılı kaynakları üzerinde durulacaktır. Araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalar bu alanda klasik olmuş çalışmaların yanı sıra son çalışmalara da yer verecektir. Hem biyolojik hem de kültürel unsurların gelişim üzerindeki etkileri de ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2018-2019 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2018-2019 Gelişim Psikolojisi 3
Yaz 2017-2018 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2016-2017 Gelişim Psikolojisi 3
Güz 2015-2016 Gelişim Psikolojisi 3
Bahar 2014-2015 Gelişim Psikolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 325 Bebeklikte Gelişim 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, yaşamın ilk iki yılındaki önemli gelişimsel adımları incelemektedir. Bunların arasında algı, dil, mizaç, kişilik gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sayılabilir. Ders, alandaki güncel tartışmaları ve araştırmaları kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 320 - Lisans - En AzD
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 330 Bireysel Farklılıklar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin temel alanlarına kişisel farklılıklar açısından bakmak üzere tasarlanmıştır. Ele alacağımız sorulardan bazıları: İnsanlar birbirlerinden nasıl ve neden farklıdır? Kişilik zamanla değişir mi? Kişilikler ve zekalar ne gibi fiziksel, zihinsel ve toplumsal sonuçlar doğurur? Bireysel farklılıklardan (kültürel, sosyoekonomik, öğrenme biçimi, beceri düzeyi, toplumsal cinsiyet) oluşan geniş bir yelpaze incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bireysel Farklılıklar 3
Güz 2016-2017 Bireysel Farklılıklar 3
Güz 2015-2016 Bireysel Farklılıklar 3
Güz 2014-2015 Bireysel Farklılıklar 3
Güz 2013-2014 Bireysel Farklılıklar: Kişilik ve Zeka 3
Güz 2012-2013 Bireysel Farklılıklar: Kişilik ve Zeka 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 340 Sosyal Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders insan etkileşiminin incelenmesi olan sosyal psikolojiye başlangıçtır. Sosyal psikolojinin ilgi alanı, sosyal çevre ile insanların kendilerine ve başkalarına olan tutum ve davranışlarının birbirlerine karşılıklı etkisidir. Ders bir inceleme dersi olacaktır ve sosyal psikoloji alanını oluşturan sosyal etkiler, prososyal davranış, grup süreçleri, cinsiyet, yetki, uyum, tavır oluşumu, saldırganlık, ikna ve propoganda, çekim gücü, stereotipler ve özgüven gibi önemli konuların gözden geçirilmesini içerecektir. Vurgu, sosyal bağlamda insan davranışıyla ilgili temel teorileri öğrenmekte ve bu sistem ve araştırmaları politika, eğitim, hukuk, sağlık gibi gerçek hayat ortamlarına uygulamakta olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2011-2012 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2010-2011 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2009-2010 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2008-2009 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2007-2008 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve SPS 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 343 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3 SU Kredi
Bu dersin amacı kişilerarası ilişkiler ve aile çalışmaları alanındaki kuramlar ile araştırmaların genel bir değerlendirme ve gözden geçirmesini yapmaktır. Dersin konuları arasında kişilerarası çekim, bağlanma, ilişkilerin sürdürülmesi, aile içi şiddet, ilişkilerin sona ermesi ve boşanma yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Kişilerarası İlişkiler Araştırmaları 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 350 Nörobilime Giriş 3 SU Kredi
Bu ders insan davranışının biyolojik temellerini odak alacaktır. Sinir işleyişleri (hücre zarı potansiyelleri, iyon kanalları, nörotransmiterler, sinapslar vb), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, çekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreler (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vs.) gibi konuları kapsayacaktır. Ayrıca, bu elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramların davranış ile olan ilişkilerinin üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Güz 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Güz 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Yaz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2014-2015 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2013-2014 Davranışın Biyolojik Temelleri 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 360 Anormal Davranışlar 3 SU Kredi
Psikopatolojiyi ve anormal davranışların düzeltilmesi ile önlenmesini anlamayı sağlayacak kuramlar ve yaklaşımlar. Günümüz toplumunda klinik psikolojinin rolü ile birlikte bu konuda öne çıkan yeni kuramlar, araştırmalar ve meseleler üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2017-2018 Anormal Davranışlar 3
Bahar 2016-2017 Anormal Davranışlar 3
Güz 2015-2016 Anormal Davranışlar 3
Güz 2013-2014 Anormal Davranışlar (PSY308) 3
Bahar 2012-2013 Anormal Davranışlar (PSY308) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin klinik uygulamaları hakkındadır. Dersin içeriğinde klinik değerlendirme, klinik müdahelerler, psikolojik testler, psikoterapi modelleri (psikodinamik, humanistik davranışçı, bilişsel, grup, aile vs.) ve klinik müdaheler üzerine yapılan araştırmalar üzerine yoğunlaşılacaktır. Ders sırasında incelenecek birçok klinik vaka örneği ve bunların yanı sıra ilgili film ve edebiyat eserleri, klinik psikolojinin işleyişini göstermek için kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2016-2017 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2015-2016 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2014-2015 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar (PSY430) 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 370 Duygusal Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri hızla gelişen bir araştırma alanı olan duygu bilimi ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, duyguların biyolojik görevleri, nörolojisi ve fizyolojisi ve duyguları sınıflandırma ve ölçme stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders, ayrıca, duygusal ve bilişsel süreçler arasındaki etkileşimi de inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Duygusal Süreçler 3
Bahar 2017-2018 Duygusal Süreçler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 380 Ölçme ve Değerlendirme 3 SU Kredi
Bu ders, psikolojideki kavramları ölçmeyi ve ölçüm sonuçlarını yorumlamayı, ölçekler oluşturmayı, bunların standardizasyon çalışmalarını, geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini kapsar. Bunun yanında faktör analizi gibi veri analizi yöntemlerini ve alanda kullanılmakta olan standart zeka testleri gibi bir çok testin uygulanmasını ve skorlanmasını öğretmeyi amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme 3
Güz 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2015-2016 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2014-2015 Ölçme ve Değerlendirme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 382 Kişilik 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri başlıca kişilik yaklaşımları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Psikanalitik, bilişsel, sosyal öğrenme, ve karakter gibi yaklaşımların varsayımları hakkında bilgi sahibi olmayı ve bunları değerlendirme ve eleştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kişilik 3
Güz 2018-2019 Kişilik 3
Güz 2016-2017 Kişilik 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 398 Serbest Çalışma I 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Serbest Çalışma I 3
Güz 2017-2018 Serbest Çalışma I 3
Güz 2016-2017 Serbest Çalışma I 3
Güz 2015-2016 Serbest Çalışma I 3
Güz 2014-2015 Serbest Çalışma I 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 399 Serbest Çalışma II 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3 SU Kredi
Bu dersin amacı literatür taraması, data analizi, ve yazım konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmektir. Dersin konuları arasında hipotez geliştirme, bilimsel makalelerin yapısı, yöntemlerin tanımlanması, ve bilimsel araştırma yazılarının yazılması yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2017-2018 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2016-2017 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 405 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel süreçlerle ilgilenen öğrencilerin, düşünmenin sosyal ve kültürel boyutlarını incelemelerine olanak vermektedir. Dil ve düşünce ilişkisi, anlatı-yorum, bireysel ve toplumsal bellek, duygu, ahlak, kültürel bilginin iletimi, kavramlar ve örtülü biliş gibi konulara psikolojik bir mercekten bakar. Sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, dilbilim ve kültürlerarası psikoloji gibi alanları teorik ve emprik temelinden faydalanırken; bunların felsefe, antropoloji, edebiyat, yapay zeka ve siyaset gibi alanlarla olan etkileşimlerini tartışır. Bu ders, ayrıca, kültürel perspektiflerin psikoloji alanı ile buluşturulmasındaki metodolojik ve teorik güçlükleri de ele alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2015-2016 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Güz 2014-2015 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2011-2012 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 410 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Her iki alanın da daha iyi anlaşılabilmesi için sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji çerçevesinde alan özel içerikli konular ele alınır. Dersin odağı dersin açıldığı her dönemde değişiklik gösterebilir. Üzerinde durulacak konular arasında ahlak psikolojisi, duygular, hafıza süreçleri, mekansal ve uzaysal algı gibi çeşitli konular sayılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Sosyal&Bilişsel Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 414 Dil ve İletişimde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders dil ve iletişim alanlarında belirli konuları kapsamaktadır. İşlenen konular yıllara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak ele alınan konular bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sinirbilim, konuşma patolojisi ve eğitim psikolojisi alanlarını içermektedir. Dersin temel amacı ilgili konularda güncel yazını izlemektir. Dersin sonunda öğrencilerin bilimsel makaleleri kritik değerlendirme temel becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PSY 314 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 415 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders, bilişselpsikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Bilişsel psikoloji ve bellek alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2017-2018 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3
Bahar 2015-2016 Bellek ve Bilişsel Süreçlerde Seçme Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 421 Bilişsel Gelişim 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel gelişim ile ilgili araştırmaları ve kuramsal konuları gözden geçirecektir. İşlenecek araştırma alanları arasında; zihin teorisi, birleşik dikkat, dil, hafıza, rakamsal kavrayış, sosyal kavrayış ve tipik olmayan gelişimsel durumların sağladığı bilgiler vardır. İlgili yerlerde sosyal ve duygusal gelişim ile gösterdiği paralellikler de incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilişsel Gelişim 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Gelişim 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 422 Sosyal Gelişim 3 SU Kredi
Bu ders, çocukların sosyal dünyada nasıl hareket ettikleri ve düşündükleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. İçerdiği konular arasında, sosyal bilgi edinimi, ahlaki gelişim, sosyal biliş gelişimi, zihin teorisi, saldırganlık, kimlik gelişimi, sosyal kategorizasyon ve önyargı ve akranların, ailenin ve kültürün gelişim üzerine etkisi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Sosyal Gelişim 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Gelişim 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve PSY 320 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 440 Kamu Yararına Psikoloji 3 SU Kredi
Psikoloji biliminden elde edilen bilgilerin uygulanış şekilleri ve kısa vadeli çıkarımları. Dersin odağı dersin açıldığı her dönemde değişiklik gösterebilir. zerinde durulacak konular arasında eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstriyel ve örgütsel psikoloji ile eğitimsel ve hukuksal meselelerde politikaya etkileri sayılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji 3
Bahar 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji 3
Güz 2017-2018 Kamu Yararına Psikoloji 3
Yaz 2016-2017 Kamu Yararına Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Kamu Yararına Psikoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 443 Benlik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı ,öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Benlik 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
ve PSY 340 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 445 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal psikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Sosyal psikoloji alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 340 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 450 Nörobilimde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders nörobilim alanındaki güncel yazını kapsamaktadır. Algısal organizasyon, dikkat, simetri, yüz, uyaran karmaşıklığı ve alışma gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan ilgili konular işlenmektedir. Dersin amacı sinirbilim alanındaki çeşitli konuların ileri düzeyde kavranmasını ve ilgili bilimsel çalışmaların analitik bakımdan değerlendirilmesi becerisini kazandırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Nörobilimde Seçme Konular 3
Güz 2017-2018 Bilişsel Nörobilim 3
Güz 2016-2017 Bilişsel Nörobilim 3
Bahar 2015-2016 Beyin, Biyoloji ve Davranış 3
Bahar 2013-2014 Beyin, Biyoloji ve Davranış 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 464 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu dersin amacı geniş uygulamalı psikoloji alanından özel araştırma alanları sunmaktır. Konular psikolojinin bir ya da birden fazla alanından (örneğin yol kullanıcı davranışı, sağlık psikolojisi, adli psikoloji) seçilebilir fakat bunlarla sınırlı değildir. Dersin odağı, verildiği her sefer değişebilir. Uygulamalı psikoloji alanındaki yeni trendlerin ve bulguların yorumlarına odaklanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Uygulamalı Psikolojide Seçilmiş Konular 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve PSY 340 - Lisans - En AzD
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :