DİNLE

Ege Sezen


SSBF LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET SERGİSİ, JANISSARY FC

Sergi Tarihi: 22.10.07- 26.11.07

Sergi Mekânı: FASS Galeri, Sabancı Üniversitesi Sergi Salonu

Sergilenenler: Futbolda, yakın zamanda, 'endüstrileşme' süreci hızlanmıştır. Dolayısıyla, futbol klüplerinin gelirleri sponsorluklarla, televizyon yayınlarıyla ve ürün satışlarıyla önemli ölçüde artmıştır. Gün geçtikçe klüpler artık birer şirketmiş gibi yönetilmektedir. Bu bağlamda, gelirlerin artmasıyla 'marka yönetimi' de önem kazanmıştır. Ancak, genel olarak futbol klüplerinin görsel kimliğini oluşturan amblem, logo ve bunların yer aldığı ticari ürünler gibi unsurların tasarımları estetik olarak zayıf ve bir kimlik yansıtma çabasından uzak, yani 'markasız' olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan, Janissary FC (JFC) bir futbol takımı kimliği yaratma adına bir model üretme çabasıdır. Proje, zarif ve kimlikli bir tasarım yapma yoluyla, 'kötü ve kimliksiz tasarım' sorununu çözmeye çalışmaktadır.