DİNLE

Ders Kataloğu

VA 201 Görsel Dil I 4 SU Kredi
Dersin amacı öğrencilere temel görme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Dönem boyunca öğrenciler, yapacakları projelerde görsel öğeleri farklı düzenlemeler içinde kullanarak görsel bir dil geliştirme becerisi edineceklerdir Yaratılacak tartışma ortamıyla, görsel dilin okunması, algılanması ve değerlendirilmesinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Görsel Dil I 4
Güz 2021-2022 Görsel Dil I 4
Güz 2020-2021 Görsel Dil I 4
Güz 2019-2020 Görsel Dil I 4
Güz 2018-2019 Görsel Dil I 4
Güz 2017-2018 Görsel Dil I 4
Güz 2016-2017 Görsel Dil I 4
Güz 2015-2016 Görsel Dil I 4
Güz 2014-2015 Görsel Dil I 4
Güz 2013-2014 Görsel Dil I 3
Güz 2012-2013 Görsel Dil I 3
Güz 2011-2012 Görsel Dil I 3
Güz 2010-2011 Görsel Dil I 3
Güz 2009-2010 Görsel Dil I 3
Güz 2008-2009 Görsel Dil I 3
Güz 2007-2008 Görsel Dil I 3
Güz 2006-2007 Görsel Dil I 3
Güz 2005-2006 Görsel Dil I 3
Güz 2004-2005 Görsel Dil I 3
Güz 2003-2004 Görsel Dil I 3
Güz 2002-2003 Görsel Dil I 3
Güz 2001-2002 Görsel Dil I 3
Bahar 2000-2001 Görsel Dil I 3
Güz 2000-2001 Görsel Dil I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 202 Görsel Dil II 4 SU Kredi
VA 201'in devamı olan bu derste üç boyutlu tasarım kuralları ele alınacaktır. Bu dersin amacı üç boyutlu nesne üretiminin temel yöntemlerini ve mekansal tasarım konularını analiz etmektir. Dönemin bir bölümünde ise iki boyutlu tasarımdan üç boyuta geçiş aşamasıyla ilgili olarak temel tipografi bilgiler verilecek ve bu bağlamda çalışmalar yaptırılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Görsel Dil II 4
Bahar 2020-2021 Görsel Dil II 4
Bahar 2019-2020 Görsel Dil II 4
Bahar 2018-2019 Görsel Dil II 4
Bahar 2017-2018 Görsel Dil II 4
Bahar 2016-2017 Görsel Dil II 4
Bahar 2015-2016 Görsel Dil II 4
Bahar 2014-2015 Görsel Dil II 4
Bahar 2013-2014 Görsel Dil II 3
Bahar 2012-2013 Görsel Dil II 3
Bahar 2011-2012 Görsel Dil II 3
Bahar 2010-2011 Görsel Dil II 3
Bahar 2009-2010 Görsel Dil II 3
Bahar 2008-2009 Görsel Dil II 3
Güz 2008-2009 Görsel Dil II 3
Bahar 2007-2008 Görsel Dil II 3
Bahar 2006-2007 Görsel Dil II 3
Bahar 2005-2006 Görsel Dil II 3
Bahar 2004-2005 Görsel Dil II 3
Bahar 2003-2004 Görsel Dil II 3
Bahar 2002-2003 Görsel Dil II 3
Bahar 2001-2002 Görsel Dil II 3
Bahar 2000-2001 Görsel Dil II 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 203 Çizim Dili I 4 SU Kredi
Dersin amacı öğrenciye, esas olarak çizgi, biçim, ışık- gölge gibi görsel algılama öğelerini öğretmektir. Dersin ikinci aşamasında, öğrencinin doğaya, insan yapımı nesnelere ve insanlara bakışını pekiştirmesi beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Çizim Dili I 4
Güz 2021-2022 Çizim Dili I 4
Bahar 2020-2021 Çizim Dili I 4
Güz 2020-2021 Çizim Dili I 4
Güz 2019-2020 Çizim Dili I 4
Güz 2018-2019 Çizim Dili I 3
Güz 2017-2018 Çizim Dili I 3
Güz 2016-2017 Çizim Dili I 3
Güz 2015-2016 Çizim Dili I 3
Güz 2014-2015 Çizim Dili I 3
Güz 2013-2014 Çizim Dili I 3
Güz 2012-2013 Çizim Dili I 3
Güz 2011-2012 Çizim Dili I 3
Güz 2010-2011 Çizim Dili I 3
Güz 2009-2010 Çizim Dili I 3
Güz 2008-2009 Çizim Dili I 3
Güz 2007-2008 Çizim Dili I 3
Güz 2006-2007 Çizim Dili I 3
Güz 2005-2006 Çizim Dili I 3
Güz 2004-2005 Çizim Dili I 3
Güz 2003-2004 Çizim Dili I 3
Güz 2002-2003 Çizim Dili I 3
Bahar 2001-2002 Çizim Dili I 3
Güz 2001-2002 Çizim Dili I 3
Bahar 2000-2001 Çizim Dili I 3
Güz 2000-2001 Çizim Dili I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 204 Çizim Dili II 3 SU Kredi
Bu ders VA203'ün devamıdır. Atölyede büyük boyutlu yüzeyler üzerinde ileri düzeyde çizim ve ifade biçimleriyle yapıtırılacak çalışmalar ve bireysel denemelerin amacı farklı algılama biçimlerinin, ışık ve gölge etkileşimlerinin renk ve boya kullanımının ve bireysel çizim tekniğinin bir hocanın danışmanlığında geliştirilmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Çizim Dili II 3
Bahar 2020-2021 Çizim Dili II 3
Bahar 2019-2020 Çizim Dili II 3
Bahar 2018-2019 Çizim Dili II 3
Bahar 2017-2018 Çizim Dili II 3
Bahar 2016-2017 Çizim Dili II 3
Bahar 2015-2016 Çizim Dili II 3
Bahar 2014-2015 Çizim Dili II 3
Bahar 2013-2014 Çizim Dili II 3
Bahar 2012-2013 Çizim Dili II 3
Bahar 2011-2012 Çizim Dili II 3
Bahar 2010-2011 Çizim Dili II 3
Bahar 2009-2010 Çizim Dili II 3
Bahar 2008-2009 Çizim Dili II 3
Bahar 2007-2008 Çizim Dili II 3
Bahar 2006-2007 Çizim Dili II 3
Bahar 2005-2006 Çizim Dili II 3
Bahar 2004-2005 Çizim Dili II 3
Bahar 2003-2004 Çizim Dili II 3
Bahar 2002-2003 Çizim Dili II 3
Güz 2002-2003 Çizim Dili II 3
Bahar 2001-2002 Çizim Dili II 3
Güz 2001-2002 Çizim Dili II 3
Bahar 2000-2001 Çizim Dili II 3

Onkosul: VA 203 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 228 Fotoğrafçılığa Giriş 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye fotoğrafçılığın çeşitli yönlerini sunmayı ve fotoğrafın imgesel boyutu hakkında okuma, açıklama ve yorumlama kabiliyetini geliştirmeyi hedefler. Ders fotoğrafçılığın tarihinden 20. Yüzyıl ve çağdaş fotoğrafçılığa uzana konuları kapsamaktadır. Haftalık fotoğraf projeleri portre, fotoğraf gazeteciliği, manzara, öyküleme ve kuramsal fotoğrafçılık konularını içermektedir. Bunun yanında, pozlama süresi, diyafram aralığı, çerçeveleme ve kompozisyon teknikleri, doğal ve beyaz ışık dengelerinden oluşan etkiler ana odak noktaları olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Fotoğrafçılığa Giriş 3
Yaz 2013-2014 Fotoğrafçılığa Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 234 Tipografik Tasarım 3 SU Kredi
Bu derste etkin iletişimin sağlanması ve doğru mesajın verilmesi amacıyla harf seçimi, tipografi, görüntü ve kavram ilişkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir. Tipografi dili, yazı karakterinin özellikleri, fontların veya font ailelerinin irdelenmesi, harf büyüklüğünün seçimi, metin düzenlemesi, espas kullanımı, yazı karakterleri aracılığıyla iletişim, kelime ve renklerle çalışma gibi konular araştırma konusu olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2020-2021 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2019-2020 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2018-2019 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2017-2018 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2016-2017 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2015-2016 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2014-2015 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2013-2014 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2012-2013 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2011-2012 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2010-2011 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2009-2010 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2008-2009 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2007-2008 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2006-2007 Tipografik Tasarım 3
Bahar 2005-2006 Tipografik Tasarım (VA334) 3
Bahar 2004-2005 Tipografik Tasarım (VA334) 3
Bahar 2003-2004 Tipografik Tasarım (VA334) 3
Güz 2001-2002 Tipografik Tasarım (VA334) 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2021-2022 Proje ve Staj 0
Bahar 2021-2022 Proje ve Staj 0
Yaz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2018-2019 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj (PROJ300) 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 301 Proje Atölyesi I 3 SU Kredi
VA: Resim, heykel ve sanatsal üretimdeki temel kurallara giriş dersidir. Görsel sanatlarda birçok farklı bakış açısı ve ifade yolunun stüdyo çalışmalarıyla pratiğe geçirilmesini amaçlar. VCD: Bu ders, grafik tasarımın tipografi, sayfa düzeni, görüntü yaratma ve üretim süreci gibi temel kavramları ile bunların birbirleriyle bağlantılarını öğretmeyi hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Proje Atölyesi I 3
Güz 2021-2022 Proje Atölyesi I 3
Güz 2020-2021 Proje Atölyesi I 3
Güz 2019-2020 Proje Atölyesi I 3
Güz 2018-2019 Proje Atölyesi I 3
Güz 2017-2018 Proje Atölyesi I 3
Güz 2016-2017 Proje Atölyesi I 3
Güz 2015-2016 Proje Atölyesi I 3
Güz 2014-2015 Proje Atölyesi I 3
Güz 2013-2014 Proje Atölyesi I 3
Güz 2012-2013 Proje Atölyesi I 3
Güz 2011-2012 Proje Atölyesi I 3
Güz 2010-2011 Proje Atölyesi I 3
Güz 2009-2010 Proje Atölyesi I 3
Güz 2008-2009 Proje Atölyesi I 3
Güz 2007-2008 Proje Atölyesi I 3
Güz 2006-2007 Proje Atölyesi I 3
Güz 2005-2006 Proje Atölyesi I 3
Güz 2004-2005 Proje Atölyesi I 3
Güz 2003-2004 Proje Atölyesi I 3
Güz 2002-2003 Proje Atölyesi I 3
Güz 2001-2002 Proje Atölyesi I 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 203 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 302 Proje Atölyesi II 3 SU Kredi
VA: Sanat eserinin gerçek hacmi ve mekanı üzerine giriş. Bu ders, sanat eserinin yaratılmasındaki kavramsal yaklaşımları ve sanat üzerine düşünmeyi geniş bir perspektifte ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenciler öğretim üyeleriyle birlikte enstalasyon, kinetik, elektronik ortam ve birçok çağdaş ve karışık teknikte ifade biçimleri üzerinde çalışacaklardır. VCD: Tasarım kavramı içerisindeki farklı öğeleri tanımayı ve sorgulamayı amaçlayan bu derste, multimedya ve web tasarımına yönelik pratiklere geniş yer verilecek, tasarım çalışmaları üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2020-2021 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2019-2020 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2018-2019 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2017-2018 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2016-2017 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2015-2016 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2014-2015 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2013-2014 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2012-2013 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2011-2012 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2010-2011 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2009-2010 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2008-2009 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2007-2008 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2006-2007 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2005-2006 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2004-2005 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2003-2004 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2002-2003 Proje Atölyesi II 3
Bahar 2001-2002 Proje Atölyesi II 3

Onkosul: VA 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 310 Mültimedyaya Giriş 3 SU Kredi
Bu derste, dünyaca ünlü MIT Medya Laboratuarının bir zamanlar direktörlüğünü yapmış Nicholas Negroponte�nin yaptığı mültimedya tanımı çerçevesinde bir içerik düşünülmektedir. "Mültimedya;TV-radyo yayın ve eğlence dünyasının işitsel-görsel zenginliği, yayım dünyasının bütünleşik bir parçası olan bilgi birikimi ve bilgisayarların etkileşim kapasitesinin bir araya gelerek kuvvetli bir algı sistemi yaratması olarak kabul edilmektedir." Ders boyunca mültimedya üretim sürecinin temel adımları konu edilecektir. Zamanımızda iletişimin şekli değişmiştir. İletişimin görsel boyutunun tasarımı gün geçtikçe önem kazanan bir meslek haline gelmektedir. Giriş niteliğindeki bu ders, insanın çevresi ile daha rahat bir ilişki kurabilmesi yolunda iletişim araçlarının tasarlanması üzerine odaklanmaktadır. Genel olarak; bilgisayar donanımları ve çevre birimleri, mültimedyada sıkça kullanılan dosya formatları, çözünürlük, renk, fotograf, grafik tasarım, konsept geliştirme, akış şeması planlaması, görselleştirme teknikleri, sunum formatları, kullanıcı arayüzü tasarımı ve masaüstü yayıncılık gibi konular içeriğin temel maddelerini oluşturmaktadır. Önceden edinilmiş bilgisayar tecrübesi gerekmemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2020-2021 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2019-2020 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2017-2018 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2016-2017 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2015-2016 Mültimedyaya Giriş 3
Bahar 2014-2015 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2013-2014 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2012-2013 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2011-2012 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2010-2011 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2009-2010 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2008-2009 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2007-2008 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2006-2007 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2005-2006 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2004-2005 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2003-2004 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Bahar 2002-2003 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3
Yaz 2001-2002 Mültimedyaya Giriş (VA210) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 312 Görsel İletişim Tarihi 3 SU Kredi
Dersin amacı öğrencileri kronolojik doğrultuda slaytlarla desteklenmiş görsel iletişim tasarımı ve iletişim tarihinde bilgilendirmektir. Mağara duvarlarına yapılan resimlerle başlayan ve günümüz sayısal yayın ortamlarına kadar uzanan tasarım tarihinde yapıtlar ve yaratıcıları, dönemsel sosyal ve ekonomik değişimler çerçevesinde incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2012-2013 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2011-2012 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2010-2011 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2009-2010 Görsel İletişim Tarihi 3
Bahar 2008-2009 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2007-2008 Görsel İletişim Tarihi 3
Güz 2006-2007 Görsel İletişim Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 315 Görsel Kültür 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere görsel kültür alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Derste, farklı biçimlerde üretilmiş görsel nesneler incelenecektir. Bunlar arasında çeşitli sanat eserlerinden fotoğrafa, film, tv ve dijital medyaya, video ve performanstan modaya geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Bu ders görsel kültürün farklı biçimlerde yorumlanarak nasıl değerlendirildiğini irdeleyecektir. Bu bağlamda, estetik kuramı ve görsel iletişim hakkında yapılmış diğer incelemeler ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Görsel Kültür 3
Güz 2014-2015 Görsel Kültür 3
Bahar 2013-2014 Görsel Kültür 3
Güz 2013-2014 Görsel Kültür 3
Bahar 2012-2013 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2012-2013 Görsel Kültür (VA215) 3
Bahar 2011-2012 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2011-2012 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2010-2011 Görsel Kültür (VA215) 3
Yaz 2009-2010 Görsel Kültür (VA215) 3
Bahar 2009-2010 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2009-2010 Görsel Kültür (VA215) 3
Bahar 2008-2009 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2008-2009 Görsel Kültür (VA215) 3
Bahar 2007-2008 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2006-2007 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2005-2006 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2004-2005 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2003-2004 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2002-2003 Görsel Kültür (VA215) 3
Güz 2001-2002 Görsel Kültür (VA215) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 321 Görsel Sanatlarda Uygulama 3 SU Kredi
Öğrencilerin etkin, uygulamalı katılımıyla gerçekleşecek olan bu stüdyo ders, farklı sanat alanlarından projeleri gerçekleştirmekte öğrencilerin yaratıcılık becerilerini arttırmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Ders görsel sanatların çeşitli ve farklı alanlarında var olan uygulamalardaki ortak paydalara yönelik olarak yürütülecektir. Sanatsal düşüncenin ortaya çıkışı, sanatsal görüntüler, nesneler ve fikirlerin üretim ve kayıt süreçlerine yönelik bağımsız görsel araştırmalar yapma metodları, yaratıcı sürecin doğasında varolan kaynaklara ve atıflara ulaşım bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Çeşitli fikirlere ve tekniklere yönelik yaratıcı özgün ve kişisel yaklaşımlar geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerden yarıyıl boyunca kağıt ya da sayısal bir günlük tutmaları talep edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Güz 2019-2020 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Güz 2018-2019 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2016-2017 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2015-2016 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2013-2014 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2012-2013 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2011-2012 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Güz 2009-2010 Görsel Sanatlarda Uygulama 3

Onkosul: VA 203 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 322 Görsel Sanatlarda Sayısal Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste görsel sanatların ortak yönleri sayısal sanat pratiği odaklı olarak incelenecektir. Ögrencilerden görsel araştırmalara yönelmeleri ve basılı, ya da uygun diğer sayısal ortamlarda geliştirdikleri fikirleri denemeleri ve görselleştirilmiş ürünlerini yayınlamaları beklenecektir. Bu vesileyle yerleşik ve yeni iletişim araçları arasındaki muhtemel karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Bu ders boyunca öğrenciler tarafından yapılacak projelerde özgür düşünce üretiminin yanısıra, yaratıcılık, ifade ve teknik beceri arasında sağlam bir bileşimin ortaya konması talep edilecektir. Sürekli dönüşüm halindeki sayısal sanat alanına yönelik eleştirel ve kuramsal bir çerçevenin geliştirilmesi de bu ders süresince üzerinde durulacak bir konu olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Görsel Sanatlarda Sayısal Uygulama 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 323 Modelden Çizim 3 SU Kredi
İleri seviyedeki çizim dersinde hareket halindeki veya hareketsiz canlı modellerin gözlemlenmesi yöntemiyle oran, orantı, anatomik özellikler dikkate alınarak desen tekniğinin ilerletilmesi amaçlanmaktadır. Hareketsiz nesneler ve fotoğrafik malzeme-renkli saydam ve video görüntülerinin yansıtıldığı modellerin çizimi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Değişik çizim malzemeleri ve bilgisayar gibi tekniklerin de öğrencinin kendi ifade biçimini bulması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Modelden Çizim 3
Güz 2021-2022 Modelden Çizim 3
Güz 2020-2021 Modelden Çizim 3
Güz 2019-2020 Modelden Çizim 3
Güz 2018-2019 Modelden Çizim 3
Güz 2017-2018 Modelden Çizim 3
Güz 2016-2017 Modelden Çizim 3
Güz 2015-2016 Modelden Çizim 3
Güz 2014-2015 Modelden Çizim 3
Güz 2013-2014 Modelden Çizim 3
Güz 2012-2013 Modelden Çizim 3
Güz 2011-2012 Modelden Çizim 3
Güz 2010-2011 Modelden Çizim 3
Güz 2009-2010 Modelden Çizim 3
Güz 2008-2009 Modelden Çizim 3
Güz 2007-2008 Modelden Çizim 3
Güz 2006-2007 Modelden Çizim 3
Güz 2005-2006 Modelden Çizim 3
Güz 2004-2005 Modelden Çizim 3
Güz 2003-2004 Modelden Çizim 3
Güz 2002-2003 Modelden Çizim 3
Güz 2001-2002 Modelden Çizim 3

Onkosul: VA 203 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 324 İleri Çizim Etütleri 3 SU Kredi
Derste, öğrencinin kendi ürettikleri malzemelerle veya boya ve araçlarla, birbirinden farklı birçok çizim tekniğini kullanması hedef alınmıştır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin kendi ürettiği malzemelerle stilini oluşturması ve profesyonel tekniğini geliştirmesini sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2020-2021 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2019-2020 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2018-2019 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2017-2018 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2016-2017 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2015-2016 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2014-2015 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2013-2014 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2012-2013 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2011-2012 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2010-2011 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2009-2010 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2008-2009 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2007-2008 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2006-2007 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2005-2006 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2004-2005 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2003-2004 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2002-2003 İleri Çizim Etütleri 3
Bahar 2001-2002 İleri Çizim Etütleri 3

Onkosul: VA 323 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 325 Arayüz Tasarımı 3 SU Kredi
Bu, genel olarak arayüz kavramı ve tasarımına giriş niteliğinde olan bir derstir. Arayüzler insanların etkileşim biçimlerini temsil ederler ve aktarmak istediğiniz ile hedef kitle arasında durdukları için iletişimin başarılı olmasında önemli rol oynarlar. Derste amaç, öğrencilerin İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ilkelerini yararlı, kullanışlı ve etkin kullanıcı arayüzlerine uygulayarak bir tasarım yaratmalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2021-2022 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2020-2021 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2019-2020 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2017-2018 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2016-2017 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2015-2016 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2014-2015 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2013-2014 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2011-2012 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2010-2011 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2009-2010 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2008-2009 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2007-2008 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2006-2007 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2005-2006 Arayüz Tasarımı 3
Güz 2004-2005 Arayüz Tasarımı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 327 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders öğrencinin dijital fotoğrafçılıkta kullanılan stüdyo ışıkları, kamera kullanımı ve görüntü işlemeyi geliştirmeyi hedeflemektedir. Ders, temel kamera kullanımı teknikleri, pozlama, beyaz ayarı, ISO, enstantane, alan derinliği, çeşitli ışık kullanımları ve difüzor ve reflektör kullanımları üzerinde yoğunlaşır. Aynı zamanda kendine özgü görsel efektleri oluşturmak için özel kamera içi ve alan ışıklarına da değinilir. Ek olarak bu ders görüntü işlemeyi kapsayan renk düzenlemesi, keskinlik ve çeşitli medyalara uygulama tekniklerini de gösterecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3
Güz 2014-2015 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3
Güz 2013-2014 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3
Güz 2012-2013 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3
Bahar 2011-2012 Stüdyo Fotoğrafçılığı ve Işık Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 328 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3 SU Kredi
Ders öğrencinin sayısal ve fotografik görüntüleme tekniklerini ve teknolojilerini stüdyo ortamında uygulamalı olarak öğrenmesine yöneliktir. Öğrenci, gerek yazılım uygulamaları gerek daha geleneksel yöntemler ile yapılan üretim sonrası süreci de kapsayan bu teknik ve tekonolojileri kullanması ve kendi özgün ve sanatsal üslup ve tekniğini geliştirmesi için yönlendirilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2021-2022 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2020-2021 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2019-2020 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2018-2019 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2017-2018 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2016-2017 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2015-2016 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2014-2015 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2013-2014 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2012-2013 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2011-2012 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2010-2011 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2009-2010 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme 3
Güz 2008-2009 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2007-2008 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2006-2007 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2005-2006 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2004-2005 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2003-2004 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Güz 2002-2003 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3
Bahar 2001-2002 Sayısal ve Fotografik Görüntüleme (VA332) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 329 Fotoğraf ve Anlatım 3 SU Kredi
Görsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturur.. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu ders fotoğraf aracılığı ile öğrencilerin kendi tasarım fikirlerini ifade etmenin yollarını keşfetmelerine ve tecrübe etmelerine yardımcı olur. Dersin amacı, hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotoğraflar üretmektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2020-2021 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2019-2020 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2018-2019 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2017-2018 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2015-2016 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2014-2015 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2013-2014 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2012-2013 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2011-2012 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2010-2011 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2009-2010 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2008-2009 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2007-2008 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2006-2007 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2005-2006 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2004-2005 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2003-2004 Fotoğraf ve Anlatım 3
Bahar 2002-2003 Fotoğraf ve Anlatım 3

Onkosul: VA 328 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 331 İletişim İllüstrasyonu 3 SU Kredi
İletişim tasarımını destekleyen illüstrasyonun ve yazının bir arada kullanma metodlarını içine alan, bu ilişkileri sorgulayan projeler üretmeye yönelik bir stüdyo dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin tasarım aşamasından bitmiş ürün aşamasına kadar, değişik uygulamalar ve illüstrasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar sayısal imkanların yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de yürütülecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2021-2022 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2020-2021 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2019-2020 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2018-2019 İletişim İllüstrasyonu 3
Bahar 2017-2018 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2016-2017 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2015-2016 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2014-2015 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2013-2014 İletişim İllüstrasyonu 3
Bahar 2012-2013 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2011-2012 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2010-2011 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2009-2010 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2008-2009 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2007-2008 İletişim İllüstrasyonu 3
Bahar 2006-2007 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2006-2007 İletişim İllüstrasyonu 3
Bahar 2005-2006 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2005-2006 İletişim İllüstrasyonu 3
Bahar 2004-2005 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2004-2005 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2003-2004 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2002-2003 İletişim İllüstrasyonu 3
Güz 2001-2002 İletişim İllüstrasyonu 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 203 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 333 Web Siteleri için İçerik ve Tasarım 3 SU Kredi
Bu ders, iyi tasarımlanmış, kolay anlaşılır ve gezilebilir bir şekilde sunulan; anlamlı, yani iyi araştırılmış ve tartışılmış bir içerik barındıran web sitelerinin oluşturulması esasına dayanır ve iki adımlı bir yaklaşım üzerine kuruludur. Dersin ilk aşamasında, öğrenciler kendi seçtikleri bir konuyu araştıracaklar ve bu araştırmanın sonucu olan yazılı ve görsel içeriği bir araya getireceklerdir. Dersin ikinci aşamasında ise, bu içeriğin görüntülendiği bir web sitesi üretilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Web Siteleri için İçerik ve Tasarım 3
Bahar 2020-2021 Web Siteleri için İçerik ve Tasarım 3
Bahar 2019-2020 Web Siteleri için İçerik ve Tasarım 3
Bahar 2017-2018 Web Tasarımı 3
Bahar 2016-2017 Web Tasarımı 3
Bahar 2015-2016 Web Tasarımı 3
Bahar 2014-2015 Web Tasarımı 3
Bahar 2013-2014 Web Tasarımı 3
Güz 2013-2014 Web Tasarımı 3
Bahar 2012-2013 Web Tasarımı 3
Güz 2012-2013 Web Tasarımı 3
Bahar 2011-2012 Web Tasarımı 3
Bahar 2010-2011 Web Tasarımı 3
Güz 2010-2011 Web Tasarımı 3
Bahar 2009-2010 Web Tasarımı 3
Güz 2009-2010 Web Tasarımı 3
Bahar 2008-2009 Web Tasarımı 3
Güz 2008-2009 Web Tasarımı 3
Bahar 2007-2008 Web Tasarımı 3
Güz 2007-2008 Web Tasarımı 3
Bahar 2006-2007 Web Tasarımı 3
Güz 2006-2007 Web Tasarımı 3
Yaz 2005-2006 Web Tasarımı 3
Bahar 2005-2006 Web Tasarımı 3
Güz 2005-2006 Web Tasarımı 3
Yaz 2004-2005 Web Tasarımı 3
Bahar 2004-2005 Web Tasarımı 3
Güz 2004-2005 Web Tasarımı 3
Güz 2003-2004 Web Tasarımı 3
Güz 2002-2003 Web Tasarımı 3
Bahar 2001-2002 Web Tasarımı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 335 Ses ve Görüntü 3 SU Kredi
Bu derste, sanat ve tasrımının sesle olan ilişkisi ele alınacak, sesin enstelasyon, performans, video/film, internet siteleri gibi görsel ve işitsel alanlarda nasıl kullanılabieleceği üstünde durulacaktır. Ders sanat ve tasarım öğrencilerini hedef almakla birlikte ses ile ilgilenen herkesi kapsayacaktır. Gerekli olmamakla birlikte belli bir tasarım deneyimi yararlı olacaktır. Uygun kayıt yöntemleri, özel olayların kayda geçirilmesi ve bunların eşzamanlı yayını ve benzeri olgular dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Ses ve Görüntü 3
Güz 2021-2022 Ses ve Görüntü 3
Yaz 2019-2020 Ses ve Görüntü 3
Güz 2019-2020 Ses ve Görüntü 3
Yaz 2017-2018 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2017-2018 Ses ve İmge 3
Güz 2016-2017 Ses ve İmge 3
Güz 2015-2016 Ses ve İmge 3
Güz 2014-2015 Ses ve İmge 3
Güz 2013-2014 Ses ve İmge 3
Güz 2012-2013 Ses ve İmge 3
Güz 2011-2012 Ses ve İmge 3
Güz 2010-2011 Ses ve İmge 3
Yaz 2009-2010 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2009-2010 Ses ve İmge 3
Güz 2008-2009 Ses ve İmge 3
Bahar 2007-2008 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2007-2008 Ses ve İmge 3
Yaz 2006-2007 Ses ve Ä°mge 3
Bahar 2006-2007 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2006-2007 Ses ve İmge 3
Bahar 2005-2006 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2005-2006 Ses ve İmge 3
Yaz 2004-2005 Ses ve Ä°mge 3
Yaz 2003-2004 Ses ve Ä°mge 3
Güz 2003-2004 Ses ve İmge 3
Güz 2002-2003 Ses ve İmge 3
Bahar 2001-2002 Ses ve Ä°mge 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 336 Etkileşimli Ses 3 SU Kredi
Bu ders etkileşimli sesin yaratıcı uygulamalarda kullanımına odaklanmaktadır. İncelenen konular uygulamalı programlama ile canlı ses analizi, sentezi ve işlenmesi; harici cihazlarla sesin canlı performanslarda kullanımı gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Etkileşimli Ses 3
Güz 2019-2020 Etkileşimli Ses 3
Bahar 2015-2016 Ses Projeleri 3
Bahar 2013-2014 Ses Projeleri 3
Bahar 2006-2007 Ses Projeleri 3
Bahar 2005-2006 Ses Projeleri 3
Bahar 2003-2004 Ses Projeleri 3
Bahar 2002-2003 Ses Projeleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 345 Yaratıcı Kodlama 3 SU Kredi
Bu ders kodlamayı bir kavram olarak benimseyerek bilgisayar ile hesaplamayı yaratıcılıkta bir araç olarak kullanabilmeyi hedeflemektedir. Ders kapsamında kendinden üreyen ses ve görsel yapılar, hesaplamalı sanatlar ve bilinen uygulamalara destek sağlayan kodlama sistemleri işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yaratıcı Kodlama 3
Güz 2021-2022 Yaratıcı Kodlama 3
Güz 2018-2019 Yaratıcı Kodlama 3
Güz 2017-2018 Yaratıcı Kodlama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 399 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Serbest Çalışma 3
Bahar 2021-2022 Serbest Çalışma 3
Güz 2021-2022 Serbest Çalışma 3
Bahar 2020-2021 Serbest Çalışma 3
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma 3
Bahar 2014-2015 Serbest Çalışma 3
Bahar 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Bahar 2010-2011 Serbest Çalışma 3
Bahar 2008-2009 Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 401 Proje Atölyesi III 4 SU Kredi
VA: Üçüncü yıldaki yoğun eklektik programdan sonra, bu aşamada öğrencilerin kendi ifade biçimlerini oluşturmaya başlamalarını sağlaması amaçlanmaktadır. Kendi kimliklerini kazanma aşamasında hocaların rehberliğiyle, işler sorgulanacak ve tartışılacaktır. VCD: Bu ders içerisinde, multimedya tasarım elemanları (ses, interaktivite, animasyon) ile bunların grafiksel sunumuna yönelik çalışılmalar yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Proje Atölyesi III 4
Güz 2021-2022 Proje Atölyesi III 4
Güz 2020-2021 Proje Atölyesi III 4
Güz 2019-2020 Proje Atölyesi III 4
Güz 2018-2019 Proje Atölyesi III 3
Güz 2017-2018 Proje Atölyesi III 3
Güz 2016-2017 Proje Atölyesi III 3
Güz 2015-2016 Proje Atölyesi III 3
Güz 2014-2015 Proje Atölyesi III 3
Güz 2013-2014 Proje Atölyesi III 3
Güz 2012-2013 Proje Atölyesi III 3
Güz 2011-2012 Proje Atölyesi III 3
Güz 2010-2011 Proje Atölyesi III 3
Bahar 2009-2010 Proje Atölyesi III 3
Güz 2009-2010 Proje Atölyesi III 3
Güz 2008-2009 Proje Atölyesi III 3
Güz 2007-2008 Proje Atölyesi III 3
Bahar 2006-2007 Proje Atölyesi III 3
Güz 2006-2007 Proje Atölyesi III 3
Güz 2005-2006 Proje Atölyesi III 3
Güz 2004-2005 Proje Atölyesi III 3
Güz 2003-2004 Proje Atölyesi III 3
Güz 2002-2003 Proje Atölyesi III 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 203 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 402 Proje Atölyesi IV 4 SU Kredi
VA: Bu dönemde, öğrenciden tamamen kendi yaratısını ortaya koyması beklenmektedir. Dönem boyunca bireysel ve toplu olarak atölye içerisinde işler tartışılacak, profesyonel çalışma, üretim ve sunuş yöntemleri araştırılacak ve sorgulanacaktır. VCD: Web tasarımı, sayısal video veya daha geleneksel tasarım projelerinin tasarım elemanlarının ayrıştırılması ve birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2021-2022 Proje Atölyesi IV 4
Güz 2021-2022 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2020-2021 Proje Atölyesi IV 4
Güz 2020-2021 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2019-2020 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2018-2019 Proje Atölyesi IV 4
Güz 2018-2019 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2017-2018 Proje Atölyesi IV 4
Güz 2017-2018 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2016-2017 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2015-2016 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2014-2015 Proje Atölyesi IV 4
Bahar 2013-2014 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2012-2013 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2011-2012 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2010-2011 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2009-2010 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2008-2009 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2007-2008 Proje Atölyesi IV 3
Güz 2007-2008 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2006-2007 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2005-2006 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2004-2005 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2003-2004 Proje Atölyesi IV 3
Bahar 2002-2003 Proje Atölyesi IV 3

Onkosul: VA 401 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 416 Elektronik ve Dijital Sanatlar Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders, elektronik ve dijital sanatların ortaya çıktıkları 20. yüzyılın başlarından itibaren tarihsel gelişimlerini, teknik ve bilimsel temel ve yansımalarını, günümüz kuramsal ve estetik kavramlarıyla incelemektedir. Sanatçıların 20. yüzyıl bilim ve teknolojisindeki evrimsel değişikliklere verdikleri tepkiler, ortaya çıkan disiplinlerarası yaklaşımların bilim-sanat iletişimine olan etkilerinin yanında 21. yüzyıl sanatıyla ilgili bilimsel düşünce alanlarına getirdikleri yeni tanım ve kavramlar çalışılacaktır. İnteraktif sanat, sibernetik ve yapay zekadan dijital yerleştirmeye uzanan geniş bir yeni medya alanı kapsanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 420 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3 SU Kredi
Sanat tarihinde, anlamı, değeri, amacı ve varoluş koşulları hakkında modernite kadar tartışılmış ikinci bir olgu daha bulmak söz konusu değildir. Bu ders o tartışmaları, aralarındaki ilişkileri, sonuçlarını ele alacak, bunların kaygan ve değişken sanat zemininde nasıl temellendirildiğini sorgulayacaktır. Bu tartışmaların gündeme getirdiği farklı modernite tanımları, seçenek ve önermeleri ayrıca ele alınarak irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2014-2015 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Yaz 2013-2014 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Güz 2011-2012 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Yaz 2008-2009 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2007-2008 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Güz 2006-2007 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2005-2006 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3
Bahar 2004-2005 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 424 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3 SU Kredi
Bu ders ileri düzeyde bir tipografi teknigi gelistirmeyi amacliyor. Derste harflerin bicimleri; metnin sayfada olusturdugu ton; ve tipografik stilin ögeleri inceleniyor. Ogrenciler kurumsal iletisim; kamu bilgilendirme; yazin ve düsün alanlarindan olusan genis bir konu yelpazesi ile tasarimlar yapacaklar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2020-2021 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2019-2020 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2018-2019 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2017-2018 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2016-2017 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2015-2016 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2013-2014 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2011-2012 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Güz 2010-2011 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3
Yaz 2008-2009 Tipografi'de ileri Düzey Konular 3

Onkosul: VA 234 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 430 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere estetiğin temelleri ve günümüzde estetiğe bakış açısı konusunda bilgi vermektir. Çalışmalar sadece estetik üzerine kalmayıp, 1945 sonrası dönemde ortaya çıkan yapısalcılık, yapısalcılık sonrası ve feminist sanat akımlarını da kapsamaktadır. Özellikle aynı dönemler içerisindeki sanat ve teori ilişkisi üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden sanat yapıtlarını sorgulayan yazılar üretmeleri beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2021-2022 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2020-2021 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2014-2015 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2013-2014 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2012-2013 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2011-2012 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3
Güz 2010-2011 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 431 Videografi ve Kurgu Yapımı 3 SU Kredi
Videografi ve Kurgu Yapımı dersinde öğrenciler, video üretim ve post prodüksiyon yöntemleriyle çalışmaya başlarlar. Dersi alan öğrenciler, video senaryosu yazmayı, resimli taslak görselleştirmeyi, yönetmenliği, sinematografi ve kurguyu öğrenirler. Öğrencilerin farklı bakış açıları, kadraj ve kendi yaratıcı içerikleriyle hikaye üretmeleri beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2021-2022 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2020-2021 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2019-2020 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2018-2019 Videografi ve Kurgu Yapımı 3
Güz 2017-2018 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2016-2017 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2015-2016 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2014-2015 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2013-2014 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2012-2013 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2011-2012 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2010-2011 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2009-2010 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2008-2009 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2007-2008 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2006-2007 Video Tekniklerine Giriş 3
Yaz 2005-2006 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2005-2006 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2004-2005 Video Tekniklerine Giriş 3
Bahar 2003-2004 Video Tekniklerine Giriş 3
Güz 2002-2003 Video Tekniklerine Giriş 3

Onkosul: VA 203 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 433 3D Modelleme 3 SU Kredi
3D Modelleme ileri dijital medyanın yararlarını öğrenebilmek ve kullanılan programda, teknik, estetik ve kavramsal öğeler hakkında uzmanlaşmak. Bu ders modelleme ve animasyon üretimine girişteki çeşitli konseptlere görsel bakışı sağlayan tasarıma dayanmaktadır. Dersin asıl amacı 3d modelleme için gerekli dijital ekipmanları anlamak, modelleme yöntemlerini, tekniklerini, çeşitli model geometrilerinde dokulamayı ve animasyon için modellemeyi öğrenmektir. Bu ders oyun, film, multimedia ve interaktif üretim dalında bilgisayar grafikleriyle ve bilgisayar animasyonu ile ilgilenmek isteyenler için ana ders niteliğindedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 3D Modelleme 3
Güz 2021-2022 3D Modelleme 3
Güz 2020-2021 3D Modelleme 3
Güz 2019-2020 3D Modelleme 3
Güz 2018-2019 3D Modelleme 3
Güz 2017-2018 3D Modelleme 3
Güz 2016-2017 3D Modelleme 3
Güz 2015-2016 3D Modelleme 3
Güz 2014-2015 3D Modelleme 3
Güz 2013-2014 3D Modelleme 3
Güz 2012-2013 3D Modelleme 3
Güz 2011-2012 3D Modelleme 3
Güz 2010-2011 3D Modelleme 3
Güz 2009-2010 3D Modelleme 3
Güz 2008-2009 3D Modelleme 3
Güz 2007-2008 3D Modelleme 3
Güz 2006-2007 3D Modelleme 3
Yaz 2005-2006 3D Tasarım 3
Güz 2005-2006 3D Tasarım 3
Güz 2004-2005 3D Tasarım 3
Bahar 2003-2004 3D Tasarım 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 434 3D Animasyon 3 SU Kredi
3D Modelleme dersinin devamı niteliğindeki 3D Animasyon dersini alan öğrenciler, animasyon yapım süreci ve disiplinlerarası tasarım anlayışını takım çalışmasını deneyimleyerek öğrenirler. Bu dersi alan öğrenciler, daha erken edindikleri Modelleme becerilerini tazeleyerek, hedefe yönelik 3D animasyon çalışması ile dijital mecra üretimindeki bilgilerini arttırırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 3D Animasyon 3
Bahar 2020-2021 3D Animasyon 3
Bahar 2019-2020 3D Animasyon 3
Bahar 2018-2019 3D Animasyon 3
Bahar 2017-2018 3D Animasyon 3
Bahar 2015-2016 3D Animasyon 3
Bahar 2014-2015 3D Animasyon 3
Bahar 2013-2014 3D Animasyon 3
Bahar 2012-2013 3D Animasyon 3
Bahar 2010-2011 3D Animasyon 3
Bahar 2009-2010 3D Animasyon 3
Bahar 2008-2009 3D Animasyon 3
Bahar 2007-2008 3D Animasyon 3
Bahar 2006-2007 3D Animasyon 3
Bahar 2005-2006 3D Modelleme 3
Bahar 2004-2005 3D Modelleme 3
Bahar 2003-2004 3D Modelleme 3
Güz 2003-2004 3D Modelleme 3
Bahar 2002-2003 3D Modelleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 437 Deneysel Film ve Video 3 SU Kredi
Film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alanın kapsamlı incelemesi ile ders deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramlarını eleştirel bir açıdan ele alır, ayrıca yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamaları da konu eder. Öğrenciler kısa deneysel video çalışmaları ile kendilerini yeni şekillerde ifade etmeyi deneyimler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2011-2012 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2010-2011 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2006-2007 Deneysel Film ve Video 3

Onkosul: VA 431 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 439 Bilgi Görselleştirme 3 SU Kredi
Dersin amacı, öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı’nın geniş yelpazesi içinde bilgi görselleştirmenin özgün yerini anlamalarında yardımcı olmaktır. Derste bilgi görselleştirmedeki temel kavramlar tanıtılıyor ve tasarım prensipleri yardımıyla yaratıcı çözümlemeler araştırılıyor. Öğrenciler veri toplama, şema, çizelge, infografik ve yönlendirmeler vs içeren projeler üzerinde çalışırken konuyla ilgili örnekler, araştırmalar, okumalar ve gösterimler de paylaşılıyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2019-2020 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2018-2019 Bilgi Görselleştirme 3
Bahar 2017-2018 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Bahar 2016-2017 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Bahar 2015-2016 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Güz 2009-2010 Bilgiyi Görselleştirmek 3
Güz 2008-2009 Bilgiyi Görselleştirmek 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 440 Hareketli Grafikler ve Sanat 3 SU Kredi
Hareketli Grafikler ve Sanat dersinde öğrenciler hareketli tasarımın temellerini ve prensiplerini stüdyo ortamında deneyimleyerek öğrenirler. Bu ders tipografik ilkeler ve animasyon esasları arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Dersin ilerleyen zamanlarında, öğrenciler kendi deneysel videolarını kinetik tipografi ve metin ile imge arasındaki hareket diliyle harmanlayarak zaman-tabanlı mecrada çalışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2020-2021 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2019-2020 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2018-2019 Hareketli Grafikler ve Sanat 3
Bahar 2017-2018 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2016-2017 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2015-2016 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2014-2015 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2013-2014 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2012-2013 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2010-2011 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2009-2010 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2008-2009 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2007-2008 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2006-2007 Video Grafiği ve Sanatı 3
Bahar 2005-2006 Video yaratımı 3
Bahar 2004-2005 Video yaratımı 3
Güz 2003-2004 Video yaratımı 3
Bahar 2002-2003 Video yaratımı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 441 Davetli Sanatçı Atölyesi 3 SU Kredi
Bu ders Sabancı Üniversitesi'ne davet edilen sanatçılar tarafından verilecektir. Sabancı Üniversitesi VA/VCD programı çerçevesinde atölye dersi vermek üzere çeşitli sanatçıları davet etmeyi öngörmektedir. Dersin içeriği ve konuları davetli sanatçı tarafından saptanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Güz 2010-2011 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Yaz 2009-2010 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Güz 2009-2010 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Yaz 2008-2009 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Güz 2008-2009 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Güz 2007-2008 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Güz 2006-2007 Davetli Sanatçı Atölyesi 3
Bahar 2003-2004 Davetli Sanatçı Atölyesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 442 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3 SU Kredi
Bu ders Sabancı Üniversitesi'ne davet edilen tasarımcılar tarafından verilecektir. Sabancı Üniversitesi VA/VCD programı çerçevesinde atölye dersi vermek üzere çeşitli tasarımcıları davet etmeyi öngörmektedir. Dersin içeriği ve konuları davetli tasarımcı tarafından saptanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2012-2013 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2011-2012 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2009-2010 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2008-2009 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2007-2008 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2006-2007 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2005-2006 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3
Bahar 2004-2005 Davetli Tasarımcı Atölyesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 444 Etkileşim Tasarımı 3 SU Kredi
Bu ders etkileşimli tasarım konularını içerir. Ders boyunca öğrenciler çeşitli etkileşim araçlarını ve uygulamalarını öğrenirken bir yandan da proje üretimi olarak bir takım tasarım uygulamaları geliştireceklerdir. Ders, çeşitli yazılım dillerinde ileri programlama tekniklerini kapsar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2015-2016 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2014-2015 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2013-2014 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2012-2013 Etkileşim Tasarımı 3
Bahar 2011-2012 Etkileşim Tasarımı 3
Güz 2011-2012 Etkileşim Tasarımı 3
Bahar 2010-2011 Etkileşim Tasarımı 3
Bahar 2009-2010 Etkileşim Tasarımı 3
Yaz 2005-2006 Ä°nternet'de Animasyon (VA344) 3
Güz 2005-2006 İnternet'de Animasyon (VA344) 3
Yaz 2004-2005 Ä°nternet'de Animasyon (VA344) 3
Bahar 2003-2004 Ä°nternet'de Animasyon (VA344) 3
Yaz 2002-2003 Ä°nternet'de Animasyon (VA344) 3
Bahar 2002-2003 Ä°nternet'de Animasyon (VA344) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 445 Çağdaş Sanatta Performans Sanatı ve Kavramı 3 SU Kredi
Hangi konular performans sanatının pratiğini ve analizini kapsar ve bu konuların bu sanat formunun gelişimine katkısı nedir? Birbirinden cok da bağımsız olarak değil ancak farkli şekilderde hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da gelişen performans (sanatı) birbirini tutumayan tarihsel anlatılara sahiptir. Tarihsel açıdan bu formun nerede geliştiği performansın gelisimine katkı da bulunmamakla birlikte performans sanatina tarihsel bir boyut kazandirmış ancak sanatçısını ve ozellikle de izleyicisinin görüş açısını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Amacım, performansın süregelmiş egemen anlatısının özellikle de tarilsel boyutunu incelemek; performansın çağcıl sanattaki yerini tartışmak, alanda önemli olan sanatçıların unutulmaz performansları kadar, performans katmanlarının aralarında şıkışıp kalmış seslerinde duyulabildiği bir seminer hazırlamak ve sunmak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Çağdaş Sanatta Performans Sanatı ve Kavramı 3
Yaz 2004-2005 Çağdaş Sanatta Performans Sanatı ve Kavramı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 446 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği 3 SU Kredi
1940'larda ortaya çıkan ilk kompozisyon örnekleri ile birlikte elektroakustik müzik 20. ve 21. Yüzyıl müzik tarihinin yapıtaşlarından birini oluşturmuştur. Ders, elektroakustik müziğin estetik, ideolojik ve teknik evrimim tarihsel bağlamda inceler. Ses işleme tekniklerinin aktif olarak incelenebilmesi ve elektroakustik müziğin temel şartlarından olan analitik ve eleştirel dinleme yetisinin geliştirilebilmesi hedeflenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği 3
Yaz 2011-2012 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği 3
Yaz 2010-2011 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 450 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3 SU Kredi
Bu dersin amacı üç boyutlu işlerin iç ve bulundukları ortam hakkında soru sormaktır.Heykelin ve yerleştirmenin yapı/bozum düşünceleri, 20.yüzyıl sanat tarihinden seçilmiş işlerin etüdü ve öğrencinin atölye ortamındaki değişik mediumlarla üretmiş olduğu işler üzerinde kritikler ile gerçekleşir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Üç Boyutlu Mekanda Yapı / Bozum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 453 Tasarımsal Düşünme 3 SU Kredi
Günümüzde tasarım; kültür, toplum, çevre, teknoloji ve iş dünyasının kesiştiği noktada duruyor. Dersin amacı 21. yüzyılda tasarımcının "yaratıcı" kimliğine ek olarak düşünür, öncü, ortak ve girişimci kimliklerine de yönelmek. Öğrenciler tasarımsal düşünme yöntemleri yardmıyla fikir bulma çalışmaları yapıyor, okuma, araştırma, sunum ve tartışmalar aracılığıyla tasarımın arka planına dair farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştiriyorlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2020-2021 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2019-2020 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2018-2019 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2017-2018 Tasarımı Düşünmek 3
Güz 2016-2017 Tasarımı Düşünmek 3
Bahar 2010-2011 Cisimler ve Tasarımsal Yansımalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 455 Fiziksel Etkileşim 3 SU Kredi
Ders, çeşitli işlemsel algılama metotlarının uygulanması ve sanatsal ve tasarımsal proje üretimi üzerine odaklanır. Uygulama bilgisi yanı sıra konu ile ilgili teorik zemin oluşturacak güncel kaynaklara da değinilecektir. Basit anlamda elektronik devre yapısı ve bilgisayar ile mikroişlemciler arasında iletişim kurmayı sağlayan programlama bilgisi anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2019-2020 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2018-2019 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2017-2018 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2016-2017 Fiziksel Etkileşim 3
Bahar 2014-2015 Fiziksel Etkileşim 3
Güz 2013-2014 Fiziksel Etkileşim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 461 İleri İlüstrasyon 3 SU Kredi
Genel olarak ilüstrasyondan, belirli bir konunun, çizim, resim veya fotoğraf yoluyla görselleştirilmesi anlaşılır. Bu derste ise ilüstrasyon daha çok, belirli tavır veya ruh hallerinin söz konusu yöntemlerle görselleştirilmesi üzerine odaklanacak. Öğrenciler değişik ilüstrasyon tekniklerini öğrenirken kendi stillerini yaratmak ve sınamak imkânını da bulacak. Çeşitli projeler söz konusu olabilir, ama posterler için metin illüstrasyonu ile bir masal kitabındaki yer alabilecek çeşitli karakterlerinin geliştirilmesi, bunlar arasında mutlaka yer alacak. Dönem sonunda öğrenciler hem portfolyolarını genişletmiş, hem de gelecekteki görsel projelerinde ilüstrasyon kullanabilme becerisi ve özgüvenini kazanmış olacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 İleri İlüstrasyon 3
Bahar 2011-2012 İleri İlüstrasyon 3
Yaz 2009-2010 İleri İlüstrasyon 3

Onkosul: VA 331 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 481 Yaz Projesi I 2 SU Kredi
Yoğun ve kısa süreli olarak gerçekleşecek olan bu proje dersi yaratıcı alanların pratiği veya kuramına ilişkin, uzmanlaşmış bir konu üzerine odaklanacaktır. Bu konular dersi yürütecek olan eğitmenin kendi uzmanlaşma alanı doğrultusunda belirlenecektir ve dersin çıktısı bu uzmanlaşma alanı dahilinde gerçekleştirilmiş olan bir sanat eseri/tasarım ürünü ya da kuramsal bir çalışma olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 482 Yaz Projesi II 2 SU Kredi
Yoğun ve kısa süreli olarak gerçekleşecek olan bu proje dersi yaratıcı alanların pratiği veya kuramına ilişkin, uzmanlaşmış bir konu üzerine odaklanacaktır. Bu konular dersi yürütecek olan eğitmenin kendi uzmanlaşma alanı doğrultusunda belirlenecektir ve dersin çıktısı bu uzmanlaşma alanı dahilinde gerçekleştirilmiş olan bir sanat eseri/tasarım ürünü ya da kuramsal bir çalışma olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
VA 490 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3 SU Kredi
''Tasarımcı olarak Meslek Pratiği'' dersinin amacı öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmektir. Tasarımın şirket başarısı üzerindeki etkilerini göstermenin yanı sıra tasarımcının sahip olması gereken özgüven, farklı çalışma ortamlarına uyum sağlama, kendini doğru tanıtabilme gibi özellikler de geliştirilmektedir. Bunun yanında, kişisel tanıtımın bir parçası olarak portfolyo hazırlama, yaratıcı fikir bulma ve sunma, temel pazarlama tekniklere odaklanılmakta, öğrencilerin brief hazırlamanın önem ve yöntemini kendi projeleri üzerinden kavramaları sağlanmaktadır. Pratiğe yönelik bir yapı ile derste öğrencilerin uygulama ve sunum yapmaları teşvik edilirken, misafir katılımcılar ve geziler aracılığı ile tasarım sektörüne dair ilk elden bilgi almaları hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3
Bahar 2017-2018 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3
Güz 2013-2014 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3
Güz 2012-2013 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3
Güz 2011-2012 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :