DİNLE

Ders Kataloğu

SPS 101 Ä°nsan ve Toplum I 3 SU Kredi
Bu ders modern öncesi dünyada (ilk insanlardan 18’inci yüzyılın ortasına kadar) insan türünün varoluş tecrübesini masaya yatıran bilimsel bakış açılarına dair bir giriş dersidir. Dersin dizaynı bir taraftan insanı inceleyen farklı disipliner yaklaşımları bir araya getirirken bir taraftan da modern öncesi dünyanın temel bazı konu ve dönüm noktalarını kaba bir kronolojik sırayla tartışır. Bu dersin üç temel amacı vardır. Birinci amaç tarih, sosyoloji, antropoloji ve ekonomi gibi farklı disiplinlerin analitik kavram ve teorilerinin önemli temel örneklerini sunarak insan türünün varoluşunu bilimsel bir çerçeve içinde çalışmanın zorluk ve potansiyelini ortaya koymaktır. Burada ana düşünce insanın varoluş tecrübesinin de doğadaki herhangi başka bir olgu gibi eleştirel düşüncenin ve bilimsel araştırmanın konusu olabileceğinin ortaya konmasıdır. İkinci amaç ise 18’inci yüzyıl, yani modern dönem öncesi, insan türünün varoluş tecrübe ve tarihinin genel dinamiklerinin öğretilmesi ile öğrencilerin bu dersin devamı olan SPS 102 dersinin yoğunlaştığı modern dönem ve modernite kavramlarına dair tamamlayıcı bir ön bilgiye sahip olmasıdır. Son olarak bu ders akademik dilin (yani bu ders özelinde İngilizce’nin) bilgi üretimi ve eleştirel analizlerde kullanımının önemini vurgulamayı hedefler. Bu doğrultuda dilin beşeri bilimlerdeki rolünü örneğin matematiğin fizik için oynadığı rolü temel alarak tanımlar. Dolayısı ile dilin eleştirel okuma ve yazmada kullanılmasına dair beceri geliştirmeyi dersin yapısına entegre etmiştir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2021-2022 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2021-2022 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2021-2022 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2020-2021 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2020-2021 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2020-2021 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2019-2020 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2019-2020 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2019-2020 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2018-2019 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2018-2019 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2018-2019 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2017-2018 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2017-2018 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2017-2018 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2016-2017 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2016-2017 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2016-2017 İnsan ve Toplum I 3
Bahar 2015-2016 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2015-2016 İnsan ve Toplum I 3
Bahar 2014-2015 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2014-2015 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2013-2014 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2013-2014 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2013-2014 İnsan ve Toplum I 3
Bahar 2012-2013 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2012-2013 İnsan ve Toplum I 3
Bahar 2011-2012 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2011-2012 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2010-2011 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2010-2011 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2010-2011 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2009-2010 Ä°nsan ve Toplum I 3
Bahar 2009-2010 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2009-2010 İnsan ve Toplum I 3
Bahar 2008-2009 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2008-2009 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2007-2008 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2007-2008 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2006-2007 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2006-2007 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2005-2006 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2005-2006 İnsan ve Toplum I 3
Güz 2004-2005 İnsan ve Toplum I 3
Yaz 2003-2004 Ä°nsan ve Toplum I 3
Güz 2003-2004 İnsan ve Toplum I 3
Güz 2002-2003 İnsan ve Toplum I 3
Güz 2001-2002 İnsan ve Toplum I 3
Güz 2000-2001 İnsan ve Toplum I 3
Güz 1999-2000 İnsan ve Toplum I 3

Onkosul: __
Yankosul: SPS 101D
ECTS Kredi: 6 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 101D İnsan ve Toplum I - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2021-2022 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2021-2022 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2021-2022 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2020-2021 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2020-2021 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2019-2020 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2019-2020 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2018-2019 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2018-2019 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2017-2018 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2017-2018 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2016-2017 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2016-2017 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2015-2016 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2014-2015 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2013-2014 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2013-2014 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2012-2013 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2011-2012 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2010-2011 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2010-2011 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2009-2010 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2009-2010 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2009-2010 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Bahar 2008-2009 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2008-2009 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2007-2008 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2007-2008 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2006-2007 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2006-2007 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2005-2006 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2005-2006 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2004-2005 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Yaz 2003-2004 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2003-2004 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2002-2003 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2001-2002 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 2000-2001 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0
Güz 1999-2000 İnsan ve Toplum I - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SPS 101
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 102 Ä°nsan ve Toplum II 3 SU Kredi
Bu ders modern dünyada insan türünün varoluş tecrübesini masaya yatıran bilimsen bakış açılarına dair bir giriş dersidir. Bu ders insan türü için dönüştürücü bir dönem olmuş olan 18inci yüzyıl ortasından 21inci yüzyıla kadarki aralığın, yani modern dönemin temel tarihsel dönüm noktalarını farklı teorik çerçeveleri bir araya getirerek inceler. SPS 102 dersi kendisinden önce gelen SPS 101 dersinin bir devamıdır ve o dersteki içerik ve akademik becerileri tamamlayıcı nitelikte dizayn edilmiştir. Bu dersin üç temel amacı vardır. Birinci amaç tarih, sosyoloji, antropoloji ve ekonomi gibi farklı disiplinlerin analitik kavram ve teorilerinin önemli temel örneklerini sunarak insan türünün varoluşunu bilimsel bir çerçeve içinde çalışmanın zorluk ve potansiyelini ortaya koymaktır. İkinci amaç ise öğrencilerin etraflarındaki çağdaş dünyanın dinamiklerini anlayabilmesi için onlara bu gerçekliğin görece yakın bir zamanda nasıl oluştuğunun anlatılması ve dolayısı ile bu gerçekliğin bir tarihselliğe oturtulmasının sağlanmasıdır. Son olarak bu ders akademik dilin (yani bu ders özelinde İngilizce’nin) bilgi üretimi ve eleştirel analizlerde kullanımının önemini vurgulamayı hedefler. Bu doğrultuda dilin beşeri bilimlerdeki rolünü örneğin matematiğin fizik için oynadığı rolü temel alarak tanımlar. Dolayısı ile dilin eleştirel okuma ve yazmada kullanılmasına dair beceri geliştirmeyi dersin yapısına entegre etmiştir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2021-2022 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2021-2022 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2021-2022 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2020-2021 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2020-2021 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2020-2021 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2019-2020 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2019-2020 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2019-2020 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2018-2019 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2018-2019 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2018-2019 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2017-2018 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2017-2018 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2017-2018 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2016-2017 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2016-2017 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2015-2016 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2015-2016 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2015-2016 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2014-2015 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2014-2015 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2014-2015 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2013-2014 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2013-2014 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2013-2014 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2012-2013 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2012-2013 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2012-2013 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2011-2012 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2011-2012 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2011-2012 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2010-2011 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2010-2011 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2010-2011 İnsan ve Toplum II 3
Yaz 2009-2010 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2009-2010 Ä°nsan ve Toplum II 3
Güz 2009-2010 İnsan ve Toplum II 3
Bahar 2008-2009 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2007-2008 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2006-2007 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2005-2006 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2004-2005 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2003-2004 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2002-2003 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2001-2002 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 2000-2001 Ä°nsan ve Toplum II 3
Bahar 1999-2000 Ä°nsan ve Toplum II 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
Yankosul: SPS 102D
ECTS Kredi: 6 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 102D İnsan ve Toplum II - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2021-2022 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2021-2022 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2021-2022 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2020-2021 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2020-2021 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2019-2020 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2019-2020 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2018-2019 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2018-2019 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2017-2018 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2017-2018 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2016-2017 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2015-2016 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2015-2016 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2014-2015 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2014-2015 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2013-2014 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2013-2014 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2012-2013 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2012-2013 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2011-2012 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2011-2012 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2010-2011 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2010-2011 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Yaz 2009-2010 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2009-2010 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Güz 2009-2010 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2008-2009 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2007-2008 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2006-2007 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2005-2006 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2004-2005 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2003-2004 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2002-2003 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2001-2002 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 2000-2001 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0
Bahar 1999-2000 İnsan ve Toplum II - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SPS 102
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 201 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri 3 SU Kredi
Bu ders lisans öğrencilerini bilimsel araştırma ve istatistiki düşünce hakkında temel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Öncelikle belirsizlik içeren çıkarımların değerlendirilmesi ve ikincil olarak da istatistiki kavram ve tekniklerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Tümevarım mantığının işleyişinin felsefi temelleri tartışılacak ve bunların bilimsel çalışmadaki uygulamaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca öğrencilere olasılık, şans neden-sonuç ilişkileri ve istatistiki hipotezler gibi temel istatistiki düşünce üzerine tartışmalar sunulacaktır. Ders ayrıca bu tekniklerin pratik uygulamasını da içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SPS 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 201D Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri-Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Istatistiki Düşüncenin Temelleri-Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SPS 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 303 Hukuk ve Etik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bir birey ve vatandaş olmanın anlamı üzerine düşünmektir. İlk çağlardan beri sorulan ve günümüzde de önemini yitirmemiş olan bazı temel sorular dersin temelini oluşturur: İyi yaşam nedir? Nasıl yaşamalıyız? Erdemli bir birey ve vatandaş olmak ne demektir? Bu ikisi arasındaki muhtemel çatışmalar nasıl çözülebilir? Ders bu bağlamda hukuk ve etik arasındaki çeşitli ilişkileri, politik otorite, temsil ve rıza, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi konuları ele almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2021-2022 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2021-2022 Hukuk ve Etik 3
Güz 2021-2022 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2020-2021 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2020-2021 Hukuk ve Etik 3
Güz 2020-2021 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2019-2020 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2019-2020 Hukuk ve Etik 3
Güz 2019-2020 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2018-2019 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2018-2019 Hukuk ve Etik 3
Güz 2018-2019 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Güz 2017-2018 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Güz 2016-2017 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Güz 2015-2016 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Güz 2014-2015 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2013-2014 Hukuk ve Etik 3
Güz 2013-2014 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Güz 2012-2013 Hukuk ve Etik 3
Yaz 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Güz 2011-2012 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2010-2011 Hukuk ve Etik 3
Güz 2010-2011 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2009-2010 Hukuk ve Etik 3
Güz 2009-2010 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2008-2009 Hukuk ve Etik 3
Güz 2008-2009 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2007-2008 Hukuk ve Etik 3
Güz 2007-2008 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2006-2007 Hukuk ve Etik 3
Güz 2006-2007 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2005-2006 Hukuk ve Etik 3
Güz 2005-2006 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2004-2005 Hukuk ve Etik 3
Güz 2004-2005 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2003-2004 Hukuk ve Etik 3
Güz 2003-2004 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2002-2003 Hukuk ve Etik 3
Güz 2002-2003 Hukuk ve Etik 3
Bahar 2001-2002 Hukuk ve Etik 3

Onkosul: __
SPS 303>Pre-requiste
Yankosul: SPS 303D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 58.000 kredi
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
SPS 303D Hukuk ve Etik - Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2021-2022 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2021-2022 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2021-2022 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2020-2021 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2020-2021 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2019-2020 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2019-2020 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2018-2019 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2018-2019 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2017-2018 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2017-2018 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2016-2017 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2016-2017 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2015-2016 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2015-2016 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2014-2015 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2014-2015 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2013-2014 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2012-2013 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2012-2013 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Yaz 2011-2012 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2011-2012 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2010-2011 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2009-2010 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2009-2010 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2008-2009 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2007-2008 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2007-2008 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2006-2007 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2005-2006 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2004-2005 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2004-2005 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2003-2004 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2003-2004 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Bahar 2002-2003 Hukuk ve Etik - Tartışma 0
Güz 2002-2003 Hukuk ve Etik - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SPS 303
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 311 Araştırma Teknikleri I 3 SU Kredi
Toplumsal araştırmacıların kullandıkları istatistiksel yöntem ve tekniklerin ele alındığı bu derste verilerin özetlenmesi ve hipotez sınaması konuları işlenmektedir. Diğer konular veri toplama, örneklem, ölçüm, dağılımlar, çapraz-tablolama, ölçekleme, olasılık, korelasyon/regrasyon ve parametrik-olmayan sınamadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Araştırma Teknikleri I 3
Güz 2021-2022 Araştırma Teknikleri I 3
Güz 2020-2021 Araştırma Teknikleri I 3
Güz 2019-2020 Araştırma Teknikleri 3
Yaz 2018-2019 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2018-2019 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2017-2018 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2016-2017 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2015-2016 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2015-2016 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2014-2015 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2013-2014 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2013-2014 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2012-2013 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2012-2013 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2011-2012 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2011-2012 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2010-2011 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2009-2010 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2008-2009 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2007-2008 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2005-2006 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2004-2005 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2003-2004 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2002-2003 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2001-2002 Araştırma Teknikleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SPS 311D
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 311D Araştırma Teknikleri I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Araştırma Teknikleri I Tartışma 0
Güz 2021-2022 Araştırma Teknikleri I Tartışma 0
Güz 2019-2020 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Yaz 2018-2019 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2018-2019 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2017-2018 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2015-2016 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2014-2015 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2013-2014 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2012-2013 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2011-2012 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2011-2012 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2010-2011 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2009-2010 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2008-2009 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2007-2008 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2006-2007 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2005-2006 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2004-2005 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Güz 2003-2004 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0
Bahar 2001-2002 Araştırma Teknikleri - Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SPS 311
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 312 Nicel Araştırma Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal bilimler alanında öne çıkan niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrencilerin kendi araştırmalarında kullanabilecekleri düzeyde tanıtmayı amaçlamaktadır. Niceliksel araştırma yönetmlerinin temel ilke ve varsayımlarının incelenmesinin yanısıra, ders farklı tekniklerin etkin bir şekilde kullanılmasını çeşitli somut araştırma konuları etrafında ele almaktadır. Dersin kapsamında yer alan konulardan bazıları tanımlamaya ve çıkarsamaya yönelik istatistiksel kavramlar ve teknikler, varyans analizi, faktör tasarımı, içerik analizi ve etkileşim ve ilişki analizleridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Nicel Araştırma Teknikleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 315 Sosyal Ağların Analizi 3 SU Kredi
Bu ders sosyal ağların analizinde temel kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar ve bunların uygulamalarını sunmayı amaçlamaktadır. Değişik sosyal bilim alanlarındaki uygulamalar sistematik olarak sunulur ve tartışılır. Temel kuramsal ve metodolojik değerlendirmelerin yanı sıra öğrenciler ampirik sosyal ağ analizi yapmaya yönlendirilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Sosyal Ağların Analizi 3
Güz 2014-2015 Sosyal Ağların Analizi 3
Bahar 2009-2010 Sosyal Ağların Analizi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 320 Etnik Uyusmazliklara Yaklasimlar 3 SU Kredi
Etnisite ve milliyetcilik uzerine calisanlar, cesitli yogunluktaki etnik uyusmazliklarinin nedenlerini ve kokenlerini calisirlar. Oysa etnik uyusmazlilari calismak bu alanda nedenleri, surecleri, isleyisi ve sonuclari barindiran tum boyutlari calismayi gerektirir. Bu derste sosyoloji ve antropoloji literaturunu kullanarak etnik uyusmazliklarin nedenlerini, cografya literraturunu kullanarak etnik farliliklarin mekansal boyutlarini, siyaset bilimi literaturunu kullanarak degisik siyasi sistemlerin etnik farkliliklarla ve siddetle nasil basa ciktigini, uluslararasi iliskiler literaturu kullanarak da etnik uyusmazliklarin onlenebilmesi ve mutabakatinin saglanabilmesi icin gerekli mekanizmalari ve stretejileri ogrenecegiz. Ayrıca, tarihi alan araştırmaları ornekleriyle de bu boyutlar pekiştirilecektir. boyutlar pekistirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Etnik Uyusmazliklara Yaklasimlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 322 Futbol, Milliyet ve Devlet 3 SU Kredi
Futbol dünyada hemen herkesin ilgisini çeken bir olgu. Her ne kadar bu ders futbolun sosyal, kültürel, uluslararası ve tarihi konumunu incelemeyi amaçlasa da öncelikle futbolun nasıl bu kadar popüler olduğu ve her tür millet ve dinden insana hitap ettiğini anlamayı da amaçlamakta. Kadın-erkek, din, dil, ırk, millet ayrımı yapmaksızın futbolun bugün yaşamımızda oynadığı önemli yer yadsınamaz. Dünya da bugün birçok futbol ulusu ve kültürü birbiriyle çekişmekte. Bu açıdan baktığımızda futbolun yalnızca bir spor değil aynı zamanda sosyal bir olgu olduğunu rahatlıkla gözlemlemekteyiz. Futbolun vatanperverlik, ulus, milliyet, milliyetçilik ve devlet gibi kavramlarla yakından ilgili olduğu da açık. Bu dersin temel amacı sosyal bir olgu olarak furtbolun dünya çapında siyasal, sosyal ve kültürel etkilerini araştırmak. Sonuç olarak futbol gerek toplumları baskı altında tutmak, homjenleştirmek gerekse değişik alt-kimliklerin ortaya çıkmasına ön ayak olması açısından bugünün dünyası anlamamızı kolaylaştıran bir olgu olarak karşımıza çıkmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Futbol, Milliyet ve Devlet 3
Güz 2013-2014 Futbol, Milliyet ve Devlet 3
Bahar 2008-2009 Futbol, Milliyet ve Devlet 3
Bahar 2007-2008 Futbol, Milliyet ve Devlet 3
Bahar 2005-2006 Futbol, Milliyet ve Devlet 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 325 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları 3 SU Kredi
Tarih ve edebiyatta, toplumlarına göre olağanilerisi yetenekleri olan kişiler yaşam belirleyici toplumsal tepkilere hedef olmuşlardır. Bu konunun genişletilmişi, toplumda baskın güçlere aykırı algılandığında, kişinin haklarının korunması veya çiğnenmesidir. Çoğunluğun geniş çıkarlarına duyarsız bir ittifak tarafından kontrol edilen oligarşik toplumlarda, bu sorun çok ciddi boyut alır. Kişinin yetenekleri ve reaksiyoner oligarşi arasındaki çatışma en açık şekilde, Peloponez savaşları sırasında yaşamış olan Atinalı Alkibiades'in tarihi kişiliğinde görülmektedir. Kişisel haklara oligarşik sataşmalara örnekler, İlyada'daki Filoktetes öyküsünde (Sofokles'in piyesinde de kuvvetle aktarılmaktadır), Marguerite Yourcenar'ın Ortaçağdan Zenon romanında ve Piri Reis'in hayatındadır. Derste, tarihi, biyografik ve edebi çerçevelerde, oligarşik sataşmanın altında kişinin yetenek ve haklarının analizi yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları 3
Bahar 2009-2010 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 374 Küresel Çevre Sorunları 3 SU Kredi
Bu ders, küresel çevre sorunlarına, interdisipliner doğa bilimleri ve sosyal bilimler perspektifiyle, bilimsel, ekonomik ve politik bakış açılarıyla yaklaşan bir giriş yapmayı hedeflemektedir. Bu ders, öğrencilerin, insan uygarlıklarının devasa etkisiyle, özellikle de ekonomik büyüme ve değişen üretim-tüketim biçimleri nedeniyle oluşan günümüz çevre meselelerinin tarihsel arka planını ve gelecekteki görünümünü anlamalarını ve tahlil etmelerini sağlayacak beceriyi kazanmalarını amaçlar. Ele alınacak konular arasında çevre kirliliği ve ekolojik ayak izi, ozon tabakasının incelmesi, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlar, hava kirliliği ve diğer çevre sağlığı konuları, kent çevresi sorunları, gıda ve su politikaları, plastik kirliliği ve okyanuslar bulunmaktadır. Derste sürdürülebilir bir gelecek için çözümler ve hareketlere dair, eko-inovasyon, yeşil ekonomi ve çevreci kampanyalar gibi örnek olgular da tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Küresel Çevre Sorunları 3
Güz 2021-2022 Küresel Çevre Sorunları 3
Güz 2020-2021 Küresel Çevre Sorunları 3
Güz 2019-2020 Küresel Çevre Sorunları 3
Bahar 2018-2019 Küresel Çevre Sorunları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 384 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3 SU Kredi
Bu derste ekolojik krizin ve çevre sorunlarının temelleri ve başta küresel iklim değişikliği olmak üzere, çevre sorunlarının bilimsel ve politik yönleri ele alınmaktadır. İklim değişikliği gezegeni tehdit eden en önemli sorun olmanın yanı sıra, uluslararası siyaset, çevre hukuku, sosyal hareketler ve sürdürülebilir ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmaların kesişme noktasında yer alır. Bu ders öğrencilere siyaset kuramının yeni alanları olan ekolojik yurttaşlık ve çevre adaletinin de aralarında olduğu çevre politikalarının temel kavramlarını kullanacak beceri ve yöntemleri kazandırmaktadır. Uluslararası çevre politikaları, yeşil hareket ve çevre hareketleri, iklim yönetişimi ve gıda politikaları tartışılacak konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Bahar 2020-2021 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Bahar 2019-2020 İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Güz 2018-2019 Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Güz 2017-2018 Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Güz 2016-2017 Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları 3
Güz 2011-2012 İnsan ve Çevre 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 442 Devlet Oluşumu 3 SU Kredi
Bu derste devletlilik yapıları, çeşitleri ve bunların belirleyicileri incelenecektir. Tarihsel, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımları kullanarak Avrupa ve Asya'daki uygulama, dil ve fikirlere bakacağız. Bu ders ayrıca küreselleşme sürecinin neden olduğu devlet egemenliğindeki güncel dönüşümlere odaklanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2012-2013 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2011-2012 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2010-2011 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2008-2009 Devlet Oluşumu 3
Güz 2007-2008 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2005-2006 Devlet Oluşumu 3
Bahar 2002-2003 Devlet Oluşumu 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SPS 452 Siyaset ve Toplumda Ordu 3 SU Kredi
Bu ders asker, toplum ve siyaset arasındaki etkileşimi, Latin Amerika,Afrika, Orta Doğu, ve Asya'dan örneklerle incelemektedir. Batı modelini örnek alarak askeri kurumun organizasyonu ve profesyonelliğini tanıtmaktadır. Askerlerin politik ve sosyal rollerinin değişik siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişim düzeylerinde nasıl farklılıklar gösterdiğini irdelemektedir. Askerler toplumdaki çatışmaları taraf olarak çözmeye mi çalışıyorlar, yoksa amaçları sadece kendi kurumsal çıkarlarını mı korumak sorusuna cevap aramaktadır. Ders ayrıca askeri darbelerin siyaset, toplum ve demokrasilerde doğurdukları sonuçlara da bakmaktadır. Bu bağlamda demokrasilerde sivillerin askerleri nasıl kontrol etmeleri gerektiğine de değinmektedir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Siyaset ve Toplumda Ordu 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :